Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Arş. Gör. Dr. Emre Esat Topaloğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
.
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
5288 .
Oluşturma
:
2015-09-07 08:08:00 .
Düzenleme
:
2017-04-24 16:16:26 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BANKACILIK/FİNANS CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS İŞLETME NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA İŞLETME MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz Danışman: Dr. ALI BAYRAKDAROGLU, Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Nevşehir, Türkiye, .

Theses_001.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 3200
2017
16. Topaloğlu, E.; Ege, I. CEO İKİLİĞİ (DUALITY) VE YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SERMAYE YAPISI KARARLARINA ETKİSİ. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 60, 1-9. 200 + 0
15. Topaloğlu, E.; Coşkun, N. FİRMA KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA TESPİTİ: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017, 22, 95-112. 200 + 0
http://http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-1-yazi9-31012017.pdf

Publications_014.pdf

2016
14. Coşkun, N.; Topaloğlu, E. MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA. NKÜ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, ÖZEL SAYI, 68-82. 200 + 0
Publications_013.pdf

13. Ege, I.; Karakozak, O.; Topaloğlu, E. Emeklilik Yatırım Fonlarının ELECTRE Yöntemi ile Performansının Analizi. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR, 2016, 53, 59-68. 200 + 0
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/index-1.html

12. Topaloğlu, E.; Nur, T. NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA. AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016, 53, 304-317. 200 + 0
http://www.akademikbakis.org/dergi//nakit-donusum-suresinin-finansal-performansa-etkisi-kurumsal-yonetim-endeksinde-bir-uygulama201601.pdf

Publications_009.pdf

11. Topaloğlu, E.; Coşkun, N.; özkan, C. Sahiplik Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksi’ndeki Şirketlerde Test Edilmesi. FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR, 2016, 53, 85-107. 200 + 0
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/

Publications_011.pdf

10. Ege, I.; Topaloglu, E.; Karakozak, O. Nakit Dönüşüm Süresi Analizi: BIST-50 Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Ampirik Bir Uygulama. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, 9, 179-193. 200 + 0
Publications_010.pdf

9. Karakozak, O.; Topaloğlu, E. İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ: ALTMAN, SPRINGATE ve FULMER MODELLERİ ile BİST-100 UYGULAMASI. NKÜ SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ, 2016, ÖZEL SAYI, 114-126. 200 + 0
Publications_012.pdf

2015
8. Ege, I.; Topaloglu, E.; Coskun erdogan, D. Pension Mutual Funds Investment Performance: The Case of Turkey. JOURNAL OF BUSİNESS QUANTİTATİVE ECONOMİCS AND APPLİED MANAGEMENT RESEARCH, 2015, 2, 1-12. 200 + 0
Publications_008.pdf

7. Ege, I.; Topaloğlu, E.; Karakozak, O. CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye'deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2015, 8, 109-126. 200 + 0
http://iibfdergi.nigde.edu.tr/article/viewFile/5000139595/5000134497

Publications_001.pdf

2014
6. Topaloglu, E. Finansal Krizlerin BIST Metal Eşya, Makina Endeksi'nde Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Performanslarına Etkisinin TOPSIS Yöntemi İle Ölçülmesi. YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2014, 22, 286-305. 200 + 0
Publications_002.pdf

2013
5. Ege, I.; Topaloglu, E.; özyamanoglu, M. Finansal Performans İle Kurumsal Yönetim Notları Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir Uygulama. AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, 2013, 5, 100-117. 200 + 54
Publications_003.pdf

2012
4. Ege, I.; Topaloglu, E.; şener, Z. Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sistemindeki Leasing ve Factoring İşlemlerine Etkisi (2001-2010 Dönemi). SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 4, 159-169. 200 + 0
Publications_007.pdf

3. Topaloglu, E.; Bayrakdaroglu, A. Entelektüel Sermayenin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 2012, 11, 332-352. 200 + 3
Publications_004.pdf

2. Ege, I.; Topaloglu, E.; Coskun, D. Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin İMKB’de Test Edilmesi. MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ , 2012, 56, 175-190. 200 + 36
Publications_005.pdf

2011
1. Ege, I.; Topaloglu, E. Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Yatırım Performanslarının Analizi. EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 2011, 3, 79-89. 200 + 12
Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 100
2010
1. Ege, I.; Coskun, D.; Topaloglu, E. Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Türk Bankacılık Sektöründe Test Edilmesi (2006-2010). MALİ UFUKLAR DERGİSİ, 2010, 46, 57-63. 100 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 250
1. Ege, I.; Topaloglu, E. Uluslararası Finans Teori Politika ve Uygulama, içinde "Uluslararası Bankacılık" Bölümü, ISBN: 978-605-344-242-4, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 502 Sayfa, Türkçe, ANKARA, Türkiye, 2015. 125
2. Ege, I.; Topaloğlu, E. Para-Banka-Kredi ve Finansal Sistem, ISBN: 978-605-344-418-3, Gazi Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 29 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2016. 125
http://www.gazikitabevi.com.tr/
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 730

4. Yıkılmaz Erkol, A.; Topaloğlu, E.; Karakozak, Ö., KAR PAYI DAĞITIM KARARLARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BORSA İSTANBULDA BİR ARAŞTIRMA . ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ , 2016-11-26, 2016-11-27, İstanbul, Türkiye, 2016. 200
http://www.icomep.com/

3. Darıcı, B.; Büker, M.; Topaloğlu, E., Türkiye'deki Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Ekonomiye Etkisi. Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 2011-06-23, 2011-06-25, Saraybosna, Bosna Hersek, 2011. 200
Scientific_Meetings_002.pdf

2. DARICI, B.; SOLAK, B.; COSKUN, D.; TOPALOGLU, E., Bankaların Kredi Kullandırırken Karşılaştıkları Sorunlar: Şırnak İli Örneği. Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , 2011-06-23, 2011-06-25, Saraybosna, Bosna Hersek, 2011. 130
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Coşkun, D.; Topaloğlu, E., İdil’de Kurulacak Olan Havaalanının İlçenin Sosyo-Ekonomik Yapısına Muhtemel Etkileri. Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu, 2011-03-12, 2011-03-13, Şırnak, Türkiye, 2011. 200

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. TOPALOĞLU, E.; KARAKOZAK, Ö., FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN TESPİT EDİLMESİ: MALİ SEKTÖR ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongres, 2017-05-11, 2017-05-14, GAZİANTEP, Türkiye, 2017. 100
https://www.iksad.com/

1. Ege, İ.; Karakozak, Ö.; Topaloğlu, E., Azerbaycan ve Türkiye Bankacılık Sektörlerinin Basel Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizonlar, 2016-09-28, 2016-09-30, Bakü, Azerbaycan, 2016. 100
Scientific_Meetings_003.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. EGE, İ.; COŞKUN, D.; TOPALOĞLU, E., Finansal Krizlerin Bankacılık Sektöründeki Bilanço Dışı Faaliyetlere Etkisi: Türkiye Örneği (2001-2008). 10.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2011-05-05, 2011-05-07, İZMİR, Türkiye, 2011. 100

Ulusal - Özet - Poster 50

2. TOPALOĞLU, E., Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi I-II. Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS), 2017-07-31, 2017-08-11, Denizli, Türkiye, 2017. 25
http://www.pau.edu.tr/eys/tr

1. TOPALOĞLU, E., Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi I-II. Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS), 2017-07-31, 2017-08-11, Denizli, Türkiye, 2017. 25
http://www.pau.edu.tr/eys/tr

Ulusal 65
1. MALİ UFUKLAR DERGİSİ , EDİTORİAL BOARD MEMBER, ISSN : 1, E-ISSN : 1, 2012-01-02 - Devam ediyor. 65
Ulusal 25
1. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 2011-04-16, İZMİR, Türkiye. 25