Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Emine Öncü
Özgeçmiş
:
Birim
:
İçel Sağlık Yüksekokulu / Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Içel Sağlık Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4219
Faks
:
+90-324-3610571
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-06-10 06:39:50
Düzenleme
:
2017-10-15 00:35:21
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
DOKTORA HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2014
Doktora Tezi

1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde akut alevlenme sonrası TENS uygulamasının solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Danışman: Dr. Handan ZİNCİR, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, KAYSERİ, Türkiye, 2014.

Theses_001.pdf

Yüksek Lisans Tezi

1. Mersin Mesleki Eğitim Merkezine devam eden çırakların istismar durumlarının değerlendirilmesİ Danışman: Dr. Figen Işık ESENAY, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2009.

Theses_002.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
YARDIMCI DOÇENT DOKTOR MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015-09-23 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ANABİLİM DALI BAŞKANI İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-11-06 - 2018-11-06
YÜKSEKOKUL KURULU ÜYESİ İÇEL SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-11-06 - 2018-11-06
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1950
2017
2. öncü, E. The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Randomized Controlled Trial.. JOURNAL OF CLİNİCAL NURSİNG, 2017, 26, 1834-1844. 1000 + 0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27325551

Publications_008.pdf

2013
1. öncü, E.; Kurt, A.; Esenay, F.; özer, F. Abuse of Working Children and Influencing Factors, Turkey. ELSEVİER BV, 2013, 37, 283-291. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.11.006

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 680
2014
4. öncü, E.; Köksoy, S.; Sungur, M. Tutuklu ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk Nedenleri ve Acil Ambulans Kullanımı Özellikleri. JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2014, 3, 1-5. 200 + 0
10.4328/JCAM.2355

Publications_007.pdf

2013
3. Türkleş, S.; Yılmaz, M.; özcan, A.; öncü, E.; Karataş, B. Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2013, 16, 154-162. 120 + 0
Publications_006.pdf

2012
2. öncü, E.; Kurt, A.; Esenay, F.; özer, F. Çalışan Çocukların Ailede İstismarı. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ, 2012, 10, 128-140. 190 + 0
Publications_005.pdf

1. Köksoy, S.; öncü, E.; şermet, .; Sungur, M. Cezaevinde Bulunan Mahkumların İlk Yardım Bilgi Düzeyleri. TÜRKİYE ACİL TIP DERGİSİ, 2012, 12, 20-24. 170 + 0
10.5505/1304.7361.2012.88609

Publications_004.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 625
1. öncü, E.; Zincir, H. Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, ISBN: 978-605-9942-49-2, Akademisyen Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 18 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 625
Uluslararası - Tam Metin - Poster 0

1. ÖNEN, E., Kırsalda Sağlık Hizmetleri Kültürü ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Etkileyen Faktörler. I Uluslararası 4 Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 2017-10-21, 2017-10-24, Şanlıurfa, Türkiye, 2017. 0
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/5054/2370

Uluslararası - Özet - Sözlü 200

2. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E., Bir İl Örneğinde Sağlıkta Dönüm sonrası I. Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Hizmet Kullanımı İle İlişkili Faktörler . 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 100
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

1. Öncü, E.; Zincir, H.; Elmalı, F., The Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Acute Exacerbation: Randomized Controlled Trial. II. International Clinical Nursing Research Congress, 2015-06-24, 2015-06-27, İstanbul, Türkiye, 2015. 100
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 337

7. Vayısoğlu, S.; Öncü, E., Hemşirelik Öğrencilerinde Bireysel Çalışma Yönteminin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

6. Karacaoğlu, Y.; Öncü, E., Kan Bağışladınız mı?. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

5. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y.; Bulut, E., Bir İlin Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Üç Bölgesinde İlkokullarda Pediculus Capitis Yaygınlığı ve Sağlık Eğitiminin Tedavide Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 40
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

4. Önen, E.; Öncü, E., Elektromanyetik Alan Etkilenimi ve Sağlık Çalışanlarında Sağlığa Etkileri. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2017-11-05, 2017-11-08, Ankara, Türkiye, 2017. 50
http://www.ulusalhemsirelikkongresi2017.org/bildiri_kitabi_1311.pdf

3. Öncü, E.; Önen, E., Indoor Aır Pollution and Its Effects on Health . Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Türkiye, 2017. 50
http://uscek.org/eng/

2. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Lafcı, D.; Yıldız, E., Hemşirelik öğrencilerinde el hijyeni uygulamalarının değerlendirilmesi. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 2017-05-11, 2017-05-14, Adana, Türkiye, 2017. 47
http://daahk.org/trkc/ttp://

1. Öncü, E.; Köksoy, S., Burnout Syndrome And Associated Factors Among Undergraduate And Vocational Nursing Students. II. International Clinical Nursing Research Congress, 2015-06-24, 2015-06-27, İstanbul, Türkiye, 2015. 50
Scientific_Meetings_009.pdf

Ulusal - Özet - Sözlü 100

2. Öncü, E., E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kalan Tutuklu ve Hükümlülerin Hastaneye Sevk ve 112 Kullanım Nedenleri: Mersin Örneğinde Tanımlayıcı Çalışma. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 50
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Öncü, E., Mersin’de Çalışan Çocukların İstismar Durumları ve İstismarı Etkileyen Risk Faktörleri . V. Ulusal Ana- Çocuk Sağlığı Kongresi, 2009-10-07, 2009-10-09, Gaziantep, Türkiye, 2009. 50
Scientific_Meetings_007.pdf

Ulusal - Özet - Poster 123

6. Öncü, E.; Vayısoğlu, S.; Önen, E.; Güven, Y., Kırsal Bölgede Bulunan Bir İlkokulda Öğrencilerin Sağlık Sorunları ve Okul Çevresinin Sağlığa Uygunluğunun Değerlendirilmesi . 19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2017-03-15, 2017-03-19, Antalya, Türkiye, 2017. 23
http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/19uhsk.pdf

5. Öncü, E., Hemşirelikte Ağrı Yönetiminde Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımının Kullanımı. Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 2015-05-27, 2015-05-29, Kayseri, Türkiye, 2015. 25
Scientific_Meetings_002.pdf

4. Öncü, E., Birinci Basamakta Hemşireler Tarafından Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylere Uygulanabilecek Non- Farmakolojik Girişimler. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013-04-19, 2013-04-21, Konya, Türkiye, 2013. 25
Scientific_Meetings_001.pdf

3. Öncü, E., Mersin’de Kadınlar Kendilerini Ne Kadar Servikal Kansere Aday Görüyor? Halk Eğitim Merkezlerinde Kesitsel Bir Çalışma. 14.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2011-10-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 25
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Köksoy, S.; Öncü, E., Cezaevinde Bulunan Mahkûmların İlkyardım Bilgi Düzeyleri. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011-10-04, 2015-06-07, Trabzon, Türkiye, 2011. 25
Scientific_Meetings_006.pdf

1. Türkleş, S., Kadınlarda Ruh Sağlığını ve Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2011-09-22, 2011-09-24, İstanbul, Türkiye, 2011. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

Ulusal - Yürütücü 100

1. Ailelerin Beslenme Alışkanlıkları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Çocukluk Çağı Obezitesi Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP2-2869, 3500 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde akut alevlenme sonrası tens uygulamasının solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, BAP, Proje No: TDK-2013-4541, 0 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50
Projects_001.pdf

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 0
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 3 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 240 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 528 Halk Sağlığı Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 555 Epidemiyoloji ve Araştırma Tas Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-11
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 240 Sağlık Politikaları ve Hemşire İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 528 Halk Sağlığı Hemşireliği II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Bahar HEM 555 Epidemiyoloji ve Araştırma Tas Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-0-2
Bahar HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SYO305 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 2-0-2
Güz HEM 335 Epidemiyoloji İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Güz HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Güz HEM 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı 4-0-4
Güz HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik ( Yüksek Lisans ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar HEM 412 Halk Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 6-10-9
Bahar HEM 330 Okul Sağlığı Hemşireliği İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB206 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 4-0-4
Bahar HEM 138 Sağlığın Korunması ve Geliştir İçel Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 2-0-2
Bahar EB 214 Ebelikte Öğretim İçel Sağlık Yüksekokulu Ebelik 3-0-3