Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Ebru Uvaçin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen Bilimleri Enstitüsü / Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler ( Yüksek Lisans )
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin
Telefon
:
+90-324-3610001
Dahili
:
4977
Oluşturma
:
2015-05-22 08:12:16
Düzenleme
:
2017-06-12 09:08:19
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE FEN TUNCELİ ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS KİMYA MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2012
YÜKSEK LİSANS NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER ANABİLİM DALI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Yüksek Lisans Tezi

1. Substitue benzamit türevi ligand ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi Danışman: Dr. Hakan ARSLAN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2016.

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2014-02-23 - Devam ediyor
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 120
2016
1. çimen, E.; Gümüş, .; çelik, .; Uvaçin, E.; Arslan, H. Dinükleer çinko (II) karboksilat kompleksinin 1- (piridin-4-il) etanon ve 4-metilbenzoat bazlı ligandlarla hazırlanması, karakterizasyonu ve kristal yapısı. EUROPEAN JOURNAL OF CHEMİSTRY, 2016, 7, 448-453. 120 + 0
http://www.eurjchem.com/index.php/eurjchem/article/view/1509

Uluslararası - Özet - Poster 147

6. Turunç, E.; Binzet, R.; Arslan, H.; Binzet, G.; Gümüş, İ., Lithodora hispidula (Sm) Griseb kullanarak paladyum ve gümüş nanoparçacıkların yeşil sentezi. Ve bunların elektroanalitik uygulaması. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 10

5. Binzet, R.; Döğen, A.; Binzet, G.; Gümüş, İ.; Arslan, B., Onosma Sieheana Hayek köklerinden esansiyel yağlar ve ham özütler: Kimyasal bileşim ve antibakteriyel aktivite. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 5

4. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Arslan, H.; Macbeth, C., Cu (II) 'nin NNN kıskacı benzeri amido kompleksleri: Sentezİ, karakterizasyonu ve kristal yapısı. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 35

3. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Turunç, E.; Arslan, H., Bir karbazol NNN kıskaç ligandının bakır kompleksinin sentezi, karakterizasyonu ve elektrokimyasal çalışması. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-28, Adana, Türkiye, 2016. 32

2. Solmaz, Ü.; Gümüş, İ.; Uvaçin, E.; Binzet, G.; Balcı, G., Bis [4-bromo-N- (dietilkarbamotioil) benzamid-k2O, S] palladyum (II) 'nin sentezi, karakterizasyonu, kristal yapısı ve antimikrobiyal aktivitesi,. 4. Kuveyt Kimya Konferansı KCC, 2016-03-20, 2016-03-22, Kuwait City, Kuveyt, 2016. 32

1. Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Binzet, G.; Çelik, Ö., Yeni bir benzamid türevi cis-Pt (II) metal kompleksi: Sentezi, kristal yapısı ve antimikrobiyal aktivitesi. 4. Kuveyt Kimya Konferansı KCC, 2016-03-20, 2016-03-22, Kuwait City, Kuveyt, 2016. 32

Ulusal - Özet - Poster 107

6. Solmaz, Ü.; Uvaçin, E.; Selçik, A.; Bozkurt, S.; Gümüş, İ., N- (bis (2,4-dimetoksibenzil) karbamothioil) -4-metoksibenzamid ligandı ve Pt (II) / Pd (II) metal kompleksleri: sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitesi. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 13

5. Uvaçin, E.; Solmaz, Ü.; Selçik, A.; Bozkurt, S.; Gümüş, İ., Benzamid türevleri ve bunların paladyum ve platin komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitesi. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, mersin, Türkiye, 2016. 16

4. Binzet, G.; Gümüş, İ.; Solmaz, Ü.; Arslan, B.; Uvaçin, E., 3-kloro-n- (dialkilkarbamotioil) benzamid ve bunların nikel ve bakır komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2017-01-21, mersin, Türkiye, 2016. 7

3. CImen, E.; Uvacın, E.; Arslan, H., Synthesis, characterization and crystal structure of tetrakis(μ-4-methylbenzoato-κ2O:Oˊ)-bis[(μ-acetylpyridine-κ N1)-zinc(II)] . V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 25

2. Uvacın, E.; Gumus, I.; Solmaz, U.; Arslan, H., Synthesis and characterization of the NNN pincer compounds. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 23

1. Uvacın, E.; Ozer, C.; Solmaz, U.; Kulcu, N.; VanDerveer, D., Synthesis, characterization and crystal structure of N-((3-methoxyphenyl)carbamothioyl) cyclohexanecarboxamide. 4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kristalografi Kongresi, 2014-05-17, 2014-05-19, Diyarbakır, Türkiye, 2014. 21

Ulusal - Araştırmacı 350

7. REDOKS AKTİF BİLEŞİKLERİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ TEKNİĞİ ile AYDINLATILMASI, BAP, Proje No: 2016-1-AP5-1433, 120250 EUR, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

6. Co(II)- [N,N'-(3,6-Dikloro-9H-karbazol-1,8-diil)bis(4-metoksibenzamid)] İle Modifiye Camsı Karbon Elektrot Hazırlanması ve Elektroanalitik Uygulaması, BAP, Proje No: 2016-1-AP4-1429, 45000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

5. Dibenzil Amin Bazlı Tiyoüre Türevi Ligantlar ve Onların Pt(II) ve Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2016-1-AP4-1426, 45000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

4. Yeni Benzamit Türevi Bileşiklerin ve bunların Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1198, 45000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

3. Bis(3,5-dimetoksibenzil)amin Bazlı Yeni Tiyoüre Türevi Ligandlar ve Bunların Pt(II) ve Pd(II) Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi, BAP, Proje No: 2015-AP4-1162, 45000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

2. Onosma sieheana’nın İçeriğinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi , BAP, Proje No: 2015-AP3-1199, 28000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

1. Substitue benzamit türevi ligand ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite özelliklerinin incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (EU) 2014-4 YL, 10000 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50
http://ebruuvacin@mersin.edu.tr