Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Elçin Esmer
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1268 .
Oluşturma
:
2016-01-11 18:28:36 .
Düzenleme
:
2018-09-22 20:28:10 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1999
YÜKSEK LİSANS DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA DİLBİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010
DOÇENT DİLBİLİM ÜAK 2017
Doktora Tezi

1. Okuma anlama becerisi ile yazılı anlatı metni üretme becerisinin etkileşimi: 6. sınıf öğrenci metinleri üzerine betimsel bir çalışma Danışman: Dr. Gülsün Leyla UZUN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Şizofrenlerin sözlü anlatı metinlerinin çözümlenmesi. Danışman: Dr. İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, .

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2000-11-03 - 2010-01-20
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2010-01-20 - 2011-08-16
DR.ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN UNİVERSİTESİ 2011-08-18 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-11-06 - 2018-10-21
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 1400
2017
7. Esmer, E. Interpersonal Metadiscourse Markers in Turkish Election Rally Speeches Delivered byPro-Turkish and Pro- Kurdish Leaders.. ATHENS JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES, 2017, 4, 367-384. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
6. Esmer, E. OBSERVATIONS ON ENCODING STANCE BY MEANS OF MODALITY MORPHEMES IN THE STATEMENTS OF DEFENDANTS WITHIN THE CONTEXT OF TURKEY'S INQUISITORIAL COURT SYSTEM.. INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCİAL SCİENCES AND EDUCATİON, 2016, 6, 186-197. 200 + 0
2015
5. Esmer, E. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen Yazılı Metinlerdeki Sözcüklerin Anlamsal Bürün Görünümlerine Yönelik Gözlemler. INTERNATİONAL JOURNAL OF LANGUAGES’ EDUCATİON AND TEACHİNG, 2015, 1, 591-605. 200 + 0
4. Has, F.; Esmer, E. SEMANTIC PROSODIC ANALYSIS OF ENGLISH TEXTS PRODUCED BY TURKISH STUDENTS.. E-JOURNAL OF NEW WORLD SCİENCES ACADEMY NWSA HUMANİTİES, 2015, 10, 37-50. 200 + 0
2014
3. Esmer, E. Hareketli ve hareketsiz görsel uyaranların ögrencilerin anlatı metni üretme edimleri üzerindeki etkisi.. TURKİSH STUDİES, 2014, 9, 389-408. 200 + 0
2011
2. Esmer, E. Ilkögretım üçüncü sınıf türkçe ders kitabı anlatı metinlerinde bakıs açısı görünüsü-hal türü etkilesimi ve ön-arka plan düzenlenisi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ / JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2011, 8, 19-37. 200 + 0
2009
1. Esmer, E. Söylem belirleyicisi ki'nin islevlerinin ezgiyle desteklenmesi. DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ/JOURNAL OF LİNGUİSTİCS AND LİTERATURE, 2009, 6, 1-16. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2013
2. Esmer, E. İngilizce Öğretmen Adaylarının Anadilde ve İkinci Dilde Üretilmiş Kaynak Metinlerdeki Bilgiyi Kullanarak Yazılı Benzerlik-Zıtlık Metni Üretme Edim Düzeylerine Yönelik Gözlemler*. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 9, 322-333. 200 + 0
2008
1. Esmer, E. Ergen dili yazılı anlatı metinlerinde zaman belirteci- hâl türü etkilesimi. TÖMER DİL DERGİSİ, 2008, 1, 18-31. 200 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 3500
1. Esmer, E. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21st CENTURY TURKEY, ISBN: 978-605-18077-1-3, Gece Kitaplığı, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 2000, 1548 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2017. 3250
2. Esmer, E. Türkçe'nin Egitimi-Ögretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Arastırmalar, ISBN: 978-3-89924-313-0, Verlag Die Blaue Eule Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 800 Sayfa, Türkçe, Essen, Almanya, 2011. 250
1. Esmer, E. Türkçe Ögretiminde Güncel Çalısmalar, ISBN: 9789756900376, Şafak Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 100, 170 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2012. 250
2. Esmer, E. 2018 Dilbilimde Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-605-67299-1-1, Tarcan Matbaası, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 162 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 250
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 200

1. ESMER, E.; Çelik, T., ORHUN YAZITLARI, KANUN-I ESASIYE VE 1921 TESKILAT-I ESASIYE KANUNU’NA DILBILIMSEL BIR BAKIS. IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU, 2017-04-26, 2017-04-28, Niğde, Türkiye, 2017. 200
http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/

Uluslararası - Özet - Sözlü 700

7. ESMER, E., Suriyeli Göçmenlerin Kitlesel Medya ve Sosyal Medyadaki Söylem Sunumları ve Bu Söylemin Suriyeli Göçmenler Üzerindeki Etkisi. 4th ESTIDIA Conference Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication, 2017-09-29, 2017-09-30, Sofya, Bulgaristan, 2017. 100
http://www.estidia.eu/

6. ESMER, E., Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Okuma-Anlama Sorularına Yönelik Gözlemler. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching, 2017-04-20, 2017-04-23, Roma, İtalya, 2017. 100
http://www.islet2017.org/

5. ESMER, E., Türkçe Politik Gazete Röportajlarındaki Yazar ve Okuyucu Arasındaki Kısa Diyaloglar. Metadiscourse Across Genres 2017, 2017-03-29, 2017-04-03, Lefkoşa, KKTC, 2017. 100
http://www.metadiscourseacrossgenres.com

4. ESMER, E., Mahkeme Söylemi Baglamında Sanık ve Tanık Ifadelerindeki Tutum Sergileyen Eylem/Eylem Öbeklerine Yönelik Gözlemler. 18th International Conference on Turkish Linguistics, 2017-02-24, 2017-02-26, Adana, Türkiye, 2017. 100
http://www.ictl2016.info

3. ESMER, E., Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Ögrenen Ögrenciler Tarafından Üretilen IknaMetinlerinde Üstsöylem Belirliyecilerinin Kullanımı. 9.ULUSLARARASı TüRKçE'NIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı, 2016-10-05, 2016-10-08, Burdur, Türkiye, 2016. 100

2. ESMER, E., “Interpersonal metadiscourse markers in Turkish opinion articles in pro and anti government newspapers . The 17th DiscourseNet Conference: “Reflexivity and Critique in Discourse, 2016-03-16, 2016-03-18, Pamplona, İspanya, 2016. 100

1. ESMER, E., Anlatı sematik yapı ögretiminin ögrencilerin yazılı anlatı metni üretme becerilerini gelistirme üzerindeki etkinligi.. 4.Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 2011-09-08, 2011-09-09, Sakarya, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 200

2. ESMER, E., Kaçınsama ve Vurgulayıcı Dilsel Öğelerin Seçim Propoganda Konuşma Metinlerindeki Kullanımı . 30. Dilbilim Kurultayı, 2016-05-13, 2016-05-14, Ankara, Türkiye, 2017. 100

1. ESMER, E., Öğrencilerin Yazılı Anlatı Metinlerinde Karmaşık Olaylar Dizisi ve Çözüm Anlatı Öğeleri Arasında Nedensellik İlişkisinin Kurulumuna Yönelik Gözlemler. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2011-05-05, 2011-05-07, Adana, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 50

1. ESMER, E., Politik Röportajlarda Politikacılar Tarafından Kullanılan Sözbilimsel Araçlar. 32.Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2018-05-03, 2018-05-04, İzmir, Türkiye, 2018. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 400

2. İbrahim Üstünalp, An analysıs of verb+noun collocatıonal error types and error sources in written narratıve texts of students majorıng in Englısh, Diğer, Diğer, Tamamlandı. 200

1. Fatma Has, Semantic prosodic analysis of the texts written in Englısh and Turkish by Mersın Unıversıty Englısh Language Teaching Department students in terms of different variables., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 20
1. 5. ULUSLARARSı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2012 : 5 ] . 0
2. 6. ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAY , [ 2013 : 5 ] . 0
3. 8.ULUSLARARASı TüRKçENIN EğITIMI VE ÖğRETIMI KURULTAYı , [ 2015 : 3 ] . 0
4. ATHENS JOURNAL OF MASS MEDIA AND COMMUNICATIONS. , [ 2017 : 1 ] . 4
5. NET JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , [ 2016 : 1 ] . 0
6. TURKISH STUDIES , [ 2014 : 4 ] . 16
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 3
1. 28.ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2014 : 4 ] . 0
2. 29. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2015 : 2 ] . 0
3. 30. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI , [ 2016 : 2 ] . 0
4. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2012 : 3 ] . 3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB216 Metin Dilbilim ( Seçmeli II Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar SNF320 İşaret Dili Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar YTÖ 520 Yabacı Dil Olarak Türkçenin Öğ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar YTÖ 511 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Bahar TÜE 526 Dilbilim ve Türkçenin Anadil O Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar GKZ006 Türk Dili - II Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz YTÖ 502 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğre Eğitim Bilimleri Enstitüsü 3-0-3
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz YDT 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4-0-4
Güz PF 11 Özel Öğretim Yöntemleri Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Güz GKZ003 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 2-0-2
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz GKZ005 Türk Dili - I Eğitim Fakültesi E. F. Genel Kültür ( Zorunlu... 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TEB216 Metin Dilbilim ( Seçmeli II Al Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar YDL102 Yabancı Dil II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB406 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-6-5
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar FEN108 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Bahar TÜE 526 Dilbilim ve Türkçenin Anadil O Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Bahar TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz YDL101 Yabancı Dil - I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz TEB405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-4-3
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz TEB301 Anlama Teknikleri I: Okuma Eği Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-2-3
Güz FEN107 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2-0-2
Güz TRE 802 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz TÜE 527 Eleştirel Söylem ve Üstsöylem Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ( Yüksek Li... 3-0-3
Güz TRE 801 Uzmanlık Alan Dersi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalı 4-0-4
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB308 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB108 Sözlü Anlatım II Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar MÖP106 Türkçe Iı: Sözlü Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Bahar TEB210 Genel Dilbilimi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Bahar TEB306 Yabancılara Türkçe Öğretimi* Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz MÖP103 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğre... 2-0-2
Güz TEB107 Sözlü Anlatım I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz OÖP109 Türkçe I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz OÖÖ107 Türkçe - I: Yazılı Anlatım Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (... 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz TEB215 Diksiyon I Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-6-5
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 07 Öğretim Teknolojileri ve Mater Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-2-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-4-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-2-2
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-0-1
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 1-2-2
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE202 İngiliz Edebiyatı II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE201 İngiliz Edebiyatı I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğr. I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğrenimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE307 Edebiyat ve Dil Öğretimi - I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE405 Okul Deneyimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-4-3
Güz İEP 501 Dil Bilim ve Dil Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İDE104 İleri Okuma ve Yazma II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE404 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-6-5
Bahar İDE308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Iı* Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE206 İngilizce Öğret. Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE312 Topluma Hizmet Uygulamaları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1-2-2
Bahar İDE108 Sözlü İletişim Becerileri II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Bahar İDE210 Dil Edinimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE206 İngilizce Öğretim Yaklaşımları Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İDE204 Dil Bilimi II Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Bahar İEP 509 Dil Öğretim Kuramları ve Yakla Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 4-0-4
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE403 Dil Öğretimn Yeni Eğilimler ( Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE203 Dil Bilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 3-0-3
Güz İDE309 Dilbilim ve Dil Öğretimi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İDE107 Sözlü İletişim Becerileri I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE203 Dilbilim I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE103 İleri Okuma ve Yazma I Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 3-0-3
Güz İDE407 Akademik Okuma ve Yazma Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 2-0-2
Güz İDE313 Akademik Yazma ( Seçmeli ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ( 2... 2-0-2
Güz İEP 501 Dil Bilim ve Dil Öğretimi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5