Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Erdem Dinç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-15 12:43:19 .
Düzenleme
:
2018-12-26 14:43:47 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
TIPTA UZMANLIK GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. İntravitreal olarak uygulanan bevasizumabın sistemik etkilerinin hayvan modeli üzerinde değerlendirilmesi Danışman: Dr. Özlem Yıldırım, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-08-15 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
GÖZ BANKASI TIBBİ MÜDÜRÜ TIBBİ MÜDÜR MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÖZ BANKASI 2018-01-01 - Devam ediyor
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ 2018-08-15 - 2020-08-15
KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU 2016-04-27 - 2019-04-27
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 12975
2018
20. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Görkem, M.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 2357-2361. 800 + 0
10.1007/s10792-017-0735-8

19. Ayaz, L.; Dinç, E. Evaluation of microRNA responses in ARPE-19 cells against the oxidative stress. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2018, 37, 121-126. 1000 + 0
10.1080/15569527.2017.1355314

18. Metin, T.; Dinç, E.; Görür, A.; Erdoğan, S.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Tamer, L.; çelik, Y. Evaluation of the plasma microRNA levels in stage 3 premature retinopathy with plus disease: preliminary study. EYE, 2018, 32, 415-420. 650 + 0
10.1038/eye.2017.193

17. Dinç, E.; Dursun, .; Coşkun yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Adıgüzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctiva: immunohistochemical study. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2018, 38, 1703-1708. 800 + 0
10.1007/s10792-017-0651-y

16. Dinç, E.; Ayaz, L.; Kurt, A. Effects of Bevacizumab, Ranibizumab, and Aflibercept on MicroRNA Expression in a Retinal Pigment Epithelium Cell Culture Model of Oxidative Stress. JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTİCS, 2018, 34, 346-353. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/jop.2017.0128

2017
15. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; ünal, S.; Dursun, . Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 775-776. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

14. Dinc, E.; Ayaz, L.; Kurt, A. Protective Effect of Combined Caffeic Acid Phenethyl Ester and Bevacizumab Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Stress in Human RPE Cells. CURRENT EYE RESEARCH, 2017, 42, 1659-1666. 1000 + 15
http://dx.doi.org/10.1080/02713683.2017.1368085


Alıntılanma Sayısı: 3
2016
13. Güçlü, E.; Sarı, A.; Dinç, E.; özcan, T.; Yılmaz, B.; Taşdelen, B. Efficacy of mitomycin-C and infliximab in reducing adhesion and fibrosis following strabismus surgery. TUBİTAK TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 46, 1401-1406. 650 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
12. Bozdoğan, S.; Dinç, E.; Ayça sarı, A.; özgür, A.; Bişgin, A. A novel mutation of ROBO3 in horizontal gaze palsy with progressive scoliosis. OPHTHALMİC GENETİCS, 2016, 1-2. 400 + 3
http://dx.doi.org/10.1080/13816810.2016.1188123

2015
11. Dinc, E.; Yildirim, O.; Ayaz, L.; Ozcan, T.; Yilmaz, S. Effects of intravitreal injection of bevacizumab on nitric oxide levels. EYE, 2015, 29, 436-442. 900 + 10
http://dx.doi.org/10.1038/eye.2014.297


Alıntılanma Sayısı: 2
2014
10. ısmi, O.; Vayisoglu, Y.; Dinc, E.; Yildirim, O.; Unal, M. Central Retinal Artery Occlusion and Irreversible Blindness Due to Paranasal Sinus Infection in a Pregnant Woman. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2014, 25, 557-559. 350 + 19
https://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000001083


Alıntılanma Sayısı: 2
9. Uzunalli, G.; Soran, Z.; Erkal, T.; Dagdas, Y.; Dinc, E.; Hondur, A.; Bilgihan, K.; Aydin, B.; Guler, M.; Tekinay, A. Bioactive self-assembled peptide nanofibers for corneal stroma regeneration. ACTA BİOMATERİALİA, 2014, 10, 1156-1166. 250 + 131
http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.12.002


Alıntılanma Sayısı: 22
8. Ertekin, S.; Yildirim, O.; Dinc, E.; Ayaz, L.; Fidanci, S.; Tamer, L. Evaluation of circulating miRNAs in wet age-related macular degeneration. MOLECULAR VISION, 2014, 20, 1057-1066. 650 + 142

Alıntılanma Sayısı: 26
7. Dinc, E.; Yildirim, O. A rare case of ectopic cilia. CANADİAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2014, 49, 8-9. 500 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcjo.2013.09.011


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
6. Aydin, B.; Dinç, E.; Yilmaz, N.; Altiparmak, U.; Yülek, F.; Ertekin, S.; Yilmaz, M.; Yakın, M. Retinal endoilluminator toxicity of xenon and light-emitting diode (LED) light source: rabbit model. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2013, 33, 192-196. 650 + 25
http://dx.doi.org/10.3109/15569527.2013.832282


Alıntılanma Sayısı: 2
5. Dınc, E.; Yıldırım, O.; Necat yılmaz, S.; Canacankatan, N.; Ayaz, L.; Ozcan, T.; Temel, G. Intravitreal bevacizumab effects on VEGF levels in distant organs: an experimental study. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2013, 33, 275-282. 800 + 29
http://dx.doi.org/10.3109/15569527.2013.855227


Alıntılanma Sayısı: 4
2011
4. Dinç, E.; Yıldırım, O.; Kandemir, O.; Uğuz, M. Şarbon: Preseptal Sellülitin Nadir Bir Sebebi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 31, 256-259. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-12792

2010
3. Sari, A.; Dinc, E.; Yilmaz, B.; Adiguzel, U.; Oztuna, S.; Tasdelen, B. Inducing Ocular Allergy with β-Lactoglobulin: A New Experimental Model. OPHTHALMİC RESEARCH, 2010, 44, 119-124. 750 + 8
http://dx.doi.org/10.1159/000315363


Alıntılanma Sayısı: 1
2. Yildirim, O.; Dinç, E.; öz, O. Parry-Romberg syndrome associated with anterior uveitis and retinal vasculitis. CANADİAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2010, 45, 289-290. 500 + 39
http://dx.doi.org/10.3129/i09-241


Alıntılanma Sayısı: 6
2009
1. Sarı, A.; Adıguzel, U.; Canacankatan, N.; Yılmaz, N.; Dınc, E.; Oz, O. EFFECTS OF INTRAVITREAL BEVACIZUMAB IN REPEATED DOSES. RETİNA, 2009, 29, 1346-1355. 450 + 49
http://dx.doi.org/10.1097/IAE.0b013e3181b26343


Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 2590
2018
28. Sundu, C.; Yılmaz, A.; Fidancı, .; Tamer, L.; Dinç, E. Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein Düzeyleri. GLOKOM-KATARAKT, 2018, 13, 23-26. 100 + 0
27. Vatansever, M.; Argın, M.; öcalan oktay, .; Yılmaz, E.; Dursun, .; Dinç, E.; Sarı, A.; Sezer, E. Alveolar Paranasal Sinus Rhabdomyosarcoma with Orbital Extension: an Adult Case. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2018, 27, 152-155. 25 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-52370

26. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. RETİNA-VİTREUS, 2018, 2, 154-157. 170 + 0
25. Vatansever, M.; Dinç, E.; Yıldırım, .; Dursun, .; özkan, O.; Bozkurt, F.; Adiguzel, U. Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Olası Toksik Anterior Segment Sendromu. GLOKOM-KATARAKT, 2018, 13, 50-52. 70 + 0
24. Dursun, .; Kara, T.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Squamous Cell Carcinoma Arising from Pterygium Epithelium. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2018, 27, 61-64. 70 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-50648

2017
23. Ekinci, .; Dinç, E.; Dursun, .; Ekinci, N.; Güneş, S. Aripiprazole Induced Acute Myopia In a Child: A Case Report. GLOKOM-KATARAKT, 2017, 12, 145-147. 80 + 0
22. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sari, A.; Yiimaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Evaluation of fundus findings in preeclampsia [Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE, 2017, 6, 406-409. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

21. Dursun, .; Vatansever, M.; Dinç, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. A Case of Alternaria Alternata Keratitis. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2017, 26, 223-226. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2015-48470

20. Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A. Scleral Rupture in a Patient Who Has Senile Scleral Plaque After Blunt Trauma: Case Report. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2017, 26, 128-131. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2015-47313

2016
19. Vatansever, M.; Dinç, E.; Markirt, G.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, . Çocuk Hastada Malign Hipertansiyon Nedeniyle Ortaya Çıkan İki Taraflı Görme Kaybı. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 166-168. 70 + 0
18. Vatansever, M.; Yıldırım, .; Dursun, .; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Temel, G. Diyabetik Retinopatili Hastalarda Optik Koherens Tomografi Bulgularının Görme Keskinliği İle İlişkisi. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 305-308. 80 + 0
17. Vatansever, M.; Vatansever, E.; Dinç, E.; Sarı, A.; Kara, T. Çocukluk Çağında Proptozisin Nadir Bir Nedeni: Langerhans Hücreli Histiositoz. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2016, 46, 194-196. 70 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.50024

16. Vatansever, M.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Yılmaz, E.; Nayir, E.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Kara, T. Multiple Myelom Orbita Metastazı: Olgu Sunumu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2016, 46, 148-150. 55 + 0
2015
15. Metin, T.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Granülomatöz Olmayan Ön Üveit ve Maküler Ödem: Tüberküloz. RETİNA-VİTREUS, 2015, Özel Sayı, 209-212. 85 + 0
14. Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Sundu, C. Alt Göz Kapağında Kene: Olgu Sunumu. TURKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 24, 195-198. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2014-41890

13. Sundu, C.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Temel, G. Kontrolsüz Kontakt Lens Satışı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 45, 102-104. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.42713

12. Bozkurt, F.; Dinç, E.; Eken, E.; Bozkurt, S.; Sundu, C. A Rare Cause of Sudden Ptosis: Posterior Communicating Artery Aneurysm. TURKİSH JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE, 2015, 15, 90-92. 80 + 0
11. Sundu, C.; Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Yıldırım, . Eksternal Oftalmomiyazis: Üç Olgunun Sunumu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 45, 220-222. 85 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.70456

10. Sundu, C.; Dinc, E.; Kurtulus, U.; Yildirim, O. Common Blepharitis Related to Phthiriasis Palpebrarum: Argon Laser Phototherapy. TURKİSH JOURNAL OF PARASİTOLOGY, 2015, 39, 252-254. 85 + 18
http://dx.doi.org/10.5152/tpd.2015.3861

2013
9. Dinç, E.; Adıgüzel, U.; çimen, B. EDTA Hazırlanması ve Korneal Kalsifikasyon Temizliği. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2013, 22, 121-124. 100 + 0
8. Sarı, A.; Dinç, E.; Hallıoğlu kılınç, O. Mikroftalmi ve Çoklu Konjenital Anomalili Bir Olgu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2013, 43, 468-470. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.63935

7. Dinç, E.; Göksel, .; Yılmaz, A. Fetal Ölüm Nedeniyle Yapılan Küretaj Sonrası Gelişen Santral Retinal Arter Tıkanıklığı. RETİNA-VİTREUS, 2013, 21, 216-218. 100 + 0
2012
6. Dinç, E.; Yıldırım, .; Altıparmak, G.; Adıgüzel, U.; Temel, G. Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu Kontrolsüz Kontakt Lens Kullanımı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 42, 84-87. 180 + 8
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.42.36036

5. Aydın, B.; Erdurmuş, M.; Yülek, F.; Dinç, E.; Arslanyılmaz, Z.; Sert, H.; Gürelik, G.; Hepşen, .; Hasanreisoğlu, B. Tavşan Gözlerinde Kataraktların Otomatize Kement Sistemi İle Bölündükten Sonra Küçük Korneal Kesiden Çıkarılması. GLOKOM-KATARAKT, 2012, 7, 7-12. 80 + 0
2011
4. Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Aydın, B.; Göksel, .; Yıldırım, . Sferoidal Korneal Dejenerasyon. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2011, 41, 264-266. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.41.44154

2010
3. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U.; Ismi, T. Bilateral Görme Kaybı ile Ortaya Çıkan Akut Myeloid Lösemi. RETİNA-VİTREUS, 2010, 18, 74-76. 95 + 0
2. Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Argın, A. HELLP Sendromunda Görme Kaybı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 40, 363-365. 100 + 3
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.40.363

2008
1. Argın, M.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Altıntaş, E.; Pata, C.; özge, A. İnterferon-Alfa ile İlişkili Anterior İskemik Optik Nöropati. RETİNA-VİTREUS, 2008, 17, 149-152. 75 + 3
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 860
2013
7. Dinç, E.; Göksel, .; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Aydın, B.; Temel, G. Vernal Konjunktivit ve Sağlıklı Çocuklarda BCG Skar Çapları. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2013, 20, 60-63. 170 + 0
2010
6. Sarı, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Kaya, T. İzotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Optik Sinir Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 40, 1-3. 160 + 9
5. Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Güçlü, E. Korneal Arı Sokması. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2010, 17, 178-180. 90 + 0
2009
4. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U. Tam Kat Kapak Avulsiyonu ve Bikanaliküler Kesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 506-508. 100 + 0
3. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; ünal, M.; Güçlü, E. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Bir Komplikasyonu: Ekstraoküler Kas Hasarı. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 76-80. 70 + 3
2008
2. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, .; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, .; Doruk, N. Genel Anesteziye İyi Bir Alternatif: Oral Kloralhidrat. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2008, 15, 131-134. 150 + 0
1. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Argın, A.; Yılmaz, A.; öz, .; Yıldırım, . Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2008, 38, 504-509. 120 + 26
Ulusal - Diğer 135
2015
3. Sundu, C.; Dinç, E.; Aydın, B.; Altıparmak hondur, G. Elektrik Yaralanmasının Ölümcül Olmayan Bir Komplikasyonu; Katarakt. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 6, 166-167. 42 + 0
2013
2. Dinç, E.; Sarı, A.; Okuyaz, .; Doruk, N. Can General Anesthesia Trigger The Activation of Latent Measles Infection?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 14, 3-4. 47 + 0
2012
1. Sarı, A.; Gürses, .; Göksel, .; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Taşdelen, B. Allerjik Konjonktivit Tedavisinde Topikal Ketotifen ve Epinastinin Etkinliğinin Klinik ve Sitolojik Değerlendirmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 21, 166-170. 45 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. özkan, B.; Yıldırım, O.; Tahiroğlu, T.; Dinç, E. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 327 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. Özkan, B.; Yıldırım, Ö.; Dinç, E.; Tahiroğlu, T.; Yalçınkaya, S., Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma Projesi. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-22, 2011-12-24, Muğla, Türkiye, 2011. 140

Uluslararası - Özet - Sözlü 590

8. Canacankatan, N.; Dinç, E.; Yalaza, C.; Antmen, E., Axitinib Reduce Apoptosis in Experimental Corneal Neovascularization Model in Rats. ISOPS12 , 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 85

7. Vatansever, M.; Tezol, Ö.; Dinç, E.; Vatansever, E.; Dursun, Ö.; Sarı, A.; Usta, Y., Evaluation of Eye Findings in Children With Coeliac Disease. ESPGHAN2018, 2018-05-09, 2018-05-12, Geneva, İsviçre, 2018. 60

6. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. ESCRS 2017, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portekiz, 2017. 70

5. Ayaz, L.; Dinç, E., ARPE-19 Hücrelerinde Hidrojen Peroksit ile Oluşan Oksidatif Stres Yanıtta mikroRNA Ekspresyon Profilleri ve VEGF İnhibitörü İlaçların Bu Yanıtlar Üzerindeki Etkinliği. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 100

4. Sarı, A.; Güçlü, E.; Özcan, T.; Dinç, E.; Taşdelen, B., Comparing the Effects of Mitomycine C and Infliximab in Scar Formation in Experimental Strabismus Surgery. 2nd Word Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2012-09-07, 2012-09-09, Milan, Türkiye, 2012. 60

3. Sarı, A.; Güçlü, E.; Özcan, T.; Dinç, E.; Taşdelen, B., Comparing the Effects of Mitomycine C and Infliximab in Scar Formation in Experimental Strabismus Surgery. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 60

2. Sarı, A.; Dinç, E.; Yılmaz, B.; Adıgüzel, U.; Taşdelen, B., A New Experimental Ocular Allergy Model With Beta-Lactoglobulin. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, 2008-06-12, 2008-06-15, Nevşehir, Türkiye, 2008. 80

1. Dinç, E.; Özgünen, K.; Buz, M.; Altıntaş, D.; Karakoç, G.; Yılmaz, M.; Erdoğan, Ş., Balb/C Farelerinde Beta Lakto Globulin Sensitizasyon Modeli. XI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, III. Balkan Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2003-10-11, 2003-10-14, İstanbul, Türkiye, 2003. 75

Uluslararası - Özet - Poster 430

11. Bayrak, G.; Türkseven, Ç.; Maraslıgil, B.; Ballı, E.; Büyükakıllı, B., Ultrastructural Investigation of Therapeutic Effects of Huperzine-A on Optic Nerve in Alzheimer's Model. ISOPS12, 2018-06-26, 2018-06-29, Ankara, Türkiye, 2018. 0

10. Fidancı, Ş.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Görür, A.; Günaştı, N.; Ovla, H.; Tamer, L., Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfoliyatif Glokom Gelişiminde Pentraksin-3'ün Rolü. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 35

9. Ayaz, L.; Dinç, E., microRNA Response of ARPE-19 Cells Against the Oxidative Stress. FEBS 2017, 2017-09-10, 2017-09-14, Jarusalem, İsrail, 2017. 50

8. Sarı, A.; Dinç, E.; Okuyaz, Ç.; Ecel, M., Atypical Case of Ocular Myasthenia Gravis. 38th Meeting of The European Strabismological Association, 2016-09-28, 2016-10-01, Budapest, Macaristan, 2016. 42

7. Yıldırım, Ö.; Çoşar, H.; Dinç, E.; Temel, G., Evaluating The Effect of Pupil Size on Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Central Retinal Thickness Measurements With Optical Coherence Tomography. 16th Euretina Congress, 2016-09-08, 2016-09-11, Copenhagen, Danimarka, 2016. 37

6. Yıldırım, Ö.; Vatansever, M.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Temel, G., The Relationship Between Optical Coherence Tomography Results and Visual Acuity in Patients with Diabetic Retinopathy. Euretina, 2015-09-17, 2015-09-20, Nice, Fransa, 2015. 27

5. Altıparmak, G.; Dinç, E.; Aydın, B., Bilateral Electrical Cataract. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

4. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Yılmaz, Ş.; Canacankatan, N.; Özcan, T.; Temel, G., Distant Organ Passing and Its Effect on VEGF Levels of Intravitreal Bevacizumab. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 42

3. Dinç, E.; Göksel, İ.; Yılmaz, A., Central Retinal Artery Occlusion Following The Medical Abortion. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

2. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Altıparmak, G.; Adıgüzel, U.; Orekici, G., A Major Public Health Problem: Uncontrolled Wearing of Contact Lenses. 41st European Contact Lens Meeting, 2011-09-09, 2011-09-11, İstanbul, Türkiye, 2011. 45

1. Yıldırım, Ö.; Dinç, E.; Öz, Ö., Parry-Romberg Syndrome Associated with Anterior Uveitis and Retinal Vasculitis. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, 2008-06-12, 2008-06-15, Nevşehir, Türkiye, 2008. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 372

12. Eraslan, S.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G., Anti-VEGF Tedavi Uygulanan Diyabetik Maküler Ödemli Hastalarda Sonuç Görme Keskinliği İle Optik Koherens Tomografi Bulguları Arasındaki İlişki. TOD 31. Yaz Sempozyumu, 2018-09-07, 2018-09-09, Van, Türkiye, 2018. 30

11. Markirt, G.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonunda Anti-VEGF Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Gerçek Yaşam Deneyimi. TOD 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 2018-06-28, 2018-07-01, İstanbul, Türkiye, 2018. 37

10. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Örekici, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 32

9. Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U., Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 32

8. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U., Modifiye Z Sütür Tekniği İle Skleral Fiksasyonlu İntroaküler Lens İmplantasyonu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 35

7. Dinç, E.; Ayaz, L.; Kurt, A., Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit İle Oluşturulan Oksidatif Streste Kafeik Asit Fenil Ester'in Koruyucu Etkinliği. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 50

6. Sarı, A.; Metin, T.; Dinç, E.; Görür, A.; Erdoğan, S.; Tamer, L., Lazer Fotokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Prematür Retinopatili Bebeklerin Serum mikroRNA Düzeylerinin Retinopatisi Bulunmayan Prematür Bebeklerdeki Düzeyi İle Karşılaştırılması. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 32

5. Aydın, B.; Soran, Z.; Uzunalli, G.; Erkal, T.; Dağdaş, Y.; Dinç, E.; Hondur, A., Yapay Biyoaktif Matrislerle Korneal Stroma Rejenerasyonu. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 7

4. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Ayaz, L.; Özcan, T.; Yılmaz, Ş., İntravitreal Olarak Uygulanan Bevasizumab’ın Nitrik Oksit Seviyeleri Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 45

3. Ertekin, S.; Aydın, B.; Altıparmak, E.; Yılmaz, N.; Dinç, E.; Gürelik, G.; Yılmaz, M., Tavşanlarda LED ve Xenon Işık Kaynaklarının Retinal Toksisitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 15

2. Altıparmak, G.; Üstün, S.; Dinç, E.; Güler, M.; Tekinay, A.; Aydın, B., İntravitreal Bevasizumab ve Ranibizumab Uygulamaları İçin Peptit Nanofiber Yavaş Salınım Sistemi: İn Vitro Çalışma. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 32

1. Aydın, B.; Erdurmuş, M.; Yülek, F.; Dinç, E.; Dana, A.; Arslanyılmaz, Z.; Sert, H., Tavşanlarda Kataraktların Otomatize Kement Sistemi İle Kesilerek Küçük Korneal Kesiden Çıkarılması. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 22

Ulusal - Özet - Poster 551

29. DİNÇ, E., -. 52. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018-11-14, 2018-11-16, Antalya, Türkiye, 2018. 25
http://www.todnet.org/home/

28. Tezol, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Çıtak, E.; Temel, G.; Vatansever, M., Koroidal Çillenme: Tip 1 Nörofibromatozis İçin Yeni Tanı Kriteri Olabilir mi?. 54. Türk Pediatri Kongresi, 2018-05-06, 2018-05-09, Girne, KKTC, 2018. 16

27. Eraslan, S.; Dinç, E.; Oktay, Ö.; Sarı, A.; Okuyaz, Ç., Bilateral Abdusens Felci ve Psödotümör Serebrili Bir Çocuk Olgu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 20

26. Aslan, F.; Sarı, A.; Dinç, E.; Okuyaz, Ç.; Ecel, M., Oküler Myastenia Gravis: Atipik Bir Olgu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 17

25. Eröz, P.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Arpacı, R.; Adıgüzel, U., Konjonktival Displazi Nedeniyle Takip Edilen Bir Olguda Korneaya Sınırlı İntraepitelyal Neoplazi Gelişmi. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 18

24. Göbel, L.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Urrets-Zavalia Sendromu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 15

23. Özkan, O.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi İle Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Toksik Anterior Segment Sendromu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 10

22. Aslan, F.; Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Aydın, B.; Adıgüzel, U., Konservatif Tedavi İle Gerileyen Suprakoroidal Hemoraji. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 13

21. Sundu, C.; Sarı, A.; Ünal, S.; Dursun, Ö.; Dinç, E., Orak Hücreli Anemide Orbital Kompresyon Sendromu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 12

20. İçme, G.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Görür, A.; Fidancı, Ş.; Tamer, L., Primer Pterjiyum Dokularında MikroRNA (miRNA) Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması . TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 16

19. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U.; Bozdoğan, R., Konjonktival Fibroepitelyal Polip. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

18. Dinç, E.; Kurt, A.; Ayaz, L., G-Protein İlişkili Östrojen Reseptör-1 (GPER-1)'in Oksidatif Stres Altındaki Retina Pigment Epitel Hücreleri Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 25

17. Dursun, Ö.; Yılmaz, E.; İçme, G.; Dinç, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her iki göz kapağında şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 12

16. Mammadova, N.; Aydın, B.; Dinç, E.; Özmen, M.; Yılmaz, Ş., Retinal Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinde Farklı Lzer Cihazları İle Endolazer Uygulamalarının Retina Histopatolojisine Etkisi. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 17

15. Eraslan, S.; Sarı, A.; Dinç, E.; İçme, G.; Eti, M., Subperiostal Orbital Apse İle Oluşan Orbital Selülitli Olguya Yaklaşım. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 17

14. Öcalan, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Argın, A., Alveolar Rabdomyosarkom Olgu Sunumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 18

13. Metin, T.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U., Tüberküloz Üveiti ve Maküler Ödem. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 21

12. Bozkurt, F.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yıldırım, Ö., Preeklampsi ve Bilateral Seröz Retina Dekolmanı: OCT ile Takip. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 21

11. Markirt, H.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö., Çocukluk Çağında Hipertansif Retinopati. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 18

10. Özkan, G.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U., Multifokal Herpetik Keratit. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014-11-05, 2014-11-09, Antalya, Türkiye, 2014. 17

9. Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Yıldırım, Ö., İki Oftalmomiyazis Olgusu. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 25

8. Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö.; Güçlü, E., Korneal Arı Sokması. TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010-09-29, 2010-10-03, Antalya, Türkiye, 2010. 22

7. Yılmaz, A.; Dinç, E.; Argın, A.; Kurtuluş, U., Kornea Problemli Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010-09-29, 2010-10-03, Antalya, Türkiye, 2010. 21

6. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Kandemir, Ö.; Uğuz, M., Preseptal Selülitin Nadir Bir Nedeni: Şarbon. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

5. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U., Alt-Üst Kapak Avülsiyonu ve Bikanaliküler Kesi Onarımı. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 25

4. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Argın, A.; Öz, Ö.; Yıldırım, Ö., Çocukluk Çağı Göz Yaralanmaları. TOD 41. Ulusal Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Antalya, Türkiye, 2007. 15

3. Dinç, E.; Özgünen, K.; Altıntaş, D.; Karakoç, G., İntraperitoneal Ovalbümin İle Astım Gelişen Balb/C Farelerinde; Oral Ovalbümin ve Ovalbümin+Probiyotik İle Beslenmenin Etkileri. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2002-09-24, 2002-09-27, Adana, Türkiye, 2002. 23

2. Dinç, E.; Bayram, H.; Aykaç, F.; Altıntaş, D.; Karakoç, G., Patoloji'de Uzun Süre Çalışanlarda Formaldehit'in Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2002-09-24, 2002-09-27, Adana, Türkiye, 2002. 22

1. Mamak, A.; Dinç, E.; Aksu, M.; Karataş, M.; Derin, O.; Saltoğlu, N., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hekimlerin Antibiyotik Kullanma Eğilimleri. KLİMİK2001, 2001-10-15, 2001-10-19, Adana, Türkiye, 2001. 18

Ulusal - Yürütücü 200

2. Deneysel alkali kornea yanığında mikroRNA ekspresyon yanıtlarının değerlendirilmesi ve mezenkimal kök hücrelerin bu yanıtlar üzerindeki etkinliğinin araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 116S278, 0 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. HUBXY2XRXR hattı tavuklarda yumurtlanmadan yumurtadan çıkış evresine kadar olan in ovo gelişim farklılaşma atlası hazırlanması, TÜBİTAK, Proje No: BİDEB, 0 TL, Yürütücü, 2002,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 350

8. Deneysel Kornea Alkali Yanıklarında NF-kappa B inhibitor, Helenalin’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1420, 15984 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. Deneysel Korneal Neovaskülarizasyonda VEGF Reseptör İnhibitorü, Axitinib’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1922, 22497 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

6. Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit ile Oluşan Oksidatif Stres Yanıtta mikroRNA Ekspresyon Profilleri ve Vasküler Endotel Büyüme Faktör İnhibitörü İlaçların Bu Yanıtlar Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 114S790, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

5. Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit ile Oluşturulan Oksidatif Streste Kafeik Asit Fenil Esterin (CAPE) Hücre Canlılığı ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Sekresyonu ve Ekspresyonu Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Trakya Universitesi BAP, Proje No: 2015/232, 55 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0

4. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 A, 144200 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Ekstraoküler Kas Cerrahisinde Adezyon Oluşumunun Önlenmesinde Mitomisin C ve İnfiksimab'ın Etkinliklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ESG) 2011-5 TU, 5050 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. İntravitreal Bevasizumab Uygulaması ve Sistemik Etkilerin Hayvan Modeli Üzerinde Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ED) 2011-3 TU, 23 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Beta-Laktoglobulin İle Geliştirilen Deneysel Alerjik Konjonktivit Modelinde Eotaksin ve IL-10'nun Yeri ve Topikal Kortikosteroidlerin Bu Modele Etkilerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (AAS) 2009-2, 16600 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yapay Biyoaktif Matrislerle Korneal Stroma Rejenerasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 110S454, 103 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 169
1. ACTA OTO-LARYNGOLOGICA CASE REPORTS , [ 2016 : 1 ] . 4
2. BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPHY , [ 2018 : 1 ] . 5
3. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2014 : 4 ] . 20
4. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2015 : 2 ] . 10
5. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2013 : 3 ] . 15
6. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2016 : 2 ] . 10
7. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2017 : 2 ] . 10
8. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2018 : 1 ] . 5
9. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2018 : 6 ] . 30
10. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2016 : 5 ] . 25
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2017 : 3 ] . 15
12. JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS , [ 2013 : 1 ] . 5
13. PHARMACOLOGICAL REPORTS , [ 2017 : 1 ] . 5
14. PHARMACOLOGICAL REPORTS , [ 2015 : 1 ] . 5
15. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. EGE TIP DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
2. EGE TIP DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ , [ 2016 : 2 ] . 0
4. SAĞLIK AKADEMİSİ KASTAMONU , [ 2018 : 1 ] . 1
Uluslararası 50
1. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 2003-10-11, İstanbul, Türkiye. 50
Ulusal 100
1. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2001-11-08, Adana, Türkiye. 25
2. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 2002-09-25, Adana, Türkiye. 25
3. Eczacıbaşı Holding, 2004-03-14, İstanbul, Türkiye. 0
4. Bayern, 2016-05-29, İstanbul, Türkiye. 50
1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 842708, Türkiye, 2006-06-12-Devam ediyor.