Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Hüseyin Ergen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
11162 .
Faks
:
+90-324- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 09:26:10 .
Düzenleme
:
2019-02-19 21:23:41 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Scholar ID
h-index
6
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1996
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003
Doktora Tezi

1. Türkiye'de çocukların eğitime ve işgücüne katılımını etkileyen faktörler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2003.

Yüksek Lisans Tezi

1. Türkiye'de eğitim harcamalarının analizi ve yükseköğretimde maliyetler. Danışman: Dr. Yüksel Kavak, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ek Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1999.

2. Türkiye'de ekonomik büyümeye insan sermayesi yaklaşımı. Danışman: Dr. Zehra Kasnakoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 1996.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1998-03-13 - 2004-05-31
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2004-06-13 - Devam ediyor
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE YÖNETİMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-07-08 - 2015-04-17
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2000
2014
2. Ergen, H. The Sensitivity of Student Teachers' Higher Education Demand to Tuition and Support. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, 2014, 29, 93-114. 1000 + 5
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
1. Ergen, H. Uncertainties and Risks Determining Individual Demand for Higher Education: A Sample from Mersin University. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, 2013, 38, 433-446. 1000 + 0
Publications_011.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2004
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu eğitim harcamalarının ulusal ekonomideki payı. EURASİAN JOURNAL OF EDUCATİONAL RESEARCH, 2004, 4, 143-154. 200 + 3
http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/557860084.pdf

Publications_006.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Ergen, H.; çakıoğlu, V. Türkiye’de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri (1980–2016). YÜKSEKÖĞRETİM DERGİSİ, 2018, 8, 207-233. 0 + 0
http://www.yuksekogretim.org/ozet_2018002009.asp

Publications_003.pdf

2017
1. Ergen, H. Private Returns to Higher Education in Turkey: An Application in Public Education Sector. INTERNATİONAL JOURNAL OF EDUCATİONAL SCİENCES, 2017, 17, 161-172. 0 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09751122.2017.1305744

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 800
2014
4. Güngör, G.; Ergen, H. Kamu Okullarının Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Dezavantajlılıkları ile İlgili Değişkenler Arasındaki İlişki. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 10, 65-75. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000039993

Publications_012.pdf

2013
3. Ergen, H. Türkiye’de Eğitimde Planlama Yaklaşımları ve Kullanılan Eğitim Göstergeleri. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 151-167. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/viewFile/1002000363/1002000296

Publications_009.pdf

2007
2. Kavak, Y.; Ergen, H. Türkiye'de ilköğretime katılım ve okula gidemeyen çocuklar.. MİLLİ EĞİTİM, 2007, 35, 8-19. 200 + 2
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/173/173/01.pdf

Publications_008.pdf

1999
1. Ergen, H. Türkiye'de eğitimin ekonomik büyümeye katkısı. EKONOMİK YAKLAŞIM, 1999, 10, 21-52. 200 + 15
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V10_N35_A02.pdf

Publications_007.pdf

Ulusal - Diğer 400
2018
4. Ergen, H. Eğitim planlaması: geçmiş, gelecek ve Türkiye için doğurgular. ÖĞRETMEN DÜNYASI, 2018, 39, 17-20. 100 + 0
http://idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/documentIngredient.xhtml?uId=9555&ioM=JournalIssue

Publications_004.pdf

2017
3. Ergen, H.; Ince, . İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri: Mersin Örneği. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 37-57. 100 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/huner/article/view/5000204325

Publications_002.pdf

2. Ergen, H.; Eşiyok, . Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, 3, 2-19. 100 + 0
http://www.cybd-jcas.com/dergi/cybd-jcass-2017-cilt-volume-3-sayi-issue-1-5

Publications_001.pdf

2002
1. Ergen, H. Türkiye'de kamu üniversitelerinde birim harcamalar ve vazgeçilen kazançlar. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ E-DERGİ, 2002, 1, 69-83. 100 + 0
https://www.academia.edu/27659886/T%C3%BCrkiyede_kamu_%C3%BCniversitelerinde_birim_harcamalar_ve_vazge%C3%A7ilen_kazan%C3%A7lar_Unit_costs_and_forgone_earnings_at_public_universities_in_Turkey

Publications_005.pdf

Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 125
1. Ergen, H.; çakıoğlu, V. Eğitime dönüş, ISBN: 978-605-64247-1-7, Eyuder Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 0, 16 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
1. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 975-00304-7-8, Lisans Yayıncılık, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 32 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2006. 250
http://lisansyayincilik.com.tr/?page=urundetay&id=153
2. Ergen, H. Orhan Özdemir’e armağan: 21. yüzyılda üniversitenin toplumsal işlevi, ISBN: 9786058155060, Akademisyen Yayınevi, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 1, 21 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
https://www.akademisyen.com/orhan-oezdemir-e-armagan.html?gclid=EAIaIQobChMI8ZTiy6Ow3QIVAaqaCh0iRwrQEAQYAiABEgJPjPD_BwE
3. Ergen, H. Eğitim Bilimine Giriş (Eğitimin Ekonomik Temelleri), ISBN: 978-605-5885-94-6, Pegem Akademi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 1000, 28 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2009. 250
http://www.alternatifkitap.com/egitim-bilimine-giris-cevat-elma-kasim-kiroglu-pegem-a-yayincilik.html
4. Kavak, Y.; Ergen, H.; Gökçe, F. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim sistemi: temel sorunlar ve çözüm önerileri, ISBN: 978-9944-5128-3-1, Türk Eğitim Derneği, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 42 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2007. 83
http://portal.ted.org.tr/genel/yayinlar/Turkiyede_Okul_Oncesi.pdf
Ulusal - Kitap Çevirme 983
1. Caine, R.; Caine, G. Beyin Temelli Öğrenme: insan beyni ve öğretim arasında bağlantılar kurma, ISBN: 975-591-374-2, Nobel Yayın, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 212 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2002. 150
http://www.nobelyayin.com/arama.asp?arama=beyin+temelli+%F6%F0renme
Uluslararası - Özet - Sözlü 600

6. Ergen, H.; Altıner, T., Özel okul öğrencilerine devlet desteği konusunda öğretmen görüşleri. 1. Uluslararsı Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

5. Ergen, H.; Şahin, E., Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler. 1. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 100
http://mersinsempozyumu.mersin.edu.tr/

4. ERGEN, H., Mersin'de ortaokul öğrencileri arasında çocuk işgücüne katılım ve aile göç geçmişi. EYFOR8 Uluslarası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017-10-19, 2017-10-21, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.eyfor.org

3. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Eğitimde geçmiş ve gelecek: Türkiye’de ortalama ve beklenen eğitim süreleri. EYFOR7 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2016-11-03, 2016-11-05, Girne / KKTC, Türkiye, 2016. 100
http://www.eyfor.org

2. ERGEN, H.; ÇAKIOĞLU, V., Türkiye'de yükseköğretimin genişlemesinin ekonomik yönleri. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-31, 2016-06-03, Muğla, Türkiye, 2016. 100
http://www.ejercongress.org/

1. Ergen, H.; Kalkan, S.; Kılınç, E., Lise öğretmenlerinin öz-değerlendirmelerine göre aşırı eğitim ve yetersiz eğitim düzeylerinin belirlenmesi. EYFOR6 Eğitim Yönetimi Forumu, 2015-11-05, 2015-11-07, Girne, KKTC, 2015. 100
http://www.eyfor.org/belge/eyfor6kitap.pdf

Uluslararası - Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi) 0

1. Eurybase: Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi, SANTEZ, Proje No: EURYBASE, 200000 TL, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi), 2010,Tamamlandı. 0
http://www.edac.eu/policies_desc.cfm?v_id=12

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Eğitim Performansının İzlenmesi Projesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 1007, 1500000 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50
http://sgb.meb.gov.tr/ic_kontrol/e_performans_proje_onay.pdfhttp://

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Serpil Kalkan, Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilişsel olmayan becerilerinin program tercihlerini belirlemedeki rolü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Emin Kılınç, Öğretmen adaylarının mizah yaşantıları ve eğitimle ilgili görüşleri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Gündüz Güngör, İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki (Mersin ili Mezitli ilçesi örneği)., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Eylem Uzun Denli, Genel lise yönetici ve öğretmenlerinin genel liselerin amaçlarının gerçekleşme düzeyi hakkındaki görüşleri (Mersin merkez ilçe örneği)., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal 500
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , YARDIMCI EDİTÖR, ISSN : 1306-7850, 2005-06-01 - 2010-06-30. 500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 125
1. EDUCATIONAL REVIEW , [ 2017 : 1 ] . 5
2. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONALRESEARCH , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 1 ] [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 20
3. EğITIM VE BILIM , [ 2014 : 1 ] [ 2013 : 9 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 4 ] [ 2010 : 2 ] . 95
4. HACETTEPE ÜNIVERSITESI EğITIM FAKüLTESI DERGISI , [ 2014 : 3 ] [ 2013 : 3 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 4 ] [ 2010 : 3 ] [ 2017 : 1 ] . 0
5. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS , [ 2016 : 3 ] [ 2015 : 4 ] [ 2017 : 1 ] . 0
6. STUDIES IN HIGHER EDUCATION , [ 2017 : 1 ] . 5
7. UYK 2011 - ULUSLARARASı YüKSEKöğRETIM KONGRESI: YENI YöNELIKLER VE SORUNLAR , [ 2011 : 2 ] . 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 17
1. EĞİTİM YÖNETİMİ , [ 2012 : 1 ] [ 2011 : 1 ] . 2
2. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
3. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] [ 2014 : 2 ] [ 2013 : 2 ] [ 2012 : 3 ] [ 2011 : 3 ] [ 2010 : 3 ] . 14
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz EBD431 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz EYD459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD453 Araştırma Yöntemlerine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD505 Araştırma Yöntemleri Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD501 Eğitim Yönetimi Yaklaşımları Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD517 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz TEYD 501 Araştırma Teknikleri ve Rapor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TEYD 512 Örgütsel Davranış Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz MBD001 Eğitime Giriş Eğitim Fakültesi E. F. Meslek Bilgisi ( Zorunlu... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar EYD 524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar EYD 524 Eğitimin Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD-161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknol... 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Güz EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 3-0-3
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar TEZ Tez Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar EYD 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, P... 4-0-4
Bahar TEYD 509 Eğitim Finansmanı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Planlaması... 3-0-3
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD433 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz TEYD 503 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 527 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Yaz Dönem Projesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EYD 459 Eğitim Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-563 Sınıf Yönetimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz GSE 537 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 2-0-2
Güz EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-551 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD331 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi 2-0-2
Güz EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 581 Seminer Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 1-0-1
Güz EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 2-0-2
Bahar EBD432 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar EYD-503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Bahar EYD 520 Uluslararası ve Karşılaştırmal Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz RPD113 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği ( 2. ... 3-0-3
Güz EYD 503 Eğitim Ekonomisi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz EYD 455 Örgüt ve Yönetim Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri 3-0-3
Güz OAÖ-535 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Bahar RPD112 Ekonomiye Giriş* Eğitim Fakültesi 2-0-2
Bahar EBD422 Karşılaştırmalı Eğitim * Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Bahar PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz EBD161 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3-0-3
Güz RPD413 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yö Eğitim Fakültesi 3-0-3
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 06 Sınıf Yönetimi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2
Güz PF 01 Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-0-2