Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Erdem Dönmez
Özgeçmiş
:
Birim
:
Su Ürünleri Fakültesi / Hastalıklar Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1327 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-20 10:25:23 .
Düzenleme
:
2018-12-27 09:50:00 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS+YÜKSEK LİSANS ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995
DOKTORA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2002
Doktora Tezi

1. Tilapia (Oreochromis niloticus)’larda Deneysel Streptococcus iniae Enfeksiyonunda Oluşan Histopatolojik Bulguların ve Bazı Kan Parametrelerinin İncelenmesi Danışman: Dr. İbrahim CENGİZLER, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye, 2002.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 1996-01-03 - 2004-08-16
YARDIMCI DOÇENT MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2004-08-16 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 5550
2018
7. Dönmez, A.; Cengizler, . Pathomorphology of Experimental Streptococcus iniae Infection in Tilapia (Oreochromis niloticus). INDİAN JOURNAL OF ANİMAL RESEARCH, 2018, 1, 22-33. 1000 + 0
DOI: 10.18805/ijar.10774.

2017
6. Korkmaz, C.; Dönmez, A. Effects of Diazinon on 17β-estradiol, Plasma Vitellogenin and Liver and Gonad Tissues of Common Carp (Cyprinus carpio, L., 1758). TURKİSH JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES , 2017, 17, 629-640. 1000 + 0
Publications_005.pdf

2016
5. Yilmaz, D.; Kalay, M.; Dönmez, A.; Yilmaz, N. Assessment of biological effects of environmental pollution in Mersin Bay (Turkey, northeastern Mediterranean Sea) using Mullus barbatus and Liza ramada as target organisms. ENVİRONMENTAL POLLUTİON, 2016, 208, 361-370. 750 + 0
https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.10.002

Publications_006.pdf

2009
4. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, C.; Genç, E.; şahin, G. Seasonal variation of Hysterothylacium aduncum (Nematoda: Raphidascarididae) infestation in sparid fishes in the Northeast Mediterranean Sea. TURKISH JOURNAL OF VETERİNARY & ANİMAL SCİENCES, 2009, 33, 517-523. 800 + 40
https://dx.doi.org/10.3906/vet-0703-12


Alıntılanma Sayısı: 8
3. özer, S.; Bulduklu, P.; Tezcan, S.; Dönmez, A.; Aydin, E.; Aslan, G.; Emekdaş, G. Genetic diversity and antimicrobial susceptibility of motile aeromonads isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) farms. JOURNAL OF APPLİED ICHTHYOLOGY, 2009, 25, 195-200. 500 + 10
https://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0426.2008.01222.x


Alıntılanma Sayısı: 2
2008
2. Ozer, S.; Bulduklu, P.; Dönmez, A.; Koyuncu, C.; Serin, M.; Aslan, G.; Tezcan, S.; Aydin, E.; Emekdaş, G. Phenotypic and genetic homogeneity of Yersinia ruckeri strains isolated from farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum), in Mersin Province, Turkey. BULLETİN OF THE EUROPEAN ASSOCİATİON OF FİSH PATHOLOGİSTS, 2008, 28, 97-104. 500 + 25

Alıntılanma Sayısı: 5
2006
1. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, E. Effects of medium concentration and exposure period on the mercury accumulation in tissues of Cyprinus carpio (L. 1758). FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, 2006, 15, 1287-1291. 1000 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2018
2. Dönmez, A.; Yılmaz, D. Balıklarda viral ensefalopati ve retinopati. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, 2018, 35, 335-342. 200 + 0
http://http://www.egejfas.org/issue/36409/403689

2016
1. Dönmez, A. Balıklarda melanomakrofaj merkezleri. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ , 2016, 33, 81-87. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.1.12

Publications_004.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 1190
2015
6. Dönmez, A.; Yılmaz, D. Mersin Körfezi'nde Torquigener flavimaculosus Hardy & Randall, 1983 (Osteichthyes: Tetradontidae)’un Varlığının Bildirimi. YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2015, 4, 29-33. 200 + 0
10.17693/yunus.33248

5. Dönmez, A. Sucul Ortamlarda Biyoindikatör ve Biyobelirteçler. YUNUS ARAŞTIRMA BÜLTENİ, 2015, 3, 53-64. 200 + 0
10.17693/yunus.80218

2006
4. Dönmez, A.; özkan, F.; Kalay, M.; Koyuncu, C. FMC ve Malaşit Yeşili Sağaltım Dozlarının Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nın Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Getirdiği Değişimler. JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 61-64. 190 + 0
http://egejfas.org/2006_suppl_1.htm

3. Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Akvaryum Balıkları (Poecilidae)’nda Rastlanılan Lernea cyprinaceae (Linnaeus, 1758) Enfeksiyonu. JOURNAL OF FİSHERİES AND AQUATİC SCİENCES, 2006, 23, 265-267. 200 + 0
http://egejfas.org/pdf/2006-suppl/2006_23_sup2_18.pdf

2004
2. Kalay, M.; Koyuncu, C.; Dönmez, A. Mersin Körfezi'nden Yakalanan Sparus aurata (L. 1758) ve Mullus barbatus (L. 1758)'un Kas ve Karaciğer Dokularındaki Kadmiyum Düzeylerinin Karşılaştırılması. EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 2004, 13, 23-27. 200 + 0
2003
1. Kalay, M.; Dönmez, A.; Koyuncu, E. Tilapia nilotica (L., 1758)'nın Solungaç ve Karaciğer Dokularındaki Mangan, Demir ve Çinko Düzeyleri Üzerine Bakırın Etkisi. EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 2003, 13, 1-5. 200 + 0
Ulusal - Diğer 70
2010
1. özer, S.; Koyuncu, E.; Dönmez, A.; Sevim bulduklu, P.; Erdoğan, S. Mersin’de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792)’ında Saptanan Ektoparazit Protozoonlar. PENDİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ , 2010, 31, 43-52. 70 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 280

2. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Kurşun'un Cyprinus carpio'da Hepatosomatik indeks (HSI), Gonadosomatik indeks (GSI), Karaciğer ve Gonad Histolojisine etkileri.. 3.International Engineering and Natural Sciences Conference, 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Türkiye, 2018. 140

1. Korkmaz, C.; Ay, Ö.; Dönmez, A.; Demirbağ, B.; Erdem, C., Cyprinus carpio'da Kurşunun Üreme Fizyolojisine Etkileri. 3. International Engineering and Natural Sciences Conference, 2018-11-14, 2018-11-17, Diyarbakır, Türkiye, 2018. 140

Uluslararası - Özet - Sözlü 100

1. DÖNMEZ, A., Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Antibiyotik Kullanımının İnsan ve Hayvan Sağlığı ile Çevre Açısından Önemi. 2.Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Özkan, F., Mersin Yöresinde Ekonomik Değere Sahip Çipura (Sparus aurata L., 1758), Barbun (Mullus barbatus L., 1758) ve Kefal (Mugil cephalus L., 1758) Türlerinde Bakır, Çinko ve Kadmiyum Birikimi. . IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1997-09-17, 1997-09-19, Isparta, Türkiye, 1997. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 235

5. DÖNMEZ, A.; YILMAZ, D.; KALAY, M., Mersin Körfezi’nden Yakalanan Liza ramada ve Mullus barbatus’ta Karaciğer Enzim Aktivitesi ve Histopatolojik Değişimler. Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, 2016-05-31, 2016-06-03, Ankara, Türkiye, 2016. 50

4. Özer, S.; Sevim Bulduklu, P.; Dönmez, A.; Koyuncu, C., Mersin ilinde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)’larında streptokokkal etkenler ve antibakteriyel duyarlılıkları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 37

3. Dönmez, A.; Kalay, M.; Özkan, F.; Koyuncu, C., Nil Tilapyası (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’nda FMC ve Malaşit Yeşili’nin Sağaltım Dozlarının Oluşturduğu Strese Bağlı Olarak Bazı Kan Parametrelerinde Meydana Gelen Değişimler. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Türkiye, 2005. 47

2. Ayas, D.; Dönmez, A., Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazan (Cyprinus carpio)’larının Sıcak Tütsüleme Öncesi ve Sonrası Enterobacteriaceae Familyası Üyeleri Yönünden Araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2005-09-01, 2005-09-04, Çanakkale, Türkiye, 2005. 50

1. KOYUNCU, C.; DÖNMEZ, A., Poecilia reticulata'da Tespit Edilen Bazı Ektoparazitlerin Solungaç Dokuda Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2004-06-21, 2004-06-24, Adana, Türkiye, 2004. 50

Ulusal - Özet - Poster 67

3. Dönmez, A.; Korkmaz, C., Balon balıkları (Lagocephalus sceleratus ve Lagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, İzmir, Türkiye, 2012. 25

2. Dönmez, A.; Korkmaz, C., Karaduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce Dudaklı Kefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi.. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-03, İzmir, Türkiye, 2012. 25

1. Özer, S.; Koyuncu, C.; Dönmez, A.; Sevim , P.; Erdoğan, S., Mersin'de Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)'larının Paraziter Hastalıkları. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2007-09-04, 2007-09-07, Muğla, Türkiye, 2007. 17

Ulusal - Yürütücü 100

1. Aynalı Sazan (Cyprinus carpio, L., 1758)’da Diazinon’un Cinsiyet Steroidleri ve Vitellojenin Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Histopatolojisi, BAP, Proje No: BAP-FBE-YB(CK) 2012-3, 0 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 250

5. Mersin Körfezi'nde Organoklorlu Kirleticilerin Bentik Besin Zincirindeki Transferinin Kararlı İzotoplar Yardımıyla Belirlenmesi , TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK 115Y620 2015-2 , 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

4. Bazı Östrojenik Kimyasalların Mersin Körfezi'ndeki Düzeylerinin ve Endokrin Sistem Üzerine Etkilerinin Biyoindikatör Parametreler Yardımıyla Belirlenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TÜBİTAK-ÇAYDAG, 108Y259. 2008, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

3. Mersin Sahil Şeridindeki Cu, Fe, Zn, Cr, Cd, Ni, Al, Co ve Pb Kirlilik Düzeyinin İndikatör Türler, Su ve Sediment Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SÜF-TB(MK) 2006, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

2. Mersin İlinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchus mykiss) Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SÜF-YB(SÖ) 2004, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Mersin Bölgesi’nden Elde Edilecek Bazı Sparidae Türlerinde (Sparus aurata, Diplodus vulgaris ve Pagellus mormyrus) Nematod Parazitlerin ve Dokulardaki Histopatolojik Değişikliklerin Belirlenmesi, BAP, Proje No: BAP-SÜ.F.SÜ(MK) 2002, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Cengiz KORKMAZ, Pullu Sazan (Cyprinus carpio, L., 1758)'da Diazinon'un Cinsiyet Steroidleri ve Vitellojenin Üzerine Etkileri ve Histopatolojisi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 200

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 5
1. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 2 ] . 2
2. MİDDLE EAST JOURNAL OF SCİENCE , [ 2018 : 1 ] . 1
3. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
4. SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1
5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2015 : 1 ] . 0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUF444 Tez Yönetimi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 0-4-2
Bahar SUÜ 619 Enfeksiyöz Olmayan Balık Hasta Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar SUÜ 591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ 595 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Güz SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SUÜ 619 Enfeksiyöz Olmayan Balık Hasta Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ 591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar SUÜ 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı 4-0-0
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-0-1
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ-591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-0-1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUÜ-591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SUÜ-591 Balık Histopatolojisi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Bahar SUR206 Balık Parazitolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-2-3
Bahar SSÜ208 Deniz Ortamları Ekolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SUR130 Su Ürünleri Mevzuatı Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2
Güz SSÜ105 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Güz SUR225 Oseonoloji Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2-0-2
Güz SSÜ108 Çevre Biyolojisi Silifke Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri ( İkmep ) 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SUF112 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 3-2-4
Bahar SUF124 Balık Anatomisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 2-2-3
Güz SUF109 Laboratuvar Bilgisi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 1-2-2