Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Emre Han Alpay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Psikoloji Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Oluşturma
:
2015-11-24 14:59:23 .
Düzenleme
:
2017-08-07 14:05:02 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS PSİKOLOJİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEKLİSANS PSİKOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Çocukluk Çağı Fiziksel ve Ruhsal İstismarı ile Yineleyen Mağduriyet ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Rolü Danışman: Dr. Doç. Dr. Arzu Aydın, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 450
2008
1. Belli, S.; Belli, H.; Bahcebasi, T.; Ozcetin, A.; Alpay, E.; Ertem, U. Assessment of psychopathological aspects and psychiatric comorbidities in patients affected by tinnitus. EUROPEAN ARCHİVES OF OTO-RHİNO-LARYNGOLOGY, 2008, 265, 279-285. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00405-007-0440-8

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2017
1. Alpay, E. Çocukluk Çağı Travmalarının Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri İle İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü. KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2017, 3, 218-226. 200 + 0
http:/https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD-98852-RESEARCH_ARTICLE-AYDIN.pdf/

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
2. Bellur, Z.; Aydın, A.; Alpay, E. The Mediating Role Of Coping Styles In Personal, Environmental and Event Related Factors and Posttraumatic Growth Relationships Among Women With Breast Cancer (English). LOOKUS BİLİSİM, LTD., 2018, 21, 38-51. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5505/kpd.2018.65365

Publications_003.pdf

1. Alpay, E.; Bellur, Z.; Aydin, A. The reliability and validity of the Invalidating Childhood Environment Scale (ICES) – Turkish Version. YERKURE TANİTİM VE YAYİNCİLİK HİZMETLERİ, 2018, 31, 40-49. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5350/DAJPN2018310104

Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2017
2. Alpay, E. Çocukluk Çağı İhmal ve İstismarının Nörobiyolojik Sonuçları: Bir Gözden Geçirme. JOURNAL OF NEUROBEHAVİORAL SCİENCES, 2017, 4, 126-133. 200 + 0
http://https://www.ejmanager.com/fulltextpdf.php?mno=275222

Publications_001.pdf

2007
1. Belli, H. Şizofreni hastalarında bazı sosyodemografik özellikler ve tedavi ile ilişkili etkenler. ANADAOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, 2007, 8, 102-112. 0 + 0
Uluslararası - Özet - Poster 100

2. Alpay, E.; Aydın, A., Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon ve Duygu Düzenleme Güçlükleri Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü . 17. Dünya Psikiyatri Kongresi, 2017-10-08, 2017-10-12, Berlim, Almanya, 2017. 50
http://www.wpaberlin2017.com/programme/online-programme.html#/details/abstract/3990

1. Bellur, Z.; Aydın, A.; Alpay, E., Onaylamayan Çevre Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri ve Türkçeye Uyarlanması. 17. Dünya Psikiyatri Kongresi, 2017-10-08, 2017-10-12, Berlin, Almanya, 2017. 50
http://www.wpaberlin2017.com/programme/online-programme.html#/details/abstract/3991