Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Abdullah Emrah Ünlü
Özgeçmiş
:
Birim
:
Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu / Ormancılık ve Orman Ürünleri ( İkmep ) .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Gülnar Kampüsü 33720 Gülnar/ Mersin .
Telefon
:
+90-0324-751 77 44 .
Faks
:
+90-0324-751 20 00 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2018-01-06 12:33:41 .
Düzenleme
:
2018-12-27 19:10:20 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ORMAN MÜHENDİSLİĞİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS ORMAN MÜHENDİSLİĞİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-09-12 - 2020-09-12
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2018-07-02 - 2021-07-02
MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-06-12 - 2018-07-02
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU MUSTAFA BAYSAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-06-12 - 2018-07-02
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 300
2016
2. Sarıkaya, O.; ünlü, A. Parasitoid complex of the European pine shoot moth [Rhyacionia buoliana (Denis&Schiffermüller 1775)] [Lepidoptera: Tortricidae] in the Lakes District of Turkey. EGYPTİAN JOURNAL OF BİOLOGİCAL PEST CONTROL, 2016, 26(1), 11-14. 200 + 0
1. Sarıkaya, O.; ünlü, A. The Morphology, Biology And Damage Of The Pine Shoot Moth [Rhyacionia buoliana (Den. &Schıff.)] In The Brutian Pine Forests In The South-Western Of Turkey. INTERNATİONAL CONFERENCE ON ENGİNERİNG AND NATURAL SCİENCES, 24-28 MAY 2016, SARAJEVO, BOSNİA & HERZEGOVİNA, 2016, ., 17-17. 100 + 0
Ulusal - Diğer 50
2014
1. Sarıkaya, O.; ünlü, A. Göller yöresi kızılçam (Pinusbrutia Ten.) ormanlarının farklı yükselti basamaklarında Çam yaprak arısı Neodiprionsertifer (Geoffroy 1785)’in biyolojisi üzerine gözlemler. TÜRKİYE II. ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 7-9 NİSAN 2014, ANTALYA, 2014, ., 347-347. 50 + 0
Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. YOBO'lar Antalya'da Doğayı Öğreniyor,TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, TÜBİTAK, Proje No: 113B010, 0 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2014,Tamamlandı. 0

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OR214 Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-1-2
Bahar OR218 Ormancılıkta Yaban Hayatı Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar FY 218 Tarımsal İşletmecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 206 Fidan Muhafaza ve Pazarlama Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar OR206 Orman Yangınlarıyla Mücadele Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-2-2
Bahar OR210 Mesleki Uygulama - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-6-3
Bahar OR212 Halkla İlişkiler Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR114 İstatistik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR114 İstatistik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz OR217 Ormancılık Politikası Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz FY 203 Fidan Yetiştirme Tekniği - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-2-3
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz OR211 Mesleki Uygulama - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-4-2
Güz OR209 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekni Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-2-3
Güz OR109 Harita Bilgisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-1-3
Güz OR109 Harita Bilgisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-1-3
Güz FY 207 Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştir Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz MAT101 Matematik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz MAT101 Matematik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz OR107 Zooloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz OR107 Zooloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz ORM101 Ormancılık Bilgisi Mersin Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OR114 İstatistik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR214 Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-1-2
Bahar OR218 Ormancılıkta Yaban Hayatı Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR212 Halkla İlişkiler Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR212 Halkla İlişkiler Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR114 İstatistik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR210 Mesleki Uygulama - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-6-3
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar FY 218 Tarımsal İşletmecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 206 Fidan Muhafaza ve Pazarlama Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar OR206 Orman Yangınlarıyla Mücadele Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-2-2
Güz OR109 Harita Bilgisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-1-3
Güz OR209 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekni Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-2-3
Güz MAT101 Matematik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz OR107 Zooloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz FY 219 Tarımsal Meteoroloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz OR107 Zooloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz OR211 Mesleki Uygulama - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-4-2
Güz OR219 Orman Ürünlerinin Pazarlanması Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 203 Fidan Yetiştirme Tekniği - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-2-3
Güz FY 207 Dış Mekan Süs Bitkisi Yetiştir Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz OR109 Harita Bilgisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar OR210 Mesleki Uygulama - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-6-2
Bahar OR214 Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-1-2
Bahar OR218 Ormancılıkta Yaban Hayatı Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR114 İstatistik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar FY 106 Bitki Besleme ve Gübreleme Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar OR110 Ormancılık Hukuku Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar FY 216 Fidancılıkta Kontrol ve Sertif Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar FY 206 Fidan Muhafaza ve Pazarlama Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar FY 218 Tarımsal İşletmecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar OR212 Halkla İlişkiler Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-0-2
Bahar OR208 Seminer Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 1-2-2
Güz OR109 Harita Bilgisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-1-3
Güz FY 211 Mesleki Uygulama - III Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 0-4-1
Güz FY 219 Tarımsal Meteoroloji Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 103 Bitki Fizyolojisi Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz OR209 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekni Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-2-3
Güz FY 215 Organik Tarım Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz OR211 Mesleki Uygulama - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-4-1
Güz FY 203 Fidan Yetiştirme Tekniği - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-2-3
Güz FY 201 Fidan Hastalıkları ve Mücadele Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar FY 102 Bilgisayar Kullanımı - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 1-1-2
Bahar OR210 Mesleki Uygulama - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-6-2
Bahar FY 114 Mesleki Uygulama - II Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 0-4-1
Bahar FY 216 Fidancılıkta Kontrol ve Sertif Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Bahar FY 218 Tarımsal İşletmecilik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Bahar FY 206 Fidan Muhafaza ve Pazarlama Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-0-2
Güz FY 211 Mesleki Uygulama - III Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 0-4-1
Güz FY 101 Bilgisayar Kullanımı - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 1-1-2
Güz OR211 Mesleki Uygulama - I Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 0-4-1
Güz FY 215 Organik Tarım Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Fidan Yetiştiriciliği 2-1-3
Güz MUV107 Mesleki Matematik Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... 2-0-2
Güz OR209 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekni Gülnar Mustafa Baysan Meslek ... Ormancılık ve Orman Ürünle... 2-2-3