Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Esma Eser
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17207
Oluşturma
:
2015-06-02 08:07:20
Düzenleme
:
2018-01-05 13:32:11
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Doktora Tezi

1. Gıdalarda Yüzey Plazmon Rezonans Sistemi ile Mikroorganizmaların Tespiti Danışman: Dr. Hacı İbrahim Ekiz, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, Devam ediyor.

Yüksek Lisans Tezi

1. UZAK İNFRARED (FIR) IŞINLARININ İŞLENMEMİŞ İÇ YER FISTIĞININ FİZİKSEL KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNE ETKİSİ Danışman: Dr. Hacı İbrahim Ekiz, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2017
2. Gökşen, G.; Eser, E.; Ekiz, H. Antimicrobial activity of essential oils of Laurus nobilis, Rosmarinus officinalis, and Myrtus communis on common foodborne pathogens. JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2017, 256, 27-27. 500 + 0
1. Eser, E.; Ekiz, H. Antibody fragmentation technique for salmonella detection by SPR based biosensor. JOURNAL OF BİOTECHNOLOGY, 2017, 256, 21-21. 500 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 680
4. Karagöz, M.; Mersin, G.; Uzunoğlu, D.; Eser, E.; Ekiz, H.; özer, A. Synthesis and Characterization of Hierarchical Flower-Like ZnO Particles as Effective Adsorbent and Antibacterial Agent. INTERNATİONAL JOURNAL OF CHEMİCAL ENGİNEERİNG AND APPLİCATİONS, 2017, 8, 311-318. 110 + 0
2016
3. Eser, E.; Ekiz, H. Surface temperature a critical parameter to control peanut quality during far infrared pretreatment process. INTERNATİONAL FOOD RESEARCH JOURNAL, 2016, 23, 2130-2137. 200 + 0
http://www.ifrj.upm.edu.my/23%20(05)%202016/(39).pdf

2. Bobuş alkaya, G.; Eser, E.; Ekiz, H. Evaluation of different detachment methods for the bacterial recovery from parsley surface. JOURNAL OF FOOD, AGRİCULTURE & ENVİRONMENT, 2016, 14, 34-37. 200 + 0
http://world-food.net/download/journals/2016-issue_2/2016-issue_2-_food/f5.pdf

2015
1. Eser, E.; Ekiz, O.; çelik, H.; Sülek, S.; Dana, A.; Ekiz, H. Rapid Detection of Foodborne Pathogens by Surface Plasmon Resonance Biosensors. INTERNATİONAL JOURNAL OF BİOSCİENCE, BİOCHEMİSTRY AND BİOİNFORMATİCS, 2015, 5, 329-335. 170 + 0
http://www.ijbbb.org/vol5/423-NB06.pdf

Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. Arslantürk, S.; Uzunoğlu, D.; Eser, E.; Ekiz, H.; Özer, A., Optimization with Response Surface Methodology of Green Synthesis Conditions of Silver Nanoparticles as an Antibacterial Agent. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 2017-05-10, 2017-06-12, Elazığ, Türkiye, 2017. 140

Uluslararası - Özet - Sözlü 540

6. Karagöz, M.; Mersin, G.; Uzunoğlu, D.; Eser, E.; Ekiz, H., Synthesis and Characterization of Hierarchical Flower-like ZnO Particles as Effective Adsorbent and Antibacterial Agent. The 8th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE 2017), 2017-07-14, 2017-07-16, Barselona, İspanya, 2017. 55

5. Gökşen, G.; Eser, E.; Ekiz, H., Antimicrobial activity of essential oils of Laurus nobilis, Rosmarinus officinalis, and Myrtus communis on common foodborne pathogens. European Biotechnology Congress 2017, 2017-05-25, 2017-06-27, Dubrovnik, Hırvatistan, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

4. ESER, E.; EKİZ, H., Antibody fragmentation technique for salmonella detection by spr based biosensor. European Biotechnology Congress 2017, 2017-05-25, 2017-05-27, Dubrovnik, Hırvatistan, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

3. Gökşen, G.; Ekiz, H.; Eser, E., Pasting, gel texture and drying properties of starch–molasses combinations. 15th European Young Cereal Scientists and Technologists Workshop, 2016-04-26, 2016-04-29, Milano, İtalya, 2016. 100

2. ESER, E.; EKİZ, O.; ÇELİK, H.; SÜLEK, S.; DANA, A., Rapid Detection of Foodborne Pathogens by Surface Plasmon Resonance Biosensors . 2015 6th International Conference on Nanotechnology and Biosensors(ICNB 2015), 2015-12-15, 2015-12-16, Amsterdam, Hollanda, 2015. 85
http://www.icnb.org/index.html

1. Eser, E.; Ekiz, H., Far infrared surface pasteurization of peanuts. Microbial Spoilers in Food 2013, 2013-07-01, 2013-07-03, Quimper, Fransa, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Poster 340

7. Karabulut, M.; Eser, E.; Ekiz, H.; Altan, A., BAZI UÇUCU YAĞLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, 2017-10-26, 2017-10-28, Sivas, Türkiye, 2017. 42

6. Eser, E.; Bobuş Alkaya, G.; Ekiz, H., Farklı Yaprak Yapısına Sahip Maydanozların Yüzey Alanının Tespit Edilmesi. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-07, Edirne, Türkiye, 2016. 50

5. Bobuş Alkaya, G.; Eser, E.; Ekiz, H., Mersin İlinde Satışa Sunulan Maydanozların (Petroselinum crispum) Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

4. Eser, E.; Ekiz, H., Yer Fıstığının Mikrobiyal Yükünün Farklı Homojenizasyon Yöntemleri ile Belirlenmes. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 2015-05-07, 2015-05-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 50

3. Eser, E.; Ekiz, H., Yer fıstığının uzak infrared ışınları ile yüzey pastörizayonu. 4. Gıda güvenliği kongresi, 2013-05-14, 2013-05-15, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

2. Eser, E.; Erdoğdu, S.; Palazoğlu, T.; Ekiz, H., Effect of Far Infrared Treatment on Peanut Texture. ISEKI 2011, 2011-08-31, 2011-09-02, Milano, İtalya, 2011. 47

1. Eser, E.; Erdoğdu, S.; Ekiz, H., Effect of far infrared treatment on natural microbial flora of peanut. NAFI 2011, 2011-05-26, 2011-05-29, İzmir, Türkiye, 2011. 50

Ulusal - Araştırmacı 150

3. GIDALARDA YÜZEY PLAZMON REZONANS SİSTEMİ İLE MİKROORGANİZMALARIN TESPİTİ, BAP, Proje No: 2015-TP3-1165, 15000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

2. Hurma Çekirdeklerinin Kimyasal, Teknolojik ve Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi , BAP, Proje No: 2015-AP3-1050, 20000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Infrared (Kızılötesi) Uygulamasının Yerfıstığının Doğal Mikrobiyal Florasına Etkisi, BAP, Proje No: BAP-FBE-GM (EE) 2011-6 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE , [ 2016 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 5
Uluslararası 50
1. Excellent Oral Presentation Certificate American Society for Research (ASR), 2015-12-16, Amsterdam, Hollanda. 50
Ulusal 50
1. Bölgesel ArGe Proje Pazarı, 2009-10-02, Mersin, Türkiye. 25
2. 4. Gıda güvenliği kongresi poster ikinciliği Gıda Güvenliği Derneği, 2013-05-15, İstanbul, Türkiye. 25