Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Ihsan Erdem Sofracı
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
5255
Faks
:
+90-324-3610056
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 10:04:36
Düzenleme
:
2018-01-11 18:39:50
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
NA
SUM OF THE
TIMES CITED
NA
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
NA
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
NA
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1992
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA MALİYE MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1999
DOÇENTLİK MALİYE ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2015
Doktora Tezi

1. Parafiskal Bir Yükümlülük Olarak İşsizlik Sigortası Ve Uygulaması Danışman: Dr. Prof.Dr.Turgay BERKSOY, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Bütçe Açığı Ve Enflasyon İlişkisi Türkiye'de Bütçe Açığı-Enflasyon İlişkisi (1980 Sonrası) Danışman: Dr. Prof.Dr.Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLİM KURULU ÜYELİĞİ ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 2016-11-15 - 2017-05-20
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÇALIŞMA GRUPLARI BÜYÜME ODAKLI VERGİLENDİRME 2017-11-17 - Devam ediyor
BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM BAŞKANLIĞI GİRNE-AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 2007-10-01 - 2008-07-01
ANA BİLİM DALI BAŞKANI A.B.D. BAŞKANLIĞI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000-01-02 - 2001-09-10
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2000
2017
10. Ergenoğlu, M.; Sofracı, . Osmanlı Mali Sisteminde Bir Gelir Tahsilatı Yöntemi Olarak Malikane Uygulaması: XVIII. Yüzyılın İlk Yıllarında Adana Sancağı Örneği. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017, 3, 181-198. 200 + 0
http://www.cukar.org/Anasayfa.aspx

2016
9. Sofracı, . Yolsuzluk İle Mücadele Konusunda Kimi Kavramlar Ve Uygulamaları. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 181-194. 200 + 0
8. Sofracı, . Sosyal Kimlik Ve Kategorizasyonun Mali Davranışlar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Deneme: Bir Vergi Mükellefi Uyum Programı. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 13, 22-45. 200 + 0
7. Sofracı, .; Ergenoğlu, M. Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı Örneği. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 13, 384-401. 200 + 0
http://sbed.mku.edu.tr/article/view/5000197444/5000173269

2013
6. Sofracı, . Tarihsel Perspektiften Varlık Vergisi Uygulamasına Bir Bakış. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2013, 15, 287-302. 200 + 0
2012
5. Sofracı, . Seçim Süreci ve Mali Politika Çevrimleri: Bir Alan Araştırması. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI DERGİSİ, 2012, 57, 120-134. 200 + 0
2011
4. Sofracı, . Geçiş Ekonomileri: 20 Yıllık Bir süre Sonunda Gerçekte Ne oldu? . INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİC PERSPECTİVES, 2011, 5, 211-228. 200 + 0
3. Sofracı, . Kıbrıs Türk Toplumu Emeklilik Planı İle Avrupa Birliği Uygulamaları Nasıl Uyum Sağlayacak?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 15, 19-37. 200 + 0
2010
2. Sofracı, . 27 Avrupa Birliği Ülkesi İçin Yeni Bir Mali Plan: Minumum Yolsuzluk Ve Beraberinde Maksimum Saydamlık. BANKİNG AND FİNANCE LETTERS, 2010, 2, 399-408. 200 + 0
2007
1. Sofracı, . İşsizlik Sigortasının Sosyal ve Ekonomik Etkileri. AKDENİZ İİBF DERGİSİ, 2007, 7, 165-184. 200 + 0
Ulusal - Diğer 700
2017
7. Sofracı, .; Güney, G. Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörlerin Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle İncelenmesi: Mersin İli Örneği. TOPLUM VE DEMOKRASİ, 2017, 11, 157-182. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/index

2007
6. Sofracı, . Kollektif Karar Alma Sürecinde Koalisyon Hükümetleri Ve Türkiye Örneği. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2007, 39, 55-64. 100 + 0
5. Sofracı, . Çevre Koruma Önlemlerine Bir Bakış ve İki Örnek Ogoni ve Çernobil. MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2007, 38, 31-39. 100 + 0
2005
4. Sofracı, . Türkiye'de Sosyal Güvenlik Harcamalarının Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 2, 59-79. 100 + 0
2000
3. Sofracı, . Bütçe Açığı Finansman Yöntemleri Ve Enflasyonist Etkileri. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MALİYE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ARMAĞAN KİTABI , 2000, 13, 445-456. 100 + 0
2. Sofracı, . Türkiye'de Finansman Açısından İşsizlik Sigortasının Uygulanabilirliği. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2000, 16, 341-357. 100 + 0
1995
1. Sofracı, . Bütçe Açığı Finansmanı Ve Enflasyon Vergisi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 1995, 11, 253-266. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 550

3. SOFRACI, İ.; ERGENOĞLU, M., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kırgızistan, 2017. 200
http://asbf16.manas.edu.kg

2. DEĞİRMEN, S.; AKTAŞ, E.; SOFRACI, İ.; SONGUR, M., How Do Diesel Price Fluctuations Affect Economic Convergence Over Agriculture Sector Among OECD Countries?. 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 2016-06-02, 2016-06-04, Sivas, Türkiye, 2016. 150
http://eyi2016.cumhuriyet.edu.tr/

1. SOFRACI, İ., A New Financial Plan In EU 27: The Least Corruption And The Most Transparency. Law And Corruption In Turbulent Times:Theoretical And Emprical Perspectives From The Mediterranean And South-Eastern Europe, European University Institute And Robert Schuman Centre For Advanced Studies , 2013-03-20, 2013-03-23, Mersin, Türkiye, 2013. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 500

5. SOFRACI, İ.; SARIKAYA, B., Innovation İn Tourism And Different Concept In Tourism: Agriculture-Tourism-Change Areas. 1st. International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 100
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

4. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Public Measurement Of Tax Compliance Process. 8th International Conference Of Political Economy, 2017-06-28, 2017-06-30, Belgrade, Sırbistan, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

3. SOFRACI, İ.; GÜNEY, G., The Improvement Of A Tax Compliance Program: The Case Of Mersin City. 12th International Conference On Social Sciences, 2017-05-18, 2017-05-20, Amsterdam, Hollanda, 2017. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

2. SOFRACI, İ., A Study Of The Social Identity And Categorization's Impact On Fiscal Behavior. 1th International Symposium On Social Sciences, 2016-10-13, 2016-10-15, Elazığ, Türkiye, 2016. 100
http://asoscongress.com/ozet_kitap_final.pdf

1. SOFRACI, İ., Some Terms and Their Application of Fighting Against Corruption. 7th International Conference of Political Economy, 2016-06-28, 2016-06-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 100
http://www.icopec.org/index.html

Ulusal - Yürütücü 100

1. Bir Vergiye Gönüllü Uyum Programının Geliştirilmesi: Mersin İli Örneği, BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2249, 6000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Burcu SARIKAYA, AR-GE Ve İnovasyon Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Cansu ESİROĞLU, Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam Ve Uygulanacak Kamusal Politikalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Onur ÖZGİŞİ, Kamusal Politikaların Göç Olgusu İle Olan İlişkisi: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Gökben GÜNEY, Bir Vergiye Gönüllü Uyum Programının Geliştirilmesi: Mersin İli Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017, Tamamlandı. 200

Ulusal 65
1. TOPLUM VE DEMOKRASİ DERGİSİ , SECTİON EDİTOR, E-ISSN : ISSN: 1307–4687, 2013-11-15 - 2014-04-15. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. DUMLUPıNAR ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI , [ 2018 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 4
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC FINANCE , [ 2018 : 1 ] . 4
3. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI , [ 2017 : 2 ] . 8
4. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İİBF DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
5. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 4
1. Mersin Üniversitesi , Üye No: 2, Türkiye, 2016-05-15-2016-05-19.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY319 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekono İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz SOS111 Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz KAM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz KAM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKO416 Türkiye Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY 507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY 510 Kayıt Dışı Ekonomi ve Türkiye Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar MLY 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 1-0-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY417 İktisadi Gelişme ve Vergileme İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY-507 Kamu Ekonomisi Analizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 3-0-3
Yaz EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Yaz ÇEK323 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Çalışma Ekonomisi ve Endüs... 0-2-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY418 Güncel Mali Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY318 Mali Sosyoloji İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY316 Mesleki Yabancı Dil IV İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Güz MLY313 Mesleki Yabancı Dil III İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY220 Mesleki Yabancı Dil II İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Bahar EKON362 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY205 Mesleki Yabancı Dil I İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 0-2-1
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar MLY218 Maliye Tarihi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 1-0-1
Güz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY413 Uluslararası Maliye İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Yaz MLY311 Kamu Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3