Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Eda Bengi Yılmaz
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90--
Oluşturma
:
2015-09-16 08:20:36
Düzenleme
:
2018-01-11 16:38:00
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
YÜKSEK LİSANS TIP FAKÜLTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1998
TIPTA UZMANLIK RADYASYON ONKOLOJİSİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. RADYOTERAPİ UYGULANAN İNVAZİF MESANE KANSERLİ OLGULARDA HER2 PROTEİN OVEREKSPRESYONUNUN PROGNOZ VE SAĞKALIMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Danışman: Dr. MERAL KURT, Diğer, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Bursa , Türkiye, .

Theses_003.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
KOORDİNATÖR YARDIMCISI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-04-01 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
ÜYE EĞİTİM KOMİSYONU MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-07-15 - Devam ediyor
BAŞKAN RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-04-19 - Devam ediyor
ANABİLİM DALI BAŞKANI TIP FAKÜLTESİ 2013-10-30 - 2016-10-30
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2200
2015
3. Citak, E.; Yilmaz, E.; Yaman, E.; Kaya, S.; Taskinlar, H.; Arpaci, R.; Apaydin, D. Malignant epitheloid angiomyolipoma of the kidney in a child treated with sunitinib, everolimus and axitinib. CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL, 2015, 9, 542-545. 700 + 0
https://dx.doi.org/10.5489/cuaj.2823

2012
2. Kilciksiz, S.; Yilmaz, E.; Yigit, S.; Baloglu, A. Cancer in elderly: A study of hospital-based cancer registry in the Western Turkey. HIPPOKRATIA, 2012, 16, 57-60. 850 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
2011
1. Kilciksiz, S.; Pehlivan, M.; Yilmaz, E.; Payzin, B.; Bener, S.; Baloglu, A. The clinical and pathological features of patients with hematological neoplasms: A study of hospital-based Cancer Registry from western Turkey. JOURNAL OF BUON, 2011, 16, 505-510. 650 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 295
2017
4. Yılmaz, E.; Ismi, O.; öztep, .; Kara, T.; Vayisoğlu, Y. Nasal septum and sphenoid sinus located adenoid cystic carcinoma . MEDİCİNE SCİENCE INTERNATİONAL MEDİCAL JOURNAL, 2017, 6, 133-135. 90 + 0
Publications_006.pdf

2016
3. Kaya, S.; Citak, E.; Karabulut, Y.; Yilmaz, E.; Apaydin, F. Pancreatic Involvement of Burkitt Lymphoma in a Child and Review of the Literature. MEDİCİNE SCİENCE, 2016, 5, 694-701. 60 + 0
Publications_004.pdf

2. Bozdoğan, S.; Yılmaz, E. Supernumerary Nipple Children with Different Types of Malignancies. MEDSCİENCE, 2016, 5, 342-344. 100 + 0
Publications_003.pdf

1. Vatansever, M.; Bozkurt, F.; Dinç, E.; yılmaz, E.; Nayir, E.; sarı, A.; Yıldırım, .; Kara, T. Orbital Metastasis of Multiple Myeloma: Case Report. TURKİSH JOURNAL OF OPHTALMOLOGY, 2016, 46, 148-150. 45 + 0
Publications_005.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2009
1. Aygün, S. Postoperatif Radyoterapi İle Eş Zamanlı Kapesitabin Uygulanan Lokal İleri Evre Rektum Kanserli Olgularda Etkinlik ve Tolerabilite Değerlendirilmesi . ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2009, 35, 21-25. 0 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Poster 75

1. Koc, T.; Yilmaz, E.; Sahin, L.; Ergenoglu, T.; Ozturk, N., Early Cranial Irradiation Alters Epigenetics Paralleled to Hippocampal Neurogenesis in Adult Mice. FEBS EMBO, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 75
Scientific_Meetings_002.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 140

2. Barlaz Us, S.; Alisoy, H.; Altıntaş, Z.; Yılmaz, E., FARKLI FREKANSLARDAKİ ELEKTROMANYETİK DALGALARIN KAS, BEYİN VE KALPDE MEYDANA GETİRDİĞİ SICAKLIK ARTIŞININ ANALİZİ. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri, 2015-11-13, 2016-01-15, Mersin, Türkiye, 2015. 65
Scientific_Meetings_001.pdf

1. Koç, T.; Yılmaz, E.; Şahin, L.; Ergenoğlu, T.; Öztürk, N., Epigenetic Evaluation of the effectsof Cranial Irradiation on Mice Brain. 13th Turkish Neuroscience Congress, 2015-04-30, 2015-05-03, Konya, Türkiye, 2015. 75
Scientific_Meetings_005.pdf

Ulusal - Tam Metin - Poster 255

7. Öztep Eskici , Ş.; Cem, G.; Ahmet, K.; Yılmaz, E.; Çelik, M., Meme Radyoterapisinde Supin ve Pron Pozisyonda IMRT ve FIF teknikleri Kullanarak Tedavi Kalitesinin Değerlendirilmesi . 12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 25
Scientific_Meetings_003.pdf

6. Dursun, Ö.; Yılmaz, E.; İçme, G.; Dinç, E.; Argın, A., Her İki Göz Kapağında Şişlik Şikayeti ile Başvuran Non Hodgkin Lenfoma Olgusu. 12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 35
Scientific_Meetings_004.pdf

5. YILMAZ, E.; Çıtak, E.; Öztep, Ş.; Taşkınlar, S., ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA KARDİYAK ANJİYOSARKOMLU BİR OLGU SUNUMU. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-20, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 47
http://urok2016.org/

4. Özcan Kara, P.; Yaman Sezer, E.; Koç, Z.; Yılmaz, E., Onkolojik Hastalarda Tümör Trombüsü ve Benign Trombüs Ayrımında FDG PET-BT Görüntülemenin Rolü ve Diğer Radyolojik Yöntemlere Ek Katkısı. 28.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2016-04-06, 2016-04-10, İzmir, Türkiye, 2016. 32

3. BArlaz Us, S.; Alisoy, H.; Yılmaz, E., 6.8 GHz Elektromanyetik Dalganın Farklı Uygulama Sürelerinin Ciltteki Sıcaklık değişimine Etkisi. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri, 2015-11-13, 2015-11-15, Mersin, Türkiye, 2015. 50

2. Kaya, S.; Çıtak, E.; Karabulut, Y.; Yılmaz, E.; Apaydın, D., AKUT PANKREATİT TABLOSU İLE BAŞVURAN İKİ Non-HODGKİN LENFOMA OLGUSU. 21.Ulusal Kanser Kongresi, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 30

1. Çıtak, E.; Yılmaz, E.; Yaman, E.; Kaya, S.; Taşkınlar, H., ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA SUNİTİB, EVEROLİMUS VE AKSİTİNİB İLE TEDAVİ EDİLEN BİR MALİGN EPİTELOİD ANJİOMİYOLİPOMA. 21. Ulusal Kanser Kongresi, 2015-04-23, 2015-04-26, Antalya, Türkiye, 2015. 35

Ulusal - Özet - Poster 21

1. Yılmaz, E.; sarıhan, S.; Evrensel, T.; Kahveci, R.; Sarıcaoğlu, H., Malign Melanom Tanısıyla adjuvan Radyoterapi Uygulanan Hastalarımızın değerlendirilmesi. 8. Ulusal radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2008-04-19, 2008-04-23, Antalya, Türkiye, 2008. 21

Ulusal - Yürütücü 100

1. Glutamin, Arginin , Hidroksimetilbütirat kullanımının ratlarda radyasyon uygulamasına bağlı gelişen gastrointestinal mukoziti önlemedeki yeri, BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1935, 9000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Uluslararası 50
1. Konya Selçuk Üniversitesi, 2015-04-30, Konya, Türkiye. 50
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2