Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ertuğrul Gödelek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Psikometri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Oluşturma
:
2015-11-19 16:10:37 .
Düzenleme
:
2018-12-24 09:33:54 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1979
YÜKSEK LİSANS FELSEFE BÖLÜMÜ PSİKOLOJİ BİRİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1982
DOKTORA PSİKOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1988
Doktora Tezi

1. Üç farklı işkolunun (tekstil, tekstil boya, çimento) psiko-sosyal stres faktörleri yönünden karşılaştırılması Danışman: Dr. Prof.Dr Neriman SAMURÇAY, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD.DOÇ.DR. DEKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1997-01-01 - 1998-01-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 600
2015
3. Gödelek, E. Departman Alışveriş Merkezi Satınalmacılara Satınalmada Destek Olacak Bilgisayar Destekli Planlama Modeli. EUROPEAN JOURNAL OF BUSİNESS AND SOCİAL SCİENCES, 2015, 3, 119-134. 200 + 0
2. Gödelek, E. Karar vermede seçenek sayısının rolü. AMERİCAN INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE, 2015, 4, 118-125. 200 + 0
2012
1. Gödelek, E. Marjinal partilere oy verme bağlamında isteklilik ve algılanan risk. THE ONLİNE JOURNAL OF COUNSELLİNG AND EDUCATİON, 2012, 1, 67-76. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1800
2014
10. Gödelek, E. Karar Sonrası Tüketicinin Bilgi Seçiciliği. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2014, 11, 1-25. 200 + 0
2013
9. Gödelek, E. Tüketici Davranışı Bağlamında "Bales' in Etkileşim Süreci Analizi" Yaklaşımının Uygulanabilirliğine İlişkin Ön Çalışma. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2013, 10, 1-20. 200 + 0
2011
8. Gödelek, E. Karar Destekleme Sistemleri: Model Önerisi Temelli Literatür Çalışması. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2011, 8, 32-55. 200 + 0
2010
7. Gödelek, E. Yazılı Reklamda Aldatma Algısı Üzerine Bir Ön Çalışma. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2010, 7, 24-37. 200 + 0
2008
6. Gödelek, E. SEÇENEK SAYISININ ARTMASI SEÇME DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ?. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2008, 7, 31-48. 200 + 0
2006
5. Gödelek, E. Yönetsel Karar Destekleme Sistemleri: Pazarlama Uygulaması. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, 2006, 8, 158-179. 200 + 0
2005
4. Gödelek, E. İş Güvenliği Motivasyonu. MÜHENDİS VE MAKİNA, 2005, 543, 34-50. 200 + 0
3. Gödelek, E. ş Doyumu, Monotonluk, Otonomi ve Kazaya Yatkınlık. T Ü R K T A B İ P L E R İ B İ R L İ Ğ İ M E S L E K İ S A Ğ L K V E G Ü V E N L İ K D E R G İ S İ, 2005, 21, 37-43. 200 + 0
2. Gödelek, E. İşletmelerde Bilgi Sistemi Etkililiğini Değerlendirme Yöntemi Üzerine Bir Ön Çalışma. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, 2005, 3, 59-70. 200 + 0
2001
1. Gödelek (elbeyoğlu), K. Bölünmüş Beyin Bölünmüş Bilinç midir?. TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, 2001, 4, 47-54. 0 + 0
http://www.turkpsikolojiyazilari.com

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1200

6. Adem Nane, Öğretmenlerin tükenmişliği ile yöneticileri için algıladıkları liderlik davranışları arasındaki ilişki düzeyi üzerine bir araştırma uygulaması: Mersin ili örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Zehra Tosun, Cinsiyet rolü yöneliminin ablalık ve ağabeylikle ilişkisinin toplumsal rol kuramı bağlamında değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Mualla Bengü Akıncı, Güvenli iş davranışı; sosyal destek, öz-yeterlik ve bazı sosyo-psikolojik değişkenler tarafından kestirilebilir mi?, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Hatice Kozaklı, Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve sosyal destek düzeyi arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. İlknur Demirkol, Avukatlarda iş doyumu, tükenmişlik ve denetim odağının bazı demografik değişkenler bağlamında incelenmesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Arda Tuna, Müzik tercihi ve kişilik eğilimleri arasında ilişki, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar DAV 101 Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar GZT234 Sosyal Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSİ460 Consumer Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 463 Industrıal Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz GZT243 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz PSİ350 Psikolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz PSİ131 Psikoloji Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz DAV 101 Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HIT109 Sosyal Psikoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar HEM 136 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 136 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PSİ460 Consumer Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ 324 Developmental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar GZT243 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSI404 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Bahar DAV 102 Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSI341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ 323 Developmental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI403 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 0-2-1
Güz GZT235 Sosyal Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz PSİ 463 Industrıal Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz DAV 101 Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Güz PSİ341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PSİ350 Psikolojiye Giriş Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3-0-3
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Güz HIT109 Sosyal Psikoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Yıl DAV 101 Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar GZT243 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSİ460 Consumer Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSI442 İnsan Kaynakları Yönetimi ( Se Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 324 Developmental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar HEM 136 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz PSİ 323 Developmental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ 463 Industrıal Psychology Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz GZT235 Sosyal Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Güz PSİ 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolo... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Güz HIT109 Sosyal Psikoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ460 Consumer Behavıor Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar HEM 136 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PSI442 İnsan Kaynakları Yönetimi ( Se Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar HEM 136 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz HIT109 Sosyal Psikoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 3-0-3
Güz OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ 324 Developmental Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI442 İnsan Kaynakları Yönetimi ( Se Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ118 Introductıon To Psychology II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI304 Gelişim Psikolojisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 510 Yönetim Psikolojisi ve Karar V Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Güz PSİ 323 Developmental Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI303 Gelişim Psikolojisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 107 Introductıon To Psychology I Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI101 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ( Uzaktan Ö... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 3-0-3
Güz HIT109 Sosyal Psikoloji Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 2-0-2
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtı... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi ( Uzakt... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz DVB203 Davranış Bilimleri ve İletişim Mersin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (... 3-0-3
Güz KON 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Güz MKN 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Makine ( İkmep ) ( 2. Öğret... 2-0-2
Güz OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ102 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSI442 İnsan Kaynakları Yönetimi ( Se Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar GZT112 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Bahar PSI242 Sosyal Psikoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar PSİ 530 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 510 Yönetim Psikolojisi ve Karar V Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar SGH104 İnsan İlişkileri ve İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-1-3
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuaförlük ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-0-2
Bahar OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Bahar OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Güz PSİ341 Gelişim Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz PSİ241 Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TUI213 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz HEM 111 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 111 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz TUI213 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi 2-0-2
Güz PSİ 530 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ 510 Yönetim Psikolojisi ve Karar V Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz KMT107 Genel ve Teknik İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz KMT107 Genel ve Teknik İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kimya Teknolojisi ( 2. Öğret... 2-0-2
Güz KON 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) ... 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz OSD Günümüzde Uzun Yaşam Rektörlük 2-0-2
Güz OSD Çalışma Yaşamına Başlarken Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI204 Socıal Psychology Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ102 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar GZT112 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 530 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 510 Yönetim Psikolojisi ve Karar V Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar KTT 118 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Bahar KON 116 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Bahar İST 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Bahar ETB 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-0-2
Bahar İST 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Bahar KON 116 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kontrol ve Otomasyon Teknoloji... 2-0-2
Bahar ETB 114 Meslek Etiği Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Elektronik Teknolojisi ( İkme... 2-0-2
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-0-2
Bahar SGH104 İnsan İlişkileri ve İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-1-3
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 111 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz TUI213 Communıcatıon Technıques Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) ... 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz GDT 111 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Gıda Teknolojisi ( İkmep ) 2-0-2
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 02 Gelişim Psikolojisi* Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR204 Socıal Psychology Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar RPD208 Sosyal Psikoloji Eğitim Fakültesi 3-0-3
Bahar GZT112 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSI322 Trafik Psikolojisi Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Bahar PSİ102 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 510 Yönetim Psikolojisi ve Karar V Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 530 İstatistik Uygulamaları Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ 508 Tüketici Davranışı Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-0-2
Bahar SGH104 İnsan İlişkileri ve İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-1-3
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1-0-1
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz TI227 İletişim Teknikleri ( Seçmeli Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-2-3
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz HEM 111 Psikoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TUR213 Communıcatıon Technıques Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz PSİ 505 İleri İstatistik Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 3-0-3
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) ... 2-0-2
Güz HKD 109 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Harita ve Kadastro ( İkmep ) 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz İST 113 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... İklimlendirme ve Soğutma Tek... 2-0-2
Güz KTT 111 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuyumculuk ve Takı Tasarımı... 2-0-2
Güz GDT 111 İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Gıda Teknolojisi ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 2-0-2
Bahar PSI132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Bahar GZT112 Psikoloji İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar PSI406 Tüketici Davranışı ( Seç ) Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Bahar PSİ132 Psikolojiye Giriş II Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Bahar SGH104 İnsan İlişkileri ve İletişim Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-1-3
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Kuaförlük ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar SGH106 Psikoloji Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Saç Bakımı ve Güzellik Hiz... 2-0-2
Güz PSI413 Endüstri Psikolojisi ( Seçmeli Fen - Edebiyat Fakültesi Psikoloji 3-0-3
Güz PSİ131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ( Es... 2-0-2
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 2-0-2
Güz SYO101 Psikolojiye Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz PSI131 Psikolojiye Giriş I Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendi... 2-0-2
Güz TRF211 Trafik Psikolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Ulaştırma ve Trafik Hizmetle... 2-0-2
Güz YAS107 Davranış Bilimleri ve Psikoloj Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-0-2