Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Efrumiye Ertekin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4717 .
Oluşturma
:
2015-07-15 07:51:09 .
Düzenleme
:
2018-12-24 15:14:51 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TARİH ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 1988
YÜKSEK LİSANS TARİH MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA TARİH MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2002
DOÇENTLİK ESKİ ÇAĞ TARİHİ ÜAK 2008
Doktora Tezi

1. III. Yüzyılda Kariyer Yapmış Küçükasya Kökenli Roma Senatörleri Danışman: Dr. Bülent İplikçioğlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Yüksek Lisans Tezi

1. Hellenizm ve Roma döneminde Batı Anadolu Kentlerinde Kamu Hizmetleri Danışman: Dr. Nuray Yıldız, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BÖLÜM BAŞKANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-06-16 - 2017-06-16
FAKÜLTE KURULU ÜYESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-06-16 - 2017-06-16
ANABİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-06-16 - 2017-06-16
ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-06-16 - 2017-06-16
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2013
2. Ertekin, E. “Principatus Döneminde Lycia et Pamphylia Eyaleti’nde Görev Yapmış Olan Curatores Rei Publicae ve Correctores. THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE STUDİES, 2013, 6, 497-524. 200 + 0
2008
1. Ertekin, E. Roma Çağında Kilikia’dan Yolsuzluk Örnekleri. OLBA, 2008, 16, 361-383. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1600
2010
8. Ertekin, E. Diocletianus ve Constantinus Reformlarından Sonra Roma Bürokrasisi. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2010, 135, 57-66. 200 + 0
2009
7. Ertekin, E. Principatus Devri Senatus Sınıfı Memuriyet Kariyeri. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2009, 131, 29-38. 200 + 0
6. Ertekin, E. Atinalı Sofist Herodes Atticus’un Asia Eyaleti Correctorluğu. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2009, 132, 77-84. 200 + 0
2004
5. Ertekin, E. Principatus Devrinde Roma’nın Vergi Politikası II. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2004, 118, 19-26. 200 + 0
2003
4. Ertekin, E. Principatus Devrinde Görev Yapmış Olan Ephesos Agoranomos’ları II. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2003, 112, 35-42. 200 + 0
3. Ertekin, E. Principatus Devrinde Roma’nın Vergi Politikası I. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2003, 115-117, 19-26. 200 + 0
2002
2. Ertekin, E. Platon’da Kadın ve Eğitimi. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2002, 108, 54-50. 200 + 0
1. Ertekin, E. Principatus Devrinde Görev Yapmış Olan Ephesos Agoranomos’ları I. ARKEOLOJİ VE SANAT, 2002, 111, 13-26. 200 + 0
Ulusal - Diğer 500
2014
5. Ertekin, E.; Gül, S. Roma'da Krallık Dönemi: Kralın Belirlenmesi. SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2014, 4, 39-56. 100 + 0
2012
4. Ertekin, E. Principatus Devri Roma Senatus’u: Üye Sayısında Düzenlemeler (Lectio Senatus), Senatus’a Giriş Koşulları ve Yolları, Yasal İşleyiş. SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2012, 2, 33-59. 100 + 0
2011
3. Ertekin, E. Roma Devletinin Hıristiyanlığı Ortadan Kaldırmaya Yönelik Son Hamlesi: Büyük Takibat (303-311). SELEUCİA AD CALYCADNUM, 2011, 1, 91-109. 100 + 0
2005
2. Ertekin, E. İlkçağ’da Tarsus ‘Ketencileri’i ve Ketenleri. OLBA, 2005, 11, 155-175. 100 + 0
2004
1. Ertekin, E. Principatus Devri Kilikia Kökenli Roma Senatörleri. OLBA, 2004, 9, 163-179. 100 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 800

4. ERTEKİN, E., Ankyralı Roma Senatörleri. Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, 2012-10-24, 2015-10-25, ANKARA, Türkiye, 2012. 200

3. ERTEKİN, E., MÖ 1500-1200 Yılları Arasında Antik Yakındoğu’da Uluslararası Sistem ve Kıbrıs Bakırı”. 3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, 2012-09-18, 2012-09-20, MERSİN, Türkiye, 2012. 200

2. ERTEKİN, E., Roma Çağında Hierapolıs Ve Laodikeia’da Tekstil ve Tekstil Sektöründeki Meslek Örgütleri (Ergasia’lar). Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2006-09-06, 2006-09-08, DENİZLİ, Türkiye, 2006. 200

1. ERTEKİN, E., Dion Khrysostomos’un İkinci Tarsus Söylevi Işığında Tarsus Kentinin Siyasal Problemler. Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II, 2005-09-22, 2005-09-24, MERSİN, Türkiye, 2006. 200

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 300

3. ERTEKİN, E., ”Tarsus’ta İmparator Kültü Festivalleri. 2. Tarsus Kent Sempozyum, 2013-11-15, 2013-11-17, TARSUS, Türkiye, 2013. 100

2. ERTEKİN, E., Akdeniz Dünyasının Bilinen İlk Denizcilik Kanunu: Rodos Avarya Kanunu. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu- III: Mersin ve Doğu Akdeniz,, 2011-04-07, 2011-04-08, MERSİN, Türkiye, 2011. 100

1. ERTEKİN, E., Pompeius’dan Justinianus’a Kadar Kilikya’da Roma Eyalet (Provincia) Organizasyonu. Mersin Sempozyumu, 2008-09-19, 2008-09-22, MERSİN, Türkiye, 2008. 100

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Sehergül Gül, Polybios'un Karma Anayasa Kuramı Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 9
1. OLBA , [ 2017 : 1 ] . 5
2. THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES , [ 2014 : 1 ] . 4
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. SELEUCİA , [ 2016 : 2 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR120 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR115 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR120 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 620 Latince Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR115 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 613 Roma'nın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR310 Siyasal Düşünceler Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR 620 Latince Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SNT 219 Eski Yunanca I Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 613 Roma'nın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz TAR 621 Hellence Tarih Metinleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar TAR 614 Çağdaş Roma Tarihçiliği Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Doktora ) 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 613 Romanın Sosyal Tarihi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar PSİ142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar PSI142 Sosyal Psikolojiye Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Bahar TAR412 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 0-2-1
Güz TAR411 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz OSD Eski Yunanca II Rektörlük 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR 537 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 530 Eskibatı Tarihi Kaynak Dilleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR328 Roma Döneminde Anadolu Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR 520 Eskibatı Tarihi Çalışma Araçla Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz GK205 Uygarlık Tarihi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek... Beden Eğitimi ve Spor Öğret... 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR409 Tarih Öğretim Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz KÇA 505 Eski Çağda Kadın Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Araştırmaları 3-0-3
Güz TAR 525 Roma Devlet Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 3-0-3
Güz PF 10 Öğretmenlik Uygulaması Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Yönetim B... 2-6-5
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TAR328 Roma Döneminde Anadolu Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR214 Mitoloji Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Bahar TAR110 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar TAR334 Latince II Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR222 Bizans Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar TAR430 Latince IV Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Bahar OSD Latince'ye Giriş II Rektörlük 2-0-2
Güz TAR335 Latince I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz TAR217 Roma Tarihi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR409 Tarih Öğretim Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz TAR109 İlkçağda Anadolu ve Akdeniz I Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 2-0-2
Güz TAR327 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz TAR423 Latince III Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih 3-0-3
Güz OSD Latince'ye Giriş I Rektörlük 2-0-2