Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Prof. Dr. Etem Akbaş
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
20 Şubat 1961 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-533-4385182 .
Telefon
:
+90-- .
Faks
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-09-11 10:37:34 .
Düzenleme
:
2018-06-28 08:55:21 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
16
ARTICLES WITH
CITATION DATA
16
SUM OF THE
TIMES CITED
104
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
6.50
Researcher ID
Scholar ID
h-index
5

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1984
YÜKSEK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989
DOKTORA TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1993
DOÇENTLİK TIBBİ BİYOLOJİ ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 2006
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 600
2017
2. Eras, N.; Tombak, A.; Tiftik, N.; Yalın, S.; Berköz, M.; Kul, S.; Akbaş, E. Association Between PON1 L55M Polymorphism and PON1 Enzyme Activity in Patients with Leukemia.. ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, 2017, 27, 21-28. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.4999/uhod.171668

2016
1. Eras, N.; Nayır, E.; Arıcan, A.; L, B.; M, G.; Akbaş, E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. . INTERNATİONAL JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL MEDİCİNE, 2016, 9, 11756-11763. 400 + 0
Publications_001.pdf

Uluslararası - Diğer 1342
2014
18. Erdoğan, N.; Akbaş, E.; Nayır, E.; Arıcan, A.; Bahar, L. TS1494del 6 polymorphısm andIncreased Rısk of Developing Breast Cancer.. MEDİCRES WORLD CONGRESS 2014 ON GOOD MEDİCAL RESEARCH. , 2014, ---. 40 + 0
2013
17. Akbaş, E.; Altıntaş, Z.; şenli, H. Karyotype and SRY gene analysis in patients with phenotype and genotype incompatibility. . EUREPEAN HUMAN GENETİCS CONFERENCE. , 2013, 22, ---. 50 + 0
2012
16. Akbaş, E.; Altıntaş, Z.; Dilek, U.; Delibaş, A.; özen, S.; Mamur, B.; Uyanıker, G. Rare types of Turner syndrome: Clinical presentation and cytogenetics in five cases. . LAB MEDİCİNE. , 2012, 43, 197-204. 80 + 0
Publications_002.pdf

2011
15. Akbaş, E.; Polat, S.; çelik, S.; Altıntaş, Z.; Yıldırım, M.; Yılgör, E. A severely mental and motor retarded boy with monosomy 9pterp22, trisomy 10q26qter due to paternal reciprocal translocation 46,XY,t(9;10)(p23;q26).. GENETİC COUNSELİNG, 2011, 22, 417-423. 85 + 0
14. Akbaş, E.; şenli, H.; Erdoğan, N.; çolak, T.; Türkmenoğlu, O.; Türköz, G.; Kul, S. The Investigation of Relationship Between the Polymor-phism in Exon 5 of Glutathione S Transferase P1 (Gstp1) Gene and Breast Cancer. -, 2011, ---. 80 + 0
13. Balcı, S.; Hallıoğlu, O.; Akbaş, E.; Erdoğan, N. Relationship of TNF- α 303, IL-1082 Gene Polimorphisms with the Severity and Susceptibility of Rheumatic Hearth Disease.. CARDİOLOGY İN THE YOUNG 45TH, ANNUAL MEETNİNG OF THE ASSOCİATİON FOR EUROPEAN PEDİATRİC CARDİOLOGY, 2011, ---. 75 + 0
12. Gülaşı, S.; Turhan, A.; çelik, Y.; Akbaş, E.; Atıcı, A. A case of Edward's syndrome with esophageal atresia and meningocele.. TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRIC., 2011, 46, 174-176. 30 + 0
Publications_003.pdf

2010
11. Akbaş, E.; Senli, H.; Batmaz, S.; Erdoğan, N. Association of Pericentric Inversion of Chromosome 9 (inv[9][p11q13]) and Genetic Diseases: Case Report. LAB MEDİCİNE., 2010, 41, 96-99. 95 + 0
2009
10. Akbaş, E.; Söylemez, F.; Hallıoğlu, O.; Türköz, G. Analysis of SRY gene in a girl with 45,X/46,XY Genotipe. . GENETİC COUNSELİNG. , 2009, 20, 249-254. 95 + 0
9. Eras-erdogan, N.; Akbas, E.; Senli, H.; Kul, S.; çolak, T. Relationship between polymorphism in the manganese superoxide dismutase gene and breast cancer. ELSEVİER BV, 2009, 680, 7-11. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.mrgentox.2009.08.006

8. Akbaş, E.; Mutluhan, H.; Savaşoğlu, K.; Söylemez, F.; öztürk, İ.; Yazıcı, G. Turner Syndrome and 45,X/47,XXX mosaicism.. GENETİC COUNSELİNG. , 2009, 20, 141-146. 42 + 0
2008
7. Akbaş, E.; Balci, S.; Söylemez, F.; Savaşoğlu, İ.; Hallıoğlu, O. A male case with double aneuploidy (48,XXY,+21).. GENETİC COUNSELİNG, 2008, 19, 59-63. 90 + 0
6. Mutluhan, H.; Akbas, E.; Erdogan, N.; Soylemez, F.; Senli, M.; Polat, A.; Helvacı, I.; Seyrek, E. The Influence of HER2 Genotypes as Molecular Markers on Breast Cancer Outcome . MARY ANN LİEBERT INC, 2008, 27, 575-579. 65 + 0
http://dx.doi.org/10.1089/dna.2007.0702

2005
5. çelik, A.; Akbaş, E. Evoluation of sister chromatid exchange and chromosomal aberration frequenccies in peripheral blood lymphocytes of gasoline station attendants. ECOTOXİCOLOGY AND ENVİRONMENTAL SAFETY, 2005, 60, 106-112. 100 + 0
Publications_006.pdf

2004
4. Akbaş, E.; Derici, E.; Söylemez, F.; Kanık, A.; Polat, F. An investigation of effect of toluene and cigarette smoking on some blood parameters and lymphocyte life span. CELL BİOLOGY AND TOXİCOLOGY , 2004, 20, 33-40. 90 + 0
2003
3. Akbaş, E.; Söylemez, F.; Börekçi, G.; çamdeviren, H. Effects of X-rays and cigarette smoking on leukocyte, lymphocyte and mitotic index values and SCE rates: the relationship between mitotic index and lymphocyte counts. TOXİCOLOGY AND INDUSTRİAL HEALTH, 2003, 19, 2-6. 95 + 0
Publications_007.pdf

1996
2. Akbaş, E.; Budak, T. The Independent and additive effects of Trimethoprim, cigarette smoking and Radiation (X-ray) on the chromosomal aberrations. NATURAL SCİENCES AND ENGENERİNG, 1996, 25, 35-56. 100 + 0
1991
1. Budak, T.; Akbaş, E. The effects of trimethoprim on the chromosomal abberations in cigarette smokers". İNTERNATİONAL CONGRESS OF HUMAN GENETİCS’, 1991, ---. 50 + 0
Ulusal - Diğer 992
2015
13. çakır, M.; Akbaş, E.; Altıntaş, Z.; Bozdoğan, S. 46,XY Gonadal Disgenezi/Swyer Sendromlu bir olgu.. 50. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ. , 2015, ---. 42 + 0
12. Bucak, .; Akbaş, E.; Yolal, D.; Erdoğan, N.; Yıldırım, E. Habitual Abortus Nedeniyle 46,XX,t(2;14)(q32;q32) Karyotipi Gösteren Bir Olgu.. XIV. ULUSAL TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, 2015, ---. 40 + 0
11. Akbaş, E.; Nayır, E.; Bucak, .; Arıcan, A.; Yolal, D.; Eser, K.; Uzun, K.; Eker, E.; Erdoğan, N. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde EGFR 19. Ekzon 747-750 Delesyonunun Araştırılması. . TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 37. ULUSAL KONGRESİ, 2015, 116-116. 35 + 0
2014
10. Mamur, B.; Akbaş, E.; çolak, T.; Türkmenoğlu, M.; Seyit, H.; Sungur, M. Adiponektin ve adiponektin reseptör 1 gen polimorfizmleri ile kolorektal kanser arasındaki ilişki . JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2014, 5, 572-576. 75 + 0
Publications_008.pdf

9. Akbaş, E.; Yazıcı, F.; Durukan, H.; Topal, H.; Erdoğan, N. 45,X/46,X,i(Xq) ve 46,X,i(Xq) Karyotipi gösteren iki olgunun klinik ve sitogenetik yönden değerlendirilmesi. JOURNAL OF CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL INVESTİGATİONS, 2014, 5, 444-448. 90 + 0
Publications_009.pdf

2012
8. Akbaş, E.; şenli, H.; çayan, S. A balanced reciprocal translocation case in family with a history of recurrent abortions: 46,XY,t(4;13)(q31.3;q33). ASSOCİATİON OF HEALTH INVESTİGATİONS, 2012, 3, 290-292. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5799/ahinjs.01.2012.02.0164

Publications_011.pdf

7. Akbaş, E.; Seyrak, E.; Erdoğan, N.; şenli, H. Glutatione S-Transferase P1 Geni Exone-6(ala114val) Polimorfizminin Akciğer Kanseri Etyolojisindeki Olası Etkileri.. DİCLE TIP DERGİSİ, , 2012, 39, 344-349. 95 + 0
Publications_010.pdf

2010
6. Akbaş, E.; Seyrek, E.; şenli, H.; Erdoğan, N.; Helvacı, İ. BETA ADRENERJİK RESEPTÖR 2 KODON 27 POLİMORFİZMİ İLE MEME KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI. THE JOURNAL OF BREAST HEALTH, 2010, 7, 5-9. 90 + 0
Publications_012.pdf

2003
5. Akbaş, E.; Söylemez, F.; Derici, E.; Börekci, G.; Kanik, A. Effects of X-rays and cigarette smoking on leukocyte, lymphocyte and mitotic index values and SCE rates: the relationship between mitotic index and lymphocyte count. SAGE PUBLİCATİONS, 2003, 19, 81-91. 90 + 0
http://dx.doi.org/10.1191/0748233703th178oa

Publications_016.pdf

4. Akbaş, E.; Erdoğan, N.; Mutluhan, H.; Mamur, B.; Türköz, G. 46,XY GENOTİPİNE SAHİP DİŞİ FENOTİPLİ BİR OLGUDA SRY GENİNİN İNCELENMESİ. TANIDA MOLEKÜLER TIP SEMPOZYUMU , 2003, 58-63. 45 + 0
2001
3. Akbaş, E.; çelik, A.; Derici, E.; Söylemez, F. SİGARA KULLANIMININ LENFOSİT YAŞAM SÜRESİ VE GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ . TURKİSH JOURNAL OF GERİATRİCS, 2001, 1, 15-18. 95 + 0
Publications_014.pdf

2. Akbaş, E.; çelik, A.; Derici, E.; Söylemez, F. X IŞINININ LENFOSİT YAŞAM SURESİ VE KARDEŞ KROMATİD DEĞİŞİM ORANLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. , 2001, 2, 171-179. 95 + 0
Publications_013.pdf

1998
1. Akbaş, E.; Budak, T. Sigara İçen Radyoloji Teknisyenlerinde Trimethoprimin Kromozomal Düzensizlikler Üzerine Etkileri. TR. J. OF BİOLOGY, 1998, 22, 99-109. 100 + 0
Publications_015.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 280

5. ŞENLİ, H.; BAHAR, L.; ERAS, N.; ÇOLAK, T.; TÜRKMENOĞLU, Ö.; KUL, S.; AKBAŞ, E., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients. 13th. International Conference on Pathology and Molecular Diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 20

4. MEYDANOĞULLARI, M.; ERAS, N.; TİFTİK, N.; TOMBAK, A.; AKBAŞ, E., Investigation of relationship between -1195 AG polymorphism of COX-2 gene and mRNA levelsof COX-2 gene in peripheral blood monocyte in colorectal cancer patients. 13th. International Conference on Pathology and Molecular Diagnosis, 2017-06-26, 2017-06-27, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. 50

3. ERAS, N.; TOMBAK, A.; TİFTİK, N.; BERKÖZ, M.; TÜRKÖZ, G.; AKBAŞ, E., Association between CAT C-262T polymorphism and CAT enzyme activity in patients with leukemia. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 2017-05-18, 2017-05-21, ANTALYA, Türkiye, 2017. 40

2. AKBAŞ, E.; MEYDANOĞULLARI, M.; ERAS, N.; TİFTİK, N.; TOMBAK, A., Investigation for Polymorphisms of Caspase 3 and Caspase 9 Gene and Enzyme Levels in Leukemia patients. 2nd International Conferance on Cytopatology and Histopatology, 2016-08-10, 2016-08-12, LASVEGAS, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 90

1. AKBAŞ, E.; ŞENLİ, H.; BAHAR, L.; ERAS, N.; ÇOLAK, T.; TÜRKMENOĞLU, M.; KUL, S., Investigation of Relationship Between -1195 A>G Polymorphism of COX-2 Gene and mRNA Levels of COX-2 Gene in Peripheral Blood Monocyte in Colorectal Cancer Patients.. 2nd International Conferance on Cytopatology and Histopatology. , 2016-08-10, 2016-08-12, LASVEGAS, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. 80

Uluslararası - Özet - Poster 25

1. AKBAŞ, B.; ALTINTAŞ, Z.; YOLAL, D.; ERAS, N.; AKBAŞ, E., Re-Evaluation of a boy with Monosomy 9pter -> p22, Trisomy 10q26 -> qter. European Human Genetics Conference , 2017-05-27, 2017-05-30, Copenhagen, Danimarka, 2017. 25

Ulusal - Özet - Sözlü 42

1. AKBAŞ, E.; NAYIR, E.; ERDOĞAN, N.; ARICAN, A.; BUCAK, Ö.; KUL, S., İnterlökin-1 β C-31T Gen Polimorfizminin Meme Kanserine Yakalanma Riskine Olası Etkileri.. XI: Klinik Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 2016-05-27, 2016-05-29, AYDIN, Türkiye, 2016. 42

Ulusal - Özet - Poster 38

2. ÇAKIR, M.; AKBAŞ, E.; ALTINTAŞ, Z.; BOZDOĞAN, S., 46,XY Gonadal Disgenezi/Swyer Sendromlu bir olgu. . 50. Milli Pediatri Kongresi, 2016-11-02, 2016-11-08, ANTALYA, Türkiye, 2016. 21

1. BUCAK, Ö.; AKBAŞ, E.; NAYIR, E.; YOLAL, D.; ERAS, N.; YENER, N.; YILDIRIM, D., Kras geni ekson-1 kodon 12 (G/T) mutasyonu ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri ilişkisinin araştırılması . Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi. , 2016-10-15, 2016-10-19, İZMİR, Türkiye, 2016. 17

Ulusal - Yürütücü 400

4. Otizm Spektrum Bozukluklarında Wnt Sinyal Yolağı, Wnt2, Disc1, Dock4 Gen Polimorfizmlerinin araştırılması, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2926, 10900 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

3. Konjenital Ptozisli Hastalarda FOXL2 ve KIF21A Gen Mutasyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2018-2-TP2-2929, 5100 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

2. Otizm Spektrum Bozukluklarinda Wnt Sinyal Yolaği Wnt2, Disc1 ve Dock4 Genleri Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2594, 21000 TL, Yürütücü, 2020, Devam ediyor... 100

1. Kolesteatom Hastalarında ROCK1(G/T), ROCK2(A/C) ve Rho A(A/T) Gen Polimorfizmleri ve Ekspresyonlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP4-2592, 30000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 605 Otozomal Dominant ve Resesif S Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar BİO 517 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Bahar Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Güz SEM DR Seminer ( Dr ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 606 Gonozmal Dominant ve Resesif S Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Güz Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 619 İleri Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar BİO 507 Moleküler Biyolojiye Giriş Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-0-2
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 513 Bakteri ve Virüs Biyolojisi Ge Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 3-0-3
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 506 Sitogenetik Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Güz BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 527 Sitobiyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 3-0-3
Güz BİO 606 Gonozmal Dominant ve Resesif S Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar BİO 802 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar BİO 505 Tıbbi Biyoloji Teknikleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Bahar BİO 605 Otozomal Dominant ve Resesif S Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 2-2-3
Bahar BİO 508 Moleküler Genetik I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 4-0-4
Güz BİO 526 Genel Tıbbi Biyoloji ve Geneti Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Güz BİO 518 Dna Analizlerinin Tıpta Kullan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 509 Moleküler Genetik II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Yüksek Lisa... 2-2-3
Bahar BİO 616 Hücresel Kontrol ve Sinyal İle Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ( Doktora ) 3-0-3
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz BİO 622 REKOMBİNANT TEKNOLOJİNİN TEDAV Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3
Güz BİO 510 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 506 SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Bahar BİO 606 GONOZMAL DOMİNANT VE RESESİF S Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Güz BİO 605 OTOZOMAL DOMİNANT VE RESESİF E Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 508 MOLEKÜLER GENETİK I Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİO 507 MOLEKÜLER BİYOLOJİYE GİRİŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Bahar BİO 506 SİTOGENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Bahar BİO 605 OTOZOMAL DOMİNANT VE RESESİF E Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-2-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz BİO 603 KANSER GENETİĞİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 2-0-2
Güz BİO 618 İLERİ MOLEKÜLER GENETİK Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIBBİ BİYOLOJİ 3-0-3