Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Erkan Aktaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5336
Oluşturma
:
2015-05-29 12:37:44
Düzenleme
:
2017-09-28 15:40:14
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
YÜKSEK LİSANS BUSİNESS ECONOMİCS AND MANAGEMENT MEDİTERRANEAN AGRONOMİC INSTİTUTE OF CHANİA 1999
YÜKSEK LİSANS TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
DOKTORA TARIM EKONOMİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
DOÇENTLİK MİKRO İKTİSAT MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Oğuz YURDAKUL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2004.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Danışman: Dr. Oğuz YURDAKUL, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2000.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995-12-14 - 2000-02-15
YARD. DOÇ. DR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2005-03-15 - 2010-02-01
YARD. DOÇ. DR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-03-15 - 2014-10-14
DOÇ.DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-10-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
STRATEJİK PLANLAMA KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - Devam ediyor
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-02-19 - 2018-02-19
ADEK KURUL ÜYELİĞİ 2015-01-22 - 2017-01-22
MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-07-04 - 2015-07-04
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2012-07-04 - 2015-07-04
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1000
2013
1. Esen, B.; Aktas, E.; Tuncer, I. An Analysis of University Students’ Internet Use in Relation to Loneliness and Social Self-efficacy. ELSEVİER BV, 2013, 84, 1504-1508. 1000 + 20
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.780

Publications_003.pdf


Alıntılanma Sayısı: 4
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 310
2012
2. özkan, E.; Hurma, H.; Aydın, B.; Aktaş, E.; özdemir, G.; Azaboğlu, . TRAKYA’DAKİ BASLICA SULAMA KOOPERATİFLERİNİN KIRSAL KALKINMA YÖNÜNDEN BAZI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. BALKAN JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2012, 1, 92-102. 110 + 0
Publications_002.pdf

1999
1. özdeş, A.; Aktaş, E.; Koç, A. Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli İle Analizi. JOURNAL OF AGRİCULTURE AND FORESTY, 1999, 23, 493-499. 200 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1590
2015
9. Aktaş, E.; Altıok, M.; Songur, M. Farklı Ülkelerde Uygulanan Tarım Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2015, 15, 55-74. 200 + 0
http://sbd.anadolu.edu.tr/index.html

Publications_016.pdf

2012
8. Aktaş, E.; Yılmaz, . Mersin’de Ramazan Ayinin Gida Tüketim Harcamalari Üzerine Etkisi. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 31, 177-194. 200 + 0
http://iibfdergi.uludag.edu.tr/?menu=pages&p=details_of_article&id=87

Publications_013.pdf

7. Aktaş, E.; Alioğlu, O. Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 21, 281-298. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001579

Publications_014.pdf

6. Ipek, S.; Aktaş, E.; Kaynar, . Demografik Faktörlerin Vergi Affına Bakış Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama. İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI , 2012, 62, 79-98. 200 + 0
Publications_014.pdf

2010
5. Aktaş, E.; Aka, A.; Demir, M.; Fırat, K. Türkiye’de Hemşehri Dernekleri Kırsal Yapıdaki Rolü The Roll of Kinship (Hemşehri) Associations on Structural Change of Rural in Turkey. MÜLKİYE DERGİSİ, 2010, 36, 101-132. 190 + 0
http://mulkiyedergi.org/article/view/1003000027

Publications_012.pdf

4. Aktaş, E.; Ipek, S.; ışık, S. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Akaryakıta Yönelik Vergi Politikaları ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2010, 13, 19-24. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=468

Publications_011.pdf

2006
3. Aktaş, E.; Aka, A.; Demir, M. Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2006, 12, 51-58. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=246

Publications_008.pdf

2. Aktaş, E. Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma. TARIM EKONOMİSİ DERGİSİ, 2006, 12, 3-8. 200 + 0
http://journal.tarekoder.org/?page_id=246

Publications_007.pdf

1997
1. Koç, A. Adana’da Et Tüketim ve Harcama Esneklikleri: Bir Yatay Kesit Çalışması. Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 1997, 12, 1-10. 0 + 0
Publications_001.PDF

Ulusal - Diğer 565
2012
6. özkan, E.; Aydın, B.; Hurma, H.; Aktaş, E. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Su Yönetiminin Önemi. INTERNATİONAL JOURNAL OF NATURAL AND ENGİNEERİNG SCİENCES , 2012, 6, 150-153. 65 + 0
http://www.nobel.gen.tr/MakaleDetay2.aspx?ID=3104&islem=abstract

Publications_015.pdf

2010
5. Aktaş, E.; Tuncer, . Türkiye’de Yapısal Dönüşümün Tarım Sektörüne Etkileri. MALİ UFUKLAR, 2010, Temmuz Aralık, 70-86. 100 + 0
Publications_010.pdf

2009
4. Aktaş, E.; Balkan, B.; Karapınar, K. Biga’da Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 5, 39-48. 100 + 0
Publications_009.pdf

2005
3. Aktaş, E. Dünya Transgenik (GDO) Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımın Ekonomik Etkileri. DÜNYA GIDA DERGİSİ , 2005, Eylül 2015, 61-70. 100 + 0
http://www.dunyagida.com.tr/haber.php?nid=375

Publications_005.pdf

2. Yurdakul, O.; Aktaş, E. Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Ç.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 20, 19-28. 100 + 3
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8645/

Publications_006.pdf

2001
1. Yurdakul, O.; Aktaş, E. Türkiye’de Un Sanayi Sektörünün Analizi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2001, 8, 261-274. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000000934

Publications_004.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 83
1. Tuncer, .; Altıok, M.; Aktaş, E. Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Ekonomi, ISBN: 978-975-8958-11-5, TEK, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 161 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2012. 83
http://www.tek.org.tr/kitaplar.php
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1460

8. AKTAŞ, E.; GÜLÇÜR, İ., SURİYELİLERE YÖNELİK TOPLUMSAL KABULÜ UYUMU ETKİLEYEN SOSYO EKONOMİK FAKTÖRLER: MERSİN İLİ MEZİTLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ. International Congress On Applied Sciences, Migration, Poverty & Employment, ICAS’2016, 2016-09-23, 2016-09-25, Konya, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_010.pdf

7. AKTAŞ, E., MEZİTLİ’DE SURİYELİ GÖÇMENLERİN SORUNLARININ SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN ANALİZİ. International Congress On Applied Sciences, Migration, Poverty & Employment, ICAS’2016, 2016-09-23, 2016-09-25, Konya, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_012.pdf

6. DEĞİRMAN, S.; AKTAŞ, E.; UĞURLU, A., DOES SPATIAL INCOME STRUCTURE HAVE AN INFLUENCE ON SPATIAL CONSUMPTION: EVIDENCES FROM RURAL AND URBAN ASPECTS IN TURKEY? . International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-01, 2016-06-03, SİVAS, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

5. AKTAŞ, E.; DEĞİRMEN, S.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., DO DIESEL PRICE FLUCTUATIONS INDUCE ECONOMIC CONVERGENCE OVER AGRICULTURE SECTOR AMONG OECD COUNTRIES?. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 2016-06-01, 2016-06-03, SİVAS, Türkiye, 2016. 190
Scientific_Meetings_009.pdf

4. AKTAŞ, E.; ÇAM, S.; ÖZCAN, A., Mersin İlinde Metruk Alanların Kira ve Mülk Değerlerine Etkileri: Yatay Kesit Analizi. II. Uluslar arası Kent Araştırmaları Kongresi. Küresel ve Yerel Arasında Kentler:Stratejiler, Fırsatlar ve Sorunlar, 2016-05-11, 2016-05-13, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 200
Scientific_Meetings_011.pdf

3. ÖZKAN, E.; HURMA, H.; AYDIN, B.; AKTAŞ, E.; ÖZDEMİR, G., Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Sulama Kooperatifleri Örneği. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 2010-10-10, 2010-10-10, Tekirdağ, Türkiye, 2010. 110
Scientific_Meetings_002.pdf

2. ERDOĞAN, E.; AKTAŞ, E.; ÖZEL, H.; KILIÇ, C.; SAVRUL, B., Düşük Gelirli Öğrencilerin Harcama Davranışlarının Diğer Gelir Gruplarıyla Karşılaştırılması: Biga İİİBF ve MYO Örneği. IIII. International NGO’s Conference , 2006-12-09, 2006-12-10, Çanakkale, Türkiye, 2006. 160
Scientific_Meetings_001.pdf

1. AKA, A.; AKTAŞ, E.; DEMİR, M., Hemşehrilik ve Kentleşme. III. International NGO’s Conference, 2006-12-09, 2006-12-10, Çanakkale, Türkiye, 2006. 200
Scientific_Meetings_001.PDF

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 915

10. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; AKTAŞ, E.; HURMA, H., Çanakkale İlindeki Başlıca Sulama Birliklerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi., 2013-10-22, 2013-10-24, Tokat, Türkiye, 2013. 75

9. AKTAŞ, E.; YURDAKUL, O., Türkiye’de Un Sanayi Sektörünün Yapısı. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,, 2010-09-06, 2010-09-08, Tekirdağ, Türkiye, 2000. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

8. AKTAŞ, E.; TAN, S., Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, 2007-08-31, 2007-09-01, Çanakkale, Türkiye, 2007. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

7. AKTAŞ, E., Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş (GDO) Tarım Ürünleri. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi , 2006-09-13, 2006-09-15, Antalya, Türkiye, 2006. 100
Scientific_Meetings_004.PDF

6. AKTAŞ, E.; BİLGİLİ, M.; ÖZDEŞ, A., Mersin İlinde Sera Üreticilerinin Çevre Bilincini Etkileyen Faktörler: Logit Modeli Analizi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-09, 2006-09-13, Antalya, Türkiye, 2006. 100
Scientific_Meetings_005.PDF

5. AKTAŞ, E.; EMİN, B.; ÖZDEŞ, A.; BAL, T., Adana İli Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Arazi Toplulaştırması Kararını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2006-09-09, 2006-09-13, Antalya, Türkiye, 2006. 95
Scientific_Meetings_005.pdf

4. MUTLU, S.; AKTAŞ, E.; UYSAL, Ö., Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyon Testi. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi , 2004-09-16, 2004-09-18, Tokat, Türkiye, 2004. 100
Scientific_Meetings_002.PDF

3. EROL, Ö.; ASLANKURT, B.; ALTUN, A.; ŞELLİ, F.; AKTAŞ, E., Orta Fıtrat Havzasındaki Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanlarında Üreticilerin Sosyo Ekonomik Özellikler İle İlgili Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2004-09-16, 2004-09-18, Tokat, Türkiye, 2004. 45
Scientific_Meetings_004.pdf

2. AKTAŞ, E.; BAL, T., Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Çukurova Bölgesinde Yağlı Tohumlar Üretimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu , 2003-05-22, 2003-05-23, İstanbul, Türkiye, 2003. 100
Scientific_Meetings_003.PDF

1. AKTAŞ, E.; TUNCER, İ.; AYDIN, M., 1980 Sonrası Ekonomik Krizlerin Türkiye Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri.. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2000-09-22, 2000-09-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2010. 100
Scientific_Meetings_006.PDF

Ulusal - Tam Metin - Poster 32

1. ÖZKAN, E.; AYDIN, B.; HURMA, H.; AKTAŞ, E., Sulama İşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri (Çanakkale İlinden Örnekler). Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2010-06-09, 2010-06-13, Şanlıurfa, Türkiye, 2010. 32

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. AKTAŞ, E., MERSİN İLİNDE METRUK ALANLARIN GAYRİMENKUL KİRA VE MÜLK DEĞERLERİNE ETKİLERİ: YATAY KESİT ANALİZİ. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2016-05-11, 2016-05-13, İstanbul, Türkiye, 2016. 50
http://www.kentarastirmalarikongresi.org/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. AKTAŞ, E.; ALİOĞLU, O.; VARDAR, E., Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği. IX. İstatitistik ve Ekonometri Sempozyumu, 2008-05-28, 2008-05-30, İzmir, Türkiye, 2008. 25
Scientific_Meetings_006.pdf

Ulusal - Yürütücü 200

4. Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bilişim Teknolojisi Kullanımının Harcama ve Eğitim Düzeylerine Etkileri, BAP, Proje No: BAP-İİBF TB (EA)2010, 12500 TL, Yürütücü, 2013,Tamamlandı. 100

3. Türkiye’de Hemşehri Derneklerinin Kırsal ve Kentsel Yapıdaki Rolü , TÜBİTAK, Proje No: 107K218, 90000 TL, Yürütücü, 2010,Tamamlandı. 100

2. Mersin İlinde Sera İşletmelerinde Kullanılan Kimyasal Girdi Kullanım Bilinci ve Bunun Çevre Üzerine Olası Etkileri, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: KHGM-02450C03, 0 TL, Yürütücü, 2006,Tamamlandı. 0

1. Adana İli Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Toplulaştırma Kararını Etkileyen Sosyo- Ekonomik Faktörler , GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: 02450C02, 0 TL, Yürütücü, 2004,Tamamlandı. 0

Ulusal - Araştırmacı 50

4. RIS Mersin+İhtiyaç Analizi, Kalkınma Bakanlığı, Proje No: RİS mersin+, 75500 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0
Projects_003.pdf

3. Şartlı Nakit Transferinin Kadın Yoksulluğu Ve Kadının Sosyal Statüsü Üzerindeki Etkileri, TÜBİTAK, Proje No: 110K130, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

2. MERSİN İLİNDE ÜRETİCİLERİN İYİ TARIM UYGULAMALARINA YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARIN EKONOMİK ANALİZİ, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Proje No: TAGEM / TEAD / 12/ A15 / P02 / 014, 21000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 0
Projects_001.pdf

1. Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimliliklerinin Belirlenmesi , GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Proje No: TAGEM-BB-080208L3, 0 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Türkiye Ekonomisinde Termik Santrallerin Yeri: Marmara Bölgesi Örneği, BAP, Proje No: 2009/113, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2010,Tamamlandı. 0

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Osman , SWOT Analizi, Marmara, Türkiye Alioğlu, Türkiye’de Enerji Sektörü Analizi: Marmara Bölgesi Termik Santraller Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tamamlandı. 200
Supervised_Master_Theses_001.pdf

3. Türkiye Ekonomi Kurumu , Üye No: 27, Türkiye, 2010-02-02-Devam ediyor.
2. Tarım Ekonomisi Derneği , Üye No: 150, Türkiye, 1996-02-04-Devam ediyor.
1. Ziraat Mühendisleri Odası , Üye No: 27900, Türkiye, 1995-06-15-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Bahar GZT120 Temel Ekonomi Kuramları İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar SEM DR Seminer ( Dr ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 620 Mikro İktisatta Seçilmiş Konul Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON302 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON312 İktisadi Düşünceler Tarihi II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar GZT120 Temel Ekonomi Kuramları İletişim Fakültesi Gazetecilik 2-0-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar SOBE 501 Bilimsel Etik Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz İŞL 605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) (... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KAM228 İstatistik İktisadi ve İdari Bilimler F... Kamu Yönetimi 3-0-3
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO422 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Bahar MUV 104 İstatistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksek... 2-0-2
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 525 İktisatta Yöntem Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON 305 Ekonometri I Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Yaz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-2
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKON308 İşletme İktisadı İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Güz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-0-1
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Yaz ÇEK202 İstatistik II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Yaz ÇEK201 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON404 Zaman Serileri Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-2-2
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON404 Zaman Serileri Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar TAR212 Ekonominin Temel Kavramları Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON294 Araştırma Yöntemleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar ISY104 İktisada Giriş Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Bahar EKO202 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar EKO202 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON313 Tarım Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz EKON 501 Mikro İktisat Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz İŞL-605 Mikro İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Güz EKAL-511 Yönetim Ekonomisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Yönetimi 3-0-3
Güz ISY207 Makro İktisat Mersin Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ( Uzaktan ... 2-0-2
Yaz EKO102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz EKO215 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-2-3
Yaz EKO101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON492 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON 506 Ekonometri Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar TTP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 2-2-3
Güz EKO213 Mikro İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz RTS233 Ekonomi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON202 Mikro İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON306 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar İŞL 652 Finansal Ekonometri ve Uygulam Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 3-0-3
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar TTP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz EKON447 Çevre Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON305 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON201 Mikro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Yaz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Yaz EKO420 İktisadi Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKO312 İktisadi Düşünce Tarihi I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKO322 Temel Ekonomi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar EKO410 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 1-2-2
Bahar EKO212 İktisatta Yöntem İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Bahar EHP276 Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Bahar SKİP252* Sağlık Ekonomisi Mersin Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmec... 2-0-2
Güz EKO309 Doğal Kaynak ve Çev. Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Güz EKO401 İktisadi Düşünce Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz EKON213 İktisatçılar İçin İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz MAT211 İstatistik I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz OSD Yatırım Projesi Hazırlama ve D Rektörlük 2-0-2
Yaz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 4-0-4
Yaz EKO402 Ekonometri II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3
Yaz EKO101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 4-0-4
Yaz EKO403 Ekonometri I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-2-3