Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Cafer Erkin Koyuncu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Hastalıklar Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
18 Haziran 1971 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-505-6726556 .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
2137 .
Faks
:
+90-324-3413025 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
email .
Oluşturma
:
2015-05-29 06:22:42 .
Düzenleme
:
2018-12-24 19:23:20 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS VETERİNERLİK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA YETİŞTİRİCİLİK /BALIK HASTALIIKKLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN BÂZI AKVARYUM BALIKLARI (CYPUİNİDAE VE POECİLİDAE)>ND A RASTLANILAN EKTOPÂRAZİTLER, HİSTOPATOLOJİLERİ VE SAĞALTIM UYGULAMALARI Danışman: Dr. İbrahim Cengizler, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2002.

http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">http://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 7050
2017
10. özak, A.; Rodrigues, A.; Vieira, N.; Rosa, R.; Yanal, A.; Koyuncu, C.; Boxshall, G. Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) parasitic on dusky grouper, Epinephelus marginatus, from Atlantic waters off the Azores, Portugal. MARİNE BİODİVERSİTY, 2017, 20, 1-11. 300 + 0
DOI 10.1007/s12526-017-0797-x

Publications_022.pdf

2015
9. Keskin, E.; Koyuncu, C.; Genç, E. Molecular identification of Hysterothylacium aduncum specimens isolated from commercially important fish species of Eastern Mediterranean Sea using mtDNA cox1 and ITS rDNA gene sequences. PARASITOLOGY INTERNATIONAL, 2015, 64, 222-228. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.parint.2014.12.008

Publications_016.pdf

8. Koyuncu, C.; Castro, R.; Genç, E. Clavellotis briani (Copepoda, Lernaeopodidae) Infestation on Striped Seabream, Lithognathus mormyrus (Sparidae) from the Northeast Mediterranean Sea, Turkey. TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2015, 21, 152-157. 1000 + 0
Publications_019.pdf

2012
7. Koyuncu, C.; Castro, R.; Karaytuğ, S. Lernanthropus indefinitus n sp Copepoda Sıphonostomatoıda Lernanthropıdae parasitic on Argyrosomus regius Asso 1801. CRUSTACEANA, 2012, 85, 1409-1427. 1000 + 0
6. Tokşen, E.; Nemli, E.; Koyuncu, C.; Cankurt, M. Effect of Trichlorfon on Diplectanum aequans Monogenea Diplectanidae Infestations in Cultured Sea Bass, Dicentrarchus labrax. BULL. EUR. ASS. FİSH PATHOL, 2012, 32, 102-107. 750 + 0
Publications_015.pdf

2009
5. Kalay, M. Seasonal variation of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) infestation in sparid fishes in the Northeast Mediterranean Sea. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 2009, 33, 517-523. 0 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/vet-0703-12

Publications_017.pdf


Alıntılanma Sayısı: 8
4. Koyuncu, C. Parasites of ornamental fish in Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2009, 29, 25-27. 1000 + 15
Publications_013.pdf


Alıntılanma Sayısı: 3
2008
3. Ozer, S. Phenotypic and genetic homogeneity of Yersinia ruckeri strains isolated from farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), in Mersin Province, Turkey. BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, 2008, 28, 97-104. 0 + 25
Publications_020.pdf


Alıntılanma Sayısı: 5
2006
2. Kalay, M.; Doenmez, E.; Koyuncu, C. Effects of medium concentration and exposure period on the mercury accumulation in tissues of Cyprinus carpio (L. 1758). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2006, 15, 1287-1291. 1000 + 0
2004
1. Kalay, M.; Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Körfezi'nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)'un Kas ve Karaciðer Dokularýndaki Kadmiyum Düzeylerinin Karşılaştırması. EKOLOJİ, 2004, 13, 23-27. 1000 + 0
Publications_006.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 180
2017
1. Koyuncu, C.; Kaya, D.; özer, S.; Barış, M.; Genç, E. Infection status of Anguillicoloides crassus in wild European eels (Anguilla anguilla) from Four Rivers of the Northeast Mediterranean Region, Turkey. ACTA BİOLOGİCA TURCİCA, 2017, 30(4), 152-156. 180 + 0
Publications_023.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1330
2014
8. Koyuncu, C.; Taşkın, S. Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu Ve Tedavisi. JOURNAL OF FİSHERİES AQUATİC SCİENCEES, 2014, 29, 103-108. 0 + 0
2006
7. Dönmez, E.; Kalay, M.; özkan, F.; Koyuncu, C. Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nda FMC ve Malaşit Yeşili’nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 61-64. 130 + 0
Publications_004.pdf

6. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Japon (Carassius auratus L.1758) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Trichodina sp. Enfestasyonu. JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, 23(3), 62-64. 200 + 0
Publications_002.pdf

5. Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (POECİLİDAE)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu. E.U JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCEES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
4. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Japon Carassius auratus L 1758 Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Trichodina sp Enfestasyonu. E.U JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCEES, 2006, 23, 327-330. 200 + 0
3. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu . EGE JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
Publications_003.pdf

2003
2. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, C. Tilapia nilotica (L .,1758 )’ nın Solungaç ve Karaciğer Dokularındaki Mangan Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakırın Etkisi. EKOLOJİ, 2003, 13, 1-5. 200 + 0
Publications_018.pdf

2002
1. Koyuncu, C. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’da Rastlanılan Protozoan Ektoparazitler . E.U. JOURNAL OF FİSHERİES & AQUATİC SCİENCES , 2002, 19, 293-301. 200 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - Diğer 85
2010
1. özer, S.; Koyuncu, C.; Dönmez, A.; Bulduklu, P. Mersin de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıkları Oncorhynchus mykıss Walbaum 1792 ında Saptanan Ektoparazit Protozoanlar. PENDİK, VET., MİKROBİYAL DERG, 2010, 37, 43-52. 85 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2004
1. Koyuncu, C.; Cengizler, . Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları Poecilidae da Rastlanılan Protozoan Ektoparazitler. E.U JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCEES, 2004, 19, 293-301. 0 + 0
Ulusal - Diğer(Hakemsiz) 0
2006
2. Koyuncu, C. Balıklardan İnsanlara Geçebilen Zoonoz Endoparazitler. MERSİN TİCARET ODASI, 2006, 15, 30-31. 0 + 0
2005
1. Koyuncu, C. Akvaryum Balıkları Hastalıkları. VETERİNARİUS, 2005, 1, 22-23. 0 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 1530

2. Tokşen, E., Parasıtıc Dıseases of Trout and theır Controls ın Sustaınable Development of Aquculture, Treatments. 3rd International Symposium on Sustainable Development, 2012-05-31, 2012-06-01, Saraybosna, Bosna Hersek, 2012. 0
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Koyuncu, C., Ectoparasitic Diseases in Freshwater Ornamental Fish and Their Treatments. 2’nd International Symposium on Sustainable Development, 2010-06-08, 2010-06-09, Saraybosna, Bosna Hersek, 2010. 200
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

3. GENÇ, E.; KOYUNCU, C.; KESKİN, E., Molecular Identification of Gnathiid Specimens Isolated from Sparid Fish Species of Eastern Mediterranean Sea Using DNA Barcoding. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, antalya, Türkiye, . 100

2. ÖZAK, A., Lepeophtheirus azoricus n. sp. (Copepoda: Caligidae) Parasitic on Dusky Grouper Epinephelus marginatus (Lowe) from Atlantic Waters Off the Azores, Portugal. Faba, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 2016-11-03, 2016-11-05, Antalya, Türkiye, 2016. 0
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Koyuncu, C., Intragenetic Variation of Anguillicola crassus İsolated from The Europan Eeel(Anguilla anguilla) sampled from the Cehan River,Turkey. 1st İnternational Smposium Aguatic Sciences and Technology, 2014-05-15, 2014-05-17, Girne, Kıbrıs Rum Kesimi, 2014. 100
Scientific_Meetings_005.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 22

1. GENC, E.; KESKİN, E.; DEVAL, M.; OLGUNER, M.; KOYUNCU, c.; Başusta, N., Ceratothoa sp. (Isopoda, Cymothoidae) Infestation on bathydemersal fishes from Gulf of Antalya, Turkey. SEAB 2017, 2017-07-05, 2017-12-08, Minsk-Belarus, Beyaz, 2017. 22
Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 555

6. Koyuncu, C., Altın Balıklar İçin Potansiyel Risk: Argulus. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı Bildiriler ve Sonuç Raporu Kitapçığı, 2014-10-30, 2014-10-31, Antalya, Türkiye, 2014. 100

5. KOYUNCU, C., Mersin İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Kültür Levrek Dicentrarchus Labrax l 1758 Balıklarında Görülen Isopoda Meinertia spp Parazitin Enfestasyonu. Mersin Sempozyumu, 2008-11-15, 2008-11-22, , Türkiye, . 100

4. Koyuncu, C., Poecilita reticulata Balıklarında Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Yaptıkları Histopatolojik Değişiklikler. XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 100

3. KOYUNCU, C., Mersin Bölgesinde Japon Balıkları (Carassius auratus L.1758)Yetiriciliği Yapan Bir AkvaryumIşletmesinde Görülen Chilodonella hexasticha Kiernik(1909) Enfeksiyonu Ve Tedavisi. XII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu elazığ, 2003-09-02, 2003-09-05, , Türkiye, . 100

2. Koyuncu, C., Mersin bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Akvaryum (Carassius auratus L.1758) Balıklarında Zararlı Chilodonella hexasticha Kiernik (1909) Enfeksiyonu ve Tedavisi. XII. ulusal Su ürünleri Sempozyumu, 2003-09-02, 2003-09-05, Elazığ, Türkiye, 2003. 100

1. ÖZKAN YILMAZ, F.; GÖÇER, M.; KARAYAKAR, F.; KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A.; SAĞLAMTİMUR, B., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura Sparus aurata L 1758 Barbun Mullus barbatus L 1758 ve Kefal Mugil cephalus L 1758 TürlerindeBakır Çinko ve Kadmiyum Birikim. IX. su ürünleri empozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, , Türkiye, . 55

Ulusal - Özet - Sözlü 315

7. Koyuncu, C.; Taşkın, S., Mersin Bölgesinde Poecilia reticulata (Peters,1859) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Gyrodactylus bullatarudis (Turnbull, 1956) Parazitinin Enfestasyonu ve Tedavisi. XVII. Su Ürünleri Sempozumu, 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

6. Koyuncu, C., Mersin ‘de Avlanan Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 ) Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , 2013-09-03, 2013-09-06, İstanbul, Türkiye, 2013. 50

5. Taşkın, S.; Koyuncu, C., Mersin Bölgesinde Ciklit (Cichlasoma nigrofasciatum Gunther, 1867) Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis (Fouget, 1878) Parazitinin Enfestasyonu. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2011-10-25, 2011-10-27, Antalya, Türkiye, 2011. 50

4. ÖZER, S.; BULDUKLU, P.; DÖNMEZ, A.; KOYUNCU, C., Mersin ilinde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalık Oncorhynchus mykiss Walbaum larında streptokokkal etkenler ve antibakteriyel duyarlılıkları. XIV su ürünleri Sempozyumu muğla, 2007-09-04, 2007-09-07, , Türkiye, . 32

3. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları Poecilidae nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae Linnaeus 1758 Enfeksiyonu. XIII ulusal su ürünleri sempozyumu çanakkale, 2005-09-01, 2005-09-04, , Türkiye, . 50

2. DÖNMEZ, A.; KALAY, M.; ÖZKAN YILMAZ, F.; KOYUNCU, C., Nil Tilapyası Oreochromis niloticus Linnaeus 1758 nda FMC ve Malaşit Yeşili nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. XIII ulusal su ürünleri sempozyumu çanakkale, 2005-09-01, 2005-09-04, , Türkiye, . 32

1. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Poecilita reticulata Balıklarında Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Yaptıkları Histopatolojik Değişiklikler. XVII.Ulusal Biyoloji kongresi, 2004-06-21, 2004-06-25, , Türkiye, . 50

Ulusal - Özet - Poster 50

2. KOYUNCU, C.; KIRKIM, F.; TAŞKIN, S., Mersin de Avlanan Diplodus vulgaris Geoffroy Saint Hilaire 1817 Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi. XII su ürünleri sempozyumu istanbul, 2013-06-03, 2013-06-06, , Türkiye, . 25

1. TAŞKIN, S.; KOYUNCU, C., Mersin Bölgesinde Ciklit Cichlasoma nigrofasciatum Gunther 1867 Balıkları Yetiştiriciliği Yapan Bir Akvaryum İşletmesinde Görülen Ichthyophthirius multifiliis Fouget 1878 Parazitinin Enfestasyonu. 16.Ulusal Su ürünleri Sempozyumu antalya, 2011-05-29, 2011-06-01, , Türkiye, . 25

Ulusal - Yürütücü 200

2. Mersin ‘de Avlanan Sparus aurata ve Diplodus vulgaris Türlerinde Ektoparazitlerin Belirlenmesi., BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-5 , 25000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100
http://mersin.edu.tr

1. Mersin ili Göçmen Sahilinde Avlanan Sparus aurata Türünde Endoparazitlerin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SÜF YB (CEK) 2010-6 HD , 0 TL, Yürütücü, 2011,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Mersin İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchusmykiss) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Araştırılması , BAP, Proje No: BAP-SÜF-YB(SÖ)2004-2, 10000 TL, Araştırmacı, 2006,Tamamlandı. 50

1. Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde Mersin Bölgesi’nden elde edilecek Bazı Sparidae türlerinde(Sparus aurata, Diplodus vulgaris, Pagellus mormyrus) nematod parazitlerin ve dokulardaki histopatolojik değişikliklerin belirlenmesi. , BAP, Proje No: SÜF SÜ (MK) 2002 , 5000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Ulusal - Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi) 0

1. Mersin İli( Kent merkezi) Kıyısal Alanından Avlanan Has Kefal (Mugil cephalus L.)’ in Ektoparazit Faunasının Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE YB (ST) 2012-5 YL , 10000 TL, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi), 2013,Tamamlandı. 0

Uluslararası
1. Koyuncu, C. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. ; Soyadı, A. Balık Paraziti, Patent, 2012-08-29. 2000
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Serhat TAŞKIN, MERSİN İLİ (KENT MERKEZİ) KIYISAL ALANINDAN AVLANAN HAS KEFAL (Mugil cephalus L.)’ İN EKTOPARAZİT FAUNASININ BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2014, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 18
1. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES , [ 2014 : 1 ] . 5
2. EKOLOJI , [ 2014 : 1 ] . 5
3. JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES , [ 2014 : 2 ] . 8
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. JOURNAL OF LİMNOLOGY AND FRESHWATER FİSHERİES RESERARCH , [ 2015 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 589 Balıkların Paraziter Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUÜ 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SUÜ 603 Balıklarda Metazoan Hastalıkla Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyo Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-603 Balıklarda Metazoan Hastalıkl Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUÜ-589 Balıkların Paraziter Hastalık Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUÜ-588 Akvaryum Balıkları Hastalıklar Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR207 Balık Hastalıkları Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUR233 Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz SUF411 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF443 Balık Parazitleri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3