Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Filiz Çetintaş Yıldırım
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4658 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-29 09:54:11 .
Düzenleme
:
2018-11-19 08:22:04 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ABD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Türkçede Belirteç Tümceceikleri: Sözdizimsel Yapı Çözümlemesi Çerçecvesinde Bir Sınıflandırma Önerisi Danışman: Dr. Nadir Engin UZUN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2015.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkçe Zaman Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Sözdizimsel ve Anlamal Çözümlemesi Danışman: Dr. Yeşim AKSAN, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1000
2018
5. çetintaş yıldırım, F. Türk Anne ve Babaların Çocuklarına Yönelrrikleri Dil: Çift-Biçimli Sözel İfadeler Üzerinden Bir Karşılaştırma. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018, 4, 12-23. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/457849

Publications_001.pdf

2015
4. çetintaş yıldırım, F. Karmaşık Tümcelerde Öznellik Görünümü: Ulaç Eklerinin Nedensel İlişkilere Etkileri. DİL EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2015, 1, 1-13. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/177612

2011
3. çetintaş yıldırım, F. Zamansal İçerme İlişkilerini Belirginleştiren Ulaç Eklerinin Belirteç Tümceciklerinde ve Temel Tümcedeki Eylem Kılınışları ile Etkileşimleri. DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI, 2011, 2011, 17-30. 200 + 0
2005
2. çetintaş yıldırım, F. Türkçede Zaman Anlatan Ulaçların Görünüş Özellikleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2005, 2, 51-62. 200 + 0
2004
1. çetintaş yıldırım, F. Henüz ve Daha Belirteçlerinin Kimi Anlam Özellikleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, 2004, 1, 23-34. 200 + 0
Ulusal - Diğer 100
2009
1. çetintaş yıldırım, F. Türkçede Zaman-Tarz-Neden-Sonuç İlişkilerinin Ulaç Ekleriyle Belirginleştirilmesi: Sıklık Yüzdeleri ve Uzman Uyumlarına Dayalı Anket Anket Sonuçları . DİL DERGİSİ, 2009, 146, 25-39. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. çetintaş yıldırım, F. Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, ISBN: 978-605-170-119-6, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 648 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
http://aniyayincilik.com.tr
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. Çetintaş Yıldırım, F., Ulaç Eklerinin Uzmanlar Arası Uyuma Dayanan Bir Değerlendirmesi. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2012-07-05, 2012-07-12, Mersin, Türkiye, 2012. 200

1. Çetintaş Yıldırım, F., Türkçede -ken Ulacı ve Onun Görünüş, Zaman, Kiplik Ekleriyle Etkileşimi. 12. Uluslararası Türkçe Dilbilimi Kurultayı, 2004-08-11, 2004-08-13, İzmir, Türkiye, 2004. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Çiftdilli Mersin Arapları Örneklemi Üzerinden Arapça ve Türkçe'ye Yönelik Bir Dil Tutumları Çalışması. 18. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://ictl2016.info/

1. Çetintaş Yıldırım, F., MEB Öğretim Programının Bir Teması Olarak Duygular: Duyguların Dilsel sunumları Üzerine Derlem temelli Gözlemler. 8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2015-10-01, 2015-10-03, İstanbul, Türkiye, 2015. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Çetintaş Yıldırım, F., İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarında Tümce Bağdaşıklığını Belirginleştirme Yapıları Olarak Ulaç Eklerinin Öğretimi. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. ÇETİNTAŞ YILDIRIM, F., Türkçede Çift Biçimli (Dimorphous) İfadeler: Sosyal Medya Örneklemi. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Türkiye, 2016. 100
http://www.udk30.org/

3. Çetintaş Yıldırım, F., Çünkü bağlacını içeren tümcelerde öznellik sunumu süreli yayınlardaki görünümler. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2015-05-21, 2015-05-22, Kocaeli, Türkiye, 2015. 100

2. Çetintaş Yıldırım, F., Türkçede zaman anlatan belirteç yantümcelerinde birleşme türleri ve işlemci yansımaları. 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2006-05-12, 2006-05-13, İstanbul, Türkiye, 2006. 100

1. Çetintaş Yıldırım, F., Türkçede Zaman Anlatan Ulaç Yan Tümceleri Arasındaki Anlam Örtüşmeleri. 18. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2004-05-20, 2004-05-21, Ankara, Türkiye, 2004. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. Çetintaş yıldırım, F., Bebeklere Yöneltilen Dil Kullanımlarında Çift-Biçimli (Dimorphous) İfadeler: Türkçe-İngilizce Sosyal Medya Örnekleminden Karşılaştırmalar. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Poster 25

1. Çetintaş Yıldırım, F., Neden İlişkileri Akataran Ulaç Ekli Belirteç Tümceciklerinde Öznesellik Görünümleri. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2011. 25

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATION AND RESEARCH , [ 2017 : 3 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 13
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 13 ] . 13
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 432 Nörodilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB 326 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 228 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB202 Yazılı Anlatım IV Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 227 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB201 Yazılı Anlatım III Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 228 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 326 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 432 Nörodilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB202 Yazılı Anlatım IV Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar İDE 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı An... 4-0-4
Bahar DB 532 Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB201 Yazılı Anlatım III Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 227 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz İDB101 İngiliz Dili Grameri I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz DB 531 Dilbilimde Alan Çalışması Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dil Bilimi ( Yüksek ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 432 Nörodilbilim Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 326 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 228 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 227 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HAZ Akademik Çalışma Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 228 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 326 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 225 Biçimbilimi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 419 Söylem Çözümlemesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 1-0-1
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 227 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz İDB 707 Dilbilim İncelemeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 326 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 420 Dil Evrenselleri Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Bahar DB 530 Dilbilim Semineri Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Bahar DB 522 Uygulamalı Dilbilim Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Güz IDB411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 0-2-1
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 325 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz DB 531 Dilbilimde Alan Çalışması Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 320 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB 220 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 422 Uygulamalı Dilbilim II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Bahar IDB 220 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB 320 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB306 Toplumdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 321 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 431 Türk Dili Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB 219 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB 220 Dilbilimde Alan Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB310 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB 219 Dilbilimde Alan Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB 423 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 4-0-4
Güz IDB309 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar IDB408 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Bahar IDB310 Dil Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Bahar IDB210 İngiliz Ed. Kaynakları II Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 1-0-1
Güz IDB407 Ruhdilbilimi Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3
Güz IDB309 Dil Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 2-0-2
Güz IDB209 İngiliz Ed. Kaynakları I Fen - Edebiyat Fakültesi İngiliz Dil Bilimi 3-0-3