Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Erdem Dinç
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
07 Ağustos 1980 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-533-6514812 .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-15 12:43:19 .
Düzenleme
:
2018-05-14 10:00:35 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2004
TIPTA UZMANLIK GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. İntravitreal olarak uygulanan bevasizumabın sistemik etkilerinin hayvan modeli üzerinde değerlendirilmesi Danışman: Dr. Özlem Yıldırım, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2011.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YRD. DOÇ. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-01-03 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
KURUL ÜYESİ TIP FAKÜLTESİ YAYIN VE DOKÜMANTASYON KURULU 2016-04-27 - 2019-04-27
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 10125
2017
16. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; ünal, S.; Dursun, . Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. OVİD TECHNOLOGİES (WOLTERS KLUWER HEALTH), 2017, 28, 775-776. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

15. Dinc, E.; Ayaz, L.; Kurt, A. Protective Effect of Combined Caffeic Acid Phenethyl Ester and Bevacizumab Against Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Stress in Human RPE Cells. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 42, 1659-1666. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/02713683.2017.1368085

14. Ayaz, L.; Dinç, E. Evaluation of microRNA responses in ARPE-19 cells against the oxidative stress. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 1-6. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/15569527.2017.1355314

2016
13. Güçlü, E.; Sarı, A.; Dinç, E.; özcan, T.; Yılmaz, B.; Taşdelen, B. Efficacy of mitomycin-C and infliximab in reducing adhesion and fibrosis following strabismus surgery. TUBİTAK TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 2016, 46, 1401-1406. 650 + 0
12. Bozdoğan, S.; Dinç, E.; Ayça sarı, A.; özgür, A.; Bişgin, A. A novel mutation of ROBO3 in horizontal gaze palsy with progressive scoliosis. OPHTHALMİC GENETİCS, 2016, 1-2. 400 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/13816810.2016.1188123

2015
11. Dinc, E.; Yildirim, O.; Ayaz, L.; Ozcan, T.; Yilmaz, S. Effects of intravitreal injection of bevacizumab on nitric oxide levels. EYE, 2015, 29, 436-442. 900 + 0
http://dx.doi.org/10.1038/eye.2014.297

2014
10. ısmi, O.; Vayisoglu, Y.; Dinc, E.; Yildirim, O.; Unal, M. Central Retinal Artery Occlusion and Irreversible Blindness Due to Paranasal Sinus Infection in a Pregnant Woman. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2014, 25, 557-559. 350 + 3
https://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000001083

9. Ertekin, S.; Yildirim, O.; Dinc, E.; Ayaz, L.; Fidanci, S.; Tamer, L. Evaluation of circulating miRNAs in wet age-related macular degeneration. MOLECULAR VISION, 2014, 20, 1057-1066. 650 + 34

Alıntılanma Sayısı: 5
8. Uzunalli, G.; Soran, Z.; Erkal, T.; Dagdas, Y.; Dinc, E.; Hondur, A.; Bilgihan, K.; Aydin, B.; Guler, M.; Tekinay, A. Bioactive self-assembled peptide nanofibers for corneal stroma regeneration. ACTA BİOMATERİALİA, 2014, 10, 1156-1166. 250 + 91
http://dx.doi.org/10.1016/j.actbio.2013.12.002


Alıntılanma Sayısı: 14
7. Dinc, E.; Yildirim, O. A rare case of ectopic cilia. CANADİAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2014, 49, 8-9. 500 + 5
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcjo.2013.09.011


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
6. Dınc, E.; Yıldırım, O.; Necat yılmaz, S.; Canacankatan, N.; Ayaz, L.; Ozcan, T.; Temel, G. Intravitreal bevacizumab effects on VEGF levels in distant organs: an experimental study. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2013, 33, 275-282. 800 + 8
http://dx.doi.org/10.3109/15569527.2013.855227


Alıntılanma Sayısı: 1
5. Aydin, B.; Dinç, E.; Yilmaz, N.; Altiparmak, U.; Yülek, F.; Ertekin, S.; Yilmaz, M.; Yakın, M. Retinal endoilluminator toxicity of xenon and light-emitting diode (LED) light source: rabbit model. CUTANEOUS AND OCULAR TOXİCOLOGY, 2013, 33, 192-196. 650 + 6
http://dx.doi.org/10.3109/15569527.2013.832282

2011
4. Dinç, E.; Yıldırım, O.; Kandemir, O.; Uğuz, M. Şarbon: Preseptal Sellülitin Nadir Bir Sebebi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 31, 256-259. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-12792

2010
3. Sari, A.; Dinc, E.; Yilmaz, B.; Adiguzel, U.; Oztuna, S.; Tasdelen, B. Inducing Ocular Allergy with β-Lactoglobulin: A New Experimental Model. OPHTHALMİC RESEARCH, 2010, 44, 119-124. 750 + 8
http://dx.doi.org/10.1159/000315363


Alıntılanma Sayısı: 1
2. Yildirim, O.; Dinç, E.; öz, O. Parry-Romberg syndrome associated with anterior uveitis and retinal vasculitis. CANADİAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2010, 45, 289-290. 500 + 34
http://dx.doi.org/10.3129/i09-241


Alıntılanma Sayısı: 5
2009
1. Sarı, A.; Adıguzel, U.; Canacankatan, N.; Yılmaz, N.; Dınc, E.; Oz, O. EFFECTS OF INTRAVITREAL BEVACIZUMAB IN REPEATED DOSES. RETİNA, 2009, 29, 1346-1355. 450 + 49
http://dx.doi.org/10.1097/IAE.0b013e3181b26343


Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1810
2017
19. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sari, A.; Yiimaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Evaluation of fundus findings in preeclampsia [Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi]. SCOPEMED INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL MANAGEMENT AND INDEXİNG SYSTEM, 2017, 1-1. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

2016
18. Vatansever, M.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; Yılmaz, E.; Nayir, E.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Kara, T. Multiple Myelom Orbita Metastazı: Olgu Sunumu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2016, 46, 148-150. 55 + 0
17. Vatansever, M.; Dinç, E.; Markirt, G.; Ertekin, S.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, . Çocuk Hastada Malign Hipertansiyon Nedeniyle Ortaya Çıkan İki Taraflı Görme Kaybı. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 166-168. 70 + 0
16. Vatansever, M.; Yıldırım, .; Dursun, .; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Temel, G. Diyabetik Retinopatili Hastalarda Optik Koherens Tomografi Bulgularının Görme Keskinliği İle İlişkisi. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 305-308. 80 + 0
15. Vatansever, M.; Vatansever, E.; Dinç, E.; Sarı, A.; Kara, T. Çocukluk Çağında Proptozisin Nadir Bir Nedeni: Langerhans Hücreli Histiositoz. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2016, 46, 194-196. 70 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.50024

2015
14. Sundu, C.; Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Yıldırım, . Eksternal Oftalmomiyazis: Üç Olgunun Sunumu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 45, 220-222. 85 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.70456

13. Vatansever, M.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Sundu, C. Alt Göz Kapağında Kene: Olgu Sunumu. TURKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 24, 195-198. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2014-41890

12. Bozkurt, F.; Dinç, E.; Eken, E.; Bozkurt, S.; Sundu, C. A Rare Cause of Sudden Ptosis: Posterior Communicating Artery Aneurysm. TURKİSH JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE, 2015, 15, 90-92. 80 + 0
11. Sundu, C.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Temel, G. Kontrolsüz Kontakt Lens Satışı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2015, 45, 102-104. 160 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.42713

10. Sundu, C.; Dinc, E.; Kurtulus, U.; Yildirim, O. Common Blepharitis Related to Phthiriasis Palpebrarum: Argon Laser Phototherapy. TURKİSH JOURNAL OF PARASİTOLOGY, 2015, 39, 252-254. 85 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tpd.2015.3861

9. Metin, T.; Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Granülomatöz Olmayan Ön Üveit ve Maküler Ödem: Tüberküloz. RETİNA-VİTREUS, 2015, Özel Sayı, 209-212. 85 + 0
2013
8. Sarı, A.; Dinç, E.; Hallıoğlu kılınç, O. Mikroftalmi ve Çoklu Konjenital Anomalili Bir Olgu. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2013, 43, 468-470. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.63935

7. Dinç, E.; Göksel, .; Yılmaz, A. Fetal Ölüm Nedeniyle Yapılan Küretaj Sonrası Gelişen Santral Retinal Arter Tıkanıklığı. RETİNA-VİTREUS, 2013, 21, 216-218. 100 + 0
2012
6. Aydın, B.; Erdurmuş, M.; Yülek, F.; Dinç, E.; Arslanyılmaz, Z.; Sert, H.; Gürelik, G.; Hepşen, .; Hasanreisoğlu, B. Tavşan Gözlerinde Kataraktların Otomatize Kement Sistemi İle Bölündükten Sonra Küçük Korneal Kesiden Çıkarılması. GLOKOM-KATARAKT, 2012, 7, 7-12. 80 + 6
5. Dinç, E.; Yıldırım, .; Altıparmak, G.; Adıgüzel, U.; Temel, G. Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu Kontrolsüz Kontakt Lens Kullanımı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 42, 84-87. 180 + 8
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.42.36036

2011
4. Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Aydın, B.; Göksel, .; Yıldırım, . Sferoidal Korneal Dejenerasyon. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2011, 41, 264-266. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.41.44154

2010
3. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U.; Ismi, T. Bilateral Görme Kaybı ile Ortaya Çıkan Akut Myeloid Lösemi. RETİNA-VİTREUS, 2010, 18, 74-76. 95 + 0
2. Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Argın, A. HELLP Sendromunda Görme Kaybı. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 40, 363-365. 100 + 3
http://dx.doi.org/10.4274/tjo.40.363

2008
1. Argın, M.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Altıntaş, E.; Pata, C.; özge, A. İnterferon-Alfa ile İlişkili Anterior İskemik Optik Nöropati. RETİNA-VİTREUS, 2008, 17, 149-152. 75 + 3
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 860
2013
7. Dinç, E.; Göksel, .; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Aydın, B.; Temel, G. Vernal Konjunktivit ve Sağlıklı Çocuklarda BCG Skar Çapları. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2013, 20, 60-63. 170 + 0
2010
6. Sarı, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Kaya, T. İzotretinoin Tedavisi Alan Hastalarda Optik Sinir Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2010, 40, 1-3. 160 + 3
5. Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, .; Güçlü, E. Korneal Arı Sokması. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2010, 17, 178-180. 90 + 0
2009
4. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; ünal, M.; Güçlü, E. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Bir Komplikasyonu: Ekstraoküler Kas Hasarı. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 76-80. 70 + 3
3. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U. Tam Kat Kapak Avulsiyonu ve Bikanaliküler Kesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 506-508. 100 + 0
2008
2. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, .; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, .; Doruk, N. Genel Anesteziye İyi Bir Alternatif: Oral Kloralhidrat. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2008, 15, 131-134. 150 + 0
1. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Argın, A.; Yılmaz, A.; öz, .; Yıldırım, . Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2008, 38, 504-509. 120 + 26
Ulusal - Diğer 137
2015
3. Sundu, C.; Dinç, E.; Aydın, B.; Altıparmak hondur, G. Elektrik Yaralanmasının Ölümcül Olmayan Bir Komplikasyonu; Katarakt. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 6, 166-167. 42 + 0
2013
2. Dinç, E.; Adıgüzel, U.; çimen, B. EDTA Hazırlanması ve Korneal Kalsifikasyon Temizliği. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2013, 22, 121-124. 50 + 0
2012
1. Sarı, A.; Gürses, .; Göksel, .; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Taşdelen, B. Allerjik Konjonktivit Tedavisinde Topikal Ketotifen ve Epinastinin Etkinliğinin Klinik ve Sitolojik Değerlendirmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ, 2012, 21, 166-170. 45 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. özkan, B.; Yıldırım, O.; Tahiroğlu, T.; Dinç, E. Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları, ISBN: 978-605-4989-22-5, Karahan Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 327 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2014. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 140

1. Özkan, B.; Yıldırım, Ö.; Dinç, E.; Tahiroğlu, T.; Yalçınkaya, S., Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma Projesi. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2011-12-22, 2011-12-24, Muğla, Türkiye, 2011. 140

Uluslararası - Özet - Sözlü 445

6. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, G.; Aydın, B., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. ESCRS 2017, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portekiz, 2017. 70

5. Ayaz, L.; Dinç, E., ARPE-19 Hücrelerinde Hidrojen Peroksit ile Oluşan Oksidatif Stres Yanıtta mikroRNA Ekspresyon Profilleri ve VEGF İnhibitörü İlaçların Bu Yanıtlar Üzerindeki Etkinliği. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 100

4. Sarı, A.; Güçlü, E.; Özcan, T.; Dinç, E.; Taşdelen, B., Comparing the Effects of Mitomycine C and Infliximab in Scar Formation in Experimental Strabismus Surgery. 2nd Word Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2012-09-07, 2012-09-09, Milan, Türkiye, 2012. 60

3. Sarı, A.; Güçlü, E.; Özcan, T.; Dinç, E.; Taşdelen, B., Comparing the Effects of Mitomycine C and Infliximab in Scar Formation in Experimental Strabismus Surgery. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 60

2. Sarı, A.; Dinç, E.; Yılmaz, B.; Adıgüzel, U.; Taşdelen, B., A New Experimental Ocular Allergy Model With Beta-Lactoglobulin. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, 2008-06-12, 2008-06-15, Nevşehir, Türkiye, 2008. 80

1. Dinç, E.; Özgünen, K.; Buz, M.; Altıntaş, D.; Karakoç, G., Balb/C Farelerinde Beta Lakto Globulin Sensitizasyon Modeli. XI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, III. Balkan Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2003-10-11, 2003-10-14, İstanbul, Türkiye, 2003. 75

Uluslararası - Özet - Poster 480

11. Fidancı, Ş.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Görür, A.; Günaştı, N., Primer Açık Açılı Glokom ve Psödoeksfoliyatif Glokom Gelişiminde Pentraksin-3'ün Rolü. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2017-09-19, 2017-09-23, Erzurum, Türkiye, 2017. 35

10. Ayaz, L.; Dinç, E., microRNA Response of ARPE-19 Cells Against the Oxidative Stress. FEBS 2017, 2017-09-10, 2017-09-14, Jarusalem, İsrail, 2017. 50

9. Sarı, A.; Dinç, E.; Okuyaz, Ç.; Ecel, M., Atypical Case of Ocular Myasthenia Gravis. 38th Meeting of The European Strabismological Association, 2016-09-28, 2016-10-01, Budapest, Macaristan, 2016. 42

8. Yıldırım, Ö.; Çoşar, H.; Dinç, E.; Temel, G., Evaluating The Effect of Pupil Size on Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and Central Retinal Thickness Measurements With Optical Coherence Tomography. 16th Euretina Congress, 2016-09-08, 2016-09-11, Copenhagen, Danimarka, 2016. 37

7. DİNÇ, E., -. 2nd European Meeting of Young Ophthalmologists, 2016-06-24, 2016-06-25, Oviedo, İspanya, 2016. 50
http://oviedoemyo.com/

6. Yıldırım, Ö.; Vatansever, M.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., The Relationship Between Optical Coherence Tomography Results and Visual Acuity in Patients with Diabetic Retinopathy. Euretina, 2015-09-17, 2015-09-20, Nice, Fransa, 2015. 27

5. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Yılmaz, Ş.; Canacankatan, N.; Özcan, T., Distant Organ Passing and Its Effect on VEGF Levels of Intravitreal Bevacizumab. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 42

4. Dinç, E.; Göksel, İ.; Yılmaz, A., Central Retinal Artery Occlusion Following The Medical Abortion. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

3. Altıparmak, G.; Dinç, E.; Aydın, B., Bilateral Electrical Cataract. 16th Afro Asian Congress of Ophthalmology, 2012-06-13, 2012-06-16, İstanbul, Türkiye, 2012. 50

2. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Altıparmak, G.; Adıgüzel, U.; Orekici, G., A Major Public Health Problem: Uncontrolled Wearing of Contact Lenses. 41st European Contact Lens Meeting, 2011-09-09, 2011-09-11, İstanbul, Türkiye, 2011. 45

1. Yıldırım, Ö.; Dinç, E.; Öz, Ö., Parry-Romberg Syndrome Associated with Anterior Uveitis and Retinal Vasculitis. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, 2008-06-12, 2008-06-15, Nevşehir, Türkiye, 2008. 50

Ulusal - Özet - Sözlü 272

9. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Markirt, H.; Aydın, B., Modifiye Z Sütür Tekniği İle Skleral Fiksasyonlu İntroaküler Lens İmplantasyonu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 35

8. Dinç, E.; Ayaz, L.; Kurt, A., Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit İle Oluşturulan Oksidatif Streste Kafeik Asit Fenil Ester'in Koruyucu Etkinliği. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 50

7. Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Temel, G.; Sarı, A., Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 32

6. Sarı, A.; Metin, T.; Dinç, E.; Görür, A.; Erdoğan, S., Lazer Fotokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Prematür Retinopatili Bebeklerin Serum mikroRNA Düzeylerinin Retinopatisi Bulunmayan Prematür Bebeklerdeki Düzeyi İle Karşılaştırılması. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 32

5. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Ayaz, L.; Özcan, T.; Yılmaz, Ş., İntravitreal Olarak Uygulanan Bevasizumab’ın Nitrik Oksit Seviyeleri Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 45

4. Aydın, B.; Soran, Z.; Uzunalli, G.; Erkal, T.; Dağdaş, Y., Yapay Biyoaktif Matrislerle Korneal Stroma Rejenerasyonu. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 7

3. Aydın, B.; Erdurmuş, M.; Yülek, F.; Dinç, E.; Dana, A., Tavşanlarda Kataraktların Otomatize Kement Sistemi İle Kesilerek Küçük Korneal Kesiden Çıkarılması. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 22

2. Ertekin, S.; Aydın, B.; Altıparmak, E.; Yılmaz, N.; Dinç, E., Tavşanlarda LED ve Xenon Işık Kaynaklarının Retinal Toksisitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 15

1. Altıparmak, G.; Üstün, S.; Dinç, E.; Güler, M.; Tekinay, A., İntravitreal Bevasizumab ve Ranibizumab Uygulamaları İçin Peptit Nanofiber Yavaş Salınım Sistemi: İn Vitro Çalışma. TOD 45. Ulusal Kongresi, 2011-10-05, 2011-10-09, Girne, KKTC, 2011. 32

Ulusal - Özet - Poster 435

22. DİNÇ, E., -. TOD 41. Bahar Sempozyumu, 2018-05-11, 2018-05-13, İstanbul, Türkiye, 2018. 25
http://todnet.org/BaharSempozyumu2018/

21. DİNÇ, E., -. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 25
http://www.todnet.org/Kongre2017/

20. DİNÇ, E., -. TOD 30. Yaz Sempozyumu, 2017-09-22, 2017-09-24, İzmir, Türkiye, 2017. 25
http://todnet.org/Yazsempozyumu2017/

19. Özkan, O.; Yıldırım, Ö.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Dinç, E., Katarakt Cerrahisi İle Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Toksik Anterior Segment Sendromu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 10

18. İçme, G.; Yılmaz, A.; Dinç, E.; Görür, A.; Fidancı, Ş., Primer Pterjiyum Dokularında MikroRNA (miRNA) Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması . TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 16

17. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U., Konjonktival Fibroepitelyal Polip. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

16. Dinç, E.; Kurt, A.; Ayaz, L., G-Protein İlişkili Östrojen Reseptör-1 (GPER-1)'in Oksidatif Stres Altındaki Retina Pigment Epitel Hücreleri Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 25

15. Sundu, C.; Sarı, A.; Ünal, S.; Dursun, Ö.; Dinç, E., Orak Hücreli Anemide Orbital Kompresyon Sendromu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 12

14. Aslan, F.; Dursun, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Aydın, B., Konservatif Tedavi İle Gerileyen Suprakoroidal Hemoraji. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 13

13. Dursun, Ö.; Yılmaz, E.; İçme, G.; Dinç, E.; Argın, A., Her iki göz kapağında şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 12

12. Mammadova, N.; Aydın, B.; Dinç, E.; Özmen, M.; Yılmaz, Ş., Retinal Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinde Farklı Lzer Cihazları İle Endolazer Uygulamalarının Retina Histopatolojisine Etkisi. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 17

11. Öcalan, Ö.; Vatansever, M.; Dinç, E.; Argın, A., Alveolar Rabdomyosarkom Olgu Sunumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 18

10. Eraslan, S.; Sarı, A.; Dinç, E.; İçme, G.; Eti, M., Subperiostal Orbital Apse İle Oluşan Orbital Selülitli Olguya Yaklaşım. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015-11-04, 2015-11-08, İstanbul, Türkiye, 2015. 17

9. Dinç, E.; Kurtuluş, U.; Yıldırım, Ö., İki Oftalmomiyazis Olgusu. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013-11-06, 2013-11-10, Antalya, Türkiye, 2013. 25

8. Yılmaz, A.; Dinç, E.; Argın, A.; Kurtuluş, U., Kornea Problemli Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010-09-29, 2010-10-03, Antalya, Türkiye, 2010. 21

7. Dinç, E.; Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Yıldırım, Ö.; Güçlü, E., Korneal Arı Sokması. TOD 44. Ulusal Kongresi, 2010-09-29, 2010-10-03, Antalya, Türkiye, 2010. 22

6. Dinç, E.; Yıldırım, Ö.; Kandemir, Ö.; Uğuz, M., Preseptal Selülitin Nadir Bir Nedeni: Şarbon. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

5. Dinç, E.; Argın, M.; Kurtuluş, U., Alt-Üst Kapak Avülsiyonu ve Bikanaliküler Kesi Onarımı. TOD 42. Ulusal Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 25

4. Sarı, A.; Adıgüzel, U.; Dinç, E.; Yılmaz, A.; Argın, A., Çocukluk Çağı Göz Yaralanmaları. TOD 41. Ulusal Kongresi, 2007-10-30, 2007-11-02, Antalya, Türkiye, 2007. 15

3. Dinç, E.; Bayram, H.; Aykaç, F.; Altıntaş, D.; Karakoç, G., Patoloji'de Uzun Süre Çalışanlarda Formaldehit'in Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2002-09-24, 2002-09-27, Adana, Türkiye, 2002. 22

2. Dinç, E.; Özgünen, K.; Altıntaş, D.; Karakoç, G., İntraperitoneal Ovalbümin İle Astım Gelişen Balb/C Farelerinde; Oral Ovalbümin ve Ovalbümin+Probiyotik İle Beslenmenin Etkileri. X. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2002-09-24, 2002-09-27, Adana, Türkiye, 2002. 23

1. Mamak, A.; Dinç, E.; Aksu, M.; Karataş, M.; Derin, O., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hekimlerin Antibiyotik Kullanma Eğilimleri. KLİMİK2001, 2001-10-15, 2001-10-19, Adana, Türkiye, 2001. 18

Ulusal - Araştırmacı 350

8. Deneysel Kornea Alkali Yanıklarında NF-kappa B inhibitor, Helenalin’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1420, 15984 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

7. Deneysel Korneal Neovaskülarizasyonda VEGF Reseptör İnhibitorü, Axitinib’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1922, 22497 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

6. Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit ile Oluşan Oksidatif Stres Yanıtta mikroRNA Ekspresyon Profilleri ve Vasküler Endotel Büyüme Faktör İnhibitörü İlaçların Bu Yanıtlar Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 114S790, 0 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

5. Retina Pigment Epitel Hücrelerinde (ARPE-19) Hidrojen Peroksit ile Oluşturulan Oksidatif Streste Kafeik Asit Fenil Esterin (CAPE) Hücre Canlılığı ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Sekresyonu ve Ekspresyonu Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Trakya Universitesi BAP, Proje No: 2015/232, 55 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 0

4. Bilim Dili Olarak Türkçe: Göz Bilimi Terimleri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP EF TE (BÖ) 2010-4 A, 144200 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

3. Ekstraoküler Kas Cerrahisinde Adezyon Oluşumunun Önlenmesinde Mitomisin C ve İnfiksimab'ın Etkinliklerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ESG) 2011-5 TU, 5050 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

2. İntravitreal Bevasizumab Uygulaması ve Sistemik Etkilerin Hayvan Modeli Üzerinde Değerlendirilmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (ED) 2011-3 TU, 23 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. Beta-Laktoglobulin İle Geliştirilen Deneysel Alerjik Konjonktivit Modelinde Eotaksin ve IL-10'nun Yeri ve Topikal Kortikosteroidlerin Bu Modele Etkilerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: BAP-TF CTB (AAS) 2009-2, 16600 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Yapay Biyoaktif Matrislerle Korneal Stroma Rejenerasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 110S454, 103 TL, Bursiyer, 2013,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 129
1. ACTA OTO-LARYNGOLOGICA CASE REPORTS , [ 2016 : 1 ] . 4
2. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2015 : 2 ] . 10
3. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2013 : 3 ] . 15
4. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2014 : 4 ] . 20
5. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2016 : 2 ] . 10
6. CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY , [ 2017 : 2 ] . 10
7. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2017 : 3 ] . 15
8. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY , [ 2016 : 5 ] . 25
9. JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS , [ 2013 : 1 ] . 5
10. PHARMACOLOGICAL REPORTS , [ 2015 : 1 ] . 5
11. PHARMACOLOGICAL REPORTS , [ 2017 : 1 ] . 5
12. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 4
1. EGE TIP DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
2. EGE TIP DERGİSİ , [ 2016 : 2 ] . 2
3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ , [ 2016 : 2 ] . 0
Uluslararası 50
1. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 2003-10-11, İstanbul, Türkiye. 50
Ulusal 50
1. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2001-11-08, Adana, Türkiye. 25
2. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, 2002-09-25, Adana, Türkiye. 25
3. Eczacıbaşı Holding, 2004-03-14, İstanbul, Türkiye. 0
1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 842708, Türkiye, 2006-06-12-Devam ediyor.