Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fatma Uslu Gülşen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Çukurova Üniversitesi Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Birimi Dış Ilişkiler Binası Kat.1 Kapı No.11 .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2018-05-24 13:17:16 .
Düzenleme
:
2019-01-14 13:23:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YL EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DR. EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Yükseköğretimde Okul Terkinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Ayhan AYDIN , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, .

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. İlköğretim okulu öğrencilerinin okula yönelik aidiyeti: Öğretmen- öğrenci ilişkisi, akran ilişkisi ve aile katılımının rolü. Danışman: Dr. Sıdıka GİZİR, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 0
2017
2. Uslu , F.; Gizir, S. School Belonging of Adolescents: The Role of Teacher-Student Relationships, Peer Relationships and Family Involvement. EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, 2017, 17, 21-40. 0 + 0
10.12738/estp.2017.1.0104

Publications_002.pdf

2015
1. Cakmak, E.; ısci, S.; Uslu, F.; Oztekin, O.; Danısman, S.; Karadag, E. Overview of the Dissertation Process within the Framework of Flow Theory: A Qualitative Study. EDUCATİONAL SCİENCES: THEORY & PRACTİCE , 2015, 15, 607-620. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.12738/estp.2015.3.2606

Publications_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2016
2. Aydın, A.; Uysal, S.; Uslu, F.; Tekel , E. Bazı Değişkenler Açısından Türk Öğrencilerin PISA 2012 Matematik Performansları. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2016, 46, 331-342. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3331

Publications_003.pdf

2013
1. ınandı, Y.; Tunc, B.; Uslu, F. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ , 2013, 3, 219-238. 0 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 500
1. Uslu , F.; Oklay, E. Leadership and Organizational Outcomes Meta-Analysis of Empirical Studies, ISBN: ISBN 978-3-319-14907-3, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 275 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2015. 250
2. Oklay, E.; Uslu, F. Leadership and Organisational Outcomes Meta-Analaysis of Empirical Studies, ISBN: ISBN 978-3-319-14908-0, Springer International Publishing Switzerland 2015, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 275 Sayfa, İngilizce, Eskişehir, Türkiye, 2015. 250
Uluslararası - Özet - Sözlü 0

1. Uslu, F., PISA 2015 Sonuçlarının Öğrencilerin Okula Aidiyet Puanları Açısından Karşılaştırılması. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu , 2018-05-19, 2018-05-21, Ankara, Türkiye, 2017. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar EBD-332 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5