Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Doktor Engin Kaplan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ad
Telefon
:
+90-324-3610001
Faks
:
+90-324-3610153
Oluşturma
:
2015-05-28 05:16:24
Düzenleme
:
2017-05-31 23:31:03
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
10
ARTICLES WITH
CITATION DATA
10
SUM OF THE
TIMES CITED
61
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
6.10
Researcher ID
Scholar ID
h-index
4

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
DOKTORA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Evaluation of RCA (Rolling circle amplification-rolling circle amplification) method by targeting the ITS rDNA gene region in the identification of Exophiala species Danışman: Dr. Mehmet Macit İlkit, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2016.

https://tez.yok.gov.tr">https://tez.yok.gov.tr

Yüksek Lisans Tezi

1. Hepatit B virus X Genindeki Hepatosellüler Karsinoma ile Muhtemel iliskisi Olan Mutasyonların Retrospektif Olarak Arastırılması Danışman: Dr. Mehmet Sami Serin, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2010.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 5950
2017
11. Döğen, A.; Sav, H.; Gonca, S.; Kaplan, E.; ılkit, M.; Novak babič, M.; Gunde-cimerman, N.; De hoog, G. Candida parapsilosis in domestic laundry machines. OXFORD UNİVERSİTY PRESS (OUP), 2017, 0-0. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1093/mmy/myx008

Publications_002.pdf

10. Burmaoglu, S.; Algul, O.; Gobek, A.; Aktas anil, D.; Ulger, M.; Erturk, B.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Aslan, G. Design of potent fluoro-substituted chalcones as antimicrobial agents. INFORMA UK LİMİTED, 2017, 32, 490-495. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.1080/14756366.2016.1265517

Publications_001.pdf

2015
9. Oksuz, Z.; Serin, M.; Kaplan, E.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Sezgin, O.; Altintas, E.; Tiftik, E. Serum microRNAs; miR-30c-5p, miR-223-3p, miR-302c-3p and miR-17-5p could be used as novel non-invasive biomarkers for HCV-positive cirrhosis and hepatocellular carcinoma. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2015, 42, 713-720. 450 + 0
https://dx.doi.org/10.1007/s11033-014-3819-9

2014
8. Kaplan, E.; ınce, T.; Yorulmaz, E.; Yener, F.; Harputlu, E.; Lacin, N. Controlled Delivery of Ampicillin and Gentamycin from Cellulose Hydrogels and Their Antibacterial Efficiency. JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING, 2014, 4, 543-549. 850 + 0
https://dx.doi.org/10.1166/jbt.2014.1198

2013
7. Dogen, A.; Gumral, R.; Oksuz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; ılkit, M. Epidemiology of dermatophytosis in junior combat and non-combat sports participants. MYCOSES, 2013, 56, 95-100. 550 + 5
https://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0507.2012.02209.x


Alıntılanma Sayısı: 1
6. Dogen, A.; Kaplan, E.; Serin, M.; Oksuz, Z.; Tezcan, S.; Aslan, G.; Sezgin, O.; Altintas, E.; Emekdas, G. Detection of hepatitis B virus X gene and PreC promoter mutations from chronic hepatitis B patients in the south of Turkey. MOLECULAR GENETICS MICROBIOLOGY AND VIROLOGY, 2013, 28, 74-78. 600 + 0
https://dx.doi.org/10.3103/S089141681302002X

5. Dogen, A.; Durukan, H.; Guzel, A.; Oksuz, Z.; Kaplan, E.; Serin, M.; Serin, A.; Emekdas, G.; Aslan, G.; Tezcan, S. Genotyping of Vaginal Candida glabrata Isolates Using Microsatellite Marker Analysis and DNA Sequencing to Identify Mutations Associated with Antifungal Resistance. MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2013, 47, 109-121. 250 + 0
4. Erdogan, E.; Everest, A.; Kaplan, E. Antimicrobial activities of aqueous extracts and essential oils of two endemic species from Turkey. INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, 2013, 12, 221-224. 1000 + 0
3. Dogen, A.; Kaplan, E.; ılkit, M.; De hoog, G. Massive Contamination of Exophiala dermatitidis and E. phaeomuriformis in Railway Stations in Subtropical Turkey. MYCOPATHOLOGIA, 2013, 175, 381-386. 850 + 20
https://dx.doi.org/10.1007/s11046-012-9594-z


Alıntılanma Sayısı: 4
2. Dogen, A.; Kaplan, E.; Oksuz, Z.; Serin, M.; ılkit, M.; De hoog, G. Dishwashers are a major source of human opportunistic yeast-like fungi in indoor environments in Mersin, Turkey. MEDICAL MYCOLOGY, 2013, 51, 493-498. 750 + 15
https://dx.doi.org/10.3109/13693786.2012.738313


Alıntılanma Sayısı: 3
2011
1. Serin, M.; Tiftik, N.; Karakaya, B.; Tunctan, B.; Dogen, A.; Tezcan, S.; Kaplan, E.; Aslan, G.; Emekdas, G.; Yalcin, A. HIGH PREVALANCE OF ANTI-DENGUE VIRUS IGG IN PATIENTS WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM AND POSSIBLE ROLE OF DENGUE VIRUS IN THROMBOSIS. INFLAMMATION RESEARCH, 2011, 60, 153-153. 100 + 0
Ulusal - Diğer Kitap Yazma 175
1. Gümüş, L.; Doğruer, N.; Fidancı, .; Akbayır, S.; Görür, A.; Yaroğlu, H.; Ayaz, L.; Kaplan, E.; Serin, M.; Döğen, A. Kanserin Erken Tanısında Moleküler Altyapı Laboratuvarının Oluşturulması Projesi, ISBN: 978975690035, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 100 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 50
2. Döğen, A.; Kaplan, E.; öksüz, Z.; Serin, M. Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama Kitabı, ISBN: 9789756900, Mersin Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 500, Baskı Adet Sayısı: 500, 196 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2013. 125
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 80

1. Döğen, A.; Kaplan, E.; Öksüz, Z.; Serin, M.; İlkit, M., Bulaşık Makinem Beni Öldürmeye çalışıyor. I.Tıbbi Mikoloji Sempozyumu, 2014-04-10, 2014-04-11, Ankara, Türkiye, 2014. 80

Ulusal - Özet - Poster 42

2. Kaplan, E.; Serin, M.; Döğen, A.; Tezcan, S.; Öksüz, Z., Hepatit B virusu X genindeki hepatosellüler karsinoma ile muhtemel ilişkili mutasyonların retrospektif olarak incelenmesi. 4. Ulusal Viroloji Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-26, İstanbul, Türkiye, 2011. 21

1. Döğen, A.; Kaplan, E.; Öksüz, Z.; Serin, M., Biyoremediasyon: Çevre Kirleticileri ile Mücadelede Mikroorganizmaların Kullanılması. Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 2010-10-22, 2010-10-22, Mersin, Türkiye, 2010. 21
http://www.turktox.org.tr/index.php/tr/bilimsel-etkinlikler/ttd-nin-duezenledigi-bilimsel-etkinlikler

Ulusal - Araştırmacı 350

7. Viral Hepatit B hastalarında ilk tedavi öncesi reverse transkriptaz inhibitörü nükleosid analoğu ilaç direnç profilinin çıkarılması, BAP, Proje No: 2015-TP3-1210, 15000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

6. Dermatofitlerde proteolitik aktivite ve ilişkili virulans gen insidansının araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP3-1230, 19821 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

5. Merkez Laboratuarında ISO17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına Uygun Laboratuar Şartlarının Oluşturulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (MSS) , 340254 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

4. Ev içi ortamlarda esmer mantarların varlığının ve ana kaynağının araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (AD) 2012-8, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

3. Candida glabrata’nın moleküler epidemiyolojisi: ön çalışma, BAP, Proje No: BAP ECZ F TEB (AD) 2010-5 , 0 TL, Araştırmacı, 2014,Tamamlandı. 50

2. Hepatit B Virus X Genindeki Hepatosellüler Karsinoma İle Muhtemel İlişkisi Olan Mutasyonların Retrospektif Olarak Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FMA (EK) , 0 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

1. ADAMTS-13 Eksikliğine Neden Olan İnhibitör Otoantikorların Stimülasyonunda Bazı Tropikal Viral Ve Paraziter Etkenlerin Olası Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-ECZ F FMB (MSS) 2010-3 , 0 TL, Araştırmacı, 2010,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Kanserin erken tanısında moleküler altyapı laboratuvarının oluşturulması, Çukurova Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı, Cukurova Kalkinma Ajansi, Proje No: TR-62-09-03, 1542943 TL, Bursiyer, 2012,Tamamlandı. 0
http://www.mersin.edu.tr/haberler/kanserin-erken-tanisi-icin-altyapi-hazir

Uluslararası 50
1. Avrupa Mikrobiyoloji Dernekleri Federasyonu Araştırma Ödulleri (FEMS) Federation of European Microbiological Societies (FEMS), 2015-08-21, Utrecht, Hollanda. 50
3. Türkiye Moleküler Biyoloji Derneği , Üye No: 173, Türkiye, 2013-05-13-Devam ediyor.
1. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti , Üye No: 2782, Türkiye, 2013-04-06-Devam ediyor.
4. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği , Üye No: 107880, Türkiye, 2013-03-13-Devam ediyor.
2. Tıbbi Mikoloji Derneği , Üye No: 256, Türkiye, 2012-05-15-Devam ediyor.