Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Eray Yağanak
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Bilim Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14529 .
Oluşturma
:
2015-06-15 09:21:19 .
Düzenleme
:
2019-01-16 17:45:01 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1998
YÜKSEK LİSANS FELSEFE MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2002
DOKTORA FELSEFE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YRD. MERSİN ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 2014-02-13 - 2015-06-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2013
1. Yağanak, E. The Taking of Life: Killing Someone in the name of Preserving Another. JOURNAL OF ETHİCS, RELİGİON AND PHİLOSOPHY, 2013, 1, 31-37. 200 + 0
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2016
1. Yağanak, E. Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi?. BEYTULHİKME AN INTERNATİONAL JOURNAL OF PHİLOSOPHY, 2016, 6, 143-168. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. Yağanak, E. Sosyo-Politik Düzenin Koşulu Olarak İnsan Doğası. AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, VII/2 (2017), 445-451. 200 + 0
http://http://mjh.akdeniz.edu.tr/son-sayi

2009
1. Yağanak, E. Şiddeti Meşrulaştırmanın Bir Aracı Olarak Evrensel İnsan Hakları Söylemi. İNSAN HAKLARI YILLIĞI, 2009, 27, 1-13. 200 + 0
Uluslararası - Kitap Editörlüğü 0
1. Yağanak, E.; Hacıfevzioğlu, A. Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, ISBN: 978-3-631-77232-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Uluslararası - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Yağanak, E. Epistemological, Ethical and Political Issues in Modern Philosophy, ISBN: 978-3-631-77232-4, Peter Lang, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, İngilizce, , , 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 1125
1. Yağanak, E. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
2. Yağanak, E. Felsefe Diyalogları, ISBN: 978-605-9922-52-4, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 250
3. Yağanak, E. Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu 10. Yıl Derleme Kitabı, ISBN: 978-605-4233-90-8, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 176, Baskı Adet Sayısı: 1000, 15 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2012. 250
Ulusal - Kitap Editörlüğü 1125
1. Yağanak, E. Modern Felsefe Tartışmaları, ISBN: 978-605-7593-28-3, Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: , Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , , 2018. 0
2. Yağanak, E. Felsefe Diyalogları, ISBN: 978-605-9922-52-4, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 380 Sayfa, Türkçe, Bursa, Türkiye, 2016. 250
3. Yağanak, E.; Sayın, H. Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi Sorgulamalar, ISBN: 978-605-9922-68-5, Sentez Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 600, 130 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 125
Ulusal - Ansiklopedi Konu / Madde Yazma 1125
1. Yağanak, E.; önkal, G. Felsefe Ansiklopedisi, ISBN: , Babil Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2005. 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 1125
1. Yağanak, E. Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, ISBN: 978-605-121-556-3, Elips Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
2. Yağanak, E. Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, ISBN: 978-605-121-556-3, Elips Kitap, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , 210 Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
3. Yağanak, E. Modern Felsefe Tartışmaları, ISBN: 978-605-7593-28-3, Sosyal Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. Yağanak, E.; Çiçekdağı, C., Basit Yaşamdan Zenginlik Arzusuna Yoksulluğun Diyalektiği. IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, 2016-10-13, 2016-10-15, Bursa, Türkiye, 2016. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 400

4. Yağanak, E., Emotion: A Pathway from Explanation to Interpretation. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-11-03, 2017-11-05, Bandırma, Türkiye, 2017. 100

3. YAĞANAK, E., Açıklama ve Yorumlama Arasında İnsan Eylemlerinin Neliği. Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2017-05-02, 2017-05-07, Muğla, Türkiye, 2017. 100
http://www.febts.com/index.php/tr/

2. YAĞANAK, E., Does technology have an ethical foundation?. Estonian Philosophy Congres, 2016-06-01, 2016-06-06, Tallinn, Estonya, 2016. 100
http://www.ttu.ee/faculty-of-social-sciences/ragnar-nurkse-school-of-innovation-and-governance/department/the-chair-of-philosophy/

1. Yağanak, E., Technological Artifacts and Moral Responsibility. 6th International conference on "Theoretical and Applied Ethics”, 2015-11-22, 2015-11-24, St. Petersburg, Rusya, 2014. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. YAĞANAK, E., TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ'NİN EPİSTEMOLOJİK VERİTİSİM PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİRİSİ. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-14, Muğla, Türkiye, 2015. 50
http://feb.mu.edu.tr/

Ulusal - Özet - Poster 25

1. YAĞANAK, E., Deterministik Evrende Özgürlüğün Olanağı. Felsefe Söyleşileri, 2016-04-28, 2016-04-28, Bursa, Türkiye, 2016. 25
http://felsefe.uludag.edu.tr/site/

Uluslararası 2130
1. KILIKYA FELSEFE DERGISI , EDITOR, ISSN : 2148-9327, E-ISSN : 2148-7898 , 2014-09-01 - Devam ediyor. 2000
2. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 2536-4642, E-ISSN : ISSN 2536-4642, 2016-08-01 - Devam ediyor. 65
3. HTTP://FILOZOFSKI-POGLEDI.WEEBLY.COM/IMPRESSUM.HTML , DANISMA KURULU UYELIGI, ISSN : ISSN 2466-3514, E-ISSN : ISSN 2466-3514, 2016-07-01 - Devam ediyor. 65
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. BEYTULHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. BEYTüLHIKME FELSEFE DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , [ 2016 : 1 ] . 4
4. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES , [ 2016 : 2 ] . 8
Uluslararası
1. University of Amsterdam, Department of Philosophy , 2010-02-03 - 2010-07-01, Amsterdam, Hollanda.
2. University of Groningen, Department of Philosophy , 2009-10-01 - 2010-02-01, Groningen, Hollanda.
2. European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) , Üye No: Eray Yağanak, Danimarka, 2016-01-25-Devam ediyor.
1. Türk Felsefe Derneği , Üye No: 50, Türkiye, 2004-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar FEL232 Dünya Sorunları ve Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar FEL 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL413 Bitirme Çalışması I: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL413 Bitirme Çalışması 1: Kaynak İn Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz FEL153 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL155 Felsefeye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz FEL155 Felsefeye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL416 Çağdaş Felsefe: İkinci Yarıyüz Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması Iı: Tez Yazı Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 0-2-1
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL414 Bitirme Çalışması 2: Tez Yazım Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar FEL 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz HYK461 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Tarihi: 17 - Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 1-0-1
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I 2-0-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RTS228 Estetik İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar KUY352 Estetik II Kuyumculuk 2-0-2
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar SER254 Estetik - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar FEL112 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL 502 Çağdaş Felsefe Akımları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL331 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL211 Klasik Grek Felsefesi Tarihi I Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz FEL303 Zihin Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Kuyumculuk 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL 501 Çağdaş Felsefe Akımları I Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 3-0-3
Bahar HYK462 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Bahar FEL124 Temel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar RESSF442 Sanat Felsefesi II ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar FEL102 Bilgi Felsefesinin Tarihsel So Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL212 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar FEL314 Yakınçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar SER378 Sanat Felsefesi - II Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Bahar GRF340 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar FEL304 Dil Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAS352 Estetik II Takı Tasarımı 2-0-2
Bahar TKS258 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Bahar GRF216 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Bahar RES252 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Bahar TAK360 Estetik II 2-0-2
Bahar HYK262 Estetik II Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Bahar KUY352 Estetik II Kuyumculuk 2-0-2
Güz KUY351 Estetik I Kuyumculuk 2-0-2
Güz RESSF441 Sanat Felsefesi I ( Seçmeli ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz SER377 Sanat Felsefesi - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz FEL313 Yeniçağ Felsefesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz GRF 339 Sanat Felsefesi I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz FEL111 Eskiçağda Kültür ve Düşünce Ta Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL111 Eski Çağda Kültür ve Düşünce T Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim ve Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz FEL493 Çağdaş Felsefe Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 3-0-3
Güz FEL201 Bilgi Felsefesi Sistematiği Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz FEL103 Genel Felsefi Terim Bilgisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe 2-0-2
Güz SER253 Estetik - I Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 2-0-2
Güz TAK359 Estetik I 2-0-2
Güz RES251 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 2-0-2
Güz GRF215 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 2-0-2
Güz TKS257 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2
Güz HYK261 Estetik I Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TKS434 Sanat Felsefesi II Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil 2-0-2