Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ezgi Bezirhan Arıkan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
22 Ekim 1986 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
17098 .
Faks
:
+90-324-3610032 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-15 11:32:09 .
Düzenleme
:
2018-09-14 12:24:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE NİĞDE ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018-07-01 - 2018-07-19
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2015
1. Bezirhan arıkan, E.; özsoy, H. A Review: Investigation of Bioplastics. JOURNAL OF CİVİL ENGİNEERİNG AND ARCHİTECTURE , 2015, 9, 188-192. 200 + 0
10.17265/1934-7359

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Bezirhan arıkan, E. Meyve Suyu Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 31, 205-209. 200 + 0
Publications_002.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1150

6. BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÖZSOY, H., Bioplastic Waste Management. 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 200
http://ibcess.org

5. ÖZSOY, H.; BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÇINKIR, C.; ERYILMAZ, G.; KÜÇÜK, D.; van Leeuwen , J., Fungal Oil Production from Oleaginous Fungi Mucor circinelloides and Aspergillus oryzae Cultivated on Sugar Beet Pulp. 3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering and Science, 2015-06-03, 2015-06-05, VALENCIA, İspanya, 2015. 150
Scientific_Meetings_011.pdf

4. DOĞAROĞLU, Z.; BEZİRHAN ARIKAN, E., The Effect Of Composted Bioplastic On Seed Germination, Chlorophyll Content, And Antioxidative Enzyme Of Wheat Plant. 2nd İnternational Symposium on Environment and Morality, 2014-10-24, 2014-10-26, ADIYAMAN, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_009.pdf

3. BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÖZSOY, H., Time to Bioplastics. 2nd İnternational Symposium on Environment and Morality, 2014-10-24, 2014-10-26, ADIYAMAN, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

2. GÜLŞEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; BEZİRHAN ARIKAN, E., Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Ve Uygulamalarının Çevre Kalitesi Yönetimine Etkileri. 2nd İnternational Symposium on Environment and Morality, 2014-10-24, 2014-10-26, ADIYAMAN, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

1. BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÖZSOY, H., Biodegradation of Bioplastic Carrier Bag Wastes By the White Rot-Fungus Coriolus Versicolor . 2nd Internatıonal Symposıum On Innovatıve Technologıes In Engıneerıng And Scıence, 2014-06-18, 2014-06-20, KARABÜK, Türkiye, 2014. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

2. BEZİRHAN ARIKAN , E.; ÖZSOY, H., Bioplastics As A Green Material. International Congress on Green Infrastcuture and Sustainable Societies/ Cities, 2014-05-08, 2014-05-10, İZMİR, Türkiye, 2014. 100

1. BEZİRHAN, E.; ÖZSOY, H., Investigation On Utilization Of Bioplastics In Turkey. International Porous and Powder Materials Symposium, 2013-09-03, 2013-09-06, iZMİR, Türkiye, 2013. 0
http://www.ppm2017.org

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

6. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; Döşlü Çetinkaya, S., Türkiye’de Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Seçeneklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

5. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H., Waste to Bioplastic: Bioplastic Production from Potato Skin as Food Industry Wastes. Uluslararası Erdemli Sempozyumu, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://erdemlisemp.mersin.edu.tr/

4. DOĞAROĞLU, Z.; BEZİRHAN ARIKAN, E., Removal of Titanium Dioxide Nanoparticles from Synthetic Wastewater Using Biopolymer Wastes. International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 100
http://imsec2017.org/

3. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H., Polyhydroxyalkanoates production from food processing industry wastewater. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 100
http://www.ecology2017.com/tr/anasayfa

2. BİLGEN, H.; ARIKAN, E., Conversion of Whey Permeate into Value-Added Product: Fungal Chitin. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 0
http://www.icocee.org/

1. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; GÜLŞEN, H., Life Cycle Assesment of Polyhydroxy alkanoate Biopolymers. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017-05-08, 2017-12-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100
http://www.icocee.org/

Uluslararası - Özet - Poster 100

3. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; ŞAHİN, T., BIOPOLYMER PRODUCTION FROM Mucor circinelloides USING GLYCEROL AS SUBSTRATE. Ecology 2017 International Symposium, 2017-05-11, 2017-05-13, Kayseri, Türkiye, 2017. 50
http://www.ecology2017.com/tr/anasayfa

2. BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÖZSOY, H., Waste To Bioplastic: Bioplastic Production From Potato Processing Industry Wastewater. 2nd International Conference on Recycling and Reuse, 2014-06-04, 2014-06-06, İSTANBUL, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

1. BEZİRHAN, E.; ÖZSOY, H., Investigating The Biodegradatıon Of Starch-Based Bioplastic Wastes By The White Rot Fungus Coriolus versicolor. 17th International MESAEP Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 2013-09-28, 2013-10-01, iSTANBUL, Türkiye, 2013. 0
http://www.mesaep.org/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. BEZİRHAN ARIKAN, E.; ÖZSOY, H., Bitkilerden Biyoplastik Üretimi. Bursa Tarım Kongresi, 2014-10-16, 2014-10-18, BURSA, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_012.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 0

1. ÖZSOY, H.; TOPRAK, D.; GİRAY, S.; BEZİRHAN, E., Nişasta Bazlı Biyoplastik Atıklarının Kahverengi Çürükçül Fungus Gloeophyllum trabeum İle Biyolojik Olarak Parçalanabilirliğinin Araştırılması. 9. Çevre Mühendisliği Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-08, SAMSUN, Türkiye, 2011. 0

Ulusal - Araştırmacı 150

3. Meyve Suyu Endüstrisi Atık Sularında Yetiştirilen Flamentli Funguslardan Biyodizel Üretiminde Kullanılmak Üzere Fungal Yağ Eldesi , BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2529, 19312 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

2. Meyve İşleme Endüstrisi Atıksuyundan Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-TP3-1911, 16000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Mersin'de Yetiştirilen Palmiye Bitki Atıklarından Biyoetanol Üretimi Altyapısının Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1368, 29983 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY , [ 2017 : 4 ] . 0
Uluslararası
1. Iowa State University , 2011-05-30 - 2011-08-31, Ames, Amerika Birleşik Devletleri.