Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Özer Dursun
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Oluşturma
:
2017-07-27 14:49:15 .
Düzenleme
:
2018-07-19 15:49:48 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TIP DOKTORU TIP FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2003
UZMAN DOKTOR GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Primer açık açılı glokomda mannoz bağlayıcı lektin serum seviyesi ve H/L gen polimorfizmi Danışman: Dr. Ayça Yılmaz, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜM SORUMLUSU BÖLÜM SORUMLULUĞU MERSİN DEVLET HASTANESİ 2015-05-01 - 2017-07-28
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 2500
2017
4. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Görkem markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNAİTONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0735-8

3. Dinc, E.; Dursun, O.; Yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Adıguzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctiva: immunohistochemical study. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 38(4), 1703-1708. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0651-y

2. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; ünal, S.; Dursun, . Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 775-776. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

2012
1. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 890
2018
9. dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. JOURNAL OF RETİNA-VİTREOUS, 2018, 27, 154-157. 130 + 0
8. Vatansever, M.; Dinç, E.; Yıldırım, .; Dursun, .; özkan, O.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U. Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Olası Toksik Anterior Segment Sendromu. JOURNAL OF GLAUCOMA-CATARACT, 2018, 13, 50-52. 50 + 0
7. Vatansever, M.; Argın, M.; öcalan oktay, .; Yılmaz, E.; Dursun, .; Dinç, E.; Sarı, A.; Sezer, E. Orbitaya Yayılım Gösteren Paranazal Sinüs Kökenli Alveolar Rabdomiyosarkom: Erişkin Bir Olgu. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2018, 27, 152-155. 35 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-52370

6. Dursun, O.; Kara, T.; Dinc, E.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Pterjiyum epitelinden gelişen skuamöz hücreli karsinom. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2018, 27(1), 61-64. 90 + 0
10.5336/ophthal.2016-50648

2017
5. Ekinci, O.; Dinc, E.; Dursun, O.; Ekinci, N.; Gunes, S. Çocuk hastalarda aripiprazolün indüklediği akut miyopi: olgu sunumu. GLOKOM-KATARAKT, 2017, 12, 145-147. 70 + 0
4. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE, 2017, 1-1. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

3. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Alternaria alternata keratitli bir olgu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2017, 1, 1-1. 85 + 0
2016
2. Vatansever, M.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U.; Temel, G. Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 305-308. 130 + 0
2009
1. Yılmaz, A.; Dursun, O. Mitomisin kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. GLOKOM-KATARAKT, 2009, 4, 100-103. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 425
2009
4. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde desfluran anestezisinin güvenliliğinin değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 403-407. 130 + 0
3. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Yıldırım, O.; Akoz, K.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde sevofloran ve desfloran anestezisinin okülokardiyak refleks sıklığı açısından değerlendirilmesi. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 271-276. 80 + 0
2. Sarı, A.; Dursun, O.; Adıguzel, U.; Mercan, M. Posterior mikroftalmi ve optik disk druzeni birlikteliği. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 141-143. 85 + 0
2008
1. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, .; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, .; Doruk, N. Genel anesteziye iyi bir alternatif: oral kloralhidrat. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2008, 15, 131-134. 130 + 0
Ulusal - Diğer 42
2007
1. Sarı, A.; Dursun, O.; Unal, S.; Adıguzel, U. Sitozin arabinozide bağlı gelişen oküler toksisite. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2007, 16, 279-281. 42 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 60

1. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. XXXV Congress of the ESCRS, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portekiz, 2017. 60

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. Dursun, Ö., -. EMYO 2018 (3.RD European Meeting of Young Ophthalmologists, 2018-07-12, 2018-07-15, CRACOW, Polonya, 2018. 50
http://www.emyo2018.com/

Ulusal - Özet - Sözlü 72

2. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıguzel, U., Kataraktlı hastalarda optik koherens tomografi sinyal gücü ve görme keskinliği arasındaki ilişki. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 42

1. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Modifiye z sütür tekniği ile skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 30

Ulusal - Özet - Poster 160

8. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, O.; Bozkurt, F., Konjonktival fibroepitelyal polip. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

7. Aslan, F.; Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Aydın, B.; Adıguzel, U., Konservatif tedavi ile gerileyen suprakoroidal hemoraji olgusu. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

6. Ozkan, O.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Dinc, E.; Vatansever, M.; Adıguzel, U., Katarakt cerrahisi ile kombine pars plana vitrektomi sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

5. Sundu, C.; Sarı, A.; Unal, S.; Dursun, O.; Dinc, E., Orak hücreli anemide orbital kompresyon sendromu. TOD XXXXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

4. Dursun, O.; Yılmaz, E.; Icme, G.; Dinc, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her iki göz kapağında şişlik şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. XII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 20

3. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Argın, A.; Yıldırım, O., Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda santral kornea kalınlığı. TOD XXXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

2. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Yıldırım, O.; Argın, A., Son dönem glokomda siklokriyoterapi uygulaması. TOD XXXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

1. Yılmaz, A.; Dursun, O., Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. TOD XXXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 25

1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 400296, Türkiye, 2006-03-06-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz OPT 103 Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksek... Optisyenlik 3-0-3