Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fatma Söğüt
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Perfüzyon Teknikleri .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Oluşturma
:
2015-05-26 21:14:12 .
Düzenleme
:
2018-11-12 19:20:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TEORİK FİZİK AĞIRLIKLI FİZİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS BİYOFİZİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA BİYOFİZİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. İmipramine’in Prostat Kanserinde Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Danışman: Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kası Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007-12-28 - 2014-10-14
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-08-15 - Devam ediyor
Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
1. çömelekoğlu, .; Ballı, E.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Eroğlu, P.; Berköz, M. Effect of Indoxacarb on Isolated Frog Skeletal Muscle. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF LABORATORY ANİMALS, 2017, 1, 13-19. 0 + 0
10.5336/jlabanim.2016-52087

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 950
2018
7. çömelekoğlu, .; Aktaş, S.; Demirbağ, B.; Karagül, M.; Yalın, S.; Yıldırım, M.; Akar, A.; Korunur engiz, B.; Söğüt, F.; özbay, E. Effect of low-level 1800 MHz radiofrequency radiation on the rat sciatic nerve and the protective role of paricalcitol. BİOELECTROMAGNETİCS, 2018, 39, 631-643. 100 + 0
10.1002/bem.22149

2017
6. Vezir, .; çömelekoğlu, .; Sucu, N.; Yalın, A.; Yılmaz, .; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Kibar, K.; Akkapulu, M. N -Acetylcysteine-induced vasodilatation is modulated by K ATP channels, Na + /K + -ATPase activity and intracellular calcium concentration: An in vitro study. PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2017, 69, 738-745. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2017.03.019

Publications_010.pdf

2016
5. Ballı, E.; çömelekoğlu, .; Yalın, S.; Battal, D.; Ocakoğlu, K.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Türkseven, .; Eroğlu, P.; Karagül, . TOXIC EFFECTS OF SILICA NANOPARTICLES ON HEART: ELECTROPHYSIOLOGICAL, BIOCHEMICAL, HISTOLOGICAL AND GENOTOXIC STUDY. FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2016, 25, 612-622. 150 + 5
Publications_005.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
4. Aktas, S.; Comelekoglu, U.; Yilmaz, S.; Yalin, S.; Arslantas, S.; Yilmaz, B.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Sungur, M. Electrophysiological, biochemical and ultrastructural effects of radiotherapy on normal rat sciatic nerve. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, 2013, 89, 155-161. 100 + 5
https://dx.doi.org/10.3109/09553002.2013.734941


Alıntılanma Sayısı: 1
2012
3. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Mazmanci, B.; Balli, E.; Eroglu, P.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Mazmanci, M.; Yalin, E.; Unyayar, A. Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2012, 37, 239-244. 150 + 0
https://dx.doi.org/10.5505/tjb.2012.52724

2011
2. Koseoglu, A.; Dagtekin, A.; Bagdatoglu, O.; Comelekoglu, U.; Yilmaz, N.; Dagtekin, O.; Sogut, F.; Alimli, M.; Avci, E.; Bagdatoglu, C. The Effects of Cusa Application to The Neural Tissue Resembling Tumor Removal: An Experimental Study. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 2011, 7, 234-243. 100 + 0
2009
1. Balli, E.; Comelekoglu, U.; Yalin, E.; Yilmaz, N.; Aslantas, S.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Yalin, S. Exposure to gamma rays induces early alterations in skin in rodents: Mechanical, biochemical and structural responses. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, 2009, 72, 889-894. 250 + 30
https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2008.09.021

Publications_012.pdf


Alıntılanma Sayısı: 6
Uluslararası - Diğer 45
2017
1. Berköz, M.; Sağır, .; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Eroğlu, P. Effect of postmenopausal strontium ranelate treatment on oxidative stress in rat skin tissue. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2017, 22, 162-166. 45 + 0
https://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=ejm&plng=tur&volume=22&issue=4

Publications_011.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 250
2017
3. çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Uzun, .; Yalın, S.; Yaman, S. Silisyum Dioksit NanoparçacıklarınınSıçan Kortikal Kemik BiyomekaniğiÜzerine Etkileri: Deneysel Çalışma. TURKİYE KLİNİKLERİ J LAB ANİM, 2017, 1, -. 160 + 0
10.5336/jlabanim.2017-56396

2. Berköz, M.; Sağır, .; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Eroğlu, P. Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. VAN TIP DERGİSİ, 2017, 24, 12-18. 90 + 0
http://www.vantipderg.org/jvi.aspx?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-03522

Publications_008.pdf

2011
1. çömelekoğlu, . Radyoterapinin Normal Kortikal Kemik Biyomekaniği Üzerine Etkileri. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 4, 12-16. 0 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 220
2017
4. çömelekoğlu, .; Ballı, E.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Eroğlu, P.; Berköz, M. İndoksakarb'ın İzole Kurbağa İskelet Kası Üzerine Etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF LABORATORY ANİMALS, 2017, 1, 13-19. 50 + 0
http://www.turkiyeklinikleri.com/inpress_article/en-indoksakarbin-izole-kurbaga-iskelet-kasi-uzerine-etkisi-74592.html

Publications_007.pdf

2014
3. Ballı, E.; Yalın, S.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Yetkin, D.; Korkutan, S.; çömelekoğlu, . Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarı Üzerine E Vitaminin Etkisinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , 2014, 7, 17-23. 30 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinsbd/article/view/5000117087

Publications_006.pdf

2013
2. Söğüt, F.; çömelekoğlu, . Piretroid İnsektisitlerin Kurbağa İskelet Kası Potasyum Kanalları Üzerine Etkisi. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 9-15. 100 + 0
Publications_004.pdf

2008
1. Berköz, M.; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Sağır, .; Eroğlu, P.; Söğüt, F. Postmenopozal Stronsiyum Ranelat Tedavisinden Sonra Sıçan Kalp Dokusundaki Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktivitesindeki Değişiklikler. MERSİN UNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİM DERGİSİ, 2008, 1, 21-27. 40 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Endekste taranmıyor 0
2013
1. Söğüt, F.; çömelekoğlu, . Piretroid İnsektisitlerin Kurbağa İskelet Kası Potasyum Kanalları Üzerine Etkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 6, 9-15. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 495

6. BAYRAK, G.; MARAŞLIGİL, B.; BALLI, E.; SÖĞÜT, F.; YALIN, S.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü., Effects of different sized silica nanoparticle on ultrastructure of rat brain. 7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2018-04-25, 2018-04-27, KONYA, Türkiye, 2018. 55
https://www.konya.edu.tr/fen/duyuru/12490/molbiotech-oral-abstract-book

5. EROĞLU, P.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YALIN, S.; SÖĞÜT, F.; YAMAN, S.; BALLI, E.; KARAGÜL, M., Farklı Boyutlardaki Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 45
http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

4. SÖĞÜT, F.; ÇÖMELEKOĞLU, Ü.; YAMAN, S.; VEZİR, Ö.; SUCU, N.; YALIN, S.; YILMAZ, Ş., N-Asetil-Sisteinin İzole Sıçan Torasik Aorta Düz Kasında Vazospazm Giderici Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, MERSİN, Türkiye, 2017. 75
http://medphacon2017.mersin.edu.tr/

3. Söğüt, F.; Uzun, C.; Yıldırım, M.; Yaman, S.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü., Rheum ribes otunun (ışgın otu) diyabetik sıçanlarda kemik biyomekaniği üzerine etkileri. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 85
http://imsec2016.org/

2. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yalın, A.; Yalın, S., The role of ATP-sensitive potassium channels in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 65
Scientific_Meetings_021.pdf

1. Eroğlu, P.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Yılmaz, Ş.; Yetkin, D.; Yalın, A., An investigation of the effect of tamoxifen on potassium channel gene expression in breast cancer. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-12-08, Aydın, Türkiye, 2016. 50
Scientific_Meetings_020.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 567

15. Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Yalın, A., SiO2 nanoparçacıklarının beyin ve periferik sinirlerde antioksidan sisteme etkisi. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 27
http://ivekkongre.com/default.asp

14. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Vezir, Ö.; Sucu, N.; Yılmaz, Ş.; Yalın, A.; Yalın, S., Effect of N-acetyl cysteine on conductance of KATP channels in thoracic aorta rings. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 40
http://ivekkongre.com/default.asp

13. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, Ş.; Yalın, S., Prostat kanseri tedavisinde imipramin kullanılabilir mi?. 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK), 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 47
http://ivekkongre.com/default.asp

12. Öztanrıverdi, O.; Yetkin, D.; Söğüt, F.; Aşkın, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, Ş., Astemizol ve İmipraminin Prostat Kanseri Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisi. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Konya, Türkiye, 2016. 32
http://www.kanserarastirma2016.org/anasayfa-344.html

11. Demirbağ, B.; Özdemir, E.; Kibar, K.; Uzun, C.; Aktaş, S.; Söğüt, F.; Demir, Y., Biomechanical Damage Induced by 1800 mHz Electromagnetic Field in Skin: Protective Effect of Vitamin D. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 10
http://imsec2016.org/

10. Karagül, M.; Özbay, E.; Söğüt, F.; Yıldırım, M.; Demirbağ, B.; Aktaş, S.; Akar, A., The effects of paricalcitol on rat peripheral nerve following exposure to 1800 mhz electromagnetic fields. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 25
http://imsec2016.org/

9. Aktaş, C.; Güler, G.; Söğüt, F.; Yıldırım, M.; Çelik, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, A., Electrophysiological, biochemical and genotoxic effects of Luna Experience on heart tissue in rat model. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 27
Scientific_Meetings_023.pdf

8. Akkapulu, M.; Yaman, S.; Seçer, D.; Söğüt, F.; Yalın, A.; Vezir, Ö.; Çömelekoğlu, Ü., The role of Na+ K+ ATPase activity in the vasodilatory effect of N-acetylcysteine. 41st Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Congress, 2016-09-03, 2016-09-08, Aydın, Türkiye, 2016. 17
Scientific_Meetings_022.pdf

7. Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Uzun, C.; Yalın, S.; Yalın, A., SİO2 NANOPARÇACIKLARININ DERİNİN BİYOMEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2, 2016-05-05, 2016-05-07, Gaziantep, Türkiye, 2016. 37
http://www.tiptainovasyon2016.org/

6. Türkseven, Ç.; Korkutan, S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal, D., Farklı Boyutlarda Silisyum Nano Parçacıklarının Sıçan Lenfosit Hücreleri Üzerine Genotoksik Etkileri. FEBS EMBO 2014 Paris Konferansı, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 25
http://www.febs-embo2014.org/

5. Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Deneysel Osteoporoz Modelinde Derinin Biyomekanik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi. FEPS 2009, 2009-11-12, 2009-11-15, Ljubljana, Slovenya, 2009. 15
http://lnmcp.mf.uni-lj.si/FEPS2009/FEPS2009.html

4. Kumargal, D.; Söğüt, F.; Aşkın, A.; Çömelekoğlu, Ü., Rana ridibunda Derisinin Spesifik Mekanik Özellikleri; Türe ve Cinsiyete Bağlı Bir Çalıma. 2. Uluslararası Biyofizik Kongresi ve Biyoteknolojinin GAP’taki Yeri ve 21. Ulusal Biyofizik Kongresi,, 2009-10-05, 2009-10-09, Diyarbakır, Türkiye, 2009. 42
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P., Postmenin opozal Stronsiyum Renalat Tedavisinin Sıçan Kalp Dokusunda Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktivitesinde Rolü Var mı?. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum ve TRP Kanalları, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 20

2. Korkutan, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., In Vitro Indoxacarb Uygulaması Sonrasında İzole Kas Dokusunda Lipit Peroksidasyonunun Araştırılması. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2008-04-16, 2008-04-20, Isparta, Türkiye, 2008. 20

1. Korkutan, S.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Berköz, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Overektomili Sıçan Karaciğerinde Oksidatif Stres Üzerine Etkileri. 2. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2008-04-16, 2008-04-20, Isparta, Türkiye, 2008. 12

Ulusal - Özet - Sözlü 65

2. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Yılmaz, Ş.; Erdoğan, S.; Yalın, A.; Eroğlu, P., İmipraminin Prostat Kanserinde Eag1 Kanalı Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 37
http://biyofizik.gop.edu.tr/Kurullar.html

1. Yaman, S.; Söğüt, F.; Türkseven, Ç.; Eroğlu, P.; Aktaş, A.; Yalın, S.; Battal, D., Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Kalbin Elektriksel ve Mekanik Aktivitesi ile Antioksidan Enzim Sistemi Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 27
http://biyofizik.gop.edu.tr/Kurullar.html

Ulusal - Özet - Poster 223

15. Fesli, A.; Sarı, A.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Söğüt, F.; Külekçi, G.; Korkutan, S., Amnion Zarı ve Granülosit Koloni Uyarıcı Faktörün Periferik Sinir İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 21. Ulusal Electron Mikroskobi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 10
Scientific_Meetings_018.pdf

14. Yetkin, D.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P.; Ballı, E.; Çömelekoğlu, Ü.; YAlın, S., Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarında E Vitamininin Koruyucu Rolünün Araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 15
Scientific_Meetings_017.pdf

13. Korkutan, S.; Söğüt, F.; Karataş, İ.; Koç, İ.; Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S., Hypericum Perforatumun Sıçan Zedelenmiş Periferik Sinir Modelinde Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 15
Scientific_Meetings_016.pdf

12. Söğüt, F.; Reşitoğlu, B.; Korkutan, S.; Hatungil, R.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Beydağı, H., Lambda Cyhalotrin İnsektisitinin Sıçanların Bellek Performansı Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 18
Scientific_Meetings_015.pdf

11. Korkutan, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Arslantaş, H.; Yılmaz, Ş.; Yalın, S.; Ballı, E., Radyoterapinin Normal Kortikal Kemik Biyomekaniği Üzerine Etkileri. 13. Medikal Fizik Kongresi, 2011-11-17, 2011-11-19, İzmir, Türkiye, 2011. 15

10. Yünlüel, D.; Reşitoğlu, B.; Maraşlıgil, B.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü., , Morris Su Tankında Spasyal Bellek Performansına Etkili mi?. 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2011-04-09, 2011-04-12, İstanbul, Türkiye, 2011. 8
http://www.bad.org.tr/usk10/

9. Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Berköz, M.; Aslantaş, S.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., Radyoterapinin İskelet Kasında Kasılma Mekaniği ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişekir, Türkiye, 2010. 5
Scientific_Meetings_013.pdf

8. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü., Farklı Tiplerde Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kası Membran Potansiyeli Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2010-09-28, 2010-10-01, Aydın, Türkiye, 2010. 25
http://www.etkinlik.adu.edu.tr/biyofizik2010/

7. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Sağır, Ö.; Eroğlu, P.; Söğüt, F.; Korkutan, S., Stronsiyum Ranelat Tedavisinin Sıçan Kas Dokusundaki Paraoksonaz-Aril Esteraz Enzim Aktivitelerine Etkisi. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, Mersin, Türkiye, 2008. 7
http://bfizikkongre2008.mersin.edu.tr/

6. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Çöemelekoğlu, M.; Yalın, S.; Sağır, Ö.; Bağış, S.; Yıldız, A., Osteoporoz Tedavisinin İzlenmesinde Sonlu Elemanlar Analizinin Kullanımı. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, Mersin, Türkiye, 2008. 20
http://bfizikkongre2008.mersin.edu.tr/

5. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Korkutan, S.; Eroğlu, P., Akut Indoxacarb Intoksikasyonunun Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Türkiye, 2008. 13

4. Korkutan, S.; Söğüt, F.; Ballı, E.; Çömelekoğlu, Ü., Indoxacarb İnsektisitinin İskelet Kası Elektriksel Aktivitesi ve Ultrayapısı Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2007-09-05, 2007-09-07, Konya, Türkiye, 2007. 21
Scientific_Meetings_007.pdf

3. Çöemelekoğlu, Ü.; Selağzı, H.; Büyükakıllı, B.; Söğüt, F., Deneysel Diyabetik Sıçanlarda Aerobik Yüzme Egzersizinin Kemiğin Biyomekanik Kalitesi Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, 2006. 16
Scientific_Meetings_005.pdf

2. Çömelekoğlu, Ü.; Yılmaz, N.; Aslantaş, S.; Söğüt, F.; Coşkun, B., Gama Radyasyonun Kortikal Kemik Ultrayapısı ve Biyomekanik Parametreleri Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2006-09-06, 2006-09-09, Ankara, Türkiye, 2006. 15
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Ögenler, O.; Çömelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Öztuna, S.; Oğuz, İ., Kurşunun Sıçan Periferik Sinir Özellikleri Üzerine Etkisi. XVII. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2005-09-07, 2005-09-09, İzmir, Türkiye, 2005. 17
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Piretroid İnsektisitlerin Vasküler Düz Kaslarda ATP-Duyarlı Potasyum Kanalı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 450

9. Radyoterapi Uygulanan Prostat Kanseri Hücrelerinde İmipraminin Radyosensitif Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2537, 29211 EUR, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

8. MCF-7 meme kanseri hücre hattında Fulvestrant'ın sitotoksik etkisinin hERG1 potasyum kanalı gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2645, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. Astemizol ve İmipramin'in DU-145 hücre hatlarında Eag1 kanalları üzerine elektrofizyolojik etkileri, BAP, Proje No: 2015-TP2-1188, 7360 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

6. SiO2 Nanoparçacığının İskelet Kası Uyarılma-Kasılma Bağlantısı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-TF BFB (ÜÇ) 2012-6 A, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

5. İmipramine’in Prostat Kanserinde Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE BF (FS) 2011-3 DR, 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

4. Nikotinin Su Kurbağası (Rana ridibunda) İskelet Kası Potasyum Kanal Akımları Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-FEF BB (AA) 2009-2, 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

3. Pyrethroid İnsektisitlerin Düz Kasların Kasılma Kinetiği Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-TF TTB (ÜÇ) 2006-2, 0 TL, Araştırmacı, 2008,Tamamlandı. 50

2. Pyrethroid İnsektisitlerin İskelet Kasi Potasyum Kanal Kinetikleri Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-SBE TTB (FS) 2005-3 YL, 0 TL, Araştırmacı, 2007,Tamamlandı. 50

1. Indoxacarb İnsektisitin Beyin Hücrelerindeki İyon Kanalları Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: BAP-TIP TTB (ÜÇ) 2005-2, 0 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

1. Türk Biyofizik Derneği , Üye No: 111, Türkiye, 2012-09-26-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SY 112 Tıbbi Terminoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Bahar AAB 210 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-6-5
Güz ECZ101 Fizik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz SHM 111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz TDS115 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar AAB 210 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-6-5
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz ECZ101 Fizik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz TDS115 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SHM 111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-0-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Bahar AAB 210 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-6-4
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Bahar AAB106 Acil Yardım ve Kurt. Çalış. - Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 2-4-3
Güz ECZ101 Fizik Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Güz TDS115 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz SHM 111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar AAB 116 Acil Hasta Bakımı I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Bahar AAB 212 Mesleki Uygulama II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-4-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 2-0-2
Bahar AAB 208 Travma Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Bahar AAB 210 Acil Hasta Bakımı III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-6-4
Bahar SH124 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Bahar AAB 118 Acil Sağlık Hizmetleri II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 1-3-2
Güz SHM105 Fizik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SHM 111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz AAB 109 Acil Sağlık Hizmetleri I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-4-3
Güz TDS115 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz AAB 209 Acil Hasta Bakımı II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4
Güz SHM111 Tıbbi Terminoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Güz AAB 211 Mesleki Uygulama I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-8-4