Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Erhan Gülcan
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Ahmet Piriştina Bulvarı No: 46 Daire:34 Bucakoop Mah. Buca/ Izmir .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-12-27 01:27:13 .
Düzenleme
:
2018-04-04 15:45:11 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2002
YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2006
DOKTORA ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017
Doktora Tezi

1. Avrupa Birliği ve Türkiye İşgücü Piyasalarında Esneklik ve Güvencenin Bağdaştırılması Danışman: Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2017.

Theses_002.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Danışman: Dr. Zeki ERDUT, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İZMİR, Türkiye, 2006.

http://ulusaltezmerkezi.com/avrupa-birliginde-sosyal-guvenlik-sistemlerinin-karsilastigi-sorunlar-ve-turk-sosyal-guvenlik-sistemi/192/">http://ulusaltezmerkezi.com/avrupa-birliginde-sosyal-guvenlik-sistemlerinin-karsilastigi-sorunlar-ve-turk-sosyal-guvenlik-sistemi/192/

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
2. Gülcan, E. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ VE REFAH DEVLETİ TİPOLOJİSİNE ETKİSİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, 2017, 3, 1719-1731. 200 + 0
http://www.sssjournal.com/Makaleler/346074203_21_SSS_V3_I11_ID239.%20Erhan%20G%c3%9cLCAN_1719-1731.pdf

Publications_002.pdf

1. Gülcan, E. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE TÜRKİYE’DE YENİ SOSYAL RİSKLER VE SOSYAL KORUMA. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017, 10, 964-984. 200 + 0
http://sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/6iksisat_kamu_isletme/gulcan_erhan.pdf

Publications_001.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 500
1. Gülcan, E. AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASALARINDA ESNEKLİK VE GÜVENCENİN BAĞDAŞTIRILMASI, ISBN: 978-975-2447-22-6, Dora Yayıncılık Ltd. Şti., Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 354 Sayfa, İngilizce, Bursa, Türkiye, 2017. 500
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇEK427 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK 313 Avrupa Birliğinde Sosyal Polit İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK 315 Sosyal Çalışma İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz ÇEK 301 Çalışma Ekonomisi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK313 Avrupa Birliğinde Sosyal Polit İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 2-1-3
Güz CEK401 Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÇEK301 Çalışma Ekonomisi I İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz ÇEK401 Sosyal Güvenlik Teorisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Güz SOBE 502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 2-0-0
Güz ÇEK 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz ÇEK 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 4-0-4
Güz ÇEK505 Sosyal Güvenlik Teorileri Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK406 Uluslararası Sosyal Politika İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Bahar ÇEK104 Sosyal Düşünceler Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3
Yaz ÇEK204 Sosyal Politika II İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 3-0-3