Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Demet Sinem Güden
Özgeçmiş
:
Birim
:
Eczacılık Fakültesi / Farmakoloji Anabilim Dalı
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/mersin
Telefon
:
+90-324-3412815
Dahili
:
2650
Oluşturma
:
2015-09-01 10:55:51
Düzenleme
:
2017-10-14 14:25:16
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE MERSİN MEHMET ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 2005
LİSANS ECZACILIK MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 1400
2017
3. Temiz-resitoğlu, M.; Kuçukkavruk, .; Guden, D.; çeçen, P.; Sarı, A.; Tunçtan, B.; Gorur, A.; Tamer-gumuş, L.; Buharalioglu, C.; Kafait, M. Activation of mTOR/IκB-α/NF-κB pathway contributes to LPS-induced hypotension and inflammation in rats.. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2017, 802, 7-19. 450 + 0
2016
2. Senol, S.; Temiz, M.; Guden, D.; Cecen, P.; Sari, A.; Sahan-firat, S.; Falck, J.; Dakarapu, R.; Malik, K.; Tunctan, B. Contribution of PPARα/β/γ, AP-1, importin-α3, and RXRα to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against hypotension, tachycardia, and inflammation in a rat model of septic shock. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2016, 65, 367-387. 450 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s00011-016-0922-5

1. Dolunay, A.; Senol, S.; Temiz-resitoglu, M.; Guden, D.; Sari, A.; Sahan-firat, S.; Tunctan, B. Inhibition of NLRP3 Inflammasome Prevents LPS-Induced Inflammatory Hyperalgesia in Mice: Contribution of NF-κB, Caspase-1/11, ASC, NOX, and NOS Isoforms. SPRİNGER NATURE, 2016, 0-0. 500 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10753-016-0483-3

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 590
2016
3. Temiz-reşitoğlu, M.; Güden, D.; şahan-fırat, S. Hipertansiyon Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Modeller. CLİNİCAL AND EXPERİMENTAL HEALTH SCİENCES, 2016, 6, 35-43. 200 + 0
2015
2. Güden, D.; Temiz, M.; Tunçtan, B.; şahan fırat, S. Sepsis ve Septik Şok Patojenezinde Endotelin-1’in Rolü ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2015, 5, 178-190. 190 + 0
2014
1. Güden, D.; Tunçtan, B. Endotelin-1’in diyabet patojenezindeki rolü. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ, 2014, 4(3), 158-167. 200 + 0
Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 80

1. TUNÇTAN, B.; DOLUNAY, A.; ŞENOL, Ş.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D., Inhibition of NLRP3 inflammasome prevents lipopolysaccaride-induced inflammatory hyperalgesia in mice: contribution of NF-κb, caspase-1/11, ASC, NADPH oxidase, and NOS isoforms. 7th European Congress of Pharmacology, 2016-06-26, 2016-06-30, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 80
http://www.ephar2016.org/

Uluslararası - Özet - Sözlü 175

3. Tunçtan, B.; Küçükkavruk, Ş.; Temiz-Reşitoğlu, M.; Güden, D.; Sarı, A., Protective effect of Bexarotene, a selective RXRα agonist, against hypotension associated with ınflammation and tissue ınjury linked to decreased circulating iNOS levels in a rat model of septic shock. 19th International Conference on Inflammation (ICI 2017), 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 55
http://www.waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICI

2. Tunçtan, B.; Küçükkavruk, Ş.; Temiz-Reşitoğlu, M.; Güden, D.; Sarı, A., Contribution of NLRP3 inflammasome to the protective effect of 5,14-HEDGE, a 20-HETE mimetic, against LPS-induced septic shock in rats. 19th International Conference on Inflammation (ICI 2017), 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 55
http://www.waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICI

1. Şahan-Fırat, S.; Temiz-Reşitoğlu, M.; Güden, D.; Küçükkavruk, Ş.; Tunçtan, B., Contribution of mTOR to oxidative/nitrosative stress via NADPH oxidase system activation in zymosan-ınduced systemic ınflammation in rats. 19th International Conference on Inflammation (ICI 2017), 2017-05-14, 2017-05-15, Amsterdam, Hollanda, 2017. 65
http://www.waset.org/conference/2017/05/amsterdam/ICI

Uluslararası - Özet - Poster 210

5. GÜDEN, D.; ŞAHAN-FIRAT, S., Evaluation of gut-brain axis theory in depression: the light and blind side. VI. International Congress of Molecular Medicine, 2017-05-22, 2017-05-25, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
http://moltipder.org/Kongre2017_En.html

4. GÜDEN, D.; ŞAHAN-FIRAT, S., The role of pharmacist interventions in the rational use of antidepressants. 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 50
http://ivekkongre.com/

3. ŞAHAN-FIRAT, S.; TEMİZ-REŞİTOĞLU, M.; BUHARALIOĞLU, C.; GÜDEN, D.; ŞENOL, Ş., The Role Of IκB-α/NF-κB Pathway Activation in Hypotension and Inflammation Reversed by BAY 61-3606, A Selective Syk Inhibitor in Rat Models of Septic and Non-septic Shock. 7th European Congress of Pharmacology , 2016-06-26, 2016-06-30, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 17

2. TEMİZ, M.; ŞENOL, Ş.; GÜDEN, D., Inhibition of Mammalian Target of Rapamycin Reverses Lipopolysaccharide-Induced Hypotension and Inflammation in Rats. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), 2015-06-09, 2015-06-12, ANKARA, Türkiye, 2015. 50

1. ŞAHİN, C.; GÜDEN, D.; ÜNAL, G.; ARICIOĞLU, F., Acute blockade of P2X7 receptors by Brilliant Blue G does not result in antidepressant-like activity in mice. Turkish Association for Psychopharmacology, International Congress on Psychopharmacology, 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2014-04-16, 2014-04-20, Antalya, Türkiye, 2014. 42

Ulusal - Tam Metin - Poster 5

1. ÜNSAL, D.; KAÇAN, M.; TEMİZ REŞİTOĞLU, M.; GÜDEN, D.; KORKMAZ, B., Sıçanlarda Dtk/IκB-α/NF-κB yolu etkinliğindeki artışın zimosanın neden olduğu inflamatuvar yanıta katkısı. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi 7. Klnik Farmakoloji Sempozyumu 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 5
http://www.farmakoloji2015.org

Ulusal - Özet - Sözlü 45

2. Şenol, Ş.; Temiz, M.; Güden, D.; Çeçen, P.; Sarı, A., Sıçanlarda oluşturulan deneysel septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin hipotansiyon, taşikardi ve enflamasyona karşı koruyucu etkisine PPARα/β/γ, AP-1, importin-α3 ve RXRα'nın katkısı. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi 7. Klnik Farmakoloji Sempozyumu 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 22

1. Temiz Reşitoğlu, M.; Şenol, Ş.; Güden, D.; Çeçen, P.; Sarı, A., Endotoksemik Sıçanlarda Ortaya Çıkan Sistemik İnflamatuvar Yanıtta mTOR/IκB-a/NF-κB Yolu Etkinliğinin Rolü. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi 7. Klnik Farmakoloji Sempozyumu 6. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 2015-09-07, 2015-09-10, Ankara, Türkiye, 2015. 22

Ulusal - Araştırmacı 300

6. İnsan kondrositlerinde IL-1β ile indüklenmiş inflamasyonda Rho-Kinaz'ın rolünün araştırılması: IkB-α/NF-kB yolağına katkısı, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2589, 20000 EUR, Araştırmacı, 2018, Devam ediyor... 50

5. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan sistemik inflamatuvar yanıt ve ilişkili nöroinflamasyonda mTOR’un rolünün araştırılması, BAP, Proje No: 2017-1-TP3-1995, 21000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

4. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda oluşturulan septik şok modelinde 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin NLRP3/ASC/pro-kaspaz-1 inflamazomunun oluşumu ve etkinliği üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP3-1343, 20000 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

3. Sıçanlarda Zimosan ile Oluşturulan Septik Olmayan Şok Modelinde Ortaya Çıkan Sistemik İnflamatuvar Yanıtta mTOR’un Rolünün Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1900, 14450 TL, Araştırmacı, 2017,Tamamlandı. 50

2. Endotoksemik sıçanların renal ve kardiyovasküler dokularında 20-HETE mimetik 5,14-HEDGE'nin PPARa/β/g, c-jun, importin-a3 ve RXR ekspresyonu üzerindeki etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FB (ŞPŞ) 2014-3 YL, 100000 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

1. Sıçanlarda Lipopolisakkaridin Neden Olduğu Hipotansiyona mTOR’nin Katkısının Araştırılması, BAP, Proje No: BAP-SBE FB (MT) 2014-1 YL, 991837 TL, Araştırmacı, 2015,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Lipopolisakkarit ile sıçanlarda olusturulan sistemik enflamasyon modelinde seçici RXRα agonisti beksarotenin iNOS, CYP2C23, CYP4A1 ile CYP4F6 enzimlerinin ekspresyon ve etkinligi üzerindeki etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 215S679, 220 TL, Bursiyer, 2017, Devam ediyor... 0

Uluslararası 50
1. waset, 2017-05-29, Amsterdam, Hollanda. 50
1. Türk Farmakoloji Derneği , Üye No: 942, Türkiye, 2014-07-01-Devam ediyor.