Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ezgi Önen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
19 Ağustos 1990 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-09-06 08:53:57 .
Düzenleme
:
2019-01-14 10:56:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
2. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Güven, Y.; önen, E.; Bulut, E.; çekiç, H.; öztürk, F. The prevalence of pediculus capitis in primary schools in a city of Turkey and the efficacy of health education in treatment. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2018, 7, 469-475. 0 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8840

2017
1. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; önen, E. The use of primary health care services after transformation in health and related factors in a province exampleBir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüşüm Sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kullanımı İle İlişkili Faktörler. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4546-4560. 0 + 0
10.14687/jhs.v14i4.4923

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. ÖNEN, E.; ÖNCÜ, E., Kırsalda Sağlık Hizmeti Kültürü ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Etkileyen Faktörler. 1.Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, ŞANLIURFA, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. ÖNCÜ, E.; ÖNEN, E.; VAYISOĞLU, S., Türkiye’de Bir İlde Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgelerde Okul Çağı Çocuklarının Sağlık Durumu ve Konut Koşulları ile İlişkisi. III. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Azerbaycan, 2018. 100
http://genclikkongresi.mu.edu.tr/

1. ÖNCÜ, E.; VAYISOĞLU, S.; ÖNEN, E., Bir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüşüm Sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kullanımı İle İlişkili Faktörler . 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 180

4. ÖNEN, E.; ÖNCÜ, E., Elektromanyetik Alan Etkilenimi ve Sağlık Çalışanlarında Sağlığa Etkileri. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, ANKARA, Türkiye, 2017. 50
Scientific_Meetings_002.pdf

3. ÖNCÜ, E.; VAYISOĞLU, S.; ÖNEN, E.; GÜVEN, Y.; BULUT, E.; ÇEKİÇ, H.; DEĞİRMENCİ, F., Bir İlin Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Üç Bölgesinde İlkokullarda Pediculus Capitis Yaygınlığı ve Sağlık Eğitiminin Tedavide Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-11, ANKARA, Türkiye, 2017. 30
Scientific_Meetings_003.pdf

2. ÖNCÜ, E.; ÖNEN, E., Indoor Air Pollution and Its Effects on Health. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50

1. ÖNEN, E.; KÖKSÖY VAYISOĞLU, S., Housing Conditions and Health Relatedness in Childhood. Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50

Ulusal - Özet - Poster 18

1. ÖNCÜ, E.; KÖKSÖY VAYISOĞLU, S.; ÖNEN, E.; GÜVEN, Y., Kırsal Bölgede Bulunan Bir İlkokulda Öğrencilerin Sağlık Sorunları ve Okul Çevresinin Sağlığa Uygunluğunun Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 18
http://www.uhsk.org/ocs/index.php/UHSK19/mask17/paper/view/1590

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2869, 3500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100