Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Araştırma Görevlisi Efdal Oktay Gültekin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji ( Yüksek Lisans ) .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
7777 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-10-24 14:43:18 .
Düzenleme
:
2018-03-01 16:01:44 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE TARSUS MESTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2008
YÜKSEK LİSANS TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010
Yüksek Lisans Tezi

1. KATETERİZE HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDiDA SUŞLARININ OLASI MİNİ EPİDEMİLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI Danışman: Dr. Prof. Dr. Z. FEZA OTAĞ, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011-09-26 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 350
2016
1. Direkel, .; çopur çiçek, .; Karagöz, A.; Aydoğan ejder, .; Oktay, E.; Delialioğlu, N.; özgümüş, O.; Durmaz, R. Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarının Antimikrobiyal Duyarlılığı ve Moleküler Karakterizasyonu. MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, 2016, 50, 522-534. 350 + 0
hthttp://www.mikrobiyolbul.org/managete/fu_folder/2016-04/2016-50-4-522-534.pdftp://

Publications_003.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 370
2015
2. Kurnaz, N.; Oktay, E.; Tezcan ülger, S.; öztürk, C. Bir Üniversite Hastanesinin Bir Yıllık Toxoplasma Gondii Igg Avidite Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYET DERGİSİ, 2015, 45, 165-169. 170 + 0
Publications_002.pdf

1. Oktay, E.; Gülbudak, H. Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Suşlarının Mini Epidemiler Bakımından Araştırılması.. TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ, 2015, 45(1), 41-47. 200 + 0
doi:10.5222/TMCD.2015.041

Publications_001.pdf

Uluslararası - Özet - Sözlü 30

1. Direkel, Ş.; Çiçek Çopur, A.; Karagöz, A.; Aydogan Ejder, N.; Oktay, E.; Sandallı, C.; Delialioglu, N., The Antimicrobial Susceptibility Profiles and Molecular Characterization of The Multiple Drug Resistant Acinetobacter Baumannii Isolates Isolated ın a University Hospital.. The 6th Eurasia Congress Of Infectious Diseases, 2014-09-24, 2014-09-27, ., Bosna Hersek, 2014. 30

Uluslararası - Özet - Poster 37

1. ÖZGÜR , D.; DİREKEL , Ş.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; OTAĞ, Z., Molecular Analysis By Diversilab And Antifungal Susceptibility By Yeastone Of Clinical Isolates Of Trichosporon Asahii From Turkey. 26. ECCMID, 2016-11-09, 2016-11-12, AMSTERDAM, Hollanda, 2016. 37

Ulusal - Özet - Sözlü 70

2. DELİALİOĞLU , N.; GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; ÖZLEM KANDEMİR , F.; Kaya , A.; ASLAN, G., Kolistin Dirençli Klebsiella Pneumoniae Izolatlarin Klonal Ilişkisinin Rep-pcr Yöntemi Ile Belirlenmesi.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi., 2016-11-16, 2016-11-20, ANTALYA, Türkiye, 2016. 32

1. GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN, E.; DİREKEL, Ş.; Elçi , K.; EMEKDAŞ , G.; OTAĞ, Z., Bir Üniversite Hastanesinde Mayaların 9 Yıllık Profili. I. Ulusal Mikoloji Günleri, 2014-09-01, 2014-09-04, ERZURUM, Türkiye, 2014. 37

Ulusal - Özet - Poster 117

8. GÜLBUDAK , H.; OKTAY GÜLTEKİN , E.; Soydan Çoban, G.; TEZCAN ÜLGER , S.; DELİALİOĞLU , N.; ASLAN, G., Acinetobacter Baumannii Izolatlarında Qace, Qace?1 Ve Cepa Antiseptik Direnç Genlerinin Araştırılması.. 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 2017-11-08, 2017-11-12, ANTALYA, Türkiye, 2017. 0

7. TEZCAN ÜLGER, S.; Cordan Yazıcı , A.; ÜLGER, M.; , N.; , D.; , E.; , G., Psöriazisli Olgularda Human Papillomavirus Varlığının Araştırılması.. 37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 2016-11-16, 2016-11-20, ANTALYA, Türkiye, 2016. 0

6. Oktay, E.; Kurnaz, N.; Çorabatır Di̇rim, C.; Delialioğlu, N., 3. İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi , 2015-11-18, 2015-11-22, ANTALYA, Türkiye, 2015. 23

5. Otağ, Z.; Taşdemir, E.; Oktay, E.; Kuş, N.; Gürer Giray, B.; Emekdaş , G., NOCARDİA SERIOLAE ENDOFTALMİTİ. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Türkiye, 2014. 16

4. Oktay , E.; Elçi , K.; Argın , A.; Otağ, Z., BİR ALTERNARİA ALTERNATA KERATİT OLGUSU. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Türkiye, 2014. 23

3. Otağ , Z.; Ersöz, G.; Delialioğlu, N.; Taşdemir , E.; Gültekin, O.; Oktay, E.; Emekdaş , G., GÜVERCİNLER MASUM MU?. I. Ulusal Mikoloji Kongresi, 2014-09-24, 2014-09-26, ANKARA, Türkiye, 2014. 7

2. OKTAY, E.; GÜLBUDAK, H., Rep-PCR ya da RAPD; Kateter idrar örneklerinden izole edilen C.glabrata ve C.tropicalis suşlarının klonal ilişkilerinin araştırılması çalışması. . 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, , 2013-11-09, 2013-11-13, ANTALYA, Türkiye, 2013. 25

1. Otağ, Z.; Oktay , E.; Gülbudak , H.; Aslan, G.; , G., Yoğun Bakım Ünitesi hastaları hemokültürlerinden izole edilen Candida parapsilosis suşlarının hastane infeksiyonları bakımından değerlendirilmesi.. I. Ulusal Tıbbi Mikoloji Simpozyumu, 2013-04-26, 2013-04-27, İZMİR, Türkiye, 2013. 21

Ulusal - Araştırmacı 50

1. Ürosepsis Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP3-2638, 19992 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50