Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1716 .
Oluşturma
:
2015-07-03 08:10:42 .
Düzenleme
:
2018-08-15 08:57:37 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011
YARDIMCI DOÇENT TÜRKÇE EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
DOÇENT TÜRKÇE EĞİTİMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017
Yüksek Lisans Tezi

1. Halit Ziya Uşaklıgil'in Eserlerine İzleksel Açıdan Bakış Danışman: Dr. Prof.Dr.Ramazan Korkmaz, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-04-20 - 2018-04-20
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-11-11 - 2016-11-11
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3000
2017
18. Kadızade, E.; Kılıç, E. Konuşma Becerisinin 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında Değişen Yönü: Sözlü İletişim Becerisi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, 2017, 5, 12-22. 200 + 0
Publications_017.pdf

17. Kadızade, E. KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ANLAMSAL ÇAĞRIŞIM KAVRAMININ ETKİSİ . ROUTE EDUCATİONAL AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2017, 4, 249-270. 200 + 0
Publications_018.pdf

2016
16. Kadızade, E. AYTÜL AKAL’IN “SÜPER GAZETECİLER” ÇOCUK SERİSİNDE “ABARTILMIŞ MERAK". HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 13, 39-50. 200 + 0
Publications_011.pdf

15. Dumanlı kadızade, E. Child in “Falaka” according to the pedagogy of John Locke. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL POLİCY RESEARCH AND REVİEW, 2016, 3, 94-97. 0 + 0
Publications_015.pdf

14. Dumanlı kadızade, E. İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA , 2016, 12, 1104-1124. 0 + 0
Publications_013.pdf

13. Dumanlı kadızade, E. Türkçe Eğitiminde Çocuk Yazınına Göstergebilimsel Yaklaşım: Keloğlan İle Kardeş. JOURNAL OF TURKİSH STUDİES, 2016, 11, 221-229. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9838

Publications_016.pdf

2015
12. Kadızade, E. A writing skills activity in language education: A comparative application of the in-class activity known as “If ı were you”. INTERNATİONAL JOURNAL OF ARTS AND COMMERCE, 2015, 4, 77-91. 200 + 0
Publications_008.pdf

11. Kadızade, E. “Billur Köşk”ün Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , 2015, 3, 18-38. 200 + 0
10.18033/ijla.201

Publications_006.pdf

10. Kadızade, E. Kemalettin Tuğcu’nun çocuk romanlarında toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir inceleme. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 3, 101-113. 200 + 0
Publications_004.pdf

9. Kadızade, E. Identifying accurate equivalents between Turkish and Arabic for foreign language teaching. EDUCATİONAL RESEARCH AND REVİEWS, 2015, 10-4, 501-511. 200 + 0
Publications_022.pdf

8. Kadızade, E. (Yabancılara Türkçe Öğretiminde B1/B2 Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Değerlendirme). EDUCATİONAL RESEARCH ASSOCİATİON THE INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCHERS, 2015, 6, 50-58. 200 + 0
Publications_005.pdf

7. Kadızade, E.; Hüküm, M. Kemal Tahir romanlarında ebeveynler, çocuk kahramanlar ve eğitim meselesi. ROUTE EDUCATİON AND SOCİAL SCİENCE JOURNAL, 2015, 1, 715-724. 200 + 0
http://www.ressjournal.com/

Publications_003.pdf

6. Kadızade, E. Yabancılara Türkçe öğretiminde akıllı telefon uygulamaları üzerine inceleme. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE , 2015, 1, 742-752. 200 + 0
Publications_007.pdf

5. Kadızade, E. Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin imla kurallarını uygulama becerileri üzerine değerlendirme. TARİH OKULU DERGİSİ/ JOURNAL OF HİSTORY SCHOOL, 2015, 7, 527-537. 200 + 0
10.14225/Joh714

Publications_002.pdf

2014
4. Kadızade, E. Aktif öğrenmede bir teknik; metafor uygulaması “Türkçe öğretmen adaylarının Türkçe dersi algıları üzerine”. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY , 2014, 5, 68-85. 200 + 0
Publications_010.pdf

2012
3. Kadızade, E. Yaprak Gazetesi Üzerine Bir Dizin Çalışması. TÜRKLÜK BİLİMİ VE ARAŞTIRMALARI, 2012, XXXII, 159-189. 200 + 0
Publications_019.pdf

2011
2. Kadızade, E. HÜSEYİN CÖNTÜRK VE YENİ ELEŞTİRİ. TÜRÜKLÜK BİLİMİ VE ARAŞTIRMALARI, 2011, XXIX, 189-199. 200 + 0
Publications_021.pdf

2010
1. Kadızade, E. BİR ELEŞTİRMEN OLARAK FETHİ NACİ. TÜRKLÜK BİLİMİ VE ARAŞTIRMALARI, 2010, XXVIII, 207-218. 200 + 0
Publications_020.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2011
1. Kadızade, E. TUTUNAMAYANLAR ROMANINDA KÜÇÜK BURJUVANIN ELEŞTİRİSİ. AKPINAR, 2011, 6, 17-26. 200 + 0
Publications_009.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 25
1. Kadızade, E.; Bayrak, .; Namlı, T.; Güler, A.; özlük, N.; Arslan, C.; özger, M.; Balık, M.; Somuncu, S.; Yaprak, T. YENİ TÜRK EDEBİYATI- 1, ISBN: 978-605-9100-55-7, KESİT, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 469 Sayfa, İngilizce, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 25
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

2. KADIZADE, E., TOMRİS UYARIN ÖYKÜLERİNDE KURGU. ULUSLARARASI MİNE MENGİ SEMPOZYUMU, 2011-10-20, 2011-10-22, ADANA, Türkiye, 2011. 200
Scientific_Meetings_007.pdf

1. KADIZADE, E., TOMRİS UYARIN ÖYKÜLERİNDE ÜSLUP. XI. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, 2011-10-13, 2011-10-15, SAKARYA, Türkiye, 2015. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 1300

17. KADIZADE, E.; SAKAR, C., Frencesca Simon’un Çeviri Yapıtlarından Felaket Henry” Serisinde Korku ve Şiddet Unsurları. UTEOK 2017, 2017-09-28, 2017-09-30, istanbul, Türkiye, 2017. 100

16. Çetinkaya, G.; Kadızade, E., Taslak Metni Gözden Geçirme Sürecinde Sesli Ve Sessiz Okuma . IV. INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, 2017-05-11, 2017-07-14, Denizli, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_009.pdf

15. Kadızade, E.; Önder, B., ANDREW CLEMENTS'İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ YAPILANDIRICI EĞİTİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 2017-05-11, 2017-05-14, ORDU, Türkiye, 2017. 100

14. KADIZADE, E., YALVAÇ URALIN ÖYKÜLERİNDEKİ ÇOCUK KAHRAMANLARA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM. 3.INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

13. KADIZADE, E.; ASLAN, Y., YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI BAĞLAMINDA CHRİSTİNE NÖSTLİNGER'İN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARININ İNCELENMESİ. 3. INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LANGUAGE EDUCATİON AND TEACHİNG, 2017-04-20, 2017-04-23, ROMA, İtalya, 2017. 100

12. Dumanlı Kadızade, E.; Özipek, M., Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Anlamsal Çağrışım. 5. World Conference on Educational and Instructional Studies, 2016-10-27, 2016-10-29, Antalya, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

11. Dumanlı Kadızade, E.; Sakar, C., Oğuz Tansel'in Al'lı ile Fırfırı adlı Masal Kitaplarında Konuyu Yapılandıran Ögeler. VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 2016-10-13, 2016-10-15, Rize, Türkiye, 2016. 0
http://ulead2016.ulead.org.tr/files/30/editor/files/ICRE_2016-B_LD_R__K_TABI.rar

10. Dumanlı Kadızade, E.; Kılıç, E., İlköğretim Türkçe Programı ile Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Yazma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2016-10-13, 2016-10-15, Elazığ, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

9. Dumanlı Kadızade, E.; Kılıç, E., Konuşma Becerisinin 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında Değişen Yönü:Sözlü İletişim. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 2016-10-06, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_011.pdf

8. KADIZADE, E., Yedi İklim Türkçe A1 A2 düzey kitaplarında görsel okuma etkinlikleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 2015-12-11, 2015-12-13, İstanbul, Türkiye, 2015. 100

7. KADIZADE, E., JOHNE LOCKE PEDAGOJİSİNE GÖRE FALAKA'DA ÇOCUK. 22.BİENNİAL CONGRESS OF IRSCL, 2015-08-08, 2015-08-12, WORCESTER, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

6. KADIZADE, E., TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ALGILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. I.ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 2015-05-28, 2015-05-30, NEVŞEHİR, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

5. KADIZADE, E., Values education within The Crystal Manor . VI. European Conferenceon Social and Behavioral Sciences Conference, 2015-02-05, 2015-02-07, İZMİR, Türkiye, 2015. 100

4. KADIZADE, E., A writing skills activity in language education A comparative application of the in class activity known as If ı were you . 7th World Conference on Educational Sciences, 2015-02-05, 2015-04-07, Atina, Yunanistan, 2015. 100

3. KADIZADE, E., KEMALETTİN TUGCU'NUN ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET. II. International Conference on Education and Social Sciences, 2015-02-02, 2015-02-04, İSTANBUL, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

2. KADIZADE, E., YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE I-PHONE UYGULAMALARI ÜZERİNE. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 2014-08-20, 2014-08-22, ANKARA, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

1. KADIZADE, E., Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaştırmalı Türkçe Arapça doğru denkteşlerin tespiti ve bu tespitin dil ögreniminde değerlendirilmesi . 7. UluslararasıTürkçenin Egitimi Ögretimi Kurultayı, 2014-06-19, 2014-06-21, MUĞLA, Türkiye, 2014. 100
Scientific_Meetings_010.pdf

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Bir Hikaye de Sen Yaz, TÜBİTAK, Proje No: 115B402, 18 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2015,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. Berfin Önder, Gülçin Alpöge'nin Yapıtlarında Çocuk Algısı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Elif Canan Kılıç, Raold Dahl'ın Çocuk Kitaplarının İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 16
1. EDUCATIONAL RESEARCH AND REVİEWS , [ 2015 : 3 ] [ 2016 : 1 ] . 16
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 529 Türkçe Öğretiminde Dünya Çocuk Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz YTÖ 513 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 525 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri / Yazma Öğr Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TÜE 525 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TÜE 524 Anlatma Becerileri / Konuşma Ö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz RPD105 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TÜE 523 Anlatma Becerileri/ Yazma Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TRK102 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar RPD104 Türkçe II Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-2-3
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB304 Anlatma Teknikleri Iı: Yazma E Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-0-1
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz SNF407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiya Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı - II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 1-2-2
Bahar TEB208 Yeni Türk Edebiyatı II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB404 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri ( Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB106 Yazılı Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB105 Yazılı Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB307 Dünya Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB305 Çocuk Edebiyatı Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Güz TEB207 Yeni Türk Edebiyatı - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2