Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Öğretim Görevlisi Nafize Didem Yüksek
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Eczacılık Teknolojisi Bölümü .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3412815 .
Dahili
:
1939 .
URL
:
.
VCARD
:
Oluşturma
:
2015-11-18 13:51:05 .
Düzenleme
:
2016-08-03 10:04:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2000
YÜKSEK LİSANS GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Yüksek Lisans Tezi

1. Yeni Bazı Benzimidazol ve İndol Türevi Bileşiklerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması Danışman: Dr. Zehra Feza OTAĞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2010.

2. Farklı Kurutma Sıcaklıklarının Amasya ve Golden Delicious Çeşidi elmaların Renk ve Polifenoloksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri Danışman: Dr. Asiye AKYILDIZ, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, ADANA, Türkiye, 2003.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 0
2006
1. Akyıldız, A.; öcal, N. Effects of dehydration temperatures on colour and polyphenoloxidase activity of Amasya and Golden Delicious apple cultivars. WİLEY-BLACKWELL, 2006, 86, 2363-2368. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2624

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 0
2013
2. Algül, . Synthesis and antimicrobial activity evaluation of some benzimidazole and indole derivatives. AFRİCAN JOURNAL OF MİCROBİOLOGY RESEARCH, 2013, 7(17), 1708-1715. 0 + 0
oztekinalgul@mersin.edu.tr.

Publications_005.pdf

2009
1. Algül, . Comparative studies on conventional and microwave-assisted synthesis of a series of 2,4-di and 2,3,4-trisubstituted benzimidazo[1,2-a] pyrimidines and their antimicrobial activities. OPEN CHEMİSTRY, 2009, 7, 337-342. 0 + 0
öztekinalgül@mersin.edu.tr

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2010
2. Delialioğlu, N. Mersin İlinde Çiğ ve Market Sütlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Araştırılması. MİKROBİYOL BUL., 2010, 44, 87-91. 0 + 0
nurandel@hotmail.com

Publications_004.pdf

2005
1. Delialioğlu , N. ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLARI. ANKEM, 2005, 19(2), 84-87. 0 + 0