Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Habibe Elif Gülşen Akbay
Özgeçmiş
:
Birim
:
Mühendislik Fakültesi / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
17100
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-07 10:51:58
Düzenleme
:
2018-01-03 10:00:26
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
3
ARTICLES WITH
CITATION DATA
3
SUM OF THE
TIMES CITED
5
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
1.67
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
2
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE İSTANBUL KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ 2007
LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015
Yüksek Lisans Tezi

1. ELMA VE KARA HAVUÇ SUYU KONSANTRESİ KATI ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİM ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Halil KUMBUR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-03-05 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 3000
2018
5. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gulsen, H.; Adiguzel, S.; Mazmanci, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGİNEERİNG, 2018, 21, 52-60. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.11.016

2017
4. Gulsen, H.; Akarsu, C.; Koyuncu turkay, G.; Kumbur, H. APPLICATION OF FENTON AND ELECTRO-FENTON PROCESSES TO THE REMOVAL OF DEXKETOPROFEN FROM AQUEOUS SOLUTIONS. JOURNAL OF ENVİRONMENTAL PROTECTİON AND ECOLOGY, 2017, 18, 1109-1116. 950 + 0
http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-18-no-3

3. Dizge, N.; Ozay, Y.; Simsek, U.; Gulsen, H.; Akarsu, C.; Turabik, M.; Unyayar, A.; Ocakoglu, K. Preparation, characterization and comparison of antibacterial property of polyethersulfone composite membrane containing zerovalent iron or magnetite nanoparticles. MEMBRANE WATER TREATMENT, 2017, 8, 51-77. 450 + 0
2016
2. Ozay, Y.; Dizge, N.; Gulsen, H.; Akarsu, C.; Harputlu, E.; Ozer, E.; Unyayar, A.; Ocakoglu, K. Investigation of electroactive and antibacterial properties of Polyethersulfone membranes blended with copper nanoparticles. CLEAN-SOİL, AİR, WATER, 2016, 44, 0-0. 550 + 10
http://dx.doi.org/10.1002/clen.201500953


Alıntılanma Sayısı: 2
1. Akarsu, C.; Ozay, Y.; Dizge, N.; Gulsen, H.; Ates, H.; Gozmen, B.; Turabik, M. Electrocoagulation and nanofiltration integrated process application in purification of bilge water using response surface methodology. WATER SCİENCE & TECHNOLOGY, 2016, 73, 564-579. 500 + 15
http://dx.doi.org/10.2166/wst.2016.168


Alıntılanma Sayısı: 3
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1310

7. GÜLŞEN AKBAY, H.; AKARSU, C.; KUMBUR, H., Treatment of fruit juice concentrate wastewater by electrocoagulation: Optimization of COD removal. International Advance Researches in Engineering Congress / IAREC’17, 2017-11-16, 2017-11-18, Osmaniye, Türkiye, 2017. 200
http://iarec.osmaniye.edu.tr/index.php

6. GÜLŞEN, H.; AKARSU, C.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; KUMBUR, H., SULU ÇÖZELTİLERDE DEKSKETOPROFEN AĞRI KESİCİ İLACININ FENTON ve ELEKTRO-FENTON PROSESLERİ ile ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ. 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 190
http://www.suvesaglik.org/

5. Akarsu, C.; GÜLŞEN AKBAY, H.; MOLLAKÖY, Ö.; BİLGİLİ, H.; KUMBUR, H., Cam Endüstrisi Atıksularının Elektrokoagülasyon Prosesi ile Ön Arıtımının Araştırılması. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, 2017-02-13, 2017-02-17, Antalya, Türkiye, 2017. 160

4. Koyuncu Türkay, G.; Gülşen, H.; Akarsu, C.; Elyiğit, Ü.; Kumbur, H., Removal of Methyl Orange in Aqueous Solution by Fenton/ Ultrasonic Fenton/ Electro-Fenton Oxidation. 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), 2016-08-31, 2016-09-03, Giresun, Türkiye, 2016. 160

3. GÜLŞEN, H.; KUMBUR, H.; DİZGE, N., Meyve Suyu Konsantresi İşletmesi Katı Atıklarından Biyogaz Üretim Veriminin Araştırılması. 2nd Internatıonal Symposıum on Envıronment and Moralıty , 2014-10-24, 2014-10-26, Adıyaman, Türkiye, 2014. 200

2. GÜLŞEN, H.; KOYUNCU, G.; BEZİRHAN ARIKAN, E., Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Uygulamalarının Çevre Kalitesi Yönetimine Etkileri . 2nd Internatıonal Symposıum on Envıronment and Moralıty , 2014-10-24, 2014-10-26, Adıyaman, Türkiye, 2014. 200

1. GÜLŞEN, H.; KUMBUR, H.; KOYUNCU, G., Hidrojen Enerjisi, Üretim Mekanizmaları ve Çevresel Önemi. 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, 2014-06-18, 2014-06-20, Karabük, Türkiye, 2014. 200

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. KOYUNCU, G.; KUMBUR, H.; GÜLŞEN, H., Removal of the Ampicillin Antibiotic in Aqueous Solution by Photo-Fenton/Ultrasonic-Fenton Processes. International Porous and Powder Materials Symposium , 2013-09-03, 2013-09-06, İzmir, Türkiye, 2013. 100

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. BEZİRHAN ARIKAN, E.; BİLGEN, H.; GÜLŞEN AKBAY, H., Life Cycle Assesment of Polyhydroxy alkanoate Biopolymers. ICOCEE – CAPPADOCIA2017, 2017-05-08, 2017-05-10, Nevşehir, Türkiye, 2017. 100

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. GÜLŞEN, H.; KUMBUR, H.; KOYUNCU, G., LIFE CYCLE ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING. Green Infrastructure and Sustainable Societies /Cities , 2014-05-08, 2014-05-10, İzmir, Türkiye, 2014. 50

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 355

4. AKARSU, C.; GÜLŞEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; KUMBUR, H., Elektromanyetik Kirlilik ve Çevre İlişkisi. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri 2015 , 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 85
http://emanet2015.org/index.php

3. KUMBUR, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; GÜLŞEN, H., İçme Kullanma Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Master Planı: Mersin İli Örneği. 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 2015-11-13, 2015-11-14, Trabzon, Türkiye, 2015. 100
http://www.kas.imotrabzon.org/

2. AKARSU, C.; GÜLŞEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; KUMBUR, H.; DİZGE, N., YEŞİL KİMYA VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 80

1. GÜLŞEN, H.; KOYUNCU TÜRKAY, G.; AKARSU, C.; KUMBUR, H.; DİZGE, N., ÇEŞİTLİ ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİNE ETKİSİ. 11.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 90
http://www.cmo.org.tr/etkinlikler/cmo_kongre/

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. KUMBUR, H.; GÜLŞEN, H.; KOYUNCU, G., NANOTEKNOLOJİ VE ÇEVREYE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2013-09-12, 2013-09-14, Ankara, Türkiye, 2013. 50

Ulusal - Özet - Poster 21

1. KOYUNCU TÜRKAY, G.; GÜLŞEN, H.; AKARSU, C.; KUMBUR, H., Antibiyotik Kirliliğinin Su Yönetimi Bazında Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2015-10-15, 2015-10-17, Bursa, Türkiye, 2015. 21

Ulusal - Araştırmacı 50

4. Mersin'de Yetiştirilen Palmiye Bitki Atıklarından Biyoetanol Üretimi Altyapısının Araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP4-1368, 29983 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir İlçeleri İçmesuyu, Atıksı ve Yağmursuyu Master Planı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Proje No: 84724788-869-418-1542, 44000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

2. Tarsus Çamlıyayla lçeleri İçmesuyu, Atıksı ve Yağmursuyu Master Planı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Proje No: 84724788-869-417-1541, 41000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

1. Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur İlçeleri İçmesuyu, Atıksı ve Yağmursuyu Master Planı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), Proje No: 84724788-869-416-1540, 41000 TL, Araştırmacı, 2013,Tamamlandı. 0

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY , [ 2017 : 3 ] . 15
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , [ 2017 : 1 ] . 5
Uluslararası 0
1. SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİSİ Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017-02-17, Antalya, Türkiye. 0