Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Fatih Kaplan
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tarsus Uygulamalı Teknoloji Ve Işletmecilik Yüksekokulu Tarsus Kampüsü 33400 Tarsus/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-08-31 13:15:40 .
Düzenleme
:
2018-09-26 09:32:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
21
ARTICLES WITH
CITATION DATA
NA
SUM OF THE
TIMES CITED
NA
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
NA
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
NA
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ABDULKERİM BENGİ ANADOLU LİSESİ 2002
LİSANS İKTİSAT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2007
YÜKSEK LİSANS EKONOMETRİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA İKTİSAT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Ekonomik Büyümenin Dolaylı Belirleyicileri: Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri Danışman: Dr. Sevda Yapraklı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de Reel Döviz Kurlarındaki Oynaklığın İşsizlik ve Büyüme Oranları Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Erdoğan Öztürk, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye, 2009.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU - Devam ediyor
MERKEZ KURULU ÜYESİ BİLGİ İŞLEM ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2015-06-02 - 2018-06-02
MÜDÜR YARDIMCISI TARSUS UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU 2014-02-11 - 2015-03-19
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 4120
2018
21. Yapraklı, S.; Kaplan, F. Petrol Fiyatlarının Altın Fiyatları Üzerindeki Doğrudan Ve Dolaylı Etkileri: Ekonometrik Bir Araştırma. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2018, 10, 50-69. 200 + 0
Publications_021.pdf

2017
20. Kaplan, F.; çelik, K. ULUSLARARASI PETROL PİYASASINDA ÜRETİM DENGESİ: BİR OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI . EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 29-42. 200 + 0
Publications_020.pdf

19. Kaplan, F.; Yapraklı, S. Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, 2017, 18, 69-83. 200 + 0
Publications_017.pdf

18. Kaplan, F.; öztürk, E.; Güngör, . Is the Club Convergence Hypothesis Validy for Turkey Tourism Market. MACROTHİNK INSTİTUTE, INC., 2017, 9, 24-30. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.5296/rae.v9i3.11334

Publications_018.pdf

17. Kaplan, F.; Güngör, . The Relationship Between Money Supply, Interest Rate and Inflation Rate: an Endogeneity-Exogeneity Approach . EUROPEAN SCİENTİFİC JOURNAL, 2017, 13, 30-38. 200 + 0
Publications_016.pdf

16. Kaplan, F.; Güngör, . TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE SEKTÖREL İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ . EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 9, 33-48. 200 + 0
Publications_019.pdf

2016
15. Karadeniz, E.; Kaplan, F.; Günay, F. Sermaye Yapısı Kararlarının Kârlılıga Etkisi: Borsa Istanbul Turizm Sirketlerinde Bir Arastırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2016, 13, 38-55. 200 + 0
Publications_015.pdf

14. Kaplan, F.; Aktaş, A. Petrol Bağımlısı Ülkelerde Reel Petrol Fiyatlarının Reel Döviz Kuruna Etkisi. BUSİNESS AND ECONOMİCS RESEARCH JOURNAL, 2016, 7, 103-113. 200 + 0
Publications_013.pdf

13. Kaplan, F. Türkiye’nin Meyve ve Sebze İhracatı: Bir Çekim Modeli Uygulaması. JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, 2016, 11, 11-17. 200 + 0
Publications_014.pdf

12. Kaplan, F.; Aktaş, A. The Turkey Tourism Demand: A Gravity Model. THE EMPİRİCAL ECONOMİCS LETTERS, 2016, 15, 265-272. 200 + 0
Publications_011.pdf

2015
11. Aktaş, A.; Kaplan, F.; Ozkan, B.; Brumfıeld , R. The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Agricultural Exports: A Study of Turkey. BUSİNESS MANAGEMENT DYNAMİCS, 2015, 4, 1-8. 170 + 3
Publications_007.pdf

10. Yapraklı, S.; Kaplan, F. Re-examining of the Turkish Crude Oil Import Demand with Multi-structural Breaks Analysis in the Long Run Period. INTERNATİONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMİCS AND POLİCY,, 2015, 5, 402-407. 200 + 3
Publications_009.pdf

9. Kaplan, F. Oil Price, Exhange Rate and Economic Growth in Russia:A Multiple Structural Break Approach. ADVANCES İN MANAGEMENT & APPLİED ECONOMİCS, 2015, 5, 91-104. 200 + 0
Publications_010.pdf

8. Yapraklı, S.; Kaplan, F. Dışa Açıklık ve Reel Döviz Kuru Oynaklığı: Yükselen Piyasa Ekonomilerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi. İŞLETME, İKTİSAT VE FİNANS, 2015, 30, 35-54. 200 + 0
http://http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2015.357.4556

7. Kaplan, F.; Aktaş, A. A Causality Analysis of Tourism Revenues and Economic Growth On Selected Mediterranean Countries. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS , 2015, 3, 33-42. 200 + 0
Publications_008.pdf

2014
6. Aktas, A.; Ozkan, B.; Kaplan, F.; Brumfıeld , R. Exchange Rate Volatility: Effect on Turkish Tourism Incomes. MANAGEMENT STUDİES, 2014, 2, 493-499. 150 + 0
Publications_005.pdf

5. Kaplan, F.; Yapraklı, S. Ekonomik Kırılganlık Endeksi Göstergelerinin Döviz Kuru Üzerindeki Etkileri:Kırılgan 12 Ülke Üzerine Panel Veri Analizi. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 6, 111-121. 200 + 0
Publications_006.pdf

4. Kaplan, F.; Yapraklı, S. The Impacts of Institutions, Openness and Macroeconomic Stability On Economic Growth: A Panel Data Analysis On Middle Income Countries. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ, 2014, 20, 104-123. 200 + 0
Publications_004.pdf

2013
3. Talaş, E.; Kaplan, F.; çelik, A. Model Stability Test of Money Demand by Monthly Time Series Using CUSUM and MOSUM Tests: Evidence from Turkey. RESEARCH İN WORLD ECONOMY, 2013, 4, 36-42. 200 + 0
Publications_003.pdf

2012
2. Kaplan, F.; Aktaş, A. Dışsallık ve Nedensellik Kavramları Üzerine Kısa Bir Bakış. ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 4, 29-34. 200 + 0
Publications_002.pdf

1. Yapraklı, S.; Kaplan, F. Türkiye’de Uygulanan Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Başarısı Üzerine Ekonometrik Bir Değerlendirme. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 2012, 2, 185-208. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2011
1. Kaplan, F.; Bulut, Y. Türkiye’de Harcamalar Yöntemiyle Milli Gelir Tahmini: Eşanlı Denklem Modelleri ve Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi İle Tahmin. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2011, 1, 43-56. 200 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 562
1. Kaplan, F. Ekonomik Büyüme Dolaylı Belirleyicileri ve Bir Uygulama, ISBN: 978-605-9293-55-6, Savaş Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 228 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 562
1. Taban, S.; Uysal, D.; Dikkkaya, M.; Kaplan, F. Ekonominin Temelleri, ISBN: 978-605-5343-69-9, SAVAŞ YAYINEVİ, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 10000, 605 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2013. 63
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 730

4. Elmas, B.; Kaplan, F.; Polat, M., Enflasyon Ve Döviz Kurunun Altın Fiyatları Üzerindeki Etkisi. International Symposium on Accounting and Finance, 2014-05-29, 2014-05-31, Bursa, Türkiye, 2014. 200

3. AKTAŞ, A.; KAPLAN, F.; KOCAMAN, S., Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi. International Conference On Eurasian Economies, 2013-09-17, 2013-09-18, St. Petersburg, Rusya, 2013. 200

2. TALAŞ, E.; KAPLAN, F.; ÇELİK, A., Model Stability Test of Money Demand by Monthly Times Series: Evidence From Turkey. 8th International Symposium of Statistics, 2012-10-11, 2012-10-13, ESKİŞEHİR, Türkiye, 2012. 200

1. AKTAŞ, A.; OZKAN, B.; BRUMFIELD, R.; KAPLAN, F., Analysis Of The Effect Of Exchange Rate Fluctuations On The Turkish Tourism Incomes. Global Business and Technology Association, 2012-07-10, 2012-07-14, New York City, Amerika Birleşik Devletleri, 2012. 130

Uluslararası - Özet - Sözlü 995

10. KAPLAN, F.; ÖZTÜRK, E.; GÜNGÖR, Ş., Türkiye’de İller ve Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Bir Klüp Yakınsama Algoritması Yaklaşımı. INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 2017-09-09, 2017-09-09, ZONGULDAK, Türkiye, 2017. 100

9. KAPLAN, F.; ÖZTÜRK, E.; GÜNGÖR, Ş., Faiz Söylemlerinin BİST 100 Endeksi ve Dolar/TL Kuru Üzerine Etkisi. INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS, 2017-09-09, 2017-09-09, ZONGULDAK, Türkiye, 2017. 100

8. KAPLAN, F.; YAPRAKLI, S., Amerikan Doları Kur Endeksi İle IMF Emtia Endeksleri Arasındaki İlişki: Oynaklık Yayılma Etkisi Analizi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

7. KAPLAN, F.; GÜNGÖR, Ş., Ada Ülkelerinde Turizm Gelirlerinin Ülke Ekonomilerine Etkisi: Panel Veri Analizi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-18, ANTALYA, Türkiye, 2017. 100

6. YAPRAKLI, S.; KAPLAN, F., Petrol Fiyatları ile Altın Fiyatları Arasındaki İlişki. 7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2017-05-05, 2017-05-05, ADANA, Türkiye, 2017. 100

5. KAPLAN, F.; ÇELİK, K., Uluslararası Petrol Piyasasında Üretim Dengesi: Bir Oyun Teorisi Yaklaşımı. 7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2017-05-05, 2017-05-05, ADANA, Türkiye, 2017. 100

4. KAPLAN, F.; GÜNGÖR, Ş., Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Sektörel İhracatına Döviz Kurunun Etkisi: Panel Veri Analizi. 7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2017-05-05, 2017-05-05, ADANA, Türkiye, 2017. 100

3. Kaplan, F.; Aktaş, A.; Öztürk, E.; Güngör, Ş., TÜRKİYE TURİZM PİYASASINDA İSTİKRAR VAR MI? BİR KLÜP YAKINSAMA ALGORİTMASI YAKLAŞIMI. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 95
Scientific_Meetings_002.pdf

2. ERDOĞAN, Y.; KAPLAN, F., The Relation Between Energy Consumption and Economic Growth: Summary of Panel Data Analysis. . 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 2013-08-26, 2013-08-29, SARAJEVO, Bosna Hersek, 2013. 100

1. BULUT, Y.; KAPLAN, F.; GÜNDÜZ, H., Genelleştirilmiş Momentler Metodu: R İstatistik Programında Bir Uygulama. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi, 2011-04-28, 2011-05-01, ANTALYA, Türkiye, 2011. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz UTL216 Mikro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL201 Uluslararası Ticaret I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL329 Ekonomik Bütünleşmeler Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL 525 Uluslararası Ticaret Teorisi v Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL108 Makro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL434 Türkiye Ekonomisi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL227 Büyüme ve Kalkınma Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL202 Uluslararası Ticaret II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar UTL 506 Uluslararası Ticarette Yeni Tr Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL329 Ekonomik Bütünleşmeler Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL216 Mikro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL201 Uluslararası Ticaret I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 525 Uluslararası Ticaret Teorisi v Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL202 Uluslararası Ticaret II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL108 Makro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL434 Türkiye Ekonomisi Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL227 Büyüme ve Kalkınma Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 506 Uluslararası Ticarette Yeni Tr Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL 528 Ekonomik Göstergeler Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL201 Uluslararası Ticaret I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL329 Ekonomik Bütünleşmeler Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL216 Mikro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz UTL 525 Uluslararası Ticaret Teorisi v Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL202 Uluslararası Ticaret II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL310 Mesleki İngilizce IV Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar UTL227 Büyüme ve Kalkınma Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL108 Makro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar UTL 506 Uluslararası Ticarette Yeni Tr Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL305 Mesleki İngilizce III Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 4-0-4
Güz UTL216 Mikro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL201 Uluslararası Ticaret I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL-525 Uluslararası Ticaret Teorisi v Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL108 Makro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL227 Büyüme ve Kalkınma Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Bahar UTL202 Uluslararası Ticaret II Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL2016 Mikro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 2-0-2
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL201 Uluslararası Ticaret I Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar UTL108 Makro İktisat Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar UTL110 Finans Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Bahar İŞL 652 Finansal Ekonometri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz UTL109 İktisada Giriş Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3
Güz UTL103 İşletme ve Ekonomi Matematiği Tarsus Uygulamalı Teknoloji v... Uluslararası Ticaret ve Lojis... 3-0-3