Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fazilet Karakuş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-3765657 .
Telefon
:
+90-324-6274804 .
Dahili
:
42066 .
Faks
:
+90-324-6274805 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-06 13:30:02 .
Düzenleme
:
2018-10-22 12:47:28 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS SINIF ÖĞRETMENLİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1993
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2006
Doktora Tezi

1. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YAPICI ÖĞRENME VE OTANTİK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, KALICILIK VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Danışman: Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. DRAMA YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜ YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Ülkü Köymen, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-11-04 - 2013-11-04
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ /EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI 2011-08-01 - 2013-09-16
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1330
2018
7. Ulusoy, B.; Karakuş, F. Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018, 14, 684-699. 200 + 0
DOI: 10.17860/mersinefd.390331

Publications_008.pdf

6. Karahan üzülmez, Y.; Karakuş, F. ORTAOKUL İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ VE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK AÇISINDAN İNCELENMESİ. TURKİSH STUDİES, 2018, 13, 773-802. 200 + 0
https://www.researchgate.net/publication/326362929_Ortaokul_Ingilizce_Dersi_Ogretim_Programinin_ve_Ingilizce_Ders_Kitaplarinin_Cokkhttp://

Publications_010.pdf

5. Günay ceylaner, S.; Karakuş, F. Ters Yüz Sınıf Modelinin İngilizce Öğretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG, 2018, 11, 129-143. 200 + 0
URL: http://doi.org/10.5539/elt.v11n9p129http://

Publications_011.pdf

4. Karakuş, F. Sosyal Bilgiler Dersinde Çokkültürlü Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri. ULUSLARARASI ONLİNE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 10, 164-182. 200 + 0
http://www.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2596.pdf

Publications_009.pdf

2017
3. Karakuş, F. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 7, 37-66. 200 + 0
2012
2. çapri, B.; özkendir, O.; özkurt, B.; Karakuş, F. General Self-Efficacy Beliefs, Life Satisfaction and Burnout of University Students. PROCEDİA- SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, 47, 968-973. 130 + 0
Publications_005.pdf

1. çapri, B.; özkendir, O.; , B.; Karakuş, F. Investigation of pre Service Teachers Attitudes Towards Physics Lesson and Self Efficacy Beliefs According to their Gender Departments and Perceived Success in Physics. PROCEDİA- SOCİAL AND BEHAVİORAL SCİENCES, 2012, 47, 1034-1039. 200 + 0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812025116

Uluslararası - Diğer 100
2017
1. Karakuş, F.; Kuyubaşıoğlu, R. Lise Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri. AHİ EVRAN UNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 1098-1121. 100 + 0
http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/dedb003a-c7eb-e711-80f7-005056b0673ehttp://

Publications_012.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2017
9. Boran, M.; Karakuş, F. Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Öğretmen Adayı Görüşlerinin İncelenmesi. ERCIYES JOURNAL OF EDUCATION, 2017, 1, 20-40. 200 + 0
Publications_007.pdf

2016
8. Kanadlı, S.; Karakuş, F. Formasyon Programının Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz Yeterlik İnançlarına ve Tutumlarına Etkisi: . İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016, 13, 3807-3826. 200 + 0
http://www.scilit.net/journals/78276http://

Publications_004.pdf

2015
7. Kanadlı, S.; ünal, K.; Karakuş, F. Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 00, 00-00. 200 + 0
Publications_003.pdf

6. Karakuş, F. Felsefe Öğrencilerinin Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 41, 117-138. 200 + 0
Publications_002.pdf

2014
5. Karakuş, F. Üstün Yetenekli Çocukları Olan Anne Babaların Çocuklarının Eğitimine Yönelik Algıları . ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 33, 289-304. 200 + 0
DOI: 10.7822/egt208

Publications_001.pdf

2012
4. Karakuş, F. Oluşturmacı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrencilerin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ, 2012, 21, 101-116. 200 + 0
http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/Tr/detay.aspx?pageId=1500ttp://

2010
3. Karakuş, F. Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2010, 6, 127-144. 200 + 0
2009
2. Karakuş, F. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Öğrenme ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 3, 124-141. 200 + 0
1. Karakuş, F. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Öğrenme Sürecine İlişkin Öğrenci Algıları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ, 2009, 18, 481-496. 200 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Karakuş, F. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 978-605-170-045-8, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 434 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 250
2. Karakuş, F. Öğretim İlke ve Yöntemleri, ISBN: 12345678910, Anı Yayıncılık, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 1000, 30 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 1400

14. KARAKUŞ, F.; BOLAT, H., ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROJE PERFORMANSLARI VE YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. V. ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 2018-05-04, 2018-05-06, Gaziantep, Türkiye, 2018. 100
http://uyek2018.hku.edu.tr/index

13. BORAN, M.; KARAKUŞ, F., “Özel Yetenekli Öğrencilerin Üstbilişsel Farkındalıkları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2018-01-31, 2018-02-03, Kayseri, Türkiye, 2018. 100

12. Karakuş, F.; Günay Ceylaner, S., Ters Yüz Sınıf Yönteminin Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretiminde Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

11. Karakuş, F., Lise Öğrencilerinin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Örneği). 5. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Muğla, Türkiye, 2017. 100

10. KARAKUŞ, F.; ULUSOY, A., Lise Öğrencilerinin Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşlukları İle Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı, 2017-07-17, 2017-07-19, Berlin, Almanya, 2017. 100
http://www.int-e.net/

9. Karakuş, F.; Kuyubaşıoğlu, R., Sosyal bilgiler öğretim programının temel aldığı çokkültürlü eğitim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulama düzeyinin incelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100
http://usbes6.com/

8. KARAKUŞ, F.; KUYUBAŞIOĞLU, R., Lise öğrencilerinin eğitim ortamlarında çokkültürlü eğitime ilişkin algıları . Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 2017-05-04, 2017-05-06, Eskişehir, Türkiye, 2017. 100
http://usbes6.com/

7. Karakuş, F.; Yıldırım, M.; Özkale, U., Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 100
http://www.icci-epok-.org

6. KARAKUŞ, F., ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ALGILARINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ALTERNATİF BİR UYGULAMA . VI. ULUSLARARASI ELEŞTİREL EĞİTİM KONFERANSI, 2016-08-10, 2016-08-13, lONDRA, İngiltere / Birleşik Krallık, 2016. 100
http://icce-2016.weebly.com/

5. KARAKUŞ, M.; KARAKUŞ, F., SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ DERSİNİN OLUŞTURMACI ÖĞRENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: INDIANA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2016-04-28, 2016-04-30, Denizli, Türkiye, 2016. 100

4. KANADLI, S.; KARAKUŞ, F., Formasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarına Etkisi. Üçüncü Uluslararası Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100

3. KARAKUŞ, F., Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Otantik Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim , 2015-10-22, 2015-10-24, Adana, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Kanadlı, S.; Ünal, K.; Karakuş, F., Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2014-05-28, 2015-05-31, Muğla, Türkiye, 2015. 100

1. KARAKUŞ, F.; KARAKUŞ, M., İlkokulda Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimine Yönelik Gözlemler:Indiana Üniversitesi Örneği. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, 2014-04-28, 2014-04-30, Ankara, Türkiye, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Poster 100

2. KARAKUŞ, F., Anne Babaların Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri. 9. Uluslararası Eğitim Ve Yeni Öğrenme Teknolojileri Konferansı, 2017-07-03, 2017-07-05, Barselona, Türkiye, 2017. 50
https://iated.org/edulearn/

1. KARAKUŞ, F., Anne babaların üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine yönelik görüşleri. 4. Uluslararsı Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Antalya, Türkiye, 2016. 50
http://www.icci-epok.org

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

4. KARAKUŞ, F., Otantik Değerlendirme Yaklaşımına İlişkin Öğrenci Algıları. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, 2010-05-05, 2010-05-07, Mersin, Türkiye, 2010. 100

3. Karakuş, F., Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Otantik Kağıt Kalem Testleri. 4. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, İstanbul, Türkiye, 2009. 100

2. Karakuş, F., İlköğretim Programlarında Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2008-05-14, 2008-05-16, Ankara, Türkiye, 2008. 100

1. Karakuş, F., Sosyal Bilgilerde Öğrenci Ürün Dosyalarının Değerlendirmesi Ve Bu Sürece Yönelik Öğrenci Algıları. 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2007-06-18, 2007-06-20, Adana, Türkiye, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. KARAKUŞ, F., Öğretmen Adaylarının Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 2014-10-22, 2014-10-24, Gaziantep, Türkiye, 2014. 50

1. KARAKUŞ, F., Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Fen ve Matematik Öğretim Programlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik, 2014-09-11, 2015-12-14, Adana, Türkiye, 2014. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Ayşe Burcu Ulusoy, Lise öğrencilerinin öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları ile eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin örneği), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Murat Boran, Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin algılanan problem çözme becerilerinin üstbilişsel farkındalıkları ve eleştirel düşünme eğilimleri açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

1. Sibel Günay Ceylaner Günay Ceylaner, Dokuzuncu Sınıf İngilizce Öğretiminde Ters Yüz Sınıf Yönteminin Öğrencilerin Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluklarına Ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. ENGLISH LANGUAGE TEACHING , [ 2017 : 1 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING&TEACHING , [ 2016 : 1 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKİLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 1 ] . 1
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
5. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2013 : 1 ] . 1
1. Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Derneği , Üye No: 0, Türkiye, 2014-03-15-Devam ediyor.
2. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği , Üye No: 221, Türkiye, 2014-03-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD324 Rehberlikte Program Geliştirme Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 613 Sosyal Bilgiler Öğretim Progra Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EÖD 483 Program Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 641 Program Geliştirmede Güncel Eğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar Öğretimde Planlama ve Değerlen Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Bahar SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EÖD 483 Program Geliştirme ve Uygulama Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlen... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EPÖ 641 Program Geliştirmede Güncel Eğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz Öğretimde Planlama ve Değerlen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3-2-0
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EPÖ 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yön. Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Güz EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Güz SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Yaz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EPÖ 641 Program Geliştirmede Güncel Eğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 3-0-3
Bahar EPÖ 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğre... 4-0-4
Bahar SOBE 602 Öğretimde Planlama ve Değerlen Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-2-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 31 Eğitimde Eylem Araştırması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar EPÖ 452 Program Geliştirmeye Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EPÖ 622 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EPÖ 510 Oluşturmacılık ve Program Geli Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EPÖ 641 Program Geliştirmede Güncel Eğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 12 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD222 Öğr. Tekn. ve Mater. Tasr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-2-3
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD222 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi 2-2-3
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EPÖ 510 Yapılandırmacılık ve Program G Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-555 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz FBE-505 Öğretimde Planlama ve Değerlen Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB304 Özel Öğretim Yöntemleri - I Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-6-5
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz EBB403 Özel Öğretim Yöntemleri - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBD221 Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Güz EPÖ 621 Programda Toplam Kalite Yaklaş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 08 Özel Öğretim Yöntemleri* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 3-2-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği ( 2... 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 3-2-4
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-6-5
Bahar EBB202 Öğretimde Plan ve Değerlendirm Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Plan ve Değerlendirm Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 3-2-4
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-6-5
Bahar EBB302 Sınıf Yönetimi Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 3-2-4
Bahar EBB404 Öğretmenlik Uygulaması Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-6-5
Bahar EBB202 Öğretimde Planlama ve Değerlen Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 3-2-4
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 04 Program Geliştirme ve Öğretim Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Otomotiv Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Kontrol Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Elektronik Öğretmenliği 1-4-3
Güz EBB301 Öğretim Teknolojileri ve Mater Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Bilgisayar Öğretmenliği 2-2-3
Güz EBB401 Okul Deneyimi - II Tarsus Teknik Eğitim Fakülte... Telekomünikasyon Öğretmenli... 1-4-3
Yaz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3