Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Ertan Mert
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-09-04 11:06:57 .
Düzenleme
:
2018-11-09 10:16:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1993
TIPTA UZMANLIK AİLE HEKİMLİĞİ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2001
DOÇENTLİK AİLE HEKİMLİĞİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2009
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Cihan Öztopçu, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 6 KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-04-28 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI 2017-11-11 - 2020-11-11
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2017-02-11 - 2020-02-11
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ BAŞKOORDİNATOR YARDIMCILIĞI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-04-28 - 2016-06-01
PROFESÖR TIP FAKÜLTESİ YAYIN DÖKÜMANTASYON KURUL ÜYELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-04-24 - 2016-06-01
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7500
2012
9. Bilgin, N.; Mert, E.; Sezgin, M. Evaluation of the effects of disabilities due to traffic accidents on the quality of life using SF-36 health survey. TURK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOGİ DERNEGİ (ACTA ORTHOPAEDİCA ET TRAUMATOLOGİCA), 2012, 46, 168-173. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2012.2673

2011
8. Polat, S.; Okuyaz, C.; Hallıoğlu, O.; Mert, E.; Makharoblidze, K. Evaluation of growth and neurodevelopment in children with congenital heart disease. WİLEY-BLACKWELL, 2011, 53, 345-349. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-200X.2010.03230.x

2010
7. Atıcı, A.; Mert, E.; Atıcı, .; Hallıoğlu, O.; Avlan, D.; Polat, S.; Soyal, M.; Kaya, F.; Okuyaz, .; Birbiçer, H. Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi. AVES PUBLİSHİNG CO., 2010, 45, 268-271. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tpa.45.268

2008
6. Mert, E. Turkısh Versıon of the Parentıng Stress Index Short Form: A Psychometric Study. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2008, 28, 291-296. 1000 + 0
5. Hallioglu, O.; Okuyaz, C.; Mert, E.; Makharoblidze, K. Effects of antiepileptic drug therapy on heart rate variability in children with epilepsy. ELSEVİER BV, 2008, 79, 49-54. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2007.12.020

4. Mert, E.; özge, A.; Taşdelen, B.; Yılmaz, A.; Bilgin, N. What clues are available for differential diagnosis of headaches in emergency settings?. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2008, 9, 89-97. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10194-008-0015-0

2007
3. Bilgin, N.; özge, A.; Mert, E.; Yalçιnkaya, D.; Kar, H. Importance of Electromyography and the Electrophysiological Severity Scale in Forensic Reports. WİLEY-BLACKWELL, 2007, 52, 698-701. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2007.00427.x

2006
2. Mert, E.; Bilgin, N. Demographical, aetiological and clinical characteristics of poisonings in Mersin, Turkey. SAGE PUBLİCATİONS, 2006, 25, 217-223. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1191/0960327106ht612oa

2005
1. Bilgin, N.; Mert, E.; Camdeviren, H. The usefulness of trauma scores in determining the life threatening condition of trauma victims for writing medical-legal reports. BMJ, 2005, 22, 783-787. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1136/emj.2004.019711

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 560
2017
3. kara, D.; Mert, E.; Uysal, Y.; Başhan, . Evaluation of Medication Adherence in Adults Who Use Multiple Medications in The Context of Illness Perception, Acknowledgement and Attitude Characteristics. TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, 2017, 11, 227-234. 170 + 0
http://dx.doi.org/10.21763/tjfmpc.359675

2007
2. Mert, E.; Toros, F.; Bilgin, N.; çamdeviren, H. The sociodemographic and psychosocial evaluation of the cases presented to an emergency department with poisoning. ANATOLİAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2007, 8, 121-125. 190 + 0
2006
1. Mert, E. Use Of Emergency Departments By Elderly Patıents. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2006, 9, 70-74. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 790
2010
4. Bilgin, N.; Mert, E.; Kar, H. Retraumatization of female child sexual assault victims; psychological effects of genital examination. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE, 2010, 4, 23-28. 200 + 0
2007
3. Mert, E.; Hallıoğlu, O.; çiçek, D.; Akçay, B. Assessment of heart rate and QT variability’s after revascularization in patients with acute coronary syndrome. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE, 2007, 4, 42-46. 190 + 0
2006
2. Polat, S.; Mert, E.; Hallıoğlu, O. İkinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Yatan Çocuk Hastaların Özellikleri. SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, 2006, 9, 164-168. 200 + 0
2005
1. Bilgin, N.; Mert, E. Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri. TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2005, 8, 107-110. 200 + 0
Ulusal - Diğer 2015
2017
23. Mert, E.; Uysal, Y.; Soyal, M. Birinci Basamakta Acillere Yaklaşım: Arrest Yönetimi. KLİNİK TIP AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2017, 9, 34-39. 100 + 0
2016
22. Uysal, Y.; Mert, E.; Başhan, . Tütün Kullanımının Sağlık Üzerine Etkileri ve Bırakmanın Yararları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED- SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 20-25. 100 + 0
21. Uysal, Y.; Başhan, .; Mert, E. Birinci Basamakta Kardiyovasküler Acil Durumlar. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED- SPECİAL TOPİCS, 2016, 7, 7-16. 100 + 0
2014
20. Uysal, Y.; Mert, E. Birinci Basamakta Yenidoğan Sarılıklarına Yaklaşım. KLİNİK TIP AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2014, 6, 23-29. 100 + 0
19. Uysal, Y.; Mert, E. Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve İyilik: Görünmeyeni Ölçmek. TURKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED-SPECİAL TOPİCS, 2014, 5, 1-5. 100 + 0
2012
18. Uysal, Y.; Mert, E. Gebelikte üriner sistem enfeksiyonları. TÜRKİYE KLİNİKLERİ J FAM MED-SPECİAL TOPİCS, 2012, 3, 22-27. 100 + 0
2011
17. Mert, E.; Olmaz, B. Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğunu azaltan faktörler. TIPMED, 2011, 15, 41-46. 100 + 0
16. Uysal, Y. Aşırı Doğurganlık ve İstenmeyen Gebelikler: Güneydoğu Anadolu Perspektifi. TIPMED, 2011, 15, 24-31. 0 + 0
2006
15. Mert, E.; Bilgin, N.; Erdoğan, K.; Bilgin, T. Acil Servise Başvuran Akut Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, 2006, 4, 14-19. 95 + 0
14. Mert, E.; ünal, B.; Hallıoğlu, O.; Yılgör, E. Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalardaki Kardiyak Problemler: Demografik ve Klinik Özellikleri. AKADEMİK ACİL TIP DERGİSİ, 2006, 6, 28-31. 95 + 0
2005
13. Mert, E.; Erdoğan, K. Sıcak Çarpması. TÜRK KARDİYOLOJİ SEMİNERLERİ, 2005, 5, 516-521. 100 + 0
12. Polat, S.; Mert, E.; Hallıoğlu, O. İlk Altı Ayda Beslenme Şekli ile Büyüme Arasındaki İlişki ve Emzirmeyi Etkileyen Durumlar. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 3, 281-286. 100 + 0
11. Bilgin, N.; Mert, E.; Nebioğlu, G.; Atıcı, A. Acil Servise Getirilen Çocukluk Çağı Adli Olgularının Profili. ÇOCUK FORUMU DERGİSİ, 2005, 1, 15-20. 85 + 0
10. Mert, E.; Bilgin, N. Öğrencilerde İntihar Nedenli İlaç Zehirlenmelerinin Özellikleri. TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2005, 9, 159-162. 100 + 0
2004
9. Deren, T.; Ergün, .; Yüksel, E.; Mert, E. Renal Osteodistrofi Tanısında El Bilek Grafilerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2004, 43, 23-25. 65 + 0
8. Bilgin, N.; Canbaz, H.; Mert, E. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikler. ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, 2004, 3, 37-44. 100 + 0
7. Canbaz, H.; Mert, E.; Erdoğan, K.; Ayan, . The Unusual Cases of Acute Abdomen. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 282-291. 85 + 0
6. Bilgin, N.; Toros, F.; çamdeviren, H.; şaşmaz, T.; Mert, E. Evde Fiziksel ve Sözel Olarak Cezalandırılan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevelans Çalışması. YENİ SYMPOSİUM, 2004, 42, 131-139. 50 + 0
2003
5. öztopçu, C.; Mert, E.; Saraçoğlu, F.; Ergün, .; Deren, T. Spontan veya Cerrahi Olarak Menopoza Giren Hastalarda Konjuge Östrojen ve MPA Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2003, 42, 13-17. 80 + 0
4. Bilgin, N.; Mert, E. Hekimlerin Defin Ruhsatı Düzenlerken Karşılaştıkları Sorunlar: Bir Anket Çalışması. ADLİ TIP BÜLTENİ, 2003, 8, 15-19. 100 + 0
3. Mert, E.; Erdoğan, K.; Canbaz, H.; Ayan, . Rapid Diagnosis of Acute Coronary Syndromes in Emergency Department. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 4, 145-152. 95 + 0
2002
2. Saraçoğlu, F.; Mert, E.; öztopçu, C.; Atalay, C.; Kalemli, M. Postmenopozal Dönemde Kullanılan Değişik Hormon Replasman Tedavilerinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri. KADIN DOĞUM DERGİSİ, 2002, 1, 152-156. 80 + 0
2001
1. Mert, E.; öztopçu, C.; Saraçoğlu, F.; Deren, T.; Ergün, .; Atılgan, K. Hormon Replasman Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Alendronate ile Karşılaştırılması. ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ, 2001, 40, 64-67. 85 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1049
1. Mert, E. Acilde Hasta ve Hekim İlişkisi - Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, ISBN: 978-605-397-090-3, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 4 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 0
2. Uysal, Y.; Mert, E. Evde Bakımda Teletıp Kullanımı - Aile Hekimliğinde Evde Bakım, ISBN: 978-605-86746-2-2, Akademi Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 200, 9 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2015. 125
3. Mert, E. Şok ve Tedavisi - Acil Hekimliği Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı, ISBN: 975-590-176-0, Onur Matbaacılık-Sağlık Bakanlığı Yayın No: 692, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 0
4. Mert, E. Adölesan Bireye Yaklaşım - Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi, ISBN: 978-605-397-090-3, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 4 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 0
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1049
1. Atıcı, A.; Hallıoğlu, O.; Mert, E. Çocuklarda Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, ISBN: 978-605-397-101-6, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 276 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2011. 83
2. Atıcı, A.; Mert, E.; Avlan, D. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulayıcı Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-3-4, Alev Dikici Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 99 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2004. 83
3. Atıcı, A.; Atıcı, .; Mert, E. İlkyardım Uygulayıcı Kitabı, ISBN: 9786053970521, Nobel, Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 200, 174 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2010. 83
4. Atıcı, A.; Mert, E.; Avlan, D. T.C Sağlık Bakanlığı Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Eğitimci Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-4-2, Alev Dikici Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 182 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2005. 83
5. Atıcı, A.; Hallıoğlu, O.; Mert, E. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı Uygulayıcı Kursu Kitabı, ISBN: 975-94359-3-4, Anıl Matbaacılık (T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 200, 118 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2010. 83
6. Atıcı, A.; Mert, E. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı, ISBN: 9759435934, Kurban Matbaacılık Yayıncılık(T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü), Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 200, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2006. 125
7. Atıcı, A.; Atıcı, S.; Mert, E. Mersin Üniversitesi İlk Yardım araştırma ve Uygulama Merrkezi "İlk Yardım" kitabı, ISBN: 975-94359-5-0, Can matbaacılık- Mersin Üniversitesi İlk Yardım araştırma ve Uygulama Merrkezi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 174 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 83
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 1049
1. Mert, E.; Tezcan, A. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
2. Mert, E. Gebelik-Cerrahi ve Jinekolojik Komplikasyonlar - Obstetrik El Kitabı, ISBN: 978-975-567-050-8, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 6, Baskı Adet Sayısı: 200, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2008. 0
3. Mert, E.; Tezcan, A. Tüberküloz - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 5 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
4. Mert, E.; Tezcan, A. Astım - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 250
5. Mert, E. Çarpıntı - (Lange) Aile Hekimliği-Ayaktan Tedavi ve Korunma, ISBN: 978-975-277-479-7, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 5, Baskı Adet Sayısı: 500, 9 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2013. 50
6. Mert, E. Birinci Basamak Sağlık Evi’nin Bilgisayarlı Otomasyonu - Birinci Basamağın Geliştirilmesi: Daha İyi Uygulamalar İçin Stratejiler ve Araçlar, ISBN: 978-605-397-039-2, Özyurt Matbaacılık (Nobel Kitabevi), Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 15 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2009. 0
7. Mert, E.; Tezcan, A. Akut Bronşit ve Pnömoni - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
8. Mert, E.; Tezcan, A. Akciğer Kanseri - Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, ISBN: 978-975-277-353-0, Ayrıntı Basımevi (Güneş Tıp Kitabevleri), Baskı Sayısı: 3, Baskı Adet Sayısı: 500, 3 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 260

2. Uysal, Y.; Özcan, O.; Soyal, M.; Mert, E., ANEMİLİ HASTANIN BİRİNCİ BASAMAKTA YÖNETİMİNDE KULLANILACAK TIBBİ KARAR DESTEK MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 130

1. Uysal, Y.; Soyal, M.; Özcan, O.; Mert, E., Aile Sağlığı Merkezinde Arrest Yönetimi Kursu: Ön test ve Son test Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 2.Uluslarası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, 2018-03-15, 2018-03-18, Kiev, Ukrayna, 2018. 130

Uluslararası - Tam Metin - Poster 200

2. Sönmez, Ö.; Uysal, Y.; Mert, E., Obezite ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

1. Uysal, Y.; Mert, E., Etik Kurul Başvurularının Analizi. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 100

Uluslararası - Tam Metin - Davetli 0

3. Mert, E., Aile Hekimliğinde İnovatif Bireyselleştirilmiş Bakım, Sağlıklı Yeni Bir Gelecek. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2018-05-10, 2018-05-13, Adana, Türkiye, 2018. 0

2. Mert, E., Aile Sağlığı Merkezinde Diyabet Yönetimi . 2.Uluslarası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, 2018-03-15, 2018-03-18, Kiev, Ukrayna, 2018. 0

1. Mert, E., Aile Sağlığı Merkezinde Anemi Yönetimi . 2.Uluslarası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu, 2018-03-15, 2018-03-18, Kiev, Ukrayna, 2018. 0

Uluslararası - Özet - Sözlü 150

2. UYSAL, Y.; SOYAL, M.; GÖNEN, B.; SÜRMEGÖZLÜER, O.; MERT, E., Hekimler Arasında Mobil Cihazlarla İnternet Üzerinden Telekonsültasyon İmkanı Sağlayan Web Tabanlı Yazılım Modülü Geliştirilmesi. 6th KAHEKON, 2017-09-14, 2017-09-17, Bakü, Azerbaycan, 2017. 50

1. Uysal, Y.; Köroğlu, E.; Mert, E., Is It Possible to Improve Framingham Risk Scores Significantly with Little Insignificant Changes in Cardiovascular Risk Parameters. 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 100

Uluslararası - Özet - Poster 245

7. Sürmegözlüer, O.; Değirmenci, E.; Albayrak, Ö.; Uysal, Y.; Gönen, B.; Karakuzulu, A.; Yalçın, O., Ar-Ge Çalışması Kapsamında Kablosuz Veri Aktarımı Yapabilen Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Geliştirilmesi (Prototip Ürün). 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 5

6. Akkoca, E.; Uysal, Y.; MERT, E., Diyabet, İnsülin Direnci ve Vücut Kitle İndeksi ile Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50

5. Uysal, Y.; MERT, E., Web Based Teleconsultation: Module (Software) For Primary Care Physicians: Preliminary Results of A Pilot Study. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 50

4. Kara, D.; Uysal, Y.; Soyal, M.; MERT, E., Çoklu İlaç Kullanan Vakalarda; Doğru İlaç Kullanımı, Prospektüs Okuma, İlaca İlişkin Bilgilenme ve Hastalık Nedeni Algısı Verilerinin Değerlendirilmesi. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 32

3. Akkoca, E.; Demiray, D.; Uysal, Y.; Mert, E., Evaluation of Obese Patients Who Admitted to Outpatient Clinic of Mersin University Faculty of Medicine Department of Family Medicine. 20th WONCA Europe Conference, 2015-10-22, 2015-10-25, İstanbul, Türkiye, 2015. 32

2. Uysal, Y.; Mert, E., Online Residency Training Management Module For Family Medicine Departments: A Sample Application from Mersin University Department of Family Medicine. 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 50

1. Çekmece, Y.; Uysal, Y.; Kara, N.; Bakman, M.; Mert, E., Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Vakaların Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine Symposium, 2014-05-23, 2014-05-25, Adana, Türkiye, 2014. 25

Uluslararası - Özet - Davetli 0

1. MERT, E., ASM’de arrest yönetimi . 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Davetli 0

1. Mert, E., Birinci Basamakta Kanser Yönetimi . 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 2016-10-27, 2016-10-30, Ankara, Türkiye, 2016. 0

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 3200

8. Nusret Kara, Sigara ve Obezitenin Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

7. Yusuf Çekmece, Sigara ve Obezitenin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

6. Eda Köroğlu, Obezite ile İlişkili Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Kontrolünde Diyetin Etkinliği, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

5. Ebru Ayşe Türe, Annelerin çocuklarda ateş yönetimi ve antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi ve tutumları, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

4. Emine Mert, Annelerin erken çocukluk dönemi beslenmesine ilişkin tutumları ve sosyodemografik özelliklerin büyüme eğrileri üzerine etkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

3. Burcu Olmaz, Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu Değişiklikleri ve Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

2. Enver Keskin, Postmenopozal Kadınlarda Vazomotor Semptomların Yaygınlığı ve Obezite ile İlişkisi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400
Örnek: http://www.mersin.edu.tr/

1. Damla Demiray Kara, Çoklu İlaç Kullanan Erişkinlerde Tedaviye Uyumun Hastanın Algı, Tutum ve Davranış Özellikleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 400

Ulusal 500
1. TÜRKİYE KLİNİKLERİ AİLE HEKİMLİĞİ ÖZEL DERGİSİ , EDİTÖR, ISSN : 2146-8842, E-ISSN : 1309-694X, 2016-02-01 - 2016-03-01. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 52
1. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE , [ 2016 : 6 ] . 24
2. TURKISH JOURNAL OF FAMILY MEDICINE AND PRIMARY CARE , [ 2017 : 3 ] . 12
3. TüRKIYE AILE HEKIMLIğI DERGISI , [ 2016 : 2 ] . 8
4. TüRKIYE AILE HEKIMLIğI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
Uluslararası 0
1. 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 2017-05-14, Adana, Türkiye. 0