Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Erol Özer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Genel Jeoloji Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
20 Ekim 1959 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-533-4951087 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7305 .
Faks
:
+90-324- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-26 08:45:56 .
Düzenleme
:
2018-12-24 12:41:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Scopus ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS JEOLOJİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1980
YÜKSEK LİSANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1983
DOKTORA JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992
DOÇENTLİK GENEL JEOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2001
Doktora Tezi

1. Munzur Dağlarının jeolojisi ve tektonik özellikleri, Danışman: Dr. Türker Özsayar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Bayburt (Gümüşhane) yöresinin jeolojisi ve mikrofasiyes özellikleri Danışman: Dr. Selahattin Pelin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1981-05-21 - 1992-06-14
DR. ARŞ. GÖR. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1992-06-14 - 1994-07-28
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1994-07-28 - 2001-11-30
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001-11-30 - 2016-04-27
PROFESÖR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2017-03-02 - 2018-07-03
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-11-26 - 2019-05-26
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-11-26 - 2019-05-26
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-26 - 2019-05-26
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-11-26 - 2019-05-26
SENATO ÜYESİ 2018-10-24 - 2021-10-24
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYON BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-09-04 - 2020-09-04
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-05-26 - 2018-11-26
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-05-26 - 2018-11-26
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2018-05-26 - 2018-11-26
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2018-05-26 - 2018-11-26
ANABİLİM DALI BAŞKANI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ... 2017-05-26 - 2018-05-26
BÖLÜM BAŞKANI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ---- 2017-05-26 - 2018-05-26
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ... 2017-05-26 - 2018-05-26
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ .. 2017-05-26 - 2018-05-26
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-02-25 - 2018-02-23
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ .. 2011-01-17 - 2015-02-25
DEKAN YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ . 1997-01-13 - 1998-01-02
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4000
2013
4. Koç, H.; Taslı, K.; özer, E. Revised Late Campanian-Danian age of the melange-related turbiditic sequence in the Mersin area (Central Taurides, S. Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 2013, 22, 239-246. 1000 + 0
2006
3. Taslı, K.; özer, E.; Koç, H. Benthic foraminiferal assemblages of the Cretaceous platform carbonate succession in the Yavca area (Bolkar Mountains, S Turkey): biostratigraphy and paleoenvironments. GEOBİOS, 2006, 39, 521-533. 1000 + 130

Alıntılanma Sayısı: 26
2004
2. özer, E.; Koç, H.; özsayar, Y. Stratigraphical evidence for the depression of the northern margin of the Menderes-Tauride Block (Turkey) during the Late Cretaceous. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 2004, 22, 401-412. 1000 + 90

Alıntılanma Sayısı: 18
1999
1. özer, E.; öner, F. Geochemische Charakterisierung und Tektonische Interpretation des Yakuplu-Pluton im Nordosten des Taurusgebirges, ost-Türkei,. CHEMİE DER ERDE-GEOCHEMİSTRY, 1999, 59, 173-182. 1000 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2. Taslı, K.; özer, E.; Yılmaz, C. Biostratigraphic and Environmental Analysis of the Upper Jurassic- Lower Cretaceous Carbonate Sequence in the Başoba Yayla Area (Trabzon, NE Turkey). TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 1999, 8, 125-135. 200 + 5
1994
1. Yılmaz, C.; özer, E. Temperate skeletal carbonate deposits in the Northeasternmost part of the Taurus Belt during Miocene (Turkey). GEOLOGİE MEDİTERRANEENNE, 1994, 21, 147-155. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1190
2005
6. Koç, H.; ünlügenç, U.; özer, E. Aydıncık-Bozyazı (Mersin) arasının tektono-stratigrafik incelemesi, Orta Toroslar, Türkiye. . TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ , 2005, 48, 1-26. 200 + 5
2003
5. özer, E.; Koç, H.; Zorlu, K.; Altuncu, A. Anamur (Mersin) kuzeydoğusunun tektono-stratigrafik özellikleri.. YERBİLİMLERİ GEOSOUND, 2003, 43, 183-194. 190 + 0
1998
4. özer, E. Doğu Torid pasif kıta kenarının Munzur Dağları'ndaki Jeotektonik Evrimi (Kemah-İliç-Erzincan). MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 1998, 1, 23-38. 200 + 0
1997
3. Koç, H.; özer, E.; özsayar, T. Aydıncık (Mersin) yöresinin jeolojisi. YERBİLİMLERİ GEOSOUND, 1997, 1, 417-427. 200 + 0
1994
2. özer, E. Munzur Dağları'nın (Kemah-İliç-Erzincan) stratigrafisi. TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, 1994, 37, 53-64. 200 + 0
1984
1. özer, E. Bayburt (Gümüşhane) Yöresinin Jeolojisi. KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ JEOLOJİ, 1984, 3, 77-89. 200 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 840

9. ÖZER, E.; Koç, H., Tectonic Evolution of the Bolkar Foreland Basin in the Tauride Carbonate Platform (Mersin, S Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya _ Turkey, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100

8. ÖZER, E., Geotectonic Evolution and Geology of the Munzur Mountains (Erzincan, NE Turkey). 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100

7. Kalelioğlu, Ö.; Özer, E., UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ERDEMLİ (MERSİN) KUZEYİNİN TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. International Erdemli Symposium, 2018-04-19, 2018-04-21, Mersin, Türkiye, 2018. 100

6. Doğan, U.; Özer, E., FBFZ ÜZERİNDE YER ALAN İNCİRKÖY-ÖREN (FETHİYE – MUĞLA) YÖRESİNİN JEOLOJİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Çukurova Ü. Jeoloji Müh. Böl. 40 Yıl Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Türkiye, 2017. 100

5. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., DOĞU TOROSLAR’IN BATI KESİMİNDEKİ (ADANA KUZEYİ) GEÇ KRETASE YAŞLI BİRİMLERİN STRATİGRAFİK VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELEMESİ . Çukurova Üniv. Jeoloji Bölümü 40 Yıl Sempozyumu, 2017-05-03, 2017-05-06, Adana, Türkiye, 2017. 100

4. Kalelioğlu, Ö.; Zorlu, K.; Özer, E.; Kurt, M.; Gül, M., Lineament analysis of Ulukışla part of the Central Anatolia fault zone. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2010-10-18, 2010-10-22, Adana, Türkiye, 2010. 70

3. Ozer, E.; Taslı, K.; Koç, H., The stratigraphy and tectonic evolution of the Late Cretaceous foreland basin in the İçel region (Central Taurides, Turkey). 1st Int. Sym. of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Science and Engineering, 2002-05-16, 2002-05-18, İstanbul, Türkiye, 2002. 100

2. Gedik, İ.; Akdağ, K.; Özer, E.; Kırmacı, Z.; Çapkınoğlu, Ş., Evolution of Eastern Pontid magmatic arc (NE Turkey). 1st Int. Symposium on Deformation in Turkey, 1994-09-05, 1994-09-09, İstanbul, Türkiye, 1994. 70

1. Yılmaz, C.; Özer, E., Temperate skeletal carbonate deposits on the northeasternmost part of the Taurus belt during Miocene (Turkey). Miocene reefs and carbonate platforms of the Mediterranean, 1994-05-03, 1994-05-06, Marseille, Fransa, 1994. 100

Uluslararası - Özet - Poster 297

6. Zorlu, K.; İnan, N.; Özer, E., Paleocene-Eocene benthic foraminifera assemblages of the southern part of the Amanos Mountains (southern Turkey).. The Fourth International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, 2004-09-13, 2004-09-18, Isparta, Türkiye, 2004. 50

5. Ozer, E.; Koç, H.; Taslı, K.; Zorlu, K., Origin of the Fındıkpınarı Melange (S Turkey). 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology , 2004-04-14, 2004-04-20, Thessaloniki, Yunanistan, 2004. 47

4. Zorlu, K.; Özer, E., Tectonics of the transtensional zone between Amanos and Gharb faults, Samandağ-Yayladağı area (S Turkey). . 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2004-04-14, 2004-04-20, Selanik, Yunanistan, 2004. 50

3. Koç, H.; Özer, E.; Ünlügenç, u., Tectonic Evolution of Central Taurides: Mersin-Bozyazı perspective.. 1st Int. Symposium of the Faculty of Mines (ITU), 2002-05-16, 2002-05-18, İstanbul, Türkiye, 2002. 50

2. Koç, H.; Ünlügenç, U.; Özer, E., Tectono-stratigraphical aspects and geological evolution of Sipahili-Gözsüzce area (Aydıncık-İçel), Southern Turkey.. Fourty Int. Turkish Geology Symposium, 2001-09-24, 2001-09-28, Adana, Türkiye, 2001. 50

1. Ozer, E.; Koç, H.; Ünlügenç, u., Stratigraphic evidences on the depression of north margin on the Menderes-Taurid block in Late Cretaceous time. . Fourty Int. Turkish Geology Symposium, 2001-09-24, 2001-09-28, Adana, Türkiye, 2001. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 170

2. ÖZER, E., Munzur Dağları'nın Jeolojisi ve Jeotektonik Evrimi (Erzincan, KD Türkiye). “9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology”, 2018-05-07, 2018-05-11, Antalya, Türkiye, 2018. 100
http://www.isemg2018.org

1. Gedik, İ.; Kırmacı, Z.; Özer, E.; Çapkınoğlu, Ş.; Eren, M., Doğu Pontidlerin Jeolojik Gelişimi. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu , 1995-10-16, 1995-10-20, Trabzon, Türkiye, 1995. 70

Ulusal - Özet - Sözlü 702

15. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., Bolkar Dağları (Orta Toroslar) güneyindeki Maastrihtiyen istiflerinin stratigrafisi ve fasiyesleri, G Türkiye. . 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 2015-10-25, 2015-10-28, Rize, Türkiye, 2015. 50

14. Koç, H.; Taslı, K.; Özer, E., “Mersin yöresindeki (Orta Toroslar, G Türkiye) melanj-ilişkili türbiditik istifin Geç Kampaniyen-Daniyen yaşı”. . 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Türkiye, 2013. 50

13. Zorlu, K.; Özer, E.; Sevimli, U., Orta Anadolu Fay zonunun Namrun segmenti (Mersin Kuzeyi) boyunca Landsat TM uydu görüntüsü ile çizgisellik analizi, . Aktif Tektonik Araştırma Grubu, ATAG 14. Çalıştayı, 2010-11-03, 2010-11-06, Adıyaman, Türkiye, 2010. 50

12. Ozer, E., Bolkar Dağları güneyinde jeolojik bir rota: Cocak Dere. . Jeolojik Miras Ulusal Envanteri, Mersin Bölge Toplantısı, 2010-03-22, 2010-03-22, Mersin, Türkiye, 2010. 50

11. Kalelioğlu, Ö.; Özer, E., Mersin kuzeyinde yeralan jeolojik birimlerin Landsat uydu görüntüsü kullanılarak ayrımı (G Türkiye). . Çukurova Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Jeoloji Sem, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Türkiye, 2007. 50

10. Ozer, E.; Özoktay, E., Bolkar Dağları güneyinin tektonostratigrafik ve yapısal evrimi. Çukurova Üniv. Jeoloji Müh. Böl. 30. Yıl Jeoloji Sem, 2007-10-25, 2007-10-27, Adana, Türkiye, 2007. 50

9. Taslı, K.; Özer, E.; Koç, H., Yavca (Mersin) yöresindeki (Bolkar Dağları) Apsiyen, Senomaniyen ve Alt Senoniyen karbonat istiflerinin bentik foraminifer toplulukları.. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2004-03-08, 2004-03-12, Ankara, Türkiye, 2004. 50

8. Ozer, E.; Koç, H.; Çetin, S.; Pamuk, R., Fındıkpınarı (Mersin) karışığının kökeni. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem., 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 47

7. Ünlücömert, Ö.; Özer, E., Silifke-Göksu deltasında (Mersin) tatlısu-tuzlusu girişiminin incelenmesi. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem. , 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

6. Koç, H.; Ünlügenç, U.; Özer, E., Aydıncık (Mersin) yöresinin tektono-stratigrafisi. Mersin Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. 10. Yıl Sem, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

5. Ozer, E.; Koç, H.; Zorlu, K., Anamur (Mersin) kuzeydoğu yöresinin tektono-stratigrafik özellikleri.. Mersin Üniversitesi 10. yıl sempozyumu, 2003-10-15, 2003-10-18, Mersin, Türkiye, 2003. 50

4. Koç, H.; Özer, E.; Özsayar, T., Aydıncık (İçel) yöresinin jeolojisi. Çukurova Üniversitesi 20. yıl sempozyumu, 1997-04-30, 1997-05-03, Adana, Türkiye, 1997. 50

3. Akdağ, K.; Özer, E.; Kırmacı, Z.; Çapkınoğlu, Ş.; Gedik, İ., Gümüşhane yöresindeki Üst Kretase istifinin gelişimi (Doğu Pontidler, KD Türkiye), . 47. TJK Kurultayı , 1994-05-02, 1994-05-06, Ankara, Türkiye, 1994. 40

2. Dilek, R.; Van, A.; Boynukalın, S.; Yalçınalp, B.; Özer, E.; Erüz, Ş., Doğu Karadeniz bölgesinde karstlaşma sonucu oluşan mağaralar. Bir örnek: Karaca mağarası. 45. TJK Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara (1992). , 1992-04-13, 1992-04-17, Ankara, Türkiye, 1992. 22

1. Hacıalioğlu, T.; Özer, E.; Eren, M.; Keskin, Y., Gümüşhane-Bayburt yöresindeki karbonat kayaçlarının ortamsal gelişimi,. 38. TJK Kurultayı, 1985-04-22, 1985-04-26, Ankara, Türkiye, 1985. 42

Ulusal - Özet - Poster 133

6. Ozer, E.; Olcay, A., Cocakdere Yöresinde (Bolkar Dağları) Geç Kretase Yaşlı Tektonik Yapılar. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Türkiye, 2016. 25

5. Koç, H.; Özer, E.; Taslı, K.; İnan, N.; Yılmaz, N., Duruhan (Aydıncık-Orta Toroslar) yöresindeki Geç Devoniyen-Erken Karbonifer fosil yatakları. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Türkiye, 2013. 20

4. Ozer, E.; İnan, N.; Taslı, K.; Çetin, S., Cocakdere (Mersin) Miyosen mercan topluluğu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Türkiye, 2013. 23

3. İnan, S.; İnan, N.; Taslı, K.; Özer, E.; Öner, F., Küçük Sorgun (KB Mersin) Ostrea Jeositi. . 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2011-04-25, 2011-04-29, Ankara, Türkiye, 2011. 15

2. Ozer, E., Torid karbonat platformunda Bolkar foreland havzasının tektonik evrimi. . 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , 2008-03-24, 2008-03-28, Ankara, Türkiye, 2008. 25

1. Zorlu, K.; Özer, E., Samandağ-Yayladağı (Hatay) Arasının Tektono-stratigrafik Özellikleri. 55. TJK Kurultayı , 2002-03-11, 2002-03-15, Ankara, Türkiye, 2002. 25

Ulusal - Araştırmacı 100

3. Bolkar Dağları ve Aladağlar’daki (Orta-Doğu Toroslar) ofiyolitik melanjla ilişkili türbiditik istiflerin yaşı ve paleo-tektonik yorumu, TÜBİTAK, Proje No: 112Y362, 88462 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

2. Anamur-Aydıncık arasının jeolojisi ve ekonomik potansiyeli, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: 97K.121900, 30000 TL, Araştırmacı, 1999,Tamamlandı. 0

1. Erzurum-Erzincan-Gümüşhane arası ve yakın yöresinin seçilmiş bölgelerle jeolojik ytapısının ve ekonomik potansiyelinin incelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-727, 15000 TL, Araştırmacı, 1990,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 2000

10. Özlem Bahar Ünlücömert, Silifke-Göksu deltası tatlısu-tuzlusu girişiminin incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

9. Irmak Acar, Aster ve Landsat uydu görüntüleri kullanılarak Gülek-Çamalan (Tarsus-Mersin) yöresinin Jeolojik ve Tektonik Özelliklerinin incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

8. Erol Özoktay, Bolkar Dağları güneyinde Bolkar bindirme fayının yapısal analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

7. Ayça Yağmur Olçay, Aster ve Landsat uydu görüntüleri kullanılarak Kızıldağ yayla yöresinin (Karaisalı-Adana) Jeolojik ve Tektonik Özelliklerinin belirlenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

6. Ahmet Özbek, Yeraltı kazılarında jeodetik deformasyon ölçümlerinin sayısal yöntemlerle çözümlenmesi ve grafiksel analizleri., Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

5. Uğur Doğan, Fethiye-Burdur fay zonunun İncirköy-Ören (Fethiye-Muğla) yöresinin jeolojik ve tektonik özelliklerinin uzaktan algılama yöntemi ile incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

4. Özgür Kalelioğlu, Landsat 5TM Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arslanköy-Çamlıyayla (Mersin) Arasının Tektono-stratigrafik Özelliklerinin İncelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Serap Girgin, Arslanköy (Mersin) foreland havzasının stratigrafisi ve tektonik evrimi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Kemal Zorlu, Samandağ-Yayladağı (Hatay) arasının tektono-stratigrafik incelemesi , Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Bora Gürçay, Aydıncık (İçel) kuzeybatısının jeolojisi ve tektonik özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Yönetilen Doktora Tezleri 800

2. Kemal Zorlu, Bolkar Dağları güneyinde Ecemiş Fay Zonu’nun jeolojik ve tektonik özellikleri, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

1. Özgür Kalelioğlu, Aster ve Landsat uydu görüntüleri kullanılarak Erdemli (Mersin) kuzeyinin litolojik ve tektonik özelliklerinin incelenmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 10
1. GEOLOGICAL SOCIETY LONDON (GSL) SPECIAL PUBLICATIONS , [ 2013 : 1 ] . 5
2. TECTONOPHYSICS , [ 2009 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 12
1. GEOSOUND YERBİLİMLERİ , [ 2007 : 2 ] . 2
2. GEOSOUND YERBİLİMLERİ , [ 2008 : 2 ] . 2
3. GEOSOUND YERBİLİMLERİ , [ 2006 : 1 ] . 1
4. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2009 : 1 ] . 1
5. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2003 : 1 ] . 1
6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2005 : 1 ] . 1
7. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 1
8. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2008 : 1 ] . 1
9. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAK. DERGİSİ , [ 2004 : 2 ] . 2
1. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye No: 1908, Türkiye, 1981-05-20-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-4
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-4
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-4
Bahar JEO 527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 502 Özel Saha Problemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM361 Mesleki Alan Çalışması II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-2
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Bahar JEO 502 Özel Saha Problemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM487 Bitirme Projesi I Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Güz JM459 Seminer Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-2-1
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Güz JEO 527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM470 Bitirme Projesi II Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM250 Mesleki Alan Çalışması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 0-4-1
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JEO 527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 508 Plaka Tektoniği ve Havza Evrim Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 3-0-3
Bahar JEO 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 4-0-0
Bahar JEO 528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabili... 2-2-3
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-502 Özel Saha Problemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Bahar JEO-508 Plaka Tektoniği ve Havza Evri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Bahar JEO-528 Yapısal Analiz Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Güz JEO-502 Özel Saha Problemleri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM379 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM-205 Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JEO-508 Plaka Tektoniği ve Havza Evri Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM320 Jeolojik Haritalar Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JEO-527 İleri Yapısal Jeoloji Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği 3-0-3
Yaz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM320 Jeolojik Haritalar Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Bahar JM360 Saha Jeolojisi Uygulaması Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-4-3
Güz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Güz JM471 Jeolojide Fotoğrafçılık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Güz JM355 Jeomorfoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM244 Saha Jeolojisi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-3-3
Yaz JM347 Plaka Tektoniği Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2
Yaz JM205 Yapısal Jeoloji Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-2-3
Yaz JM320 Jeolojik Haritalar Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 2-0-2