Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Efsun Şerife Antmen
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( İkmep ) .
DOĞUM TARİHİ
:
23 Mayıs 1978 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2347723 .
Dahili
:
70023 .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-10-01 07:11:07 .
Düzenleme
:
2019-02-15 12:17:19 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2001
YÜKSEK LİSANS BİYOKİMYA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2005
Yüksek Lisans Tezi

1. BETA TALASEMİDE OKSİDATİF STRES Danışman: Dr. LEVENT KAYRIN, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2005.

http://library.cu.edu.tr/tezler/5736.pdf">http://library.cu.edu.tr/tezler/5736.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
BÖLÜM BAŞKANI MERSİN ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEOKULU 2014-01-04 - 2014-12-31
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-10-20 - Devam ediyor
Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2014-12-31 - 2015-04-29
MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI 2009-09-20 - 2012-06-04
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1050
2014
3. Ozcimen, A.; Unal, S.; Canacankatan, N.; Antmen, E. Tumor Necrosis Factor-Superfamily 15 Gene Expression in Patients with Sickle Cell Disease. TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, 2014, 31, 255-260. 650 + 0
https://dx.doi.org/10.4274/tjh.2012.0130

Publications_001.pdf

2012
2. Canacankatan, N.; Sucu, N.; Aytacoglu, B.; Gul, O.; Gorur, A.; Korkmaz, B.; Sahan-firat, S.; Antmen, E.; Tamer, L.; Ayaz, L. Affirmative Effects of Iloprost on Apoptosis during Ischemia-Reperfusion Injury in Kidney as a Distant Organ. RENAL FAILURE, 2012, 34, 111-118. 100 + 30
https://dx.doi.org/10.3109/0886022X.2011.633446


Alıntılanma Sayısı: 6
2006
1. Yapicioglu, H.; Satar, M.; Canacankatan, N.; Tutak, E.; Sertdemir, Y.; Antmen, E.; Narli, N. The effect of human growth hormone on superoxide dismutase activity, glutathione and malondialdehyde levels of hypoxic-ischemic newborn rat brain. BIOLOGY OF THE NEONATE, 2006, 90, 168-173. 300 + 5
https://dx.doi.org/10.1159/000092680


Alıntılanma Sayısı: 1
Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Canacankatan, N.; Dinç, E.; Kibar, D.; Yalaza, C.; Antmen, S.; Gürler, H.; Coşkun yılmaz, B.; Taşdelen, B. Axitinibin sıçanlarda deneysel kornea neovascularizasyon modelinde inflamasyona etkisi. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2018, 43, 275-284. 0 + 0
10.17826/cumj.462851

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2018
1. Antmen, S.; ögenler, O. İnsan Sağlığında Fitoöstrojenlerin Önemi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİS, 2018, 8, 185-190. 0 + 0
Ulusal - Diğer 95
2007
1. Antmen, E.; Canacankatan, N.; Antmen, B.; Kayrın, L. Beta Talasemili Hastalarda Antioksidan Sistem ve Lipit Peroksidasyonu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 8, 35-39. 95 + 0
Uluslararası - Özet - Poster 117

4. Güzel, S.; Uçkun, Z.; Canacankatan, N.; Antmen, E.; Yalaza, C.; Kibar, K.; Coşkun Yılmaz, B., Vankomisin ile uyarılmış nefrotoksik ratlarda Naringenin'in etkisinin araştırılması. 2. Uluslararası Gazi Sempozyum Serileri, 2017-10-11, 2017-10-13, Ankara, Türkiye, 2017. 25
http://www.gpss2017.com/

3. CANACANKATAN, N.; YILMAZ, N.; SUCU, N.; SAHAN FIRAT, S.; ANTMEN, E.; TAMER, L., Prostosiklin türevi Iloprotun bir uzak organ olarak akciğer iskemi reperfüzyon hasarında apoptozise etkisi. 11. Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, 2015-06-09, 2015-06-12, Ankara, Türkiye, 2015. 22
http://www.isops-ankara.org/effect-iloprost-prostacyclin-derivate-apoptosis-during-ischemia%E2%80%93reperfusion-injury-lung-distant-1

2. CANACANKATAN, N.; SUCU, N.; ŞAHAN FIRAT, S.; ANTMEN, E.; Tamer, L.; AYAZ, L.; KANIK, E., Attenuation of Ischemia-Reperfusion Injury by Iloprost on Apoptosis and Antioxidant Capacity in Kidney as a Distant Organ. 3. Uluslararası Hücre Zarı ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 2010-06-22, 2010-06-27, ISPARTA, Türkiye, 2010. 22

1. ANTMEN, E.; Canacankatan, N.; ANTMEN, B.; KAYRIN, L., Beta Talasemide Oksidatif stres. 2. Uluslararası Hücre zarları ve oksidatif stres kongresi, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 47
http://www.cmos.org.tr/2008/index-turkce.html

Ulusal - Özet - Sözlü 92

3. ÖGENLER, O.; ANTMEN, Ş., İnsan Sağlığında Fitoöstrojenlerin Önemi. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Adana, 2017-05-15, 2017-05-18, , Türkiye, . 0

2. ANTMEN, E., KanserHastalarının Tedavisinde Bitki (ısırgan otu) kullanımı. IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri , 2015-06-10, 2015-06-13, Malatya, Türkiye, 2015. 50
http://lokmanhekim.mersin.edu.tr/index.php/lokmanHekim

1. ÜNAL, S.; ANTMEN, E.; CANACANKATAN, N.; ÖZÇİMEN, A., Orak Hücre Anemili Hastalarda TNFSF15 Gen Ekspresyonunun Araştırılması. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2009-05-24, 2009-05-27, Ankara, Türkiye, 2009. 42

Ulusal - Yürütücü 100

1. Endometrial Kanserde Lipogenez ile AMPK/Akt/mTOR Sinyal İletim Yolu İlişkisi, BAP, Proje No: 2018-1-TP3-2825, 21000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Ulusal - Araştırmacı 300

6. Deneysel Kornea Alkali Yanıklarında NF-kappa B inhibitor, Helenalin’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi , BAP, Proje No: 2016-1-TP2-1420, 15984 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

5. Deneysel Korneal Neovaskülarizasyonda VEGF Reseptör İnhibitorü, Axitinib’ in Apoptosis, Anjiogenez ve İnflamasyon Üzerine Etkisi, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1922, 22497 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

4. VANKOMİSİNİN YAŞAMSAL ORGANLARDA OLUŞTURDUĞU TOKSİK ETKİLER ÜZERİNDE SİLİMARİN VE NARİNGENİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1906, 16313 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. PERİFERİK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINA BAĞLI UZAK VE HEDEF ORGAN HÜCRE APOPTOZİSİ ÜZERİNE İLOPROST'UN ETKİSİ, BAP, Proje No: BAP-ECZ F TEB(NC) , 10000 TL, Araştırmacı, 2011,Tamamlandı. 50

2. ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ HASTALARDA TNFSF15 GEN EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI, TÜBİTAK, Proje No: SBAG-HD-255 (107 S 308), 20000 TL, Araştırmacı, 2009,Tamamlandı. 50

1. BETA TALASEMİDE OKSİTADİF STRES, BAP, Proje No: TF2003YL5, 10000 TL, Araştırmacı, 2005,Tamamlandı. 50

Ulusal 25
1. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2009-05-27, Ankara, Türkiye. 25
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM122 Temel Sağlık Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar TL224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-6
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz TL225 Klinik Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz ENF113 Bilgisayar Beceri ve Uygulamal Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar TL 224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-4-3
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz TL 225 Klinik Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz RAD249 Radyolojik Anatomi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz RAD115 Tıbbi Görüntüleme I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-7-4
Güz RAD117 Röntgen Cihazları ve Fizik Pre Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-0-1
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz RAD247 Radyasyon Güvenliği ve Radyasy Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-2-2
Güz RAD251 Tıbbi Görüntüleme III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-28-9
Güz SHM 203 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-4-3
Bahar RAD112 Tıbbi Görüntüleme II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-6-4
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar RAD208 Tıbbi ve Radyolojik Termioloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar RAD116 Radyolojik Anatomi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-24-8
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Güz RAD247 Radyasyon Güvenliği ve Radyasy Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-2-2
Güz RAD251 Tıbbi Görüntüleme III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-28-9
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz RAD115 Tıbbi Görüntüleme I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-7-4
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz TL 225 Klinik Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz RAD117 Röntgen Cihazları ve Fizik Pre Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-0-1
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz TL203 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-3-2
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz RAD249 Radyolojik Anatomi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar RAD114 Kontrast Madde Farmakolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-0-1
Bahar RAD212 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-24-8
Bahar RAD206 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-1-3
Bahar SHM208 Kalite Yönetim Sistemleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM214 Mesleki Yabancı Dil II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM104 Temel Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SH118 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Bahar RAD116 Radyolojik Anatomi I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar RAD208 Tıbbi ve Radyolojik Termioloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar RAD112 Tıbbi Görüntüleme II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-6-4
Bahar RAD106 Radyolojik Anatomi ve Termino. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar SHM 210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar SHM210 İletişim Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-0-2
Bahar TL 224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-4-3
Bahar SH120 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Bahar SH108 Halk Sağlıgı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar SHM102 Patoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Bahar RAD108 Kontrast Madde ve Far. Steril. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Bahar RAD204 Radyoloji Staj Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-25-9
Bahar SHM106 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-1-3
Güz TDS105 Sekreterlik Hizmetleri - I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-0-2
Güz TDS105 Sekreterlik Hizmetleri I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-0-2
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz TL115 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-1-3
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz RAD117 Röntgen Cihazları ve Fizik Pre Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-0-1
Güz RAD251 Tıbbi Görüntüleme III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-28-9
Güz RAD115 Tıbbi Görüntüleme I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-7-4
Güz 6223001 Tıbbi Görüntüleme III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-10-5
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz RAD249 Radyolojik Anatomi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz RAD103 Radyobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 1-1-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz PER103 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-0-2
Güz TL 225 Klinik Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz TL 221 Temel Laboratuvar Uygulamaları Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-8-4
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz SH105 Tıbbi Biyoloji - Genetik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz RAD247 Radyasyon Güvenliği ve Radyasy Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-2-2
Güz RAD243 Anjiografi ve Girişimsel Radyo Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-2-2
Güz TL203 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-3-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar RAD208 Tıbbi ve Radyolojik Termioloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Bahar RAD206 Tıbbi Görüntüleme IV Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-1-3
Bahar RAD106 Radyolojik Anatomi ve Termino. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar SH108 Halk Sağlıgı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar RAD204 Radyoloji Staj Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-25-9
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Bahar TL 224 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-4-3
Bahar RAD210 Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 1-1-2
Bahar RAD108 Kontrast Madde ve Far. Steril. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz RAD107 Radyolojik Anatomi ve Terminol Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Güz TL111 Genel Biyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Güz RAD245 Tıbbi Görüntüleme III Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-10-5
Güz RAD115 Tıbbi Görüntüleme I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-7-4
Güz TL203 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-3-2
Güz SHM209 Meslek Etiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz RAD101 Radyografi ve Banyo Tekniği Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-3-3
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz TL 113 Laboratuvar Kimyası Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 3-0-3
Güz TL 225 Klinik Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-3-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL 118 Genel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ... 2-0-2
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz SHM103 Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Güz SH133 Sanat Tasarımı I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-1
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL203 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-3-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar TL204 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Bahar TL106 Temel Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Bahar RAD106 Radyolojik Anatomi ve Termino. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Bahar RAD110 Röntgen Cihazları ve Fizik Pre Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-3-2
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Bahar SH136 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 2-2-3
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Bahar SH144 Sanat Tasarımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-1
Bahar SH144 Sanat Tasarımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-1-1
Bahar SH112 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Bahar SH202 Temel Bilgi Teknolojileri Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2
Bahar RAD102 Radyografi ve Banyo Tekniği Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-3-3
Bahar SH116 Nükleer Tıp Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Bahar RAD204 Radyoloji Staj Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-25-9
Bahar RAD108 Kontrast Madde ve Far. Steril. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Bahar TL202 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-3-3
Güz RAD107 Radyolojik Anatomi ve Terminol Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-0-2
Güz RAD109 Röntgen Cihazları ve Fizik Pre Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-3-2
Güz RAD103 Radyobiyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-0-1
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-1-2
Güz TL205 Biyokimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-4-3
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-2-3
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ameliyathane Hizmetleri 1-1-2
Güz TL101 Temel Matematik Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 2-0-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 1-1-2
Güz RAD241 Dijital Rad. ve Keşitsel Gör. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-2-3
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Dokümantasyon ve Sekre... 1-1-2
Güz SH109 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 1-1-2
Güz RAD243 Anjiografi ve Girişimsel Radyo Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 1-2-2
Güz RAD231 Abdomen ve Pelvis Radyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-2-3
Güz RAD239 Toraks Radyolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-2-3
Güz ATT105 Adli Tıp I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-2-3
Güz RAD229 Merkezi Sinir Sistemi ve Baş B Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-2-3
Güz ATT207 Postmortem Örnek Alma I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-4-3
Güz RAD237 Kas - İskelet ve Meme Rad. Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-2-3
Güz TL203 Hematoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Laboratuvar 1-3-2
Güz ATT107 Adli Tıp II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-8-4
Güz TL103 Temel Kimya Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Perfüzyon Teknikleri 2-2-3
Güz RAD101 Radyografi ve Banyo Tekniği Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Radyoloji 2-3-3
Güz SH201 Bilgisayar Kullanımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Ambulans ve Acil Bakım Teknik... 1-1-2