Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Fatma Ince
Özgeçmiş
:
Birim
:
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu / Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Faks
:
+90-324-3610783 .
Oluşturma
:
2015-10-01 06:19:49 .
Düzenleme
:
2018-11-06 10:43:02 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İŞLETME ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA İŞLETME ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD.DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-05 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI KARİYER MERKEZİ 2015-12-11 - 2018-10-22
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ KARİYER MERKEZİ 2015-12-11 - 2018-10-22
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
MÜDÜR YARDIMCISI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2015-04-07 - 2018-04-07
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
BÖLÜM BAŞKANI SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİLİFKE UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2017-02-11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3050
2017
16. Ince, F. TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL YETERLİK ALGISININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2017, 31, 55-69. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/erusosbilder/issue/30750/309108

Publications_017.pdf

15. Ince, F. SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SEMBOLİK TÜKETİM EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC VALUE STUDİES, 2017, 3, 107-113. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.23929/javs.556

Publications_016.pdf

14. Ince, F. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KIŞILIK VE ÖRGÜTSEL NARSISIZM. AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 5, 86-93. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12707

Publications_014.pdf

2016
13. Ince, F. The Effect of Gender Mainstreaming on Leadership Tendency: A Research on Female Leader Candidates. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS AND MANAGEMENT INVENTİON, 2016, 5, 136-141. 200 + 0
http://www.ijbmi.org/v5i10(version2).html

Publications_008.pdf

12. Karaca, M.; Bayram, A.; Ince, F.; çakı, C. THE EFFECTS OF THE PERSON – ORGANIZATION FIT AND PERSON -JOB FIT ON BURNOUT: AN APPLICATION IN PRESS OPERATIONS. JOURNAL OF RESEARCH İN HUMANİTİES AND SOCİAL SCİENCE, 2016, 4, 77-81. 150 + 0
http://questjournals.org/jrhss/v4-i12.html

Publications_011.pdf

11. Karaca, M.; özdevecioğlu, M.; Ince, F. Kamu Girişimcilerinin Kişilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 3, 95-119. 200 + 0
http://edergi.artvin.edu.tr/acuusbed/issue/view/5000018027

Publications_009.pdf

10. Ince, F. Thinking Styles as Predictors of Leadership Style: A Research on the Mid-Level Managers. INTERNATİONAL JOURNAL OF SCİENCE AND RESEARCH, 2016, 5, 1190-1195. 200 + 0
https://www.ijsr.net/archive/v5i9/v5i9_01.php

Publications_006.pdf

9. Karaca, M.; Ince, F. İşyerinde Saldırganlık ve Şiddet İşten Ayrılma Niyetini Etkiler (mi?): Kamu Sektörü Örneği. IS, GUC (THE JOURNAL OF INDUSTRİAL RELATİONS AND HUMAN RESOURCES), 2016, 18, 41-62. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.4026/2148-9874.2016.0315.X

Publications_010.pdf

8. Ince, F. A Research On The Effect of “Using The Internet” On “Social Efficacy”. GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS, 2016, 5, 95-96. 200 + 0
http://worldwidejournals.com/gra/issues.php?m=May&y=2016&id=52

Publications_005.pdf

7. Ince, F. The Role of Emotional Intelligence and Big Five Personality in Leadership. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 2016, 6, 345-347. 200 + 0
http://www.worldwidejournals.com/indian-journal-of-applied-research-(IJAR)/issues.php?m=October&y=2016&id=65

Publications_007.pdf

2015
6. Ince, F.; Karaca, M. An Empirical Research on the Relationship between Entrepreneurship Tendency and Using of Social Media of University Students. JOURNAL OF RESEARCH İN BUSİNESS, ECONOMİCS AND MANAGEMENT, 2015, 4, 241-248. 200 + 0
http://scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem/issue/view/39

Publications_001.pdf

5. Ince, F. Self-Efficacy as a Predictor of Academic Motivation and Life Satisfaction on Vocational Training Students with Guaranteed Job. JOURNAL OF ASİAN DEVELOPMENT STUDİES, 2015, 4, 22-30. 200 + 0
Publications_003.pdf

4. Ince, F. Tacit Knowledge Transfer of Middle Level Manager and the Relationship between Knowledge Transfer Behavior and Demographic Properties:A Research on Public Enterprises. JOURNAL OF ASİAN DEVELOPMENT STUDİES, 2015, 4, 65-71. 200 + 0
Publications_002.pdf

2014
3. Ince, F. The Investigation of Relations Between Students' Environmental Perceptions and Environmental Buying Behaviours. INTERNATİONAL JOURNAL OF ACADEMİC RESEARCH, 2014, 6, 201-205. 200 + 0
http://www.eu-print.org/orta.php?go=november2014

Publications_004.pdf

2011
2. özdevecioğlu, M.; Ince, F. ALGILANAN İÇSELLİK STATÜSÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 37, 41-64. 200 + 3
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi37/sayi_37.htm

Publications_013.pdf

1. özdevecioğlu, M.; Ince, F. KÜLTÜREL SİNERJİ YÖNETİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, 38, 27-45. 100 + 0
http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi38/sayi_38.htm

Publications_012.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 5500
1. Ince, F. Temel İlkeler, Kavramlar ve İşlevlerle İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (MODERN İŞLETMECİLİK), ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 270 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 2750
2. Ince, F. Temel İlkeler, Kavramlar ve İşlevlerle İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (MODERN İŞLETMECİLİK), ISBN: 978-605-9189-32-3, Detay, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 250, 270 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 2500
3. Ince, F. Örgütsel DavranıştaSeçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, ISBN: 6055983116, İLKE YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 150, 12 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 780

4. İnce, F., TURİZM DESTİNASYONLARINDA YAŞANAN İSTENMEYEN OLAYLARIN, TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. II. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler- (EITOC-2016), 2016-05-05, 2016-05-07, Konya, Türkiye, 2016. 200
http://www.selcukturizmkongresi.com/

3. İNCE, F.; Babayiğit, S.; Arıcı, A.; Özen, A.; Çağran, F., Algılanan Güçlendirme ve Yer İmajının Algılanan Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi: Seleucia’da Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 180
Scientific_Meetings_001.pdf

2. INCE, F., Sürdürülebilir Başarı için Nesilleri Yönetmek: Tüketici ve Çalışan Olarak XYZ Kuşağı. II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu , 2014-10-23, 2014-10-24, Konya, Türkiye, 2014. 200
http://unikop.org/1/8.html

1. ince, f.; babayiğit, s., Girişimciliği Belirleyen Faktörler: Kültürel Belirginlik. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2011-05-17, 2011-05-19, Manas, Kırgızistan, 2011. 200
http://dep.manas.edu.kg/img/files/24/3.Girisimcilik_Kongresi.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. ince, f., Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf

5. ince, f., Belediyelerde Örgüt İklimi Araştırması: Bir İlçe Belediyesi Örneği. 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-26, 2017-10-28, Kahramanmaraş, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/Maras_Ozet.pdf

4. ince, f., Konaklama İşletmelerinde İmaj Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 100
http://www.futourismcongress.com/ftp/dosyalar/Futourism2017.pdf

3. ince, f., Sağlık Çalışanlarında Kişilik ve Örgütsel Narsizim. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-20, Alanya, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/files/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

2. ince, f., SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SEMBOLİK TÜKETİM EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bd7d5bd3d14142d58e95ee55322115a9.pdf

1. ince, f., ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 1. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Gaziantep, Türkiye, 2017. 100
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bd7d5bd3d14142d58e95ee55322115a9.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 485

5. Özdevecioğlu, M.; İnce, F.; Karaca, M.; Bayram, A., İtici İşyeri Ortamının İnsan Enerjisine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. 3. Örgütsel Davranış Kongresi, 2015-11-06, 2015-11-07, Tokat, Türkiye, 2015. 85
http://docplayer.biz.tr/6651128-3-orgutsel-davranis-kongresi-kongre-programi-uluslararasi-dergilerde-makale-yayinlamanin-puf-noktalari.html

4. İNCE, F., İtici İşyeri Ortamının İnsan Enerjisine Etkileri: Kamu Sektöründe Bir Uygulama. 3. Örgütsel Davranış Kongresi , 2015-11-05, 2015-11-07, Tokat, Türkiye, 2015. 100
http://www.odkgop.org

3. Delioğlan, Ş.; İNCE, F., Öğrenci Memnuniyeti ile Aidiyet Duygusu Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Silifke MYO Örneği. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://www.mersin.edu.tr/akademikf/silifke-meslek-yuksekokulu/yuksekogretim-stratejileri-ve-kurumsal-isbirligi-sempozyumu

2. İnce, F.; Ercan, T.; Aba, P., Sürdürülebilir Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma. II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Mersin, Türkiye, 2015. 100
http://www.mersin.edu.tr/akademikf/silifke-meslek-yuksekokulu/yuksekogretim-stratejileri-ve-kurumsal-isbirligi-sempozyumu

1. İNCE, F., Örgütsel İmajın Örgütsel Bağlılık ve Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Vakıf Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 2014-11-07, 2014-11-08, Kayseri, Türkiye, 2014. 100
http://www.meliksah.edu.tr/tdedeoglu/wp-content/uploads/2014/10/bildiri_kitabi.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. İNCE, F., TURİZM DESTİNASYONLARINDA YAŞANAN İSTENMEYEN OLAYLARIN, TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . II. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ, 2016-05-06, 2016-05-07, Konya, Türkiye, 2016. 50
http://eurasiatourismcongress.com/

1. İNCE, F., ÖRGÜTLERDE KİŞİLERARASI İLETİŞİM STİLİ OLARAK AGRESİF İLETİŞİM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 2015-10-22, 2015-10-24, Aksaray, Türkiye, 2015. 50
http://unikop2015.aksaray.edu.tr/tr

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DİY 306 Finansal Yönetim Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöne... 3-0-3
Bahar FOY102 Finansal Okuryazarlık Eczacılık Fakültesi Eczacılık 2-0-2
Bahar SY 108 Yönetim Bilimi İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar TAK402 Bitirme Projesi 2-2-3
Bahar TAK382 Girişimcilik 2-2-3
Bahar TAK330 Etkili Sunum Teknikleri 2-0-2
Bahar TAK230 İşletme Yönetimi II 2-0-2
Bahar TAK430 Proje Geliştirme ve Yöntemleri 2-0-2
Güz TAK229 İşletme Yönetimi I 2-0-2
Güz TAK381 Girişimcilik 2-2-3
Güz TAK329 İletişim Teknikleri 2-0-2
Güz TAK461 Seminer 2-2-3
Güz TAK429 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2-0-2
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 434 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 334 Halkla İlişkiler Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 342 Toplam Kalite Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 436 Müşteri İlişkileri Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TAK382 Girişimcilik 2-2-3
Bahar İBY 308 Örgütsel Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar İKD 561 Takım Çalışması ve Liderlik Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 111 Davranış Bilimlerine Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 215 Liderlik ve Takım Çalışması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 435 Uluslararası İşletmecilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TAK381 Girişimcilik 2-2-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 323 Karar Verme Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 321 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgü Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz İKD 561 Takım Çalışması ve Liderlik Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütsel Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 436 Müşteri İlişkileri Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 342 Toplam Kalite Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 334 Halkla İlişkiler Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İKD 561 Takım Çalışması ve Liderlik Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi v... 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 321 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgü Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 215 Liderlik ve Takım Çalışması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 111 Davranış Bilimlerine Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 435 Uluslararası İşletmecilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 323 Karar Verme Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 436 Müşteri İlişkileri Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 342 Toplam Kalite Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütsel Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 334 Halkla İlişkiler Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 434 Stratejik İnsan Kaynakları Yön Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 111 Davranış Bilimlerine Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 321 Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgü Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 323 Karar Verme Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 111 Davranış Bilimlerine Giriş Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 435 Uluslararası İşletmecilik Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 215 Liderlik ve Takım Çalışması Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 2-0-2
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 308 Örgütlerde Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İŞL104 Makro İktisad Silifke Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2-0-2
Bahar SPP403 Satış Saha Planlaması Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Bahar HİT204 İletişim Hukuku Silifke Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-2-3
Bahar SPP406 Meslek Etiği Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 2-0-2
Güz İBY 213 Makro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 407 İnsan Kaynakları Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 103 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 425 Çağdaş Yönetim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 431 Para ve Banka Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz SPP305 Tüketici Davranışları Silifke Meslek Yüksekokulu Pazarlama ( İkmep ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 114 Mikro Ekonomi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 334 Halkla İlişkiler Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 308 Örgütlerde Davranış Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY304 Pazarlama Yönetimi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 218 İletişim Teknikleri Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 402 Stratejik Yönetim ve İşletme P Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 406 Türkiye Ekonomisi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3