Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Ebru Arıcıoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
15316 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-07-03 12:01:25 .
Düzenleme
:
2018-07-02 12:07:17 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2004
DOKTORA İKTİSAT GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2011
Görev Türü Sirket Yıl
DANIŞMAN TEPAV 2017-06-12 - 2018-06-01
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 400
2017
4. Tuncer, . TÜRKİYE BÖLGELERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM: KÜMELEME VE EKONOMİK KARMAŞIKLIK ANALİZLERİ BAĞLAMINDA ÖNERİLER. EKONOMİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017, 9, 59-74. 0 + 0
Publications_001.pdf

2014
3. Uçan, O. Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe . INTERNATİONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMİCS AND POLİCY, 2014, 4, 411-419. 0 + 4
2013
2. Arıcıoğlu, E. Thirwall Yasası'nın Türkiye için test edilmesi:1987-2011. INTERNATİONAL JOURNAL OF ECONOMİCS AND FİNANCE, 2013, 5, 59-68. 200 + 0
2012
1. Arıcıoğlu, E. Kalkınma Kavramına Küreselleşme Perspektifinden Bir Bakış. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. DERGİSİ, 2012, 5, 36-3. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2011
1. Arıcıoğlu, E. İktisat Teorisinde Unutulmuş Bir Kavram: Mekan. EKONOMİK YAKLAŞIM, 2011, 22, 17-44. 200 + 9
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V22_N81_A02.pdf

Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 6500
1. Arıcıoğlu, E. Ekonomi ve Hukuk Üzerine Yazılar, ISBN: 978-605-5593-68-1, Turhan, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 662 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2011. 6500
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 4
1. BRITISH JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT AND TRADE , [ 2012 : 1 ] . 4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar BUS112 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON102 İktisada Giriş II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BUS111 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz EKON203 Makro İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON101 İktisada Giriş I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar YDI102 İleri İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar YDI102 İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz YDI101 İleri İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz EKON445 Avrupa Birliği ve Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz YDI101 İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Güz EKON 613 Uluslararası Ticaret Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Güz EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON104 İktisatta Okumalar II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Bahar SY 104 İktisada Giriş İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 2-0-2
Bahar YDI102 İleri İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar YDI102 İngilizce II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 0-0-0
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Yüksek Lisans ) 3-0-3
Bahar EKON 801 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 802 Uzmanlık Alan Dersi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar EKON 610 Bölgesel İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ( Doktora ) 3-0-3
Güz YDI101 İleri İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz EKO313 Uluslar Arası İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... Maliye 3-0-3
Güz YDI101 İngilizce I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 2-2-3
Güz EKON103 İktisatta Okumalar I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-0-2
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Yaz EKON342 Uluslararası İktisat II İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 2-1-3
Yaz EKON341 Uluslararası İktisat I İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Bahar BUS112 Introductıon To Economıcs II İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Bahar EKON448 Bölgesel İktisat İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Bahar EKON 532 Ekonomik Entegrasyonlar Teoris Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Bahar EKON 610 Bölgesel İktisat Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat ( 2. Öğretim ) 3-0-3
Güz EKON433 Güncel Ekonomik Sorunlar İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3
Güz BUS111 Introductıon To Economıcs I İktisadi ve İdari Bilimler F... İşletme 2-2-3
Güz ECON433 Current Economıc Issues İktisadi ve İdari Bilimler F... İktisat 3-0-3