Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doç. Dr. Erdinç Karadeniz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
3972 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-04 16:17:11 .
Düzenleme
:
2018-01-02 13:06:31 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
2
ARTICLES WITH
CITATION DATA
2
SUM OF THE
TIMES CITED
24
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
12.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2003
DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANS BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2008
DOÇENTLİK FİNANS ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2014
Doktora Tezi

1. TÜRK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ Danışman: Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2008.

http://library.cu.edu.tr/tezler/7070.pdf">http://library.cu.edu.tr/tezler/7070.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. OTEL İŞLETMELERİNDE FİRMA DEĞERLEMESİ VE ÖNEMİ Danışman: Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2003.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2000-01-11 - 2002-08-15
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003-09-14 - 2008-10-13
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2008-11-17 - 2009-03-09
ÖĞRETMEN (YEDEK SUBAY) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL VE ULAŞTIRMA OKULU VE ER EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI 2009-03-10 - 2010-03-11
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-04-05 - 2014-03-14
DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-08-06 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010-06-11 - Devam ediyor
DEKAN YARDIMCISI TURİZM FAKÜLTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013-05-08 - 2015-08-22
MERKEZ DANIŞMA KURULU ÜYESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013-05-02 - 2016-05-02
YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2011-07-07 - 2014-07-07
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1950
2012
2. Karadeniz, E.; öztürk, .; Iskenderoğlu, . An Investigation of Efficient Market Hypothesis in OECD Countries. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMİCS, 2012, 129, 398-405. 1000 + 0
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=V1GhDeLtCSDWafeHJgK&page=1&doc=1

Publications_001.pdf

2009
1. Karadeniz, E.; Yilmaz kandir, S.; Balcilar, M.; Beyazit onal, Y. Determinants of capital structure: evidence from Turkish lodging companies. INTERNATİONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPİTALİTY MANAGEMENT , 2009, 21, 594-609. 950 + 259
http://dx.doi.org/10.1108/09596110910967827


Alıntılanma Sayısı: 5
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 11710
2018
60. Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgul, M.; Karadeniz, E. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2018, 6, 1-14. 130 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/135/pdf_79

Publications_040.pdf

59. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M. HALKA AÇIK RESTORAN İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN FİRMA YAŞAM DÖNGÜSÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2018, 27, 139-156. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/36563/415461

Publications_038.pdf

58. Karadeniz, E.; ünlübulduk, S. Dünyada Marka Değeri En Yüksek Havayolu İşletmeleri İle Borsa İstanbul Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 370-385. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.453180

Publications_042.pdf

57. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E. Kobi Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2018, 15, 302-319. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.453163

Publications_041.pdf

56. Günay, F.; Karadeniz, E.; Dalak, S. TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK NET SATIŞ GELİRİNE SAHİP 20 ŞİRKETİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTESİ IKTİSADİ VE IDARİ BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 2018, 11, 51-73. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.25287/ohuiibf.356773

Publications_039.pdf

2017
55. Beyazgül, M.; Karadeniz, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük İşletmelerin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi. TİSK AKADEMİK DERGİSİ, 2017, 12, 148-171. 200 + 0
http://tisk.org.tr/project/mart-2017/

Publications_031.pdf

54. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İMALAT ALT SEKTÖR BİLANÇOLARINDA BİR ARAŞTIRMA. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERGİSİ, 2017, 10, 161-184. 190 + 0
http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/84e9/2356/2c9a/596b4339b9267.pdf

Publications_034.pdf

53. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 157-170. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.335106

Publications_035.pdf

52. Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E.; Ayyıldız, N. Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ, 2017, 17, 73-92. 200 + 0
Publications_032.pdf

51. Karadeniz, E. Halka Açık Konaklama İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECİLİGİ DERGİSİ, 2017, 14, 167-185. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.24010/soid.369959

Publications_037.pdf

50. Karadeniz, E.; Koşan, L. Hastane Hizmetleri Sektörünün Aktif ve Özsermaye Karlılık Performansının Analizi: Hastane Hizmetleri Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017, 5, 37-47. 200 + 0
http://www.isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/85/pdf_50

Publications_030.pdf

49. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F. Türk Turizm Sektörünün Finansal Performansının Dikey Analiz Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Turizm Şirketleri ve TCMB Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. SOSYOEKONOMİ, 2017, 25, 105-120. 190 + 0
http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.292117

Publications_033.pdf

2016
48. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği İle İncelenmesi.. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ , 2016, 18, 631-657. 190 + 0
Publications_024.pdf

47. Karadeniz, E.; Beyazgül, M. Halka Açık Turizm Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması. ANATOLİA TURİZM ARASTİRMALARİ DERGİSİ, 2016, 27, 243-257. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.17123/atad.vol27iss20001

Publications_029.pdf

46. Karadeniz, E. Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama. HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, 2016, 19, 101-114. 200 + 0
http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/dosyalar/19.2.1..pdf

Publications_021.pdf

45. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Beyazgül, M. Türk İmalat Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2016, 7, 483-498. 190 + 0
http://iibfdergi.bartin.edu.tr/?page_id=30

Publications_027.pdf

44. Berkman, A.; ıskenderoglu, O.; Karadeniz, E.; Ayyildiz, N. Determinants of Capital Structure: The Evidence from European Energy Companies. INTERNATİONAL JOURNAL OF BUSİNESS ADMİNİSTRATİON , 2016, 7, 96-106. 150 + 0
http://dx.doi.org/10.5430/ijba.v7n6p96

Publications_026.pdf

43. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Uzpak, B. Türkiye’de En Yüksek Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Satış Geliri Ve Karlılık Performansının Karşılaştırmalı Analizi.. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 45-58. 200 + 0
Publications_007.pdf

42. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F.; Dalak, S. Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi. . ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH ), 2016, 44, 1117-1134. 190 + 0
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/6iksisat_kamu_isletme/karadeniz_erdinc.pdf

Publications_020.pdf

41. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F. Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2016, 16, 49-68. 190 + 0
Publications_023.pdf

40. Karadeniz, E.; Kaplan, F.; Günay, F. Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ/ JOURNAL OF TRAVEL AND HOSPİTALİTY MANAGEMENT, 2016, 13, 38-55. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000209484/5000177226

Publications_028.pdf

39. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Günay, F. UEFA Finansal Fair Play Kuralları Bağlamında Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Performanslarının Analizi. TİSK AKADEMİ, 2016, 11, 250-269. 200 + 0
http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/eylul-akademi-2016.pdf

Publications_022.pdf

38. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Beyazgül, M.; Dalak, S. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Ölçek Temelinde Fon Akım Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2016, 25, 257-272. 190 + 0
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tr/detay.aspx?pageId=1500

Publications_025.pdf

2015
37. Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E.; Ayyıldız, N. Enerjı Sektörünün Fınansal Analızı: Türkıye Ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması.. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2015, 3, 86-97. 200 + 0
http://isletmeiktisat.com/index.php/iicd/article/view/50/pdf_25

Publications_004.pdf

36. Kahiloğulları, S.; Karadeniz, E. Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 5, 531-548. 200 + 0
http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/SonSayi.aspx

Publications_008.pdf

35. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Kandır, S. Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa Istanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 189-202. 200 + 0
Publications_014.pdf

34. Kandır, S.; Karadeniz, E.; Erişmiş, A. The Exchange Rate Risk Of Turkish Tourism Firms. THE JOURNAL OF HOSPİTALİTY FİNANCİAL MANAGEMENT, 2015, 23, 63-71. 200 + 0
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10913211.2015.1038169

Publications_002.pdf

33. Karadeniz, E.; Ergene, . Halka Açık Turizm Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları: İmalat Şirketleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2015, 12, 73-91. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000139363/5000127754

Publications_018.pdf

32. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Koşan, L.; Zencir, B. Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 2015, 65, 1-26. 190 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=101

Publications_016.pdf

31. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; önal, Y. Gibrat Orantılı Etki Yasasının Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2015, 8, 131-139. 200 + 0
Publications_017.pdf

30. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Beyazgül, M.; Zencir, B. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta Ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2015, 17, 57-74. 190 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=30&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=101

Publications_015.pdf

29. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S.; Kılıç, E. Karayolları Yolcu Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2015, 15, 81-96. 200 + 0
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKIcerikDetay.aspx?enc=lEkNSf+wNjLtSnKJhSnfFCFsi+phaGlvhoXYfzrpuwSxK8s6QSQfJ+V1ljwpC+WSCDJe6OSVfWk=

Publications_005.pdf

28. Karadeniz, E.; Kılıç, E. Deniz Ve Kıyı Sularında Yolcu Taşımacılığı Sektörünün Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi.. AİBÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 15, 79-98. 200 + 0
http://www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi

Publications_006.pdf

27. Karadeniz, E.; Unur, K.; Köşker, H.; Zencir, B. Van İlinde Faaliyet Gösteren Kobi Statüsündeki Konaklama Ve Seyahat İşletmelerinin Finansal Sorunlarının Analizi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015, 24, 85-98. 190 + 0
Publications_019.pdf

2014
26. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S. Akdeniz Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2014, 9, 73-90. 200 + 0
25. Koşan, L.; Karadeniz, E. Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2014, 11, 75-90. 200 + 0
24. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Kahiloğulları, S. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Spor Şirketlerinin Finansal Performansının Oran Yöntemiyle Analizi. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2014, 23, 129-144. 200 + 0
2013
23. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Oranların Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2013, 10, 84-107. 200 + 0
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/soid/article/view/5000049471

22. Koşan, L.; Karadeniz, E. Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Finansal Performansının Dupont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2013, 10, 45-62. 200 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=26&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

2012
21. Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E.; Atioğlu, E. Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 7, 291-311. 200 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=19&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=145386

20. Karadeniz, E. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal Ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, 17, 309-324. 200 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=21&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

19. Karadeniz, E. Turizm Sektörünün Nakit Dönüşüm Süresinin Analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na Kote Turizm Şirketleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 9, 122-145. 200 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=24&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=123

2011
18. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, . İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2011, 22, 65-75. 200 + 15
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=12&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=131114

Publications_036.pdf

17. Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E. Optimum Portföyün Seçimi: İMKB 30 Üzerine Bir Uygulama. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 12, 235-257. 200 + 6
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115

16. Karadeniz, E.; Kandır, S.; Iskenderoğlu, .; önal, Y. "Firm Size and Capital Structure Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies". INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCİAL ISSUES, 2011, 1, 11-11. 190 + 24
http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3

15. Karadeniz, E.; Berkman, A. Estimating The Term Structure Of Interest Rates: A Case Of Turkey (1990 – 2001). NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 2011, 4, 1-10. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/view/5000066561/5000061985

14. Iskenderoğlu, .; Karadeniz, E. İMKB 100 Endeksi Getirisi İle Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2011, 12, 123-133. 200 + 0
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115

13. Karadeniz, E.; Kandır, S.; önal, Y. Varlık Yapısı ve Sermaye Yapısı Kararları: Otel ve Lokantalar Sektörü ile İnşaat Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, 2011, 48, 59-76. 200 + 9
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=64db750f-8cba-4b1c-afdb-78f23a1c58dc%40sessionmgr111&hid=115&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=uvt&AN=125562

12. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, .; Kandır, S.; önal, Y. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller Ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2011, 8, 17-28. 190 + 3
11. Koşan, L.; Karadeniz, E. Otel İşletmelerinde Maliyet ve Performans Yönetim Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ve Faaliyete Dayalı Maliyetleme Sistemlerinin Entegrasyonu. SEYAHAT VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (JOURNAL OF TRAVEL AND TOURİSM RESEARCH), 2011, 11, 183-201. 200 + 0
http://search.proquest.com/openview/7a629a8c7d302d8d3ad5493c0df0e3bb/1?pq-origsite=gscholar

2009
10. Karadeniz, E.; Kandır, S.; önal, Y. Konaklama İşletmelerinde Gayrimenkul Değerleme ve Bütünsel Değerin Hesaplanması: Hipotetik Bir Uygulama. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009, 20, 149-168. 200 + 3
https://www.researchgate.net/profile/Erdinc_Karadeniz/publication/267863265_Real_Estate_Appraisal_and_Calculating_Total_Value_in_Lodging_Companies_A_Hypothetical_Application/links/545b55290cf28779a4db283e.pdf

Publications_003.pdf

2008
9. Kandır, S.; Karadeniz, E.; özmen, M.; önal, Y. Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2008, 10, 211-237. 170 + 12
http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt10.say%C4%B11/10.1%20kand%C4%B1r%20karadeniz%20%C3%B6zmen%20%C3%B6nal.pdf

8. Karadeniz, E.; Iskenderoğlu, . Otel İşletmelerinde Finansal Değerin Yönetilmesinde Ekonomik Katma Değer Yönteminin (EVA) Önemi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2008, 5, 39-50. 200 + 3
https://scholar.google.com.tr/scholar?q=%E2%80%9COtel+%C4%B0%C5%9Fletmelerinde+Finansal+De%C4%9Ferin+Y%C3%B6netilmesinde+Ekonomik+Katma+De%C4%9Fer+Y%C3%B6nteminin+%28EVA%29+%C3%96nemi%E2%80%9D&btnG=&hl=tr&as_sdt=0%2C5

2007
7. Kandır, S.; Karadeniz, E.; önal, Y. Türkiye’de Büyük Sanayi İşletmelerinde Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi. MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2007, 9, 145-165. 200 + 0
6. Karadeniz, E.; Kandır, S.; önal, Y. Seçilmiş Paydaşların Swot Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2007, 18, 195-205. 200 + 28
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt18_Sayi2_Yil2007_1304875873.pdf

2006
5. önal, Y.; Karadeniz, E.; Koşan, L. Finansal Analiz Tekniklerinin Otel İşletmelerinde Stratejik Bir Yönetim Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Teorik Bir Değerlendirme. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2006, 3, 16-25. 200 + 0
http://www.soidergi.com/index.php/onceki-sayilar/soid-yil-3/sayi-2/

4. önal, Y.; Kandır, S.; Karadeniz, E. Piyasa Katma Değeri (MVA) İle Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: İMKB’ye Kote 5 Turizm İşletmesi Üzerine Bir Uygulama. MUHASEBE DENETİME BAKIŞ, 2006, 6, 13-30. 200 + 3
http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/EKutuphane/EKYayinListesi.aspx?enc=lsltu1qqOgNRlrxCXQVtKuIwYb24a6fuCZ9OMa8SRs70i+VcdFfRkms0jRGltcyThHN0m6bhhbvrWlKh8T4YFj55o7fGry6C

2005
3. önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Devam Eden Değerin Hesaplanması: İMKB’ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Uygulama. Ç.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2005, 14, 369-390. 200 + 6
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001075/5000001766

2. önal, Y.; Karadeniz, E.; Altun, N. Türk Turizm Sektörü Açısından Değer Temelli Yönetim Yaklaşımının Önemi. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, 2005, 2, 37-45. 200 + 0
http://www.soidergi.com/index.php/onceki-sayilar/soid-yil-2/sayi-2/

1. önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Otel İşletmelerinde Esnek Bütçeleme. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2005, 2, 1-16. 200 + 0
https://www.researchgate.net/publication/275955392_Otel_letmelerinde_Esnek_Bteleme

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2004
1. önal, Y.; Karadeniz, E. Firma Değerinin Ekonomik Katma Değer (EVA™) Yöntemiyle Tespit Edilmesi: İMKB'ye Kote Bir Turizm İşletmesi Üzerine Uygulama. ANATOLİA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2004, 15, 139-157. 200 + 9
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt15_Sayi2_Yil2004_1305012457.pdf

Ulusal - Diğer Kitap Yazma 2458
1. Kandır, S.; önal, Y.; Karadeniz, E. Turizm Yatırım Projelerinin Yönetimi Değerlendirilmesi ve Finansmanı, ISBN: 978-9944-223-14-0, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 404 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2007. 167
2. Tezcan, K.; önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Türk Turizm Sektörü ve Vergi Uygulamaları, ISBN: 978-9944-73-023-5, Nobel, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 275 Sayfa, Türkçe, Adana, Türkiye, 2007. 125
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 2458
1. önal, Y.; Karadeniz, E.; Kandır, S. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 978-605-2323-34-2, Detay Yayınevi, Baskı Sayısı: 2, Baskı Adet Sayısı: 5000, 19 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 83
2. Karadeniz, E.; Kandır, S.; önal, Y. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, ISBN: 1105-06-001890, Detay Yayıncılık, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 5000, 23 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2008. 83
3. Karadeniz, E. Stratejik İletişim, ISBN: 978-975-06-1833-8, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 4900, 25 Sayfa, Türkçe, Eskişehir, Türkiye, 2015. 2000
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 2510

13. Karadeniz, E.; Günay, F.; Beyazgül, M.; Dalak, S., Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme Düzeyi: Borsa İstanbul Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=1

12. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Geçgin, E.; Beyazgül, M., Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Finansal Okur-Yazarlik Düzeylerin Ölçülmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/default.asp?id=2

11. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Nakit Düzeylerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

10. Karadeniz, E.; Uzpak, B., Dünyada En Yüksek Marka Değerine Sahip Otel İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

9. Karadeniz, E.; Koşan, L.; Dalak, S.; Günay, F., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Kârlılığının DuPont Analiz Tekniğiyle İncelenmesi: 2012-2016 Dönemi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/tr/

8. Karadeniz, E.; Ünlübulduk, S., Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Marka Değeri En Yüksek Beş Havayolu İşletmesinde Bir Araştırma. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 200
http://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

7. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Yatırılan Sermaye Getirisinin Hesaplanma Süreci: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Türkiye, 2017. 190
http://www.futourismcongress.com/default.asp?id=1

6. Karadeniz, E.; Beyazgül, M.; Günay, F.; Dalak, S., Yiyecek ve İçecek Şirketlerinin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Analizi: Türkiye-İngiltere Karşılaştırması.. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190
Scientific_Meetings_004.pdf

5. Karadeniz, E.; Günay, F.; Dalak, S.; Beyazgül, M., Halka Açık Restoran İşletmelerinin Nakit Akış Profillerinin Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190
Scientific_Meetings_005.pdf

4. Karadeniz, E.; Ünlübulduk, S., Dünyada Marka Değeri En Yüksek Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

3. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Günay, F.; Beyazgül, M., Borsa İstanbul’da İşlem Gören Hava Yolu Şirketlerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 2017-04-14, 2017-04-15, Gaziantep, Türkiye, 2017. 190
Scientific_Meetings_006.pdf

2. Karadeniz, E.; Dalak, S.; Beyazgül, M.; Günay, F., TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE FİNANSMAN KARARLARININ ALT SEKTÖRLER KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, 2016-05-20, 2016-05-22, Antalya, Türkiye, 2016. 190
Scientific_Meetings_002.pdf

1. Karadeniz, E.; Kahiloğulları, S.; Beyazgül, M., Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği İle İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, 2015-05-28, 2015-05-30, Konya, Türkiye, 2015. 200
http://www.selcukturizmkongresi.com/wp-content/uploads/2015/06/EITOC-2015-C%C4%B0LT-I1.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 380

4. Kandır, S.; Karadeniz, E.; Erişmiş, A., Döviz Kuru Riskinin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Turizm Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi , 2011-11-17, 2011-11-19, Düzce, Türkiye, 2011. 100

3. Karadeniz, E.; Kandır, S.; İskenderoğlu, Ö.; Önal, Y., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi. 11. Ulusal Turizm Kongresi , 2010-12-16, 2010-12-18, Aydın, Türkiye, 2010. 95

2. Tezcan, K.; Karadeniz, E.; Önal, Y.; Kandır, S., Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-05-15, 2008-05-17, Antalya, Türkiye, 2008. 85

1. Akel, V.; Kandır, S.; Karadeniz, E., Yatırım Fonu Getirilerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi. 11. Ulusal Finans Sempozyumu , 2007-09-12, 2007-09-14, Ankara, Türkiye, 2007. 100

Ulusal - Yürütücü 400

4. ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE KÂRLILIĞA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2656, 20000 TL, Yürütücü, 2020, Devam ediyor... 100

3. YÖNETİMSEL AŞIRI GÜVENİN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE HARCAMALARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2655, 20000 TL, Yürütücü, 2020, Devam ediyor... 100

2. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN SERMAYE YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ: ULUSLARARASI BİR ANALİZ, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2657, 20000 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100

1. Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı: Akdeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma, BAP, Proje No: BAP-SOBE TİOB (SK) 2012-3 YL, 5000 TL, Yürütücü, 2012,Tamamlandı. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 800

4. Fatma Senem BEYAZ, YİYECEK İÇECEK ENDÜSTRİSİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

3. Cemile ÖCEK, KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE VE AVRUPA'DAKİ HALKA AÇIK KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

2. Banu ZENCİR, MERSİN’DE FAALİYET GÖSTEREN TURİZM İŞLETMELERİNİN BASEL II KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİNİN ANALİZİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

1. Selda KAHİLOĞULLARI, BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNİN KULLANIMI: AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası 1750
1. ISLETME VE IKTISAT CALISMALARI DERGISI , ASSOCIATE EDITOR, E-ISSN : 2147-804X , 2014-01-06 - Devam ediyor. 1000
2. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING , SECTION EDITOR, E-ISSN : 2146-4405, 2011-03-07 - Devam ediyor. 250
3. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES , SECTION EDITOR, E-ISSN : 2146-4138, 2011-01-03 - Devam ediyor. 250
4. ANATOLIA TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI , EDITORIAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 1300 - 4220, 2012-01-09 - Devam ediyor. 250
Ulusal 125
1. SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, E-ISSN : 1304-7590, 2012-01-02 - Devam ediyor. 125
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 28
1. ANATOLIA: TURIZM ARAşTıRMALARı DERGISI , [ 2015 : 0 ] . 0
2. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES , [ 2016 : 1 ] . 4
3. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING , [ 2015 : 0 ] . 0
4. NIğDE ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKüLTESI DERGISI , [ 2015 : 2 ] . 8
5. SOSYO EKONOMIK HAKEMLI DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
6. ÇANKıRı KARATEKIN ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 4
7. ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
8. İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ , [ 2016 : 1 ] . 4
Ulusal 25
1. En İyi Doktora Tezi Mansiyon Ödülü IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 2008-04-23, Antalya, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi 2-2-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz Dönem Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TYL523 Turizm İşletmelerinde Sürdürül Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TİO 623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR 304 Finansal Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI 326 Finansal Tablolar Analizi Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI 406 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TYL510 Yöneticiler İçin Entelektüel F Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUI 303 Finansal Yönetim Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR 303 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-2-3
Güz TUI 411 Girişimcilik Turizm Fakültesi 2-2-3
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 625 Turizm Sektöründe Kurumsal Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TYL509 Turizm Sektöründe Fzibilite Ça Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmelerinde Yönet... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Güz TİO 623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Dokt... 3-0-3
Güz TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TUI326 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar REH 108 Finansal Okur - Yazarlık Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 1-1-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TEZ Tez Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TİO 528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ( Yük... 3-0-3
Bahar TİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar TİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabil... 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 533 Turizm İşletmelerinde Değer Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-625 Turizm Sektöründe Kurumsal Yön Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI406 Tourısm Investments&Project An Turizm Fakültesi 3-0-3
Bahar GST114 Finansal Okur Yazarlık Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 622 Turizm Sektöründe Finansman Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 763 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO-623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Yaz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUI304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR406 Tourısm Investments and Projec Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 622 Turizm Sektöründe Finansman Te Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO 620 Turizm Sektöründe Firma Değerl Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TUI303 Fınancıal Management Turizm Fakültesi 3-0-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TİO-623 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TİO 763 Turizm İşletmelerinde Sermaye Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TUR304 Fınancıal Statements Analysıs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 208 Finansal Tablolar Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO-528 Turizm İşletmelerinde İleri Fi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-530 Çalışma Sermayesi Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR303 Fınancıal Management Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 3-0-3
Güz İBY 409 Seminer - 1 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TİO 529 Turizm İşletmelerinde Strateji Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Yaz ISL362 Finansal Yönetim İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar İBY 422 Sermaye Piyasası Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar İBY 410 Seminer 2 Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 0-2-1
Bahar İBY 316 Vergi ve Vergilendirme Teknikl Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TİO-608 Turizm Sektöründe Finansal Pol Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 3-0-3
Güz İBY 205 İşletme Finansmanı Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TIS305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz İBY 405 Yatırım Proje Analizi Silifke Uygulamalı Teknoloji ... İşletme Bilgi Yönetimi 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-0-1
Yaz ISL262 Finansal Tablo Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Yaz İŞL462 Yatırım Proje ve Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 3-0-3
Yaz ISL462 Yatırım Proje Analizi İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Proje Analizler Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Bahar TI316 Mali Tablolar Analizi Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Bahar TI412 Turizm Yatırım Projeleri Anali Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TI427 Türk Vergi Sis. Uyg. Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TIK305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Konaklama İşletmeciliği 1-2-2
Güz TI321 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2
Güz TI427 Türk Vergi Sistemi Uygulamalar Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 1-2-2
Güz TIS305 Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Ote... Seyahat İşletmeciliği 1-2-2
Güz TUR107 Busıness Mathematıcs Turizm İşletmeciliği ve Ote... Turizm İşletmeciliği ve Ote... 2-0-2