Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Eylül Ece Demir
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Politikası Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5326 .
Faks
:
+90-324-3610056 .
Oluşturma
:
2015-11-17 15:12:15 .
Düzenleme
:
2018-12-26 10:15:12 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2008
Yüksek Lisans Tezi

1. Esnek kur sisteminin rekabete etkisi Danışman: Dr. TÜRKEL MİNİBAŞ, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye, .

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Tunç deveci, T.; Demir, E. Finansal Serbestleşme ve Kriz: Türkiye İçin Bir Analiz . BULLETİN OF ECONOMİC THEORY AND ANALYSİS, 2016, 1, 71-86. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/download/article-file/233788

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Tören, T.; Demir, E. Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, ISBN: 978-605-9454-04-9, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 507 Sayfa, Türkçe, ISPARTA, Türkiye, 2017. 125
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., NEDEN “KAPSAYICI BÜYÜME”?. 5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, 2016-10-20, 2016-10-22, MUĞLA, Türkiye, 2016. 200
http://teacongress.org/files/proceedings.pdf

1. TUNÇ DEVECİ, T.; DEMİR, E., Ekonomik Serbestleşme ve Finansal Kriz İlişkisi: OECD ve BRIICS Ülkeleri Karşılaştırması . 1. KARADENİZ VE BALKAN EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 2014-09-03, 2014-09-05, ZONGULDAK, Türkiye, 2014. 200
http://kabep.beun.edu.tr/tur/wp-content/uploads/2015/03/bildiriler_tu00FCm_kitap.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. TUNÇ DEVECİ, T., ENFORMASYON ÇAĞINDA TÜRKİYE. I. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ, 2017-12-08, 2017-12-10, MARDİN, Türkiye, 2017. 0
https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_bd7f35121be5478eb47dce9cc66cc7df.pdf

2. DEMİR, E., Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Lojistik. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 2017-09-21, 2017-09-24, ISPARTA, Türkiye, 2017. 100
http://www.sky2017.org/Abstract_Book.pdf

1. DEMİR, E.; BULUT, Ö., Büyümenin Sınırları: Yeşil Alternatif. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 2017-09-21, 2017-09-24, ISPARTA, Türkiye, 2017. 100
http://www.sky2017.org/Abstract_Book.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. TÖREN, T.; DEMİR, E., 2008 Krizi Sonrası Türkiye'nin Mekansal-Zamansal Sabitlemesi: Lojistik Sektörü. II. Ulusal Harran İktisat Kongresi, 2017-04-20, 2017-04-21, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 50

1. TÖREN, T.; DEMİR, E., KÜRESELLEŞME/YERELLEŞME TARTIŞMALARI VE ZAMAN/MEKAN SIKIŞMASI BAĞLAMINDA LOJİSTİK SEKTÖRÜ . 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 2016-12-01, 2016-12-02, ISPARTA, Türkiye, 2016. 50
http://bbtmk2016.sdu.edu.tr/BBTMK2016-Bildiri-Ozetleri.pdf