Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Eyüp Erdoğan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Bilim Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Oluşturma
:
2015-11-19 15:07:15 .
Düzenleme
:
2018-12-21 13:08:06 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS FELSEFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1998
DOKTORA FELSEFE ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2005
DOÇENTLİK FELSEFE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2012
Doktora Tezi

1. Thomas Kuhn'un bilim anlayışının devinim kuramlarının gelişimine uyarlanması Danışman: Dr. Erdal CENGİZ, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2005.

Yüksek Lisans Tezi

1. Mehmet Refik ve yirminci yüzyıl Türkiye`sindeki elektrik çalışmaları (aynı dönem Avrupa ile karşılaştırmalı olarak) Danışman: Dr. Esin KAHYA, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1998.

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2012-09-11 - 2015-09-11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1600
2017
8. Erdoğan, E. ATOMUN FELSEFE TARİHİ İLE BİLİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2017, 5, 16-26. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12962

2016
7. Erdoğan, E. Felsefenin Doğuşunu Tarihsel Süreç İçerisinde İrdelemek. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCES, 2016, 4, 95-113. 200 + 0
2011
6. Erdoğan, E. Üç Devirde Üç Şehirde Aydınlanma Çabası ve Din Engeli. FELSEFE LOGOS, 2011, 43, 33-47. 200 + 0
2010
5. Erdoğan, E. Aristoteles’in Çağdaş Epistemolojik Ekollerden Hangisine Dahil Edilebileceği Tartışması Üstüne. FELSEFE TARTIŞMALARI, 2010, 44, 73-99. 200 + 0
2009
4. Erdoğan, E. Platon ve Aristoteles’in Bilimlere İlişkin Sınıflamaları. FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2009, 7, 137-162. 200 + 0
2008
3. Erdoğan, E. Platon’da Bilgisizlikten Bilgiye Giden Süreç. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE DERGİSİ, 2008, 11, 211-221. 200 + 0
2006
2. Erdoğan, E. Karl Marx’ın Toplum Kuramı ile Thomas Kuhn’un Bilim Kuramı Arasındaki Örtüşmelerin Biçin ve İçerik Uyumu. FELSEFE LOGOS, 2006, 30-31, 301-320. 200 + 0
2005
1. Erdoğan, E. Descartes, Newton Bağlamında Felsefe-Bilim Etkileşimi. FELSEFE TARTIŞMALARI, 2005, 35, 1-15. 200 + 3
Uluslararası - Alan endexleri 0
2017
1. Erdoğan, E. Mühendislik, Bilim ve Eğitim Tarihimizin Önemli İsimlerinden Mehmed Refik (Fenmen). RESEARCHER SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2017, 5, 264-277. 0 + 0
10.18301/rss.430

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Erdoğan, E. Bilimin Doğuşunu Tarihsel Süreklilik İçerisinde İrdeleme. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, 2016, 6, 165-173. 200 + 0
Ulusal - Diğer 600
2014
6. Erdoğan, E. Descartes'ın Tanrı Kanıtları Üzerine Bir Eleştiri. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2014, 21, 99-114. 100 + 0
2008
5. Erdoğan, E. Mantıkçı Pozitivizmden Eleştirel Rasyonalizme Giden Süreçte Duyum-Akıl Çekişmesi. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 9, 9-19. 100 + 0
4. Erdoğan, E. Bilim, Pozitivizm, Siyasa. ÖZNE FELSEFE DERGİSİ, 2008, 8, 13-24. 100 + 0
2006
3. Erdoğan, E. Ölüm Olgusuna Nedenbilim ve Felsefe Penceresinden Bir Bakış. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J MED ETHİCS, 2006, 14, 96-106. 100 + 0
2004
2. Erdoğan, E. Özgürlük-Din-Bilim İlişkisinin Felsefe Aynasına Yansımaları. FELSEFE LOGOS, 2004, 6, 51-66. 100 + 0
1998
1. Erdoğan, E. 19. Yüzyılda Bilim-Teknoloji-Endüstri İlişkileri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TOPLUM BİLİMLERİ VE GÜZEL SANATLAR DERGİSİ, 1998, 1, 162-177. 100 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Erdoğan, E. Uluğ Nutku'ya Armağan, ISBN: 975-10-2435-8, İnkılap Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 494 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 0
2. Erdoğan, E. Aşk ve Kaotik Özgürlük, ISBN: 9786059021029, Müptela, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 3000, 176 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2014. 0
3. Erdoğan, E. İnanç Uykusu, ISBN: 9786053755845, İthaki yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 160 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 0
http://www.dr.com.tr/Kitap/Inanc-Uykusu/Eyup-Erdogan/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000709371
4. Erdoğan, E. Aristoteles'ten Newton'a Paradigmatik Bilim Tarihi, ISBN: 9786053960737, Arkeoloji Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 266 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2009. 0
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/aristotelesten-newtona-paradigmatik-bilim-tarihi_11_1476.html?r=106
5. Erdoğan, E. Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün'e Armağan, ISBN: 978-605-83278-6-3, Aktif Düşünce Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 752 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
6. Erdoğan, E. Bilim ve Metafizik Üzerine Tarihsel bir Soruşturma, ISBN: 9786053961383, Arkeoloji Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 343 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/bilim-ve-metafizik-uzerine-tarihsel-bir-sorusturma_11_491.html?r=79
7. Erdoğan, E. Aratos Felsefe Okulu Ders Metinleri, ISBN: , ARATOS YAYINLARI, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 208 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2017. 0
8. Erdoğan, E. Türkiye’ye Bilimin ve Teknolojinin Girişi, ISBN: , Arzu Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2011. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ERDOĞAN, E., Bilimde Yaşanan Paradigma Değişiminin Bilimdışı Alanlara Etkisi. 38. ICANAS, 2007-09-10, 2007-09-15, Ankara, Türkiye, 2008. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 300

3. ERDOĞAN, E., Eğitim Kültürü ve Kökleri. II. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

2. ERDOĞAN, E., Platon’un Mağara Alegorısinin Eğitim Felsefesi Açısından Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

1. ERDOĞAN, E., Bilim-Felsefe Etkileşimi. II. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2017-05-03, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

Ulusal - Özet - Davetli 0

6. ERDOĞAN, E., Aristoteles'in Yanlışlarını Öğrenmek/Öğretmek zorunda mıyız?. Ulusal Aristoteles Sempozyumu, 2018-04-04, 2018-04-04, Mersin, Türkiye, 2018. 0

5. ERDOĞAN, E., Platon'da Kaotik Özgürlük. 4. Ulusal Felsefe Sempozyumu: Platon'un Felsefe Düşünceleri, 2017-12-01, 2017-12-01, Mersin, Türkiye, 2017. 0

4. ERDOĞAN, E., Geometrik Yöntem Üzerine. Spinoza Sempozyumu, 2017-04-07, 2017-04-07, Mersin, Türkiye, 2017. 0

3. ERDOĞAN, E., Nedensellik Sorunsalı. 18. Ulusal ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0

2. ERDOĞAN, E., Yerleşik Toplum ve Alternatif İnsan. Mersin Alternatif Yaşam Sempozyumu, 2016-05-18, 2016-05-22, Mersin, Türkiye, 2016. 0

1. ERDOĞAN, E., Aşk ve Kaotik Özgürlük. III. Edebiyat, Sinema ve Sanat’ta Düzensiz Yapılar Sempozyumu, 2015-09-30, 2015-10-05, Mersin, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Araştırmacı 0

1. Üniversite Kent İşbirliği Eylem Planı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Proje No: TR62-12-DFD/004, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 600

3. Bahar OK, Post pozitivist süreçte Paul Feyerabend'in yeri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2015, Tamamlandı. 200
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

2. Ömer Fatih TEKİN, Bilim felsefesinde ilgi kayması: Sonuçtan sürece geçiş, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2011, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_002.pdf

1. Metin KÜSMÜŞ, Michel Foucault’nun Felsefesinde Modern Dünya Düzeninde İnsan Kavramı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2010, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_003.pdf

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
2. FELSEFE VE SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar FEL316 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz FEL 549 İnanç Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Yıl STP103 Aşkın Metafiziği Tıp Fakültesi Tıp 2-0-2
Yıl STP320 Bilim Tarihi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL316 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar FEL 550 Din Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar TİO 610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar FEL 552 Aşkın Metafiziği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 549 İnanç Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL 531 Felsefe - Bilim Etkileşimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Yıl STP320 Bilim Tarihi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar KM3320 Bilim Felsefesi ( S. Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL316 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL316 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar FEL316 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL 550 Din Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 552 Aşkın Metafiziği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 524 Bilimsel İlerlemedeki Büyük Dö Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL213 Aşkın Metafiziği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL405 Din Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 531 Felsefe-Bilim Etkileşimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 549 İnanç Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL234 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar FEL 528 Post-Pozitivizm Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 524 Bilimsel İlerlemedeki Büyük Dö Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar FEL 548 Bilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar TİO-610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar FEL234 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL222 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL222 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar TİO-610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar FEL 524 Bilimsel İlerlemedeki Büyük Dö Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Bahar OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Aşkın Metafiziği Rektörlük 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL433 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL-605 Platon ve Aristoteles'in Bilgi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 531 Felsefe-Bilim Etkileşimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL222 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL234 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL222 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL234 Analitik Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TİO-610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL 531 Felsefe-Bilim Etkileşimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL-605 Platon ve Aristoteles'in Bilgi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Yıl STP330 Bilim Felsefesi Tıp Fakültesi Tıp 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar MÖP402 Matematik Felsefesi * Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TİO-610 Bilim Felsefesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar FEL 528 Post-Pozitivizm Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL351 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-0-2
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL122 Bilim Tarihi II Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL330 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2-0-2
Bahar BİY462 Biyoloji ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz FEL423 İnanç Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL323 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL121 Bilim Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL351 Bilim Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 2-0-2