Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Cafer Erkin Koyuncu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Hastalıklar Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
18 Haziran 1971 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-6726556 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2137 .
Faks
:
+90-324-3413025 .
Diğer e-mail
:
email .
Oluşturma
:
2015-05-29 06:22:42 .
Düzenleme
:
2017-12-26 08:59:07 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA YETİŞTİRİCİLİK /BALIK HASTALIIKKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BÂZI AKVARYUM BALIKLARI (CYPUİNİDAE VE POECİLİDAE)>ND A RASTLANILAN EKTOPÂRAZİTLER, HİSTOPATOLOJİLERİ VE SAĞALTIM UYGULAMALARI Danışman: Dr. İbrahim Cengizler, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 5300
2017
11. özak, A.; Rodrigues, A.; Vieira, N.; Rosa, R.; Yanal, A.; Koyuncu, C.; Boxshall, G. Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on dusky grouper, Epinephelus marginatus, from Atlantic waters off the Azores, Portugal. MARİNE BİODİVERSİTY, 2017, 20, 1-11. 300 + 0
DOI 10.1007/s12526-017-0797-x

Publications_022.pdf

2015
10. Keskin, E.; Koyuncu, C. Molecular identification of Hysterothylacium aduncum specimens isolated from commercially important fish species of Eastern Mediterranean Sea using mtDNA cox1 and ITS rDNA gene sequences. PARASITOLOGY INTERNATIONAL, 2015, 64, 222-228. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.parint.2014.12.008

Publications_016.pdf

9. Koyuncu, C. Clavellotis briani (Copepoda, Lernaeopodidae) Infestation on Striped Seabream, Lithognathus mormyrus (Sparidae) from the Northeast Mediterranean Sea, Turkey. TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2015, 21, 152-157. 1000 + 0
Publications_019.pdf

2012
8. Toksen, E. Effect of trichlorfon on Diplectanum aequans (Monogenea: Diplectanidae) infestations in cultured sea bass, Dicentrarchus labrax. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2012, 32, 103-108. 0 + 15
Publications_014.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
7. Koyuncu, C. LERNANTHROPUS INDEFINITUS N. SP (COPEPODA, SIPHONOSTOMATOIDA, LERNANTHROPIDAE) PARASITIC ON ARGYROSOMUS REGIUS (ASSO, 1801) (PISCES, SCIAENIDAE). CRUSTACEANA, 2012, 85, 1409-1420. 1000 + 5
https://dx.doi.org/10.1163/15685403-00003138

Publications_015.pdf


Alıntılanma Sayısı: 1
2009
6. Kalay, M. Seasonal variation of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) infestation in sparid fishes in the Northeast Mediterranean Sea. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2009, 33, 517-523. 0 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/vet-0703-12

Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 8
5. Koyuncu, C. Parasites of ornamental fish in Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2009, 29, 25-27. 1000 + 15
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
4. Ozer, S. Phenotypic and genetic homogeneity of Yersinia ruckeri strains isolated from farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), in Mersin Province, Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2008, 28, 97-104. 0 + 25
Publications_020.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2006
3. Kalay, M.; Doenmez, E.; Koyuncu, C. Effects of medium concentration and exposure period on the mercury accumulation in tissues of Cyprinus carpio (L. 1758). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2006, 15, 1287-1291. 1000 + 0
2004
2. Kalay, M. Mersin Körfezi'nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)'un Kas ve Karaciðer Dokularýndaki Kadmiyum Düzeylerinin Karşılaştırması. EKOLOJİ, 2004, 13, 23-27. 0 + 0
Publications_006.pdf

2003
1. Kalay, M. Tilapia nilotica (L., 1758)'nýn Solungaç ve Karaciðer Dokularýndaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakýrýn Etkisi. EKOLOJİ, 2003, 13, 1-5. 0 + 0
Publications_018.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 180
2017
1. Koyuncu, C.; Kaya, D.; özer, S.; Barış, M.; Genç, E. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. ACTA BİOLOGİCA TURCİCA, 2017, 30(4), 152-156. 180 + 0
Publications_023.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 730
2006
4. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu . EGE JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
Publications_003.pdf

3. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Japon (Carassius auratus L.1758) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Trichodina sp. Enfestasyonu. JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, 23(3), 62-64. 200 + 0
Publications_002.pdf

2. Dönmez, E.; Kalay, M.; özkan, F.; Koyuncu, C. Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nda FMC ve Malaşit Yeşili’nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 61-64. 130 + 0
Publications_004.pdf

2002
1. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’da Rastlanılan Protozoan Ektoparazitler . E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES , 2002, 19, 293-301. 200 + 0
Publications_005.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 400

4. Koyuncu, C.; Tokşen, E.; Taşkın, S., The Infection of Ichthyophthirius multifiliis (Fouget, 1876) in Some of The Aquarium Fishes (Cichlasoma nigrofasciatum Gunther, 1867) in Mersin. 3’nd International Symposium on Sustainable Development , 2012-05-31, 2012-06-01, Saraybosna, Bosna Hersek, 2012. 200
Scientific_Meetings_004.pdf

3. Tokşen, E., Parasıtıc Dıseases of Trout and theır Controls ın Sustaınable Development of Aquculture, Treatments. 3rd International Symposium on Sustainable Development, 2012-05-31, 2012-06-01, Saraybosna, Bosna Hersek, 2012. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

2. Tokşen, E., Treatment Trials of Parasites of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) and Sea Bream (Sparus aurata) . 2rd International Symposium on Sustainable Development, 2010-06-08, 2010-06-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2010. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

1. Koyuncu, C., Ectoparasitic Diseases in Freshwater Ornamental Fish and Their Treatments. 2’nd International Symposium on Sustainable Development, 2010-06-08, 2010-06-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2010. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

3. GENÇ, e., Molecular Identification of Gnathiid Specimens Isolated from Sparid Fish Species of Eastern Mediterranean Sea Using DNA Barcoding. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, antalya, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_007.pdf

2. ÖZAK, A., Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) Parasitic on Dusky Grouper Epinephelus marginatus (Lowe) from Atlantic Waters Off the Azores, Portugal. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Koyuncu, C., Intragenetic Variation of Anguillicola crassus İsolated from The Europan Eeel(Anguilla anguilla) sampled from the Cehan River,Turkey. 1st İnternational Smposium Aguatic Sciences and Technology, 2014-05-15, 2014-05-17, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2014. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 22

1. GENC, E.; KESKİN, E.; DEVAL, M.; OLGUNER, M.; KOYUNCU, c.; Başusta, N., Ceratothoa sp. (Isopoda, Cymothoidae) Infestation on bathydemersal fishes from Gulf of Antalya, Turkey. SEAB 2017, 2017-07-05, 2017-12-08, Minsk-Belarus, Beyaz, 2017. 22
Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 400

5. Koyuncu, C., Altın Balıklar İçin Potansiyel Risk: Argulus. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Raporu Kitapçığı, 2014-10-30, 2014-10-31, Antalya, Türkiye, 2014. 100

4. Koyuncu, C., Mersin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Kültür Levrek (Dicentrarchus Labrax l.1758) Balıklarında Görülen Isopoda (Meinertia spp.) . Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, mersin, Türkiye, 2008. 100

3. Koyuncu, C., Poecilita reticulata Balıklarında Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Yaptıkları Histopatolojik Değişiklikler. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 100

2. Koyuncu, C., Mersin bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Akvaryum (Carassius auratus L.1758) Balıklarında Zararlı Chilodonella hexasticha Kiernik (1909) Enfeksiyonu ve Tedavisi. XII. ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 100

1. Özkan, F., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura (Sparus aurata L., 1758), Barbun (Mullus barbatus L., 1758) ve Kefal (Mugil cephalus L., 1758) Türlerinde Bakır, Çinko ve Kadmiyum Birikimi.. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, Isparta, Türkiye, 1997. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 225

5. Koyuncu, C.; Taşkın, S., Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu ve Tedavisi. XVII. Su Ürünleri Sempozumu, 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

4. Koyuncu, C., Mersin ‘de Avlanan Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 ) Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

3. Taşkın, S.; Koyuncu, C., Mersin Bölgesinde Ciklit (Cichlasoma nigrofasciatum Gunther, 1867) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis (Fouget, 1878) Parazitinin Enfestasyonu. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2011-10-25, 2011-10-27, Antalya, Türkiye, 2011. 50

2. Özer, S.; Bulduklu, P.; Dönmez, E.; Koyuncu, C., Mersin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)’larında Streptokokkal Etkenler ve Antibakteriyel Duyarlılıkları.. XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 32

1. Özer, S.; Koyuncu, C.; Erdem, D.; Bulduklu, P., Mersin’de yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)’larının paraziter hastalıkları. XIV Ulusal su ürünleri Sempozyumu , 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 42

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin ‘de Avlanan Sparus aurata ve Diplodus vulgaris Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi., BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-5 , 25000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100
http://mersin.edu.tr

1. Mersin ili Göçmen Sahilinde Avlanan Sparus aurata Türünde Endoparazitlerin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-6 HD , 0 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchusmykiss) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Araştırılması , BAP, Proje No: BAP-SÜF-YB(SÖ)2004-2, 10000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

1. Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde(Sparus aurata, Diplodus vulgaris, Pagellus mormyrus) nematod parazitlerin ve dokulardaki histopatolojik değişikliklerin belirlenmesi. , BAP, Proje No: SÜF SÜ (MK) 2002 , 5000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Mersin İli( Kent merkezi) Kıyısal Alanından Avlanan Has Kefal (Mugil cephalus L.)’ in Ektoparazit Faunasının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE YB (ST) 2012-5 YL , 10000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Uluslararası
1. Koyuncu, C. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. Balık Paraziti, Patent, 2012-08-29. 2000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Serhat TAŞKIN, MERSİN İLİ (KENT MERKEZİ) KIYISAL ALANINDAN AVLANAN HAS KEFAL (Mugil cephalus L.)’ İN EKTOPARAZİT FAUNASININ BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 18
1. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] . 5
2. EKOLOJI , [ 2014 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2014 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. JOURNAL OF LİMNOLOGY AND FRESHWATER FİSHERİES RESERARCH , [ 2015 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-603 Balıklarda Metazoan Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR207 Balık Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3