Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd.Doç. Engin Kaplan
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Bulent Ecevit Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Ad Zonguldak .
Telefon
:
+90-372-2613154 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 05:16:24 .
Düzenleme
:
2018-05-09 09:41:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
12
ARTICLES WITH
CITATION DATA
12
SUM OF THE
TIMES CITED
87
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
7.25
Researcher ID
Scholar ID
h-index
4

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Evaluation of RCA (Rolling circle amplification-rolling circle amplification) method by targeting the ITS rDNA gene region in the identification of Exophiala species Danışman: Dr. Mehmet Macit İlkit, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2016.

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Hepatit B virus X Genindeki Hepatosellüler Karsinoma ile Muhtemel iliskisi Olan Mutasyonların Retrospektif Olarak Arastırılması Danışman: Dr. Mehmet Sami Serin, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 8500
2018
14. Kaplan, E.; Al-hatmi, A.; ılkit, M.; Van den ende, A.; Hagen, F.; Meis, J.; De hoog, G. Molecular diagnostics of arthroconidial yeasts– frequent pulmonary opportunists. J CLİN MİCROBİOL., 2018, ---. 800 + 0
http://dx.doi.org/10.1128/JCM.01427-17

13. Kaplan, E.; ılkit, M.; De hoog, G. Comparison of the rolling circle amplification and ligase-dependent reaction methods for the identification of opportunistic Exophiala species. MED MYCOL., 2018, 0-0. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1093/mmy/myx095

2017
12. Döğen, A.; Sav, H.; Gonca, S.; Kaplan, E.; ılkit, M.; Novak babič, M.; Gunde-cimerman, N.; De hoog, G. Candida parapsilosis in domestic laundry machines. MEDİCAL MYCOLOGY, 2017, 55, 813-819. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1093/mmy/myx008

11. Laçin, N.; Kaplan, E.; Demirbilek, M.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Cavaş, T. Evaluation of Biocompatibility and Immunocompatibility of 2,3 Dialdehyde Cellulose Hydrogel Membranes for Wound Healing. JOURNAL OF BİOMATERİALS AND TİSSUE ENGİNEERİNG, 2017, 7, 822-828. 750 + 0
http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2017.1649

10. Burmaoglu, S.; Algul, O.; Gobek, A.; Aktas anil, D.; Ulger, M.; Erturk, B.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Aslan, G. Design of potent fluoro-substituted chalcones as antimicrobial agents. JOURNAL OF ENZYME INHİBİTİON AND MEDİCİNAL CHEMİSTRY, 2017, 32, 490-495. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/14756366.2016.1265517

Publications_001.pdf

2015
9. Oksuz, Z.; Serin, M.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Sezgin, O.; Altintas, E.; Tiftik, E. Serum microRNAs; miR-30c-5p, miR-223-3p, miR-302c-3p and miR-17-5p could be used as novel non-invasive biomarkers for HCV-positive cirrhosis and hepatocellular carcinoma. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2015, 42, 713-720. 450 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s11033-014-3819-9

2014
8. Kaplan, E.; ınce, T.; Yorulmaz, E.; Yener, F.; Harputlu, E.; Lacin, N. Controlled Delivery of Ampicillin and Gentamycin from Cellulose Hydrogels and Their Antibacterial Efficiency. JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING, 2014, 4, 543-549. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.1166/jbt.2014.1198

2013
7. Dogen, A.; Durukan, H.; Guzel, A.; Oksuz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; Serin, A.; Emekdas, G.; Aslan, G.; Tezcan, S. Genotyping of Vaginal Candida glabrata Isolates Using Microsatellite Marker Analysis and DNA Sequencing to Identify Mutations Associated with Antifungal Resistance. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2013, 47, 109-121. 250 + 0
6. Dogen, A.; Kaplan, E.; Oksuz, Z.; Serin, M.; ılkit, M.; De hoog, S. Dishwashers are a major source of human opportunistic yeast-like fungi in indoor environments in Mersin, Turkey. MEDICAL MYCOLOGY, 2013, 51, 493-498. 750 + 70
https://dx.doi.org/10.3109/13693786.2012.738313


Alıntılanma Sayısı: 14
5. Erdogan, E.; Everest, A.; Kaplan, E. Antimicrobial activities of aqueous extracts and essential oils of two endemic species from Turkey. INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, 2013, 12, 221-224. 1000 + 0
4. Dogen, A.; Kaplan, E.; Serin, M.; Oksuz, Z.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Sezgin, O.; Altintas, E.; Emekdas, G. Detection of hepatitis B virus X gene and PreC promoter mutations from chronic hepatitis B patients in the south of Turkey. MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY, 2013, 28, 74-78. 600 + 0
https://dx.doi.org/10.3103/S089141681302002X

3. Dogen, A.; Gumral, R.; Oksuz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; ılkit, M. Epidemiology of dermatophytosis in junior combat and non-combat sports participants. MYCOSES, 2013, 56, 95-100. 550 + 5
https://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0507.2012.02209.x


Alıntılanma Sayısı: 1
2. Dogen, A.; Kaplan, E.; ılkit, M.; De hoog, G. Massive Contamination of Exophiala dermatitidis and E. phaeomuriformis in Railway Stations in Subtropical Turkey. MYCOPATHOLOGIA, 2013, 175, 381-386. 850 + 20
https://dx.doi.org/10.1007/s11046-012-9594-z


Alıntılanma Sayısı: 4
2011
1. Serin, M.; Tiftik, N.; Karakaya, B.; Tunctan, B.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Kaplan, E.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Yalcin, A. HIGH PREVALANCE OF ANTI-DENGUE VIRUS IGG IN PATIENTS WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM AND POSSIBLE ROLE OF DENGUE VIRUS IN THROMBOSIS. INFLAMMATION RESEARCH, 2011, 60, 153-153. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 175
1. Gümüş, L.; Doğruer, N.; Fidancı, .; Akbayır, S.; Görür, A.; Yaroğlu, H.; Ayaz, L.; Kaplan, E.; Serin, M.; Döğen, A. Kanserin Erken Tanısında Moleküler Altyapı Laboratuvarının Oluşturulması Projesi, ISBN: 978975690035, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 100 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 50
2. Döğen, A.; Kaplan, E.; öksüz, Z.; Serin, M. Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama Kitabı, ISBN: 9789756900, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 196 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
Uluslararası - Özet - Sözlü 230

3. Kaplan, E.; İlkit, M.; de Hoog, S., Halotolerance and thermotolerance enable Candida parapsilosis to reside and persist in dishwashers and washing machines. 1. International Eurasia Mycology Congress, 2017-07-03, 2017-07-05, Manisa, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Döğen, A.; Sav, H.; Gonca, S.; Kaplan, E.; İlkit, M.; Babic, M.; Cimerman , N., Candida parapsilosis in domestic laundry machines. 1. International Eurasia Mycology Congress, 2017-07-03, 2017-07-05, Manisa, Türkiye, 2017. 45
Scientific_Meetings_001.pdf

1. DÖGEN, A.; KAPLAN, E.; GONCA, S.; POLAT, S., Characterization of metalloprotease genes in anthropophilic Trichophyton rubrum. 1. International Eurasia Mycology Congress, 2017-07-03, 2017-07-05, Manisa, Türkiye, 2017. 85
Scientific_Meetings_003.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 82

2. Tekayak, E.; Kaplan, E.; Döğen, A.; Ertürk , B.; ALGÜL , Ö., Antimikrobiyal Etkili Olabilecek Benzazol Türevi Bileşiklerin Antimikrobiyal Etkilerinin Aıaştırılması. uluslararası katlımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, 2017. 40
Scientific_Meetings_004.pdf

1. Yüksel, A.; Kaplan, E.; Döğen, A.; Algül, Ö., Bazı Naftil Sübstitüe Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi. uluslararası katlımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 2017-03-30, 2017-04-02, Antalya, Türkiye, 2017. 42
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 80

1. Döğen, A.; Kaplan, E.; Öksüz, Z.; Serin, M.; İlkit, M., Bulaşık Makinem Beni Öldürmeye çalışıyor. I.Tıbbi Mikoloji Sempozyumu, 2014-04-10, 2014-04-11, Ankara, Türkiye, 2014. 80

Ulusal - Özet - Poster 42

2. Kaplan, E.; Serin, M.; Döğen, A.; Tezcan, S.; Öksüz, Z.; Emekdaş, G., Hepatit B virusu X genindeki hepatosellüler karsinoma ile muhtemel ilişkili mutasyonların retrospektif olarak incelenmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 21

1. Döğen, A.; Kaplan, E.; Öksüz, Z.; Serin, M., Biyoremediasyon: Çevre Kirleticileri ile Mücadelede Mikroorganizmaların Kullanılması. Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 2010-10-22, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 21
http://www.turktox.org.tr/index.php/tr/bilimsel-etkinlikler/ttd-nin-duezenledigi-bilimsel-etkinlikler

Ulusal - Yürütücü 100

1. Candida glabrata kökenlerinde eşeyli üreme tipinin belirlenmesi, BAP, Proje No: 2018-2-AP3-2952, 20000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 400

8. Ülkemizden izole edilen Exophiala kökenlerinde biyosurfaktan salınımının araştırılması, BAP, Proje No: 2017HZDP018, 4956 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

7. Viral Hepatit B hastalarında ilk tedavi öncesi reverse transkriptaz inhibitörü nükleosid analoğu ilaç direnç profilinin çıkarılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1210, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

6. Dermatofitlerde proteolitik aktivite ve ilişkili virulans gen insidansının araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP3-1230, 19821 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

5. Merkez Laboratuarında ISO17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına Uygun Laboratuar Şartlarının Oluşturulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (MSS) , 340254 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. Ev içi ortamlarda esmer mantarların varlığının ve ana kaynağının araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (AD) 2012-8, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. Candida glabrata’nın moleküler epidemiyolojisi: ön çalışma, BAP, Proje No: BAP ECZ F TEB (AD) 2010-5 , 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Hepatit B Virus X Genindeki Hepatosellüler Karsinoma İle Muhtemel İlişkisi Olan Mutasyonların Retrospektif Olarak Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FMA (EK) , 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. ADAMTS-13 Eksikliğine Neden Olan İnhibitör Otoantikorların Stimülasyonunda Bazı Tropikal Viral Ve Paraziter Etkenlerin Olası Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (MSS) 2010-3 , 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Kanserin erken tanısında moleküler altyapı laboratuvarının oluşturulması, Çukurova Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı, Cukurova Kalkinma Ajansi, Proje No: TR-62-09-03, 1542943 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/haberler/kanserin-erken-tanisi-icin-altyapi-hazir

Uluslararası 50
1. Avrupa Mikrobiyoloji Dernekleri Federasyonu Araştırma Ödulleri (FEMS) Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 2015-08-21, Utrecht, Hollanda. 50
3. Türkiye Moleküler Biyoloji Derneği , Üye No: 173, Türkiye, 2013-05-13-Devam ediyor.
1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti , Üye No: 2782, Türkiye, 2013-04-06-Devam ediyor.
4. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği , Üye No: 107880, Türkiye, 2013-03-13-Devam ediyor.
2. Tıbbi Mikoloji Derneği , Üye No: 256, Türkiye, 2012-05-15-Devam ediyor.