Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Alakaya
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
21124 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-01-10 17:18:43 .
Düzenleme
:
2018-05-22 15:29:09 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
TABİP TEMEL TIP BİLİMLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2006
UZMAN TABİP ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
YARDIMCI DOÇENT ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. GLUTAMİN ve HİDROKSİMETİL BUTİRAT KULLANIMININ RATLARDA METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI GASTROİNTESTİNAL MUKOZİT ÜZERİNE ETKİLERİ Danışman: Dr. Elvan Çağlar ÇITAK, Mersin Üniversitesi, Diğer, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, .

Görev Ünvanı Görev Kurum/Diğer Yıl
BAŞTABİP UZMAN DOKTOR ERMENEK DEVLET HASTANESİ / KARAMAN 2015-01-01 - 2016-07-14
BAŞTABİP DOKTOR ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT 2007-01-01 - 2008-01-01
Uluslararası - SCI/SCI-Expanded kategorisine giren 850
2016
2. çelik, Y.; Reşitoğlu, B.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Alakaya, M.; Beydağı, H. Fibroblast growth factor 2 improves cognitive function in neonatal rats with hypoxic ischaemic brain injury. JOURNAL OF THE PAKİSTAN MEDİCAL ASSOCİATİON, 2016, 66, 549-553. 300 + 0
2015
1. Bozlu, G.; Taskinlar, H.; Unal, S.; Alakaya, M.; Nayci, A.; Kuyucu, N. The diagnostic value of red blood cell distribution width in children with acute appendicitis. WİLEY-BLACKWELL, 2015, ---. 550 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/ped.12805

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 270
2018
3. Karahan, F.; çıtak, E.; Yaman, E.; Alakaya, M.; Sağcan, F.; Yılmaz, E.; Kuş, F. Metachronous Synovial Sarcoma After Treatment of Mixed Germ Cell Tumor in a Child with Complete Gonadal Dysgenesis. JOURNAL OF CLİNİCAL RESEARCH İN PEDİATRİC ENDOCRİNOLOGY, 2018, 10, 87-90. 50 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.4905

Publications_001.pdf

2017
2. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; özdemir, A. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Sırasındaki Hemoglobin Düzeyi ve İzlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi. ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM DERGİSİ, 2017, 4, 8-12. 140 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.17363

1. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Akyılmaz, E.; çelik, Y.; Delibaş, A. Hemodiyalize Yanıt Veren Ağır Valproik Asit Zehirlenmesi. ÇOCUK ACİL YOĞUN BAKIM DERGİSİ, 2017, 4, 77-79. 80 + 0
http://dx.doi.org/10.4274/cayd.19483

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
1. Alakaya, M.; Arslankoylu, A.; Danaci, E.; Ozalp, H.; Ozgur, A.; ıspir, C. Nadir görülen plevral efüzyon nedeni : Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı. JOURNAL OF PEDİATRİC NEUROSCİENCES, 2017, 12, 117-118. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.4103/jpn.JPN_176_16

Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 400
2015
2. Alakaya, M.; çıtak, E. ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE MUKOZİT VE TEDAVİSİ. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 200 + 0
1. Alakaya, M.; çıtak, E. Çocuklarda Mukozitin Önlenmesinde Glutamin ve Glutamin-Hidroksi metil bütirat -Argininin Etkinliği. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, ---. 200 + 0
Ulusal - Tam Metin - Sözlü 0

1. Yazıcı, M.; Bayrakçı, B.; Ağın, H.; Erkek, N.; Arslanköylü, A.; Akça, H.; Yılmaz, R., Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunu Değerlendiren Çok Merkezli Çalışma. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 40

1. Akbaş, B.; Alakaya, M.; Özdemir, A.; Bozlu, G.; Arslanköylü, A., Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Spot İdrar Mikroalbümin Düzeyinin Mortalite İle İlişkisi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 40

Ulusal - Özet - Poster 155

8. Alakaya, M.; Sarıgeçili, E.; Aynacı, E.; Kömür, M.; Arslanköylü, A.; Okuyaz, Ç., Guillain Barre Sendromunun Tedavisinde Dönüşümlü IVIG/Plazmaferez Uygulaması. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 21

7. Nizam, A.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A.; Hamzaoğlu, V.; Esen, K.; Bozlu, G., Futbol Topu Çarpmasının Neden Olduğu Subdural Hematom. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 18

6. Erdal, D.; Alakaya, M.; Arslanköylü, A., Karaciğer Biyopsisi sonrası Gelişen Methemoglobinemi. 14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2017-10-18, 2017-10-21, Adana, Türkiye, 2017. 25

5. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Danacı, E.; Özalp, H.; Özgür, A.; İspir, C., Plevral Efüzyonun Nadir Bir Nedeni: Beyin Omurilik Sıvısı Kaçağı. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 18

4. Arslanköylü, A.; Akbaş, B.; Alakaya, M.; Bozlu, G.; Özdemir, A., Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Anındaki Hemoglobin Konsantrasyonunun Mortalite Üzerine Etkisinin Araştırılması. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 17

3. Arslanköylü, A.; Alakaya, M.; Ak, E.; Danacı, E.; Ünal, S.; Okuyaz, Ç., Nadir Görülen Bir İnme Nedeni: Tiamine Yanıtlı Megaloblastik Anemi Sendromu. 13.Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 2016-10-05, 2016-10-08, İZMİR, Türkiye, 2016. 18

2. Demetgül, H.; Hallıoğlu, O.; Alakaya, M.; Apa, D.; Türsen, Ü.; Çıtırık, D., Sweet sendromlu bir bebekte ender ve ölümcül olabilen bir komplikasyon: Sağ Koroner Arterde Daralma. 11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 2012-04-18, 2012-04-21, İZMİR, Türkiye, 2012. 16

1. ÇITAK, E.; ALAKAYA, M.; TAŞKINLAR, H.; GÜNDOĞDU, G.; APAYDIN, D.; POLAT, A., Konjenital Mezoblastik Nefroma: İki Olgu, iki farklı histolojik tip. 19. Ulusal Kanser Kongresi, 2011-04-20, 2011-04-24, ANTALYA, Türkiye, 2011. 18

Ulusal - Yürütücü 100

1. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Yapılması, BAP, Proje No: 2018-2-AP5-3012, 120000 TL, Yürütücü, Devam ediyor... 100

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 8
1. ÇOCUK ACIL VE YOğUN BAKıM DERGISI ( THE JOURNAL OF PEDIATRIC EMERGENCY AND İNTENSIVE CARE MEDICINE) , [ 2017 : 2 ] . 8
Ulusal 25
1. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, 2014-05-13, BODRUM, Türkiye. 25
1. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , Üye No: 0, Türkiye, 2016-10-05-Devam ediyor.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2
Yıl CSH401 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi Tıp 1-1-2