Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Uzman Doktor Mürşide Esra Dölarslan
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi Hastanesi Iç Hastalıkları Ad Nefroloji Bd Kat:-1 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
21743 .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-11-28 19:37:32 .
Düzenleme
:
2019-01-04 14:08:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Puan
927

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP FAKÜLTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2010
TIPTA UZMANLIK İÇ HASTALIKLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015
YANDAL NEFROLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2019
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Psöriatik Artrit Alt Tiplerinde Metabolik Sendrom Sıklığı ve Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Hüseyin Ediz Dalkılıç, Uludağ Üniversitesi, Diğer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, .

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 150
2018
1. Bardak, S.; Demir, S.; Aslan, E.; Turgutalp, K.; Celikcan, H.; Dolarslan, M.; Kılıcarslan, C.; Karasu, F.; Gunes, A.; Kurt, C. The other side of the coin in renal replacement therapies: the burden on caregivers.. INTERNATİONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY , 2018, 1, 1-7. 150 + 0
10.1007/s11255-018-2029-0

Publications_006.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2015
1. Dalkilic, E.; Oksuz, M.; Tufan, A.; Ozbek, A.; Nizamoglu, A.; Dolarslan, M.; Coskun, B.; Pehlivan, Y. Anti-cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor in patients with chronic hepatitis B and hepatitis B carriers. EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, 2015, 2, 62-65. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/eurjrheum.2015.0101

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 315
2018
4. Bardak, S.; Turgutalp, K.; Dölarslan, M.; Esen, K.; Türkegün, M.; Demir, S.; Kıykım, A. Böbrek Biyopsisinde Ağrının Görsel Analog Skala ile Değerlendirilmesi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF HEALTH SCİENCES, 2018, 3, 181-186. 120 + 0
10.5336/healthsci.2017-59260

Publications_004.pdf

3. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A. Hiponatremi ve Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni: Leptospirozis. TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, 2018, 27, 218-220. 90 + 0
10.5262/tndt.2018.2823

Publications_001.pdf

2. Bardak, S.; Uluköksal, U.; Mavi, M.; Gürçınar, M.; özdemir, A.; Koyuncu, M.; Dölarslan, M.; Turgutalp, K.; Kıykım, A.; Demir, S. Aterogenik vasküler hastalıkların gelişiminde serum ürik asiti neden önemlidir?. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF INTERNAL MEDİCİNE, 2018, 3, 61-66. 20 + 0
10.5336/intermed.2017-59452

Publications_002.pdf

2014
1. ışıktaş sayılar, E.; Dölarslan, M.; Ayar, Y.; Yavuz, M. Üreterosigmoidostomi Sonrası Hiperkloremik Metabolik Asidoz: Bir Olgu Sunumu. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 40, 27-29. 85 + 0
Publications_003.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 0
1. Bardak, S.; Dölarslan, M.; Kıykım, A. Nefrolojide İlk Adım, ISBN: 978-605-327-624-1, Ekin, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 454 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 0
1. Bardak, S.; Dölarslan, M. Böbrek Hastalıklarında Beslenme, ISBN: 978-605-2396-92-6, Akademisyen Kitapevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 500, 643 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2018. 0
Uluslararası - Özet - Poster 27

3. Akgül, E.; Turgutalp, K.; Bardak, S.; Dölarslan, M.; Demir, S.; Kıykım, A., Is It Possible to Predict Daily Sodium Excretion in Spot Urine by Kawasaki, Tanaka, and Intersalt Formulas in Stage 1-4 Chronic Kidney Disease Patients?. 55th ERA-EDTA CONGRESS, 2018-05-24, 2018-05-27, Copenhagen, Danimarka, 2018. 27

2. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Dölarslan, E.; Demir , S., Shear Wave Elastography to Assess İnterstitial Fibrosis in Immunglobulin A Nephropathy Patients. 55th ERA-EDTA CONGRESS, 2018-05-24, 2018-05-27, Copenhagen, Danimarka, 2018. 0

1. Sag, S.; Gullulu, S.; Pehlivan, Y.; Ermurat, S., Atherosclerosis and Epicardial Adipose Tissue Thickness inPatients with Psoriatic Arthritis. XXI World Congress of Echocardiography and Cardiology, 2015-11-20, 2015-11-22, İstanbul, Türkiye, 2015. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 60

5. Turgutalp, K.; Balcı, Y.; Gürses, İ.; Bardak, S.; Helvacı, İ.; Demir , S., IgA Nefropatili Hastalarda shear wave elastografi yöntemi ile tubuler fibrozis derecesinin belirlenmesi. 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, KKTC, 2018. 0

4. Kılıçarslan, C.; Karasu, F.; Bardak, S.; Aslan Üçkardeş, E.; Ovla, D.; Dölarslan, M.; Jini Güneş, A., Periton Diyaliz Tedavisi Bakım Yükünü Artırmakta mıdır?. 26. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 7

3. Çalapkulu, M.; Peynirci, H.; Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Şişman, P.; Öz Gül, Ö.; Ertürk, E., Adrenal Onkositomaya Bağlı Tek Taraflı Sürrenalektomi Yapılan Olguda Gelişen Adrenal Yetmezlik Tablosu. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 22

2. Ayar, Y.; Ersoy, A.; Yorulmaz Göktaş, S.; Akalın, E.; Işıktaş Sayılır, E.; Yıldırım, F.; Doğan, A., Böbrek Nakli Hastalarında Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Epidemiyolojik Analizi. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 0

1. Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Doğan, A.; Çalapkulu, M.; Civak, M.; Şişman, P.; Öz Gül, Ö., Kranial Metastaz İle Prezante Olan Az Diferansiye Tiroid Kanseri. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 30

Ulusal - Özet - Poster 375

21. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Yuyucu Karabulut, Y.; Demir, S.; Kıykım, A., EROİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN RABDOMYOLİZ VE CAST NEFROPATİSİ OLGUSU. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2018-10-03, 2018-10-07, Antalya, Türkiye, 2018. 21

20. Bardak, S.; Bilik , L.; Aktağ, Z.; Çoğlan, M.; Dölarslan, M.; Turgutalp, K.; Demir , S., Periton Diyalizi Katateri Etrafında Nitrofurazona Bağlı Gelişen İrritan Kontakt Dermatit :Vaka Serisi. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi , 2018-10-03, 2018-10-07, Antalya, Türkiye, 2018. 8

19. Turgutalp, K.; Bardak, S.; Dölarslan, M.; Demir, S.; Kıykım, A., Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Tedavisinde Eculizumab Tedavisi Ne Kadar Tedavi Aralığı ve Dozunda Devam Edilmeli? . 20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi , 2018-05-09, 2018-05-13, Bafra, KKTC, 2018. 17

18. Bozkurt, F.; Gürses, İ.; Dölarslan, E.; Demir, S., Myelom Silendir Nefropatisi: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Patoloji Kongresi , 2017-11-15, 2017-11-18, Antalya, Türkiye, 2017. 0

17. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Solmaz, A.; Turgutalp, K.; Canataroğlu, A.; Demir, S.; Kıykım, A., P-ANCA Vasküliti ve IgA Nefropatisi Birlikteliği. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., 2017-10-18, 2017-10-22, Antalya, Türkiye, 2017. 20

16. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Harı, M.; Ayrık, C.; Demir, S.; Kıykım, A., Metanol Zehirlenmesi: Mersin Üniversitesi Deneyimi. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 20

15. Esen, K.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Apaydın, D.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A., Dirençli Hipertansiyon Olgusunda Nadir Bir Renal Arter Varyasyonu: Sol Torasik Uzun Renal Arter.. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 17

14. Akgül, E.; Turgutalp, K.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Çelik, H.; Demir, S.; Kıykım, A., Kronik Böbrek Hastalarında Spot İdrar Sodyumunun Kawasaki ve İntersalt Formülü Kullanılarak 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı İle Karşılaştırılması. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 15

13. Payas, E.; Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A., Böbrek Nakilli Hastada Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-14, Girne, KKTC, 2017. 18

12. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Demir, S.; Kıykım, A., Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastada Gelişen Progresif Multifokal Lökoensefalopati. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 22

11. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Tombak, A.; Demir, S.; Kıykım, A., Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Kliniğiyle Başvuran Erişkin Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 21

10. Dölarslan, M.; Bardak, S.; Turgutalp, K.; Yaraş, S.; Kubat, S.; Kazak, E., Hiponatremi İle Presente Olan Leptospiroz Olgusu. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2016-10-19, 2016-10-23, Antalya, Türkiye, 2016. 17

9. Dölarslan, M.; Gözden, H.; Ersal, T.; Özkocaman, V.; Özkalemkaş, F.; Ali, R., Rabdomyosarkoma Eşlik Eden Hipereozinofili: Nadir Bir Olgu. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2016-10-12, 2016-10-16, Antalya, Türkiye, 2016. 21

8. Dölarslan, M.; Sağ, S.; Ermurat, S.; Öksüz, M.; Tufan, A.; Bedir, Ö.; Pehlivan, Y., Psoriaitk artrit hastalarında ateroskleroz ve epikardiyal yağ doku kalınlığı. XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2015-10-28, 2015-11-01, Antalya, Türkiye, 2015. 17

7. Aksu, Ç.; Dölarslan, M.; Özkocaman, V.; Özkalemkaş, F.; Ali, R., Plevral Effüzyon Ayırıcı Tanısında Waldenstrom Makroglobulinemisi. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 20

6. Dölarslan, M.; Aksu, Ç.; Demiayak, D.; Işıktaş Sayılır, E.; Ayar, Y.; Yavuz, M., Kronik Böbrek Yetmezliğinde Fabry Hastalığı. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 21

5. Dölarslan, M.; Aksu, Ç.; Demiayak, D.; Çalapkulu, M.; Tufan, A.; Pehlivan, Y., Sülfosalazin İlişkili Dress Sendromu. 11.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2015-03-08, 2015-03-11, Bursa, Türkiye, 2015. 20

4. Coşkun, B.; Dölarslan, M.; Muti, A.; Elbasan, O.; Öksüz, M.; Ermurat, S.; Tufan, A., Klinik Düzeyindeki Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Romatoloji Konusundaki Farkındalıkları: Anket Çalışması. . XV. Ulusal Romatoloji Kongresi, 2014-10-29, 2014-11-02, Antalya, Türkiye, 2014. 15

3. Işıktaş Sayılar, E.; Dölarslan, M.; Yurtkuran, M., Üreterosigmoidostomi Sonrası Hiperkloremik Metabolik Asidoz: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertanisyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 2013-11-13, 2013-11-17, Antalya, Türkiye, 2013. 25

2. Dölarslan, M.; Avcı, D.; Kurt, E.; Kanat, Ö.; Evrensel, T.; Manavoğlu, O., Gastrointestinal Stromal Tümör ve Piyojenik Karaciğer Absesi Birlikteliği. 9.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2013-03-10, 2013-03-13, Bursa, Türkiye, 2013. 21

1. Deligönül, A.; Avcı, N.; Dölarslan, M.; Çubukçu, E.; Kurt, E.; Kanat, Ö.; Manavoğlu, O., Çoklu Primer Kanser Vakası; Gastrointestinal Stromal Tümör, Akciğer Skuamöz Hücreli Kanser. 8.Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 2012-03-08, 2012-03-11, Bursa, Türkiye, 2012. 13

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 0
1. AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS , [ 2017 : 1 ] . 0