Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Özer Dursun
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
23 Mart 1980 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı .
Telefon
:
+90-- .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2017-07-27 14:49:15 .
Düzenleme
:
2019-01-18 12:44:17 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TIP DOKTORU TIP FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2003
UZMAN DOKTOR GÖZ HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2010
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Primer açık açılı glokomda mannoz bağlayıcı lektin serum seviyesi ve H/L gen polimorfizmi Danışman: Dr. Ayça Yılmaz, Mersin Üniversitesi, Diğer, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
GÖZ HASTALIKLARI BÖLÜM SORUMLUSU BÖLÜM SORUMLULUĞU MERSİN DEVLET HASTANESİ 2015-05-01 - 2017-07-28
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2500
2017
4. Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Görkem markirt, H.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıgüzel, U. Scleral fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 0-0. 600 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0735-8

3. Sundu, C.; Dinç, E.; Sari, A.; ünal, S.; Dursun, . Bilateral Subperiosteal Hematoma and Orbital Compression Syndrome in Sickle Cell Disease. JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, 2017, 28, 775-776. 250 + 0
http://dx.doi.org/10.1097/SCS.0000000000003972

2. Dinc, E.; Dursun, O.; Yılmaz, B.; Vatansever, M.; Sarı, A.; Yıldırım, .; Adıguzel, U. Expression of prostaglandin E2 receptor subtypes in human pterygium and normal conjunctiva: immunohistochemical study. INTERNATİONAL OPHTHALMOLOGY, 2017, 38(4), 1703-1708. 700 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0651-y

2012
1. Dursun, O.; Yilmaz, A.; Ayaz, L.; Tamer, L. Serum Levels and H/L Gene Polymorphism of Mannose-Binding Lectin in Primary Open Angle Glaucoma. CURRENT EYE RESEARCH, 2012, 37, 212-217. 950 + 0
http://dx.doi.org/10.3109/02713683.2011.639124

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 890
2018
9. dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, .; Temel, G.; Sarı, A.; Adıgüzel, U. Kataraktlı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. JOURNAL OF RETİNA-VİTREOUS, 2018, 27, 154-157. 130 + 0
8. Vatansever, M.; Dinç, E.; Yıldırım, .; Dursun, .; özkan, O.; Bozkurt, F.; Adıgüzel, U. Katarakt Cerrahisi ile Kombine Pars Plana Vitrektomi Sonrası Gelişen Olası Toksik Anterior Segment Sendromu. JOURNAL OF GLAUCOMA-CATARACT, 2018, 13, 50-52. 50 + 0
7. Dursun, O.; Kara, T.; Dinc, E.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Pterjiyum epitelinden gelişen skuamöz hücreli karsinom. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2018, 27(1), 61-64. 90 + 0
10.5336/ophthal.2016-50648

6. Vatansever, M.; Argın, M.; öcalan oktay, .; Yılmaz, E.; Dursun, .; Dinç, E.; Sarı, A.; Sezer, E. Orbitaya Yayılım Gösteren Paranazal Sinüs Kökenli Alveolar Rabdomiyosarkom: Erişkin Bir Olgu. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2018, 27, 152-155. 35 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/ophthal.2016-52370

2017
5. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Adıguzel, U. Alternaria alternata keratitli bir olgu. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2017, 1, 1-1. 85 + 0
4. Ekinci, O.; Dinc, E.; Dursun, O.; Ekinci, N.; Gunes, S. Çocuk hastalarda aripiprazolün indüklediği akut miyopi: olgu sunumu. GLOKOM-KATARAKT, 2017, 12, 145-147. 70 + 0
3. Dinc, E.; Vatansever, M.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Sarı, A.; Yılmaz, A.; Adiguzel, U.; Yildirim, O.; Argin, M. Preeklampside fundus bulgularinin degerlendirilmesi. MEDİCİNE SCİENCE, 2017, 1-1. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2016.05.8578

2016
2. Vatansever, M.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U.; Temel, G. Diyabetik retinopatili hastalarda optik koherens tomografi bulgularının görme keskinliği ile ilişkisi. RETİNA-VİTREUS, 2016, 24, 305-308. 130 + 0
2009
1. Yılmaz, A.; Dursun, O. Mitomisin kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. GLOKOM-KATARAKT, 2009, 4, 100-103. 200 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 425
2009
4. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde desfluran anestezisinin güvenliliğinin değerlendirilmesi. TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ, 2009, 39, 403-407. 130 + 0
3. Sarı, A.; Doruk, N.; Adıguzel, U.; Yıldırım, O.; Akoz, K.; Dursun, O. Çocukluk çağı şaşılık cerrahisinde sevofloran ve desfloran anestezisinin okülokardiyak refleks sıklığı açısından değerlendirilmesi. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 271-276. 80 + 0
2. Sarı, A.; Dursun, O.; Adıguzel, U.; Mercan, M. Posterior mikroftalmi ve optik disk druzeni birlikteliği. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2009, 16, 141-143. 85 + 0
2008
1. Sarı, A.; Dinç, E.; Dursun, .; Adıgüzel, U.; Lokmanoğlu, .; Doruk, N. Genel anesteziye iyi bir alternatif: oral kloralhidrat. MEDİCAL NETWORK OFTALMOLOJİ, 2008, 15, 131-134. 130 + 0
Ulusal - Diğer 42
2007
1. Sarı, A.; Dursun, O.; Unal, S.; Adıguzel, U. Sitozin arabinozide bağlı gelişen oküler toksisite. TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ, 2007, 16, 279-281. 42 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 60

1. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Scleral-fixated intraocular lens implantation with a modified Z-suture technique. 35th Congress of the ESCRS, 2017-10-07, 2017-10-11, Lisbon, Portekiz, 2017. 60

Ulusal - Özet - Sözlü 110

3. Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A., Arka Kapsül Opasitesi Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi Sinyal Gücü ve Görme Keskinliği Arasındaki İlişki. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 37

2. Vatansever, M.; Dinc, E.; Dursun, O.; Markirt, G.; Aydın, B.; Yılmaz, A.; Adıguzel, U., Modifiye z sütür tekniği ile skleral fiksasyonlu intraoküler lens implantasyonu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 30

1. Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Temel, G.; Sarı, A.; Adıguzel, U., Kataraktlı hastalarda optik koherens tomografi sinyal gücü ve görme keskinliği arasındaki ilişki. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 42

Ulusal - Özet - Poster 323

18. Yıldırım, U.; Bakır, M.; Dursun, Ö.; Atıcı, Ş., Subdural Hematom ve Abdusens Parezili Postspinal Başağrısı: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı 15. Ağrı Kongresi, 2018-11-15, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 18

17. Özer, Ö.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Penetran Keratoplasti Sonrası Gelişen Çift Ön Kamara. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 21

16. Dinç, E.; Sarı, A.; Özgür, A.; Dursun, Ö., Tesadüfen saptanan bir intraorbital yabancı cisim olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 16

15. Mermer, S.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Temel, G.; Adıgüzel, U., Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Olguların Fonksiyonel Sonuçlar ve Komplikasyonlar Yönünden Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 20

14. Vatansever, M.; Dinç, E.; Dursun, Ö.; Adıgüzel, U.; Yılmaz, A.; Argın, M.; Temel, G., Non-Arteritik Anterior İskemik Optik Nöropatide Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 15

13. Güçlü, E., Makula Deliği Cerrahisinde Geleneksel İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 0

12. Atasoy, V.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonrası Gelişen Anterior Üveit. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 21

11. Özkan, O.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Sarı, A.; Yılmaz, A., Görsel Semptomlar ile Başvuran Creutzfeldt-Jacob Olgusu. TOD 52. Ulusal Kongresi, 2018-11-13, 2018-11-18, Antalya, Türkiye, 2018. 20

10. Göbel, L.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Dinç, E.; Adıgüzel, U., Katarakt Cerrahisi Sonrası Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Urrets-Zavalia Sendromu. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 17

9. Eröz, P.; Dinç, E.; Vatansever, M.; Dursun, Ö.; Arpacı, R.; Adıgüzel, U., Konjonktival Displazi Nedeni ile Takip Edilen Bir Olguda Korneaya Sınırlı İntraepitelyal Neoplazi Gelişimi. TOD 51. Ulusal Kongresi, 2017-10-24, 2017-10-29, Antalya, Türkiye, 2017. 13

8. Aslan, F.; Dursun, O.; Vatansever, M.; Dinc, E.; Aydın, B.; Adıguzel, U., Konservatif tedavi ile gerileyen suprakoroidal hemoraji olgusu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

7. Oktay, Ö.; Dinç, E.; Dursun, O.; Bozkurt, F., Konjonktival fibroepitelyal polip. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 18

6. Sundu, C.; Sarı, A.; Unal, S.; Dursun, O.; Dinc, E., Orak hücreli anemide orbital kompresyon sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

5. Ozkan, O.; Yıldırım, O.; Dursun, O.; Bozkurt, F.; Dinc, E.; Vatansever, M.; Adıguzel, U., Katarakt cerrahisi ile kombine pars plana vitrektomi sonrası gelişen toksik anterior segment sendromu. TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2016-11-09, 2016-11-13, Antalya, Türkiye, 2016. 15

4. Dursun, O.; Yılmaz, E.; Icme, G.; Dinc, E.; Argın, A.; Sezer, E.; Arpacı, R., Her iki göz kapağında şişlik şikayeti ile başvuran non-hodgkin lenfoma olgusu. 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 2016-04-21, 2016-04-24, Antalya, Türkiye, 2016. 20

3. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Argın, A.; Yıldırım, O., Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliatif glokomda santral kornea kalınlığı. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

2. Yılmaz, A.; Dursun, O., Mitomisin C kullanılarak yapılan trabekülektomi sonuçlarımız. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 25

1. Dursun, O.; Yılmaz, A.; Yıldırım, O.; Argın, A., Son dönem glokomda siklokriyoterapi uygulaması. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2008-11-19, 2008-11-23, Antalya, Türkiye, 2008. 23

1. Türk Oftalmoloji Derneği , Üye No: 400296, Türkiye, 2006-03-06-Devam ediyor.