Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Yrd. Doç. Dr. Deniz Uzmansel
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Çiftlikköy Kampüsü Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90--
Oluşturma
:
2015-09-14 07:39:15
Düzenleme
:
2017-01-16 14:35:13
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS TIP SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2001
TIPTA UZMANLIK ANATOMİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Koroner By-pass Cerrahisinde Alternatif Arteryel Greft Olarak A. Thoracica Lateralis ve A. Thoracodorsalis’in Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi Danışman: Dr. Zeliha Kurtoğlu, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2007.

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 12750
2014
17. Dagtekin, A.; Avci, E.; Uzmansel, D.; Kurtoglu, Z.; Kara, E.; Uluc, K.; Akture, E.; Baskaya, M. Microsurgical Anatomy and Variations of the Anterior Clinoid Process. TURKISH NEUROSURGERY, 2014, 24, 484-493. 550 + 0
https://dx.doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.8738-13.1

16. Uzmansel, D.; Ozturk, N.; Kara, A.; Ozturk, H. A rare combination of vascular variations of both kidneys. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2014, 36, 195-198. 950 + 5
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-013-1134-0


Alıntılanma Sayısı: 1
2013
15. Uzmansel, D.; Kurtoglu, Z.; Talas, D.; Dagtekin, A.; Avci, E.; Karatas, M. Evaluation of Cross-Sectional Areas of the Sigmoid Sinus, Jugular Bulb and Internal Jugular Vein: A Cadaver Study. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 2013, 9, 240-248. 850 + 0
2012
14. Kara, A.; Kurtoglu, Z.; Tekdemir, I.; Elhan, A.; Uzmansel, D.; Yapici, D. Measurements for the Direct Approach to the Oval Foramen to Apply Mandibular Nerve Blockade. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 2012, 23, 938-942. 450 + 0
https://dx.doi.org/10.1097/SCS.0b013e31824e259f

2011
13. Dagtekin, A.; Avci, E.; Kara, E.; Uzmansel, D.; Dagtekin, O.; Koseoglu, A.; Talas, D.; Bagdatoglu, C. Posterior cranial fossa morphometry in symptomatic adult Chiari I malformation patients: Comparative clinical and anatomical study. CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, 2011, 113, 399-403. 450 + 50
https://dx.doi.org/10.1016/j.clineuro.2010.12.020


Alıntılanma Sayısı: 10
12. Kara, E.; Celebi, B.; Yildiz, A.; Ozturk, N.; Uzmansel, D. An unusual case of a tortuous abdominal aorta with a common celiacomesenteric trunk: demonstrated by angiography. CLINICS, 2011, 66, 169-171. 500 + 20
https://dx.doi.org/10.1590/S1807-59322011000100030


Alıntılanma Sayısı: 4
11. Kurtoglu, Z.; Aktekin, M.; Uzmansel, D. Incidence of subtypes of the suprapatellar fold in fetus and their clinical relevance in early periods of life: a preliminary study. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2011, 41, 989-993. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0906-73

10. Uzmansel, D.; Kara, A.; Kurtoglu, Z. Unusual Axillary Arch and Accompanying Musculofascial Variations: Case Report. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2011, 31, 1011-1014. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2009-13493

2010
9. Ozturk, N.; Uzmansel, D.; Ozturk, H. An unreported pattern of musculocutaneous and median nerve communication with multiple variations of biceps brachii: a case report. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2010, 32, 887-890. 1000 + 10
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-009-0616-6


Alıntılanma Sayısı: 2
8. Uzmansel, D.; Kurtoglu, Z.; Kara, A.; Ozturk, N. Frequency, anatomical properties and innervation of axillary arch and its relation to the brachial plexus in human fetuses. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2010, 32, 859-863. 950 + 25
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-010-0687-4


Alıntılanma Sayısı: 5
7. Ozturk, N.; Uzmansel, D.; Kara, A.; Ozturk, H. Variation in the position, relation and vasculature of left suprarenal gland: a case report. SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2010, 32, 985-988. 850 + 5
https://dx.doi.org/10.1007/s00276-010-0636-2


Alıntılanma Sayısı: 1
6. Kurtoglu, Z.; Uzmansel, D.; Aktekin, M. The morphological features of the mediopatellar and lateral folds of the developing knee joint: a fetus cadaveric study. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, 2010, 44, 229-234. 1000 + 0
https://dx.doi.org/10.3944/AO'TT.2010.2236

2009
5. Kara, A.; Uzmansel, D.; Kurtoglu, Z. Bilateral Hypoplastic Posterior Tibial Arteries with Histological Features: Case Report. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 2009, 29, 1330-1334. 1000 + 0
2008
4. Aktekin, M.; Uzmansel, D.; Kurtoglu, Z.; Sanli, E.; Kara, A. Examination of the Accessory Tendons of Extensor Hallucis Longus Muscle in Fetuses. CLINICAL ANATOMY, 2008, 21, 713-717. 800 + 15
https://dx.doi.org/10.1002/ca.20712


Alıntılanma Sayısı: 3
3. Talas, D.; Kurtoglu, Z.; Koseoglu, A.; Uzmansel, D.; Ozturk, H.; Bagdatoglu, C. The Variation of Temporal Bone Neurovascular Structures in Otologic-Neurotologic Surgeries: A Cadaver Dissection Study. MEDITERRANEAN JOURNAL OF OTOLOGY, 2008, 4, 157-163. 550 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2006
2. Sanli, E.; Kurtoglu, Z.; Kara, A.; Uzmansel, D. Left sided-right portal joined round ligament with an anomaly of the intrahepatic portal vein. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 2006, 27, 1897-1900. 650 + 0
2005
1. Kurtoglu, Z.; Ozturk, A.; Bagdatoglu, C.; Polat, G.; Aktekin, M.; Uzmansel, D.; Camdeviren, H.; Bagdatoglu, O.; Sargon, M. Effects of trapidil after crush injury to a peripheral nerve. ACTA MEDICA OKAYAMA, 2005, 59, 37-44. 200 + 40

Alıntılanma Sayısı: 8
Uluslararası - Diğer 45
2009
1. Uzmansel, D.; Kurtoğlu, Z.; Bağdatoğlu, C.; Kara, A.; Yıldız, A. Unilateral variant vertebral artery with an aneurysm of the basilar tip: a case report. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANATOMİCAL VARİATİON, 2009, 2, 96-98. 45 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 440
2006
4. Uzmansel, D.; Aktekin, M.; Kara, A. Multiple variations of the nerves arising from the lumbar plexus. NEUROANATOMY, 2006, 5, 37-39. 100 + 0
2004
3. Kurtoğlu, Z.; öztürk, H.; Bağdatoğlu, C.; Turaç, A.; çamdeviren, H.; Uzmansel, D.; Aktekin, M. Effect of trapidil on the sciatic nerve with crush injury: a light microscopic study. NEUROANATOMY, 2004, 3, 54-58. 60 + 0
2. Kara, A.; Uzmansel, D.; Turaç, A.; Kurtoğlu, Z.; öztürk, H. Damarlanma ve histolojik özellikleriyle birlikte iki aksesuar dalaklı bir olgu. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 221-225. 80 + 0
1. Kurtoğlu, Z.; Uzmansel, D.; öztürk, H. Canalis nasolacrimalis üst açikliği boyutlarinin orbita ve kranium boyutlariyla ilişkisi. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 5, 145-150. 200 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 60

1. BEGER, O.; ELVAN, Ö.; ÜN, B.; UZMANSEL, D.; KESKİNBORA, M., Anatomy of Master Knot of Henry: A Morphometric Study on Cadavers.. 8. International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 2016-08-31, 2016-09-03, BUDAPESTE, Macaristan, 2016. 60

Uluslararası - Özet - Poster 7

1. BEGER, O.; KIRIKÇI, G.; UZUN, C.; KESKİNÖZ, E.; ELVAN, Ö., Biomechanical and mhorphometric features of long flexor tendons of toes: a cadaveric study.. 10. International Symposium on Clinical Anatomy, 2016-10-06, 2016-10-08, Varna, Bulgaristan, 2016. 7

Ulusal - Tam Metin - Poster 50

1. UZMANSEL, D., Ayak Tabanında Çoklu Tendon Varyasyonu: Olgu Sunumu. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi (ARA2015), 2015-11-12, 2015-11-13, Ankara, Türkiye, 2015. 50
http://www.ara2015.org/giris

Ulusal - Yürütücü 100

1. İnsan fetusu ayaklarında mm.lumbricales ve bu kasların inervasyon paterninin anatomik açıdan değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1903, 5848 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Anatomi öğrenci ve araştırma laboratuvarlarında çalışma ve iş sağlığı-güvenliği prensiplerine uygun altyapının sağlanması, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2314, 140000 TL, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

1. İnsan yetişkin ve fetus kadavralarında flexor hallucis longus ve flexor digitorum longus tendonları arasındaki sliplerin histolojik ve morfometrik özellikleri , BAP, Proje No: 2016-2-AP2-1520, 9790 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri 200

1. Betül Asena Şenol, İnsan fetusu ayaklarında mm.lumbricales ve bu kasların inervasyon paterninin anatomik açıdan değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Devam ediyor. 200

Uluslararası 125
1. MEDICAL JOURNAL OF DR. D.Y. PATIL UNIVERSITY , ADVISORY BOARD MEMBER, ISSN : 2278-7119, 2012-07-12 - Devam ediyor. 125
1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği , Üye No: 182, Türkiye, 2010-01-01-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANA 502 Genel Anatomi II Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Program... 1-3-3
Güz ANA 513 Genel Nöroanatomi I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Program... 2-3-3
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-1-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANA 501 Genel Anatomi I Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Program... 2-3-3
Bahar ANA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz ANA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı 4-0-4
Güz SHM101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-1-3
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANA 505 Genel Anatomi III Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Yüksek Lisans Program... 2-3-3
Bahar ANA 801 Uzmanlık Alan Dersi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı 4-0-4
Bahar ANA 641 Dolaşım Sistemi ve Lenfatik Si Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Doktora Programı 2-3-3
Güz ANA 505 GENEL ANATOMİ III Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-3-3
Güz ANA 501 GENEL ANATOMİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-3-3
Güz ANA 625 BAŞ BOYUN TOPOGRAFIK ANATOMISI Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-1-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-1-3
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Güz SHM101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANA 628 GÖĞÜS BÖLGESİ TOPOGRAFİK ANATO Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 1-1-1
Bahar ANA 501 GENEL ANATOMİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-3-3
Bahar ANA 626 ÜST EXTREMITE TOPOGRAFIK ANATO Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-1-2
Güz ANA 626 ÜST EXTREMITE TOPOGRAFIK ANATO Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-1-2
Güz ANA 515 DUYU ORGANLARI ANATOMİSİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 1-3-3
Güz ANA 501 GENEL ANATOMİ I Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-3-3
Güz ANA 628 GÖĞÜS BÖLGESİ TOPOGRAFİK ANATO Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 1-1-1
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Yaşlı Bakımı 2-1-3
Güz SHM101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Tıbbi Görüntüleme Teknikle... 2-0-2
Güz SH101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Otopsi Yardımcılığı 2-1-3
Güz ANA101 Anatomi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz SHM 101 Anatomi Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... İlk ve Acil Yardım ( İkmep ... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANA101 Anatomi Mersin Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ... 2-0-2
Güz ANA101 Anatomi Mersin Meslek Yüksekokulu 2-0-2
Güz ANA101 Anatomi Mersin Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi ( Uzaktan... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANA 629 KARIN BÖLGESI TOPOGRAFIK ANATO Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 1-1-1
Bahar ANA 611 ORGANA SENSORİUM Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANATOMİ 2-1-2