Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Nafize Didem Yüksek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Eczacılık Teknolojisi Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1939 .
Oluşturma
:
2015-11-18 13:51:05 .
Düzenleme
:
2018-12-31 14:46:18 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
YÜKSEK LİSANS BİYOTEKNOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Yüksek Lisans Tezi

1. ENZİM REPLASMAN TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE TRİPSİN İÇEREN BONCUKLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Danışman: Dr. Nefise Özlen ŞAHİN, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2018.

2. Yeni Bazı Benzimidazol ve İndol Türevi Bileşiklerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Danışman: Dr. Zehra Feza OTAĞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2010.

3. Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Amasya ve Golden Delicious Çeşidi elmaların Renk ve Polifenoloksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Asiye AKYILDIZ, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2003.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 1000
2006
1. Akyıldız, A.; öcal, N. Effects of dehydration temperatures on colour and polyphenoloxidase activity of Amasya and Golden Delicious apple cultivars. WİLEY-BLACKWELL, 2006, 86, 2363-2368. 1000 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2624

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2013
2. Algül, . Synthesis and antimicrobial activity evaluation of some benzimidazole and indole derivatives. AFRİCAN JOURNAL OF MİCROBİOLOGY RESEARCH, 2013, 7(17), 1708-1715. 0 + 0
oztekinalgul@mersin.edu.tr.

Publications_005.pdf

2009
1. Algül, . Comparative studies on conventional and microwave-assisted synthesis of a series of 2,4-di and 2,3,4-trisubstituted benzimidazo[1,2-a] pyrimidines and their antimicrobial activities. OPEN CHEMİSTRY, 2009, 7, 337-342. 0 + 0
öztekinalgül@mersin.edu.tr

Publications_003.pdf