Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Emra Durukan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Fen-Edebiyat Fak. Çeviri Bölümü 33343 Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
14837 .
Faks
:
+90-324-3610043 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-11-02 11:05:38 .
Düzenleme
:
2019-02-08 09:56:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS ÇEVİRİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Doktora Tezi

1. Çeviribilim Gölgesinde Sözlü Çeviri Danışman: Dr. İsmail İşcen, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans Tezi

1. Politik Metinlerde Terim Çevirisi (A-T) -Sorunlar ve Olanaklar Danışman: Dr. Aytekin Keskin, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (ALMANCA) Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
YRD. DOÇ. DR. BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-12-26 - Devam ediyor
MÜDÜR YARDIMCISI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015-01-06 - 2017-12-18
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1930
2017
10. Durukan, E. Ardıl Çeviri Eğitiminde Not Almanın Önemi ve Not Alma Duyarlılığının Pekiştirilmesi. DİYALOG DERGİSİ - INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 102-112. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/08_Emra_Durukan1.pdf

Publications_002.pdf

9. Durukan, E. Tarihe Yön Veren Çeviriler -Septuaginta ve Reşid Taşı (Rosetta)- . DİYALOG INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, 2017, 1, 113-130. 200 + 0
http://www.gerder.org.tr/diyalog/Diyalog_2017_1/09_Emra_Durukan2.pdf

Publications_003.pdf

8. Durukan, E. ÇEVİRİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELİ OLARAK HEDEF DAVRANIŞ BELİRLEME. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 4, 234-248. 200 + 0
http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=3555&Detay=Ozet

Publications_004.pdf

2016
7. Durukan, E. Çeviri Odaklı Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Temel Çeviri Becerisi Edinimindeki Önemi. JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATİON AND RESEARCH, 2016, 2, 41-52. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlere/article/view/5000192026

Publications_001.pdf

2013
6. Durukan, E. Dioskurides Pedanios'un "De Materia Medica" adlı Eseri. LOKMAN HEKİM JOURNAL OF HİSTORY OF MEDİCİNE AND FOLK MEDİCİNE, 2013, 3, 55-60. 200 + 0
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim

2010
5. Büyüknisan, E.; Akalın, R. DİSİPLİNLERARASI KISKAÇTAN ÖZSEL BİR TARTIŞMAYA DOĞRU: ÇEVİRİBİLİMSEL DÜŞÜNME DÜZLEMİ OLARAK ‘ÇEVRİM KURAMI’. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 26, 183-190. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/26_cilt/17.pdf

4. Durukan, E. ÇOĞULDİZGE KURAMINDA KONUM VE ÖZNE ALGISI. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2010, 27, 173-181. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/27_cilt/15.pdf

2009
3. Durukan, E. Reiß Ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’ - Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm mü?. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2009, 1, 71-78. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001329

2. Durukan, E. ANA HATLARIYLA ÇEVRİM KURAMI -Katmanlı Çeviribilimsel Araştırma Düzeneğinde ilk Safha Olarak Betim. LİTTERA EDEBİYAT YAZILARI, 2009, 25, 231-243. 200 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/25_cilt/19.pdf

2008
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Çeviribilimde Kavram Örgüsü – Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı?. LİTTERA EDEBİYAT, 2008, 23, 133-141. 130 + 0
http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/23_cilt/buyukinsan_13.pdf

Uluslararası - Diğer Kitap Yazma 1835
1. Durukan, E. Politik Dil Kullanımı ve Çeviri, ISBN: 978-3-639-67311-1, Türkiye Alim Kitapları, Baskı Sayısı: 0, Baskı Adet Sayısı: 0, 140 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 500
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com/catalog/details//store/tr/book/978-3-639-67311-1/politik-dil-kullan%C4%B1m%C4%B1-ve-%C3%87eviri
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 1835
1. Bakıner, E.; Büyüknisan, E. Yükseköğretimde Yabancı Dil Öğrenimi III: Güncel Eğilimler, ISBN: 9789606619687, Dionikos Press, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 10 Sayfa, İngilizce, Atina, Yunanistan, 2011. 875
http://epublishing.ekt.gr/sites/ektpublishing/files/proceedings/praktika%20tei%20ipirou-teliko%202009-1.pdf
2. Durukan, E. Übersetzungsaequivalenzen in Textsorten, ISBN: 978-3-8325-4600-7, Logos Verlag, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 21 Sayfa, Almanca, Berlin, Almanya, 2017. 250
http://www.logos-verlag.de/
Uluslararası - Kitap Çevirme 1835
1. Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A. Mersin'den Tarsus'a Kilikia Kıyılarındaki Kayıp Kentler, ISBN: 9786053963486, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, Mersin, Türkiye, 2015. 10
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/mersinden-tarsusa-kilikia-kiyilarindaki-kayip-kentler_11_12762.html#tab-2
2. Durukan, E. Kappadokia'da, Argaios Dağı Çevresinde Hellenistik-Roma Dönemi Mezarları ve Ölü Kültü, ISBN: 978-605-396-183-3, arkeoloji sanat yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 100 Sayfa, Almanca, İstanbul, Türkiye, 2012. 100
http://www.arkeolojisanat.com/shop/urun/kappadokiada-argaios-dagi-cevresinde-hellenistik-roma-donemi-mezarlari-ve-olu-kultu-graber-und-totenkult-in-der-hellenistich-romischen-zeit-in-der-umgebung-des-argaios-in-kappadokien_11_112.html
3. Durukan, E. Çeviri Kuramları, ISBN: 978-605-4031-89-4, değişim yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 358 Sayfa, Türkçe, Sakarya, Türkiye, 2013. 100
http://www.degisimkitap.com/pinfo.asp?pid=324
Uluslararası - Kitapta Bölüm Çevirme 1835
1. Durukan, E. Entellektüeller ve toplumsal muhalefet, ISBN: 9752862195, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 14 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2006. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
2. Durukan, E. Emperyalizm ve Küreselleşme, ISBN: 9789752861732, felsefelogos Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 19 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2005. 0
http://www.felsefelogos.com/SonSayi.aspx
1. Durukan, E. Çeviribilim Paradigmaları II, ISBN: 9786059143288, hiperlink yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 186 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2016. 350
http://www.idefix.com/Kitap/Ceviribilim-Paradigmalari-2-Ceviri-Seckisi/Kolektif/Edebiyat/Edebiyat-Inceleme/urunno=0000000708055
2. Durukan, E. Heidegger, ISBN: 9789944509350, çizgi kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 5 Sayfa, Türkçe, Konya, Türkiye, 2012. 200
http://oznefelsefesanat.blogspot.com.tr/2012_04_01_archive.html
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 510

3. DURUKAN, E.; Turunç, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Almancaya ve Fransızcaya Çevirilerinde Postmodern Unsurların Aktarımı. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-14, Konya, Türkiye, 2016. 200
http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/

2. Turunç, A.; Durukan, E.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A.; Soyadı, A., Elif Şafak’ın Bit Palas Romanının Fransızca ve Almanca Çevirilerine Yönelik Hermeneutik Temelli Bir Çeviri Çözümlemesi. V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2014-10-15, 2014-10-17, Mersin, Türkiye, 2015. 110
http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/tr/program.html

1. Gündoğdu, M.; Büyüknisan, E., Yabancı Dil olarak Almanca dersinde Çeviri. IX. Uluslararası Germanistik Sempozyumu, 2005-05-03, 2005-05-07, Eskişehir, Türkiye, 2005. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. DURUKAN, E., Çeviri Öğretiminde Ölçmenin Yeri ve Önemi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100
http://kayit.multicongress.net/files/multi2018/Multicongress_ozet_kitapcigi.pdf

1. Durukan, E., Çeviride Ölçme ve Değerlendirme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-05-18, 2017-05-21, Alanya, Türkiye, 2017. 100
http://kayit.asoscongress.com/sobiadfiles/asos_sempozyum_ozet_kitapcigi_2017.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Büyüknisan, E., Politik Dil Kullanımında Retorik Ögeler. III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 2003-05-07, 2003-05-09, Sakarya, Türkiye, 2003. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM226 Çeviri Kuram ve Yöntemleri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM136 Çeviriye Giriş II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM 135 Çeviriye Giriş I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar ÇEV 558 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 626 Sözlü Çeviri Kuramları II Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Doktora ) 3-0-3
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz ÇEV 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 557 Çeviribilim ve Sözlü Çeviri I Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Güz ÇEV 555 Çeviribilim Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM423 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM477 Çeviri Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ÇEV 545 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM424 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 0-2-1
Bahar CAM236 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM380 Sözlü Çeviri Becerileri II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM238 Genel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM444 Çeviri Projesi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇEV 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviri Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ÇEV 546 Çeviribilimin Temel Kavramları Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim ( Yüksek Lisans ... 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz ÇAM467 Eşzamanlı Çeviri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz ÇAM483 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM 375 Sözlü Çeviri Becerileri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM237 Genel Metinler Çevirisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM137 Metin Okuma ve İnceleme I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM355 Yazılı Metinlerde Sözlü Çeviri Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-2-3
Güz ÇAM451 Uygulamalı Sözlü Çeviri Türler Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 1-1-2
Güz CAM443 Çeviri Projesi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM140 Almanya Ülke Bilgisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM225 Çeviri Kuram ve Yöntemleri I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM139 Almanya Ülke Bilgisi I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM358 Güncel Metinler Çevirisi II Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM478 Çevirmenlik Koşulları ve Çevir Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar ÇAM476 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Bahar CAM104 Yazılı Anlatım II ( Almanca ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM359 İlaç Kullanma Kılavuzu Çeviris Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM103 Yazılı Anlatım I Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM317 Yazışmalar / Basın / Diplomasi Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Güz CAM241 Yazılı ve Sözlü Anlatım ( Alma Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Güz ÇAM475 Çeviri Yaklaşımlarını Anlama v Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar CAM234 Sözcük Bilgisi ve Metin İncele Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 3-0-3
Bahar CAM132 Yabancı Dil II ( İngilizce ) Fen - Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim - Tercümanl... 2-0-2