Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ekrem Oral
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Ortodonti Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-324-3610035 .
Dahili
:
125 .
Oluşturma
:
2017-07-18 15:41:03 .
Düzenleme
:
2017-12-27 11:00:25 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2011
UZMAN ORTODONTİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. GENÇ ERİŞKİN BİREYLERDE POZ VE DOĞAL GÜLÜMSEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Danışman: Dr. İbrahim Yavuz, Erciyes Üniversitesi, Diğer, Ordodonti Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI 2012-06-28 - 2016-12-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2017
1. Oral, E.; Büyük, S.; şimsek, H. Evaluation of palatal rugae pattern in different sagittal skeletal relationship adolescent subjects. MEDİCİNE, 2017, 96, 6440-6440. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000006440

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2017
2. Oral, E.; Türker, G.; şeker, E. Ortodontik Diş Hareketini Hızlandıran Cerrahi Yöntemler. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2017, ---. 200 + 0
Publications_005.pdf

1. Oral, E.; Yavuz, .; Yıldız, O. Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, 2017, ---. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/ataunidfd/issue/27144/287941

Publications_004.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 432

10. Oral, E.; Türker, G.; Yağcı, A.; Gürses, E., Pekiştirme Döneminde Üst Çene Hawley Apareyinin İnterdijitasyona Etkisi: İki Olgu Sunumu. 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2017-11-05, 2017-11-07, Ankara, Türkiye, 2017. 47
http://www.tod.org.tr/irp/dosya_irp/upload/files/15.TOD%20SEMPOZYM.pdf

9. Gürses, E.; Yağcı, F.; Oral, E.; Yağcı, A., Anterior Bölgede Bolton Uyumsuzluğu Bulunan Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 37
Scientific_Meetings_008.pdf

8. Oral, E.; Gürses, E.; Yağcı, A., Uzun Kollu Transpalatal Ark ile Gömülü Maksillar Kanin Dişi Sürdürülen Hastanın Tedavi Öncesi ve Sonrası Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

7. Oral, E.; Gül, N.; Kurt, G.; Uçar, F.; Çakır, N.; Alkan, A., İskeletsel Sınıf III Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Vaka Raporu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 42
Scientific_Meetings_010.pdf

6. Oral, E.; Çoban, G.; Ekizer, A., Dişsel Sınıf II Divizyon II Maloklüzyonlu Hastanın Twin-Block Apareyi ile Tedavisi ve Tedavi Sonrası Yumuşak Doku Özelliklerinin Estetik Açıdan Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_012.pdf

5. Oral, E.; Ekizer, A.; Türker, G., Çift Taraflı Konjenital Maksiller Lateral Kesicileri Eksik Hastanın Tedavi Öncesi ve Sonrası Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi: Vaka Raporu. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_011.pdf

4. Benkli, Y.; Büyük, S.; Uzer, H.; Oral, E., Sezeryanla Doğan Genç Erişkinlerin Kraniofasiyel Morfoloji ve Fasiyel Yumuşak Doku Kalınlıklarının Değerlendirilmesi. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2015-11-02, 2015-11-04, Eskişehir, Türkiye, 2015. 32
Scientific_Meetings_009.pdf

3. Oral, E.; Büyük, S.; Yavuz, İ., Digital Photographic Assesment of Social and Spontaneous Smiles. 91st Congress of the European Orthodontic Society, 2015-06-13, 2015-06-18, Venedik, İtalya, 2015. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Şişman, Y.; Büyük, S.; Şekerci, A.; Ekizer, A.; Oral, E.; Öztürk, İ., Ratlarda Gerçekleştirilen Ortopedik Maksiller Sutur Genişletmesinde Borik Asit, Propolis ve Ozon Terapinin Etkileri. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1.Uluslararası Kongresi, 2015-04-17, 2015-04-19, İzmir, Türkiye, 2015. 22
Scientific_Meetings_013.pdf

1. Büyük, S.; Ekizer, A.; Oral, E., Farklı Vertikal İskeletsel Paternlere Sahip Hastalarda İskeletsel, Dental ve Nazal Yapıların Transvers Boyutlarının Karşılaştırılması: Postero-Anterior Sefalometrik Çalışma. XIV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 50
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Avrupa Ortodontistler Birliği , Üye No: 81830654, İngiltere / Birleşik Krallık, 2015-03-08-Devam ediyor.
2. Türk Ortodonti Derneği , Üye No: 1114, Türkiye, 2014-05-13-2017-07-21.