Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Doktor Mürşide Esra Dölarslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi Hastanesi Iç Hastalıkları Ad Nefroloji Bd Kat:-1 33343 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-2410000
Dahili
:
21743
Faks
:
+90--
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-11-28 19:37:32
Düzenleme
:
2018-03-17 10:58:32
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2010
TIPTA UZMANLIK İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Psöriatik Artrit Alt Tiplerinde Metabolik Sendrom Sıklığı ve Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hüseyin Ediz Dalkılıç, Uludağ Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Uluslararası - Diğer 25
2015
1. Dalkilic, E.; Oksuz, M.; Tufan, A.; Ozbek, A.; Nizamoglu, A.; Dolarslan, M.; Coskun, B.; Pehlivan, Y. Anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor in patients with chronic hepatitis B and hepatitis B carriers. AVES PUBLİSHİNG CO., 2015, 2, 62-65. 25 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/eurjrheum.2015.0101

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 175
2018
2. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A. Hiponatremi ve Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni: Leptospirozis. TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, 2018, 1, 1-3. 90 + 0
10.5262/tndt.2018.2823

Publications_001.pdf

2014
1. ışıktaş sayılar, E.; Dölarslan, M.; Ayar, Y.; Yavuz, M. Üreterosigmoidostomi Sonrası Hiperkloremik Metabolik Asidoz: Bir Olgu Sunumu. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 40, 27-29. 85 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Apaydın, F.; Esen, K.; Bardak, S.; Gürses, .; Delibaş, A.; özcan kara, P.; Demir , S.; Kıykım, A.; Dölarslan , M.; Turgutalp, K. Nefrolojide İlk Adım, ISBN: 978-605-327-624-1, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1, 454 Sayfa, Türkçe, Mersin, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Poster 0

1. Sag, S.; Gullulu, S.; Pehlivan, Y.; Ermurat, S., Atherosclerosis and Epicardial Adipose Tissue Thickness inPatients with Psoriatic Arthritis. XXI World Congress of Echocardiography and Cardiology, 2015-11-20, 2015-11-22, İstanbul, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 60

4. Kılıçarslan, C.; Karasu, F.; Bardak, S.; Aslan Üçkardeş, E.; Ovla, D., Periton Diyaliz Tedavisi Bakım Yükünü Artırmakta mıdır?. 26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 7

3. Ayar, Y.; Ersoy, A.; Yorulmaz Göktaş, S.; Akalın, E.; Işıktaş Sayılır, E., Böbrek Nakli Hastalarında Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Epidemiyolojik Analizi. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 0

2. Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Doğan, A.; Çalapkulu, M.; Civak, M., Kranial Metastaz İle Prezante Olan Az Diferansiye Tiroid Kanseri. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 30

1. Çalapkulu, M.; Peynirci, H.; Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Şişman, P., Adrenal Onkositomaya Bağlı Tek Taraflı Sürrenalektomi Yapılan Olguda Gelişen Adrenal Yetmezlik Tablosu. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Özet - Poster 327

18. Bozkurt, F.; Gürses, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., Myelom Silendir Nefropatisi: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Patoloji Kongresi , 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 0

17. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Solmaz, A.; Turgutalp, K.; Canataroğlu, A., P-ANCA Vasküliti ve IgA Nefropatisi Birlikteliği. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., 2017-10-18, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 20

16. Payas, E.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S., Böbrek Nakilli Hastada Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 18

15. Akgül, E.; Turgutalp, K.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Çelik, H., Kronik Böbrek Hastalarında Spot İdrar Sodyumunun Kawasaki ve İntersalt Formülü Kullanılarak 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı İle Karşılaştırılması. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 15

14. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Harı, M.; Ayrık, C., Metanol Zehirlenmesi: Mersin Üniversitesi Deneyimi. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 20

13. Esen, K.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Apaydın, D.; Turgutalp, K., Dirençli Hipertansiyon Olgusunda Nadir Bir Renal Arter Varyasyonu: Sol Torasik Uzun Renal Arter.. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 17

12. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A., Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastada Gelişen Progresif Multifokal Lökoensefalopati. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 22

11. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Tombak, A.; Demir, S., Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Kliniğiyle Başvuran Erişkin Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 21

10. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Yaraş, S.; Kubat, S., Hiponatremi İle Presente Olan Leptospiroz Olgusu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 17

9. Dölarslan, M.; Gözden, H.; Ersal, T.; Özkocaman, V.; Özkalemkaş, F., Rabdomyosarkoma Eşlik Eden Hipereozinofili: Nadir Bir Olgu. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, 2016. 21

8. Dölarslan, M.; Sağ, S.; Ermurat, S.; Öksüz, M.; Tufan, A., Psoriaitk artrit hastalarında ateroskleroz ve epikardiyal yağ doku kalınlığı. XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2015-10-28, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015. 17

7. Dölarslan, M.; Aksu, Ç.; Demiayak, D.; Çalapkulu, M.; Tufan, A., Sülfosalazin İlişkili Dress Sendromu. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 20

6. Dölarslan, M.; Aksu, Ç.; Demiayak, D.; Işıktaş Sayılır, E.; Ayar, Y., Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fabry Hastalığı. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 21

5. Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Özkocaman, V.; Özkalemkaş, F.; Ali, R., Plevral Effüzyon Ayırıcı Tanısında Waldenstrom Makroglobulinemisi. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 20

4. Coşkun, B.; Dölarslan, M.; Muti, A.; Elbasan, O.; Öksüz, M., Klinik Düzeyindeki Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Romatoloji Konusundaki Farkındalıkları: Anket Çalışması. . XV. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2014-10-29, 2014-11-02, Antalya, Türkiye, 2014. 15

3. Işıktaş Sayılar, E.; Dölarslan, M.; Yurtkuran, M., Üreterosigmoidostomi Sonrası Hiperkloremik Metabolik Asidoz: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2013-11-13, 2013-11-17, Antalya, Türkiye, 2013. 25

2. Dölarslan, M.; Avcı, D.; Kurt, E.; Kanat, Ö.; Evrensel, T., Gastrointestinal Stromal Tümör ve Piyojenik Karaciğer Absesi Birlikteliği. 9.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2013-03-10, 2013-03-13, Bursa, Türkiye, 2013. 21

1. Deligönül, A.; Avcı, N.; Dölarslan, M.; Çubukçu, E.; Kurt, E., Çoklu Primer Kanser Vakası; Gastrointestinal Stromal Tümör, Akciğer Skuamöz Hücreli Kanser. 8.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2012-03-08, 2012-03-11, Bursa, Türkiye, 2012. 13

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS , [ 2017 : 1 ] . 0