Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Emine Öncü
Özgeçmiş
:
Birim
:
Hemşirelik Fakültesi / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4219 .
Faks
:
+90-324-3610571 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-10 06:39:50 .
Düzenleme
:
2018-11-02 16:11:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS HEMŞİRELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1994
YÜKSEK LİSANS HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
DOKTORA HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde akut alevlenme sonrası TENS uygulamasının solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Danışman: Dr. Handan ZİNCİR, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, KAYSERİ, Türkiye, 2014.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin Mesleki Eğitim Merkezine devam eden çırakların istismar durumlarının değerlendirilmesİ Danışman: Dr. Figen Işık ESENAY, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-23 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-11-06 - 2018-11-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-11-06 - 2018-11-06
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3750
4. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yurtsever, D.; Bulut, E.; Peker, E. Comparison of Interactive Education Versus Fluorescent Concretization on Hand Hygiene Compliance Among Primary School Students: A Randomized Controlled Trial. THE JOURNAL OF SCHOOL NURSİNG, , , 105984051878544-. 850 + 0
https://journals.sagepub.com/loi/jsn

Publications_004.pdf

2018
3. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E. An evaluation of the effectiveness of nursing students’xx hand hygiene compliance: A cross-sectional study. NURSE EDUCATİON TODAY, 2018, 65, 218-224. 950 + 0
10.1016/j.nedt.2018.02.027

Publications_014.pdf

2017
2. öncü, E.; Zincir, H. The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized Controlled Trial.. JOURNAL OF CLİNİCAL NURSİNG, 2017, 26, 1834-1844. 1000 + 0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27325551

Publications_008.pdf

2013
1. öncü, E.; Kurt, A.; Esenay, F.; özer, F. Abuse of Working Children and Influencing Factors, Turkey. CHİLD ABUSE & NEGLECT, 2013, 37, 283-291. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.11.006

Publications_001.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
3. öncü, E.; Selvi, H.; Köksoy vayısoğlu, S.; Ceyhan, H. Hemşirelik öğrencilerinde Beyin Göçüne Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 207-215. 0 + 0
10.17826/cumj.427962

Publications_005.pdf

2. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S. D Tipi Kişilik Ölçeğinin Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. ANKARA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 4, 646-656. 0 + 0
10.17098/amj.497485

Publications_017.pdf

2015
1. öncü, E.; Köksoy, S.; Sungur, M. Tutuklu ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk Nedenleri ve Acil Ambulans Kullanımı Özellikleri . JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2015, 5, 694-698. 0 + 0
http://www.jcam.com.tr/files/JCAM-2355.pdf

Publications_010.pdf

Uluslararası - Alan endexleri 0
2018
5. Köksoy vayısoğlu, S.; öncü, E. Hemşirelik öğrencilerinde bireysel çalışma yönteminin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına ve sağlık öz yeterlilik algısı üzerine etkisi. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 2198-2214. 0 + 0
10.14687/jhs.v15i4.5278

Publications_011.pdf

4. öncü, E. Globalization and changing nursing workforce within the framework of flexibility model. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2018, 15, 1185-1192. 0 + 0
10.14687/jhs.v15i2.4842

Publications_006.pdf

3. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Güven, Y.; önen, E.; Bulut, E.; çekiç, H.; öztürk, F. The prevalence of pediculus capitis in primary schools in a city of Turkey and the efficacy of health education in treatment. MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2018, 7, 469-475. 0 + 0
10.5455/medscience.2018.07.8840

Publications_013.pdf

2017
2. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; önen, E. Bir il örneğinde Sağlıkta Dönüşüm sonrası I. basamak sağlık hizmetleri kullanımı ve ilişkili faktörler. JOURNAL OF HUMAN SCİENCES, 2017, 14, 4546-4560. 0 + 0
10.14687/jhs.v14i4.4923

Publications_016.pdf

2012
1. Köksoy vayısoğlu, S.; öncü, E.; şermet kaya, .; Sungur, M. First Aid Knowledge Levels of Prison Inmates. TURKİSH JOURNAL OF EMERGENCY MEDİCİNE, 2012, 12, 20-24. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.17098/amj.497485

Publications_015.pdf

Ulusal - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2014
1. öncü, E.; Köksoy vayısoğlu, S.; Sungur, M. Tutuklu ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk Nedenleri ve Acil Ambulans Kullanımı Özellikleri. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2014, 6, 694-698. 0 + 0
Ulusal - Alan endexleri 0
2013
2. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş aktan, B. Kadınlarda ruh sağlığını ve aile işlevlerini etkileyen etmenler. JOURNAL OF ANATOLİA NURSİNG AND HEALTH SCİENCES, 2013, 16, 154-162. 0 + 0
2012
1. öncü, E.; Kurt, A.; Esenay, F.; özer, F. Calisan cocuklarin ailede istismari. TURKİSH JOURNAL OF PUBLİC HEALTH, 2012, 10, 128-140. 0 + 0
Uluslararası - Kitapta Bölüm Yazma 20500
1. öncü, E. Sağlık Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, ISBN: 978-605-288-391-4, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 250
2. öncü, E. The Most Recent Studies in Science and Art, ISBN: 978-605-288-356-3, Gece Publishing, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 11 Sayfa, İngilizce, Ankara, Türkiye, 2018. 20250
1. öncü, E.; Zincir, H. Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, ISBN: 978-605-9942-49-2, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 625
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 600

2. ÖNCÜ, E., Sağlık Okuryazarlığının Hipertansiyon Kontrolünde Önemi. 1.Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, Mersin, Türkiye, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/index.php/2018/12/20/akdeniz-sempozyumu-bildiri-tam-metinleri-kitabi/

1. ÖNCÜ, E., Çalışan Çocuklar/ Gençler Arasında Madde Kullanım Özellikleri ve İlişkili Faktörler. 5.Asoscongress Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, 2018-10-25, 2018-10-27, İstanbul, Türkiye, 2018. 200
http://kayit.asoscongress.com/files/asos2018ist/Saglik.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 100

1. ÖNEN, E.; ÖNCÜ, E., Kırsalda Sağlık Hizmetleri Kültürü ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Etkileyen Faktörler. 1.Uluslarası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 100
Scientific_Meetings_018.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 570

4. ÖNCÜ, E.; ÖNEN, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S., Türkiye’de bir ilde sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde okul çağı çocuklarının sağlık durumu ve konut koşulları ile ilişkisi. 3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 2018-06-27, 2018-07-01, Nahçıvan, Azerbaycan, . 100

3. ÖNCÜ, E.; VAYISOĞLU, S.; GÜVEN, Y.; AKTAŞ, G.; CEYHAN, H.; KARAKUŞ, E., Hipertansiyonu olan bireylerin kronik hastalık yönetimine ilişkin değerlendirmeleri ve sağlık okur yazarlığı ile ilişkisi. 12. Uluslararası İstanbul Aile Hekimliği Kongresi , 2018-05-04, 2018-05-05, İstanbul, Türkiye, 2018. 85
Scientific_Meetings_020.pdf

2. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E., Bir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüm sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kullanımı İle İlişkili Faktörler . 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

1. Öncü, E.; Zincir, H.; Elmalı, F., The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Acute Exacerbation: Randomized Controlled Trial. II. International Clinical Nursing Research Congress, 2015-06-24, 2015-06-27, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 535

8. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; GÜVEN, Y., Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında kişisel ve işle ilişkili riskler: Bir üniversite örneğinde kesitsel çalışma. 12.Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, İstanbul, Türkiye, . 50

7. KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNCÜ, E., Öğretim Elemanlarında Kuru Göz Sıklığı. 1.Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2018-04-23, 2018-04-26, Ankara, Türkiye, . 50

6. Karacaoğlu, Y.; Öncü, E., Kan Bağışladınız mı?. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

5. Vayısoğlu, S.; Öncü, E., Hemşirelik Öğrencilerinde Bireysel Çalışma Yönteminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

4. Önen, E.; Öncü, E., Elektromanyetik Alan Etkilenimi ve Sağlık Çalışanlarında Sağlığa Etkileri. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

3. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y.; Bulut, E.; Çekiç, H.; Değirmenci, F., Bir İlin Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Üç Bölgesinde İlkokullarda Pediculus Capitis Yaygınlığı ve Sağlık Eğitiminin Tedavide Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 40
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

2. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E., Hemşirelik öğrencilerinde el hijyeni uygulamalarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 47
http://daahk.org/trkc/ttp://

1. ÖNCÜ, E.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; LAFCI, D.; YILDIZ, E., Hemşirelik öğrencilerinde el hijyeni uygulamlarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, . 47

Ulusal - Özet - Sözlü 132

3. KARA, A.; ADIYAMAN, Z.; KÖKSOY VAYISOĞLU, S.; ÖNCÜ, E., Hemşirelik eğitiminde kısa mesaj kullanımı. 17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2018-04-04, 2018-04-06, Çanakklae, Türkiye, . 32

2. Öncü, E., E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kalan Tutuklu ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk ve 112 Kullanım Nedenleri: Mersin Örneğinde Tanımlayıcı Çalışma. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Öncü, E., Mersin’de Çalışan Çocukların İstismar Durumları ve İstismarı Etkileyen Risk Faktörleri . V. Ulusal Ana- Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Özet - Poster 173

8. Karacaoğlu, Y.; ÖNCÜ, E.; YILMAZ, F., Düzenli kan bağışının önündeki engeller. 11. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2018-03-11, 2018-03-15, Antalya, Türkiye, . 25

7. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y., Kırsal Bölgede Bulunan Bir İlkokulda Öğrencilerin Sağlık Sorunları ve Okul Çevresinin Sağlığa Uygunluğunun Değerlendirilmesi . 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 23
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/19uhsk.pdf

6. ÖNCÜ, E.; ZİNCİR, H., Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının Kullanımı. Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2015-05-27, 2015-05-29, , Türkiye, . 25

5. Öncü, E., Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının Kullanımı. Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2015-05-27, 2015-05-29, Kayseri, Türkiye, 2015. 25
Scientific_Meetings_002.pdf

4. Öncü, E., Birinci Basamakta Hemşireler Tarafından Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Uygulanabilecek Non- Farmakolojik Girişimler. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013-04-19, 2013-04-21, Konya, Türkiye, 2013. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Öncü, E., Mersin’de Kadınlar Kendilerini Ne Kadar Servikal Kansere Aday Görüyor? Halk Eğitim Merkezlerinde Kesitsel Bir Çalışma. 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 25
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Köksoy, S.; Öncü, E., Cezaevinde Bulunan Mahkûmların İlkyardım Bilgi Düzeyleri. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2015-06-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 25
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Türkleş, S., Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-22, 2011-09-24, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2869, 3500 TL, Yürütücü, 2019, Devam ediyor... 100
http://bap2.mersin.edu.tr/kullan%C4%B1c%C4%B1/proje-g%C3%B6ster/931

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde akut alevlenme sonrası tens uygulamasının solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, BAP, Proje No: TDK-2013-4541, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 1000

5. Halil Ceyhan, Bir İlde Gürültüye Maruziyetin İlkokul Çocuklarının Sağlığına Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

4. Yasemin Güven, Bir İlde 7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Abur Cubur Tüketim Sıklığı ve Obezite İle İlişkisi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

3. Ezgi Önen, Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları İle Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

2. Ümit Yiğit, Bir Ilde Bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Gören Çiraklarin Madde Kullanim Durumlari ve Ilişkili Faktörler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

1. Yıldız Karacaoğlu, Üniversite öğrencilerinde kan bağışı sürecine ilişkin broşür ve video ile yapılan bilgilendirmenin bağışa ilişkin yaşanılan korku ve kaygı azaltma ile kan bağışı davranışı üzerine etkisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 3 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği Klini Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1-16-9
Güz HEM 335 Epidemiyoloji Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 403 Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 4-10-9
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 240 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 555 Epidemiyoloji ve Araştırma Tas Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HEM 528 Halk Sağlığı Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 240 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 528 Halk Sağlığı Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 555 Epidemiyoloji ve Araştırma Tas Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SYO305 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EB 214 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB206 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9