Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Fatma Çepikkurt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
6525
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-18 08:09:38
Düzenleme
:
2017-11-28 12:29:55
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2005
DOKTORA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011
Doktora Tezi

1. Üniversiteli hentbolcuların mükemmeliyetçilik ve kaygı düzeyleri ile başarı hedefleri ve müsabaka sonuçlarına yaptıkları yükleme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Danışman: Dr. BANU YAZGAN İNANÇ, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana , Türkiye, .

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Çocuk Sporlarında Ailesel Katılımın Aşırı Olmasının Psikolojik Kazanımları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Danışman: Dr. Şefik TİRYAKİ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-08-02 - 2016-08-02
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013-08-02 - 2016-08-02
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-08-01 - 2016-08-01
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-08-01 - 2016-08-01
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2007
1. Tiryaki, .; çepikkurt, F. RELATIONS OF ATTACHMENT STYLES AND GROUP COHESION IN PREMIER LEAGUE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS 1 . PERCEPTUAL AND MOTOR SKİLLS , 2007, 104, 69-78. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.2466/pms.104.1.69-78

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2014
1. Kizildag kale, E.; Cepikkurt, F. THE RELATIONSHIPS BETWEEN IMAGERY TYPES AND GOAL ORIENTATIONS IN THROWERS. SPORT AND SOCİETY. INTERDİSCİPLİNARY JOURNAL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT , 2014, 14, 72-75. 200 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 500
2014
5. Selağzı, S.; çepikkurt, F. Antrenör ve Sporcu İletişim Düzeylerinin Belirlenmesi. CBU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 9, 11-18. 100 + 0
Publications_002.pdf

2012
4. çepikkurt, F.; Kızıldağ kale, E.; Tiryaki, . Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki. CBÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 7, 19-25. 100 + 0
Publications_001.pdf

3. çepikkurt, F.; Yazgan inanç, B. MÜKEMMELİYETÇİLİK VE BAŞARI HEDEFLERİNİN HENTBOLCULARIN MÜSABAKA ÖNCESİ YAŞADIKLARI DURUMLUK KAYGIYI BELİRLEMEDEKİ ROLÜ . SPORMETRE , 2012, 10, 43-51. 100 + 0
10.1501/Sporm_0000000219

Publications_004.pdf

2010
2. çepikkurt, F.; Coşkun, F. ÜNİVERSİTELİ DANSÇILARIN SOSYAL FİZİK KAYGI VE BEDEN İMGESİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYLERİ. PAMUKKALE JOURNAL OF SPORT SCİENCES, 2010, 2, 17-24. 100 + 0
Publications_005.pdf

2004
1. çepikkurt, F.; Tiryaki , . Basketbolcularda Algılanan Fiziksel Yeterlik. GAZİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 2004, 9, 17-24. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

3. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Tiryaki, Ş., Relations Between Perceived Leader Behaviors and Motivational Climate at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 200

2. PEKDAĞ, F.; ŞEFİK, T., The Relationship Between Group Cohesion and Motivational Climate at Basketball Players . The 9 th International Sports Sciences CongresS, 2006-11-03, 2006-11-05, MUGLA, Türkiye, 2006. 200

1. TİRYAKİ , Ş.; ÇEPİKKURT, F., The Comparison of the Group Cohesion, Goal Orientations and Motivational Climate Scores of Male Team Handball Players in Different Institutions of Higher Education. The 46 th ICHBER SD Anniversary World Congress, 2005-11-09, 2005-11-13, İSTANBUL , Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 445

5. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Yazıcı, A., Predictive Power of Social Physical Anxiety and Body Image Satisfaction Levels for Passion Levels of Exercise Participants. III. International Exercise And Sport Psychology Congress , 2015-10-23, 2015-10-25, İSTANBUL , Türkiye, 2015. 100

4. Pehlevan, Z.; Alavlı , Ö.; Ada, E.; Çepikkurt, F., The Analysis of Liking of Children and Emotional Intelligence in terms of Certain Variables for Candidate Teachers of Physical Education. 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 65

3. Ada, E.; ÇEPİKKURT, F.; Kazak Çetinkalp, Z.; Çelik, A., Relationships Among Self Efficacy, Achievement Goals and Social Appearance Perceptions in University Basketball Players.. 13th International Sports Sciences Congress,, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 85

2. Çepikkurt, F.; Ada, E.; Kızıldag Kale, E.; Coşkun, F., Perfectionism and Performance Failure. 13th International Sports Sciences Congress, 2014-11-07, 2014-11-09, Konya , Türkiye, 2014. 95

1. Çepikkurt, F.; Tiryaki, Ş.; Kızıldag Kale, E., The Relationship Between Perfectionism and Achievement Goals of National Athletes (Handball and Taekwando Samples). 12 th International Sport Sciences Congress, 2012-12-12, 2012-12-14, Denizli, Türkiye, 2012. 100

Uluslararası - Özet - Poster 437

9. Kızıldağ Kale, E.; Yazıcı, A.; Çepikkurt, F., Basketbol oynayan 12- 13 yaş çocukların hayal etme biçimlerinin belirlenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi (USBAK) , 2015-09-10, 2015-09-13, Çanakkale, Türkiye, 2015. 50

8. Güneş, M.; Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F.; Aldemir, G., Relationship Between Imagery Use and Motivation Levels of Athletes. 2nd International Sport Sciences Tourism and Recreation Student Congress, 2015-05-28, 2015-05-30, Afyonkarahisar, Türkiye, 2015. 37

7. Erkan , M.; Çepikkurt, F.; Kızıldag Kale, E., The Relatıonshıp Between Perfectıonısm And Performance Faılure At Natıonal Track And Fıeld Athletes. 19 Th Annual Congress Of The European College Of Sport Scıence, 2014-06-02, 2014-06-05, Amsterdam , Hollanda, 2014. 50

6. Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F., The relationships between imagery types and goal orientations in throwers. 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy From Theory to Practice, 2013-11-08, 2013-11-09, Iase, Romanya, 2013. 50

5. Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F., The relationship between motivation and goal orientation of young athletes. The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy From Theory to Practice, 2013-11-08, 2013-11-09, Iase, Romanya, 2013. 50

4. Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F.; Tiryaki, Ş., Relationship Between Imagery Types and Goal Orientations in Throws. 12 th International Sport Sciences Congress, 2012-11-12, 2012-11-14, Denizli, Türkiye, 2012. 50

3. Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E.; Tiryaki, Ş., Relations Between Communication and Cohesion at the Soccer Teams. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-05-31, 2012-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 50

2. Pekdağ, F.; Kızıldağ Kale, E., Farklı Spor Branşlarında Mücadele Eden Bayan Sporcuların Güdüsel İklim Puanlarının Karşılaştırılması. The 9 th International Sports Sciences Congress, 2006-11-03, 2006-11-05, MUGLA, Türkiye, 2006. 50

1. Çepikkurt, F.; Erkuş, A., A Scale Developing Study on the Level of Influence of Supporter Booing on The Player (SLISBP). 10 th ICHBER-SD Europan and International Sports Sciences Congress, 2004-11-18, 2004-11-20, Antalya , Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. ÇEPİKKURT, F.; KIZILDAĞ KALE, E., Kadın Sporcularda Sportif Özgüven ve Yarışmasal Durumluk Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://www.sbk2016.org/

Ulusal - Özet - Sözlü 142

3. Demirci, E.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale , E.; Güler, E., Öğretmen Adaylarının Mükemmelliyetçilik ve Öfke Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 42

2. Çepikkurt, F., 10-16 Yaşlarındaki Çocukların Spora Katılım Güdüleri Ve Başarı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

1. Çepikkurt, F., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik puanları ile öfke durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, Mersin, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 93

4. Avcı, K.; Çepikkurt, F.; Kızıldağ Kale, E., Voleybolcularda Antrenör- Sporcu İletişim Düzeyleri ile Algılanan Güdüsel İklim Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

3. Güneş, M.; Kızıldağ Kale , E.; Çepikkurt, F.; Kocaekşi, S., Atletlerde İmgeleme Yeteneği ile Sportif Güven Arasındaki İlişki. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 18

2. Düzgün, B.; , G.; Çepikkurt, F., Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Kaygı Düzeylerinin Araştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

1. Yıldız, R.; Kızıldağ Kale, E.; Çepikkurt, F., Atletlerin Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Türkiye, 2015. 25

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Farklı Antrenman Yöntemlerinin Elit Sporculardaki Maximal Kuvvete Etkisi, BAP, Proje No: BAP-BESYO BESÖ (ATE) 2012-7 GP, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 50

1. Sosyalleşiyorum, Eğleniyorum, İngilizceyi Başarıyorum, TÜBİTAK, Proje No: 111, 0 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2013,Tamamlandı. 50

Uluslararası 100
1. The 10th ICHBER –CD Europe Congress, 2004-11-20, Antalya , Türkiye. 50
2. 2 nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, 2012-06-02, Ankara, Türkiye. 50
Ulusal 50
1. Spor Bilimleri Derneği/ Mersin Üniv., 2013-04-27, Mersin, Türkiye. 25
2. Spor Bilimleri Derneği, 2015-05-15, Mersin, Türkiye. 25
1. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2011-10-01-Devam ediyor.
2. Spor Bilimleri Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2011-10-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO106 Basketbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO414 Sosyal Psikolojik Açıdan Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SYO106 Basketbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES 618 Egzersiz Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 526 Sporda Beceri Öğrenimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz ANT 2102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Güz SYO405 Spor Psikolojisi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB 209 Beden Eğitimi Psikolojisi ( Se Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz BES 504 Spor Psikolojisinde Yeni Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Güz BES 506 Sporun Sosyal Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MB102 Eğitim Psikolojisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO106 Basketbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar SYO106 Basketbol Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar SYO414 Sosyal Psikolojik Açıdan Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar BES 618 Egzersiz Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 526 Sporda Beceri Öğrenimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SYO301 Psikomotor Gelişim Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SYO405 Spor Psikolojisi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK403 İstatistik ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO401 Mezuniyet Projesi I Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-2-3
Güz ANT 2102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Antrenörlük Eğitimi 2-0-2
Güz BES 613 Kişiler Arası İlişkiler ve Gru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ( Dokto... 3-0-3
Güz BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SBY302 Sporda Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar GK304 Topluma Hizmet Uygulamaları Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-2-2
Bahar MB304 Okul Deneyimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-4-3
Bahar SYO414 Sosyal Psikolojik Açıdan Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar MB 402 Öğretmenlik Uygulaması Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-6-5
Bahar BES 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Bahar BES 524 Spor Ortamında Davranış Değişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Bahar BES 526 Sporda Beceri Öğrenimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... 2-1-3
Bahar BES 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabili... 4-0-4
Güz GK403 İstatistik ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO405 Spor Psikolojisi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES-613 Kişiler Arası İlişkiler ve Gru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SBY302 Sporda Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES-524 Spor Ortamında Davranış Değişt Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-613 Kişiler Arası İlişkiler ve Gru Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 3-0-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz BES-526 Sporda Beceri Kazanımı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SBY302 Sporda Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar BES-504 Spor Psikolojisinde Yeni Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Bahar BES-506 Sporun Sosyal Psikolojisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 2-1-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SBY302 Sporda Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SYO405 Spor Psikolojisi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz MB 207 Çocuk ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GK302 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Bahar SBY302 Sporda Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Bahar SYO302 Beceri Öğrenimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz SBY415 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK303 Etkili İletişim Becerileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3
Güz GK403 İstatistik ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz SBY303 Spor Psikolojisi ( Seçmeli ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 3-0-3