Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Fadime Toru
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu .
Telefon
:
+90-0324-3610001 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-10-09 09:37:42 .
Düzenleme
:
2019-01-15 06:37:30 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapi Tedavisi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Anksiyete Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Diğdem LAFÇI, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Mersin , Türkiye, 2018.

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. LAFCI, D.; TORU, F.; YILDIZ, E., Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları Empati Düzeyleri ve Arasındaki İlişki . 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2018. 200
http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/5054/2370

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. LAFÇI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F., Kültürel Bakım ve Empati. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 345

4. YILDIZ, E.; TORU, F.; LAFCI, D., Kanser Hastalarında Ağrıya Yönelik Palyatif Yaklaşımlar. 3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 2018-05-11, 2018-05-13, Manisa, Türkiye, 2018. 100
http://saglikkongre.cbu.edu.tr/

3. TORU, F.; LAFÇI, D.; YILDIZ, E.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Hayatın Anlamına Yönelik Görüşlerinin Günlük Yaşam Aktivitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 95
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. YILDIZ, E.; LAFÇI, D.; TORU, F.; ÇELİK, A., Kalp Yetmezliği Olan Bireylerin Yaşam Kaliteleri İle Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazıroluşlukları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 75
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

1. LAFÇI, D.; YILDIZ, E.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Kanserli Hastalarda Bakım Yükü. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 75
https://docs.wixstatic.com/ugd/9f5914_7098ba53122342569e8b37297b0ccef4.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 135

3. TORU, F.; LAFÇI, D.; YILDIZ, E., Alzheimer Hastalarında Evde Bakım Hizmetinde Hemşirelerin Rolü. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 2018-05-02, 2018-05-05, Burdur, Türkiye, 2018. 50
https://ihslc.mehmetakif.edu.tr/

2. YILDIZ, E.; LAFÇI, D.; TORU, F.; KARAKAYA, D., Hemodiyalize Giren Hastalarda Semptom Yönetiminde Kullanılan Tamamlayıcı ve Bütünleşik Terapi Yaklaşımları. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 37
Scientific_Meetings_003.pdf

1. TORU, F.; LAFÇI, D.; YILDIZ, E.; KARAKAYA, D., Diyabet Hastalarında Özbakım Bilincinin Gelişmesi. 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 2018-04-26, 2018-04-28, Antalya, Türkiye, 2018. 47
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapi Tedavisi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Anksiyete Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2883, 5 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50
http://bap2.mersin.edu.tr/kullan%C4%B1c%C4%B1/proje-g%C3%B6ster/903