Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Azizoğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
31 Ağustos 1978 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Kampüsü 33110 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-532-5667061 .
Telefon
:
+90-324-2410000 .
Dahili
:
1342 .
Faks
:
+90-324-2410098 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-08-11 22:28:04 .
Düzenleme
:
2019-01-16 12:26:23 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0
Researcher ID
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
TIPTA UZMANLIK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Yoğun bakım ünitesinde hasta yakınlarının klinik durum açısından bilgilendirme sıklığının ve farklı doktorlar tarafından bilgilendirilmesinin aile memnuniyeti üzerine etkisi Danışman: Dr. Nurcan Doruk, Mersin Üniversitesi, Diğer, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2015.

Theses_001.pdf

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 475
2016
1. Azizoglu, M.; Birbicer, H.; Memis, S.; Taşkınlar, H. Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. ELSEVİER BV, 2016, 33, 315-316. 475 + 0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.04.033

Publications_003.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 870
2017
6. Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Naycı, A.; Birbiçer, H.; Temel, G. PEDİYATRİK KISA SÜRELİ CERRAHİLERDE ROKÜRONYUM-SUGAMMADEKS VE SÜKSİNİLKOLİNİN NÖROMÜSKÜLER MONİTÖRİZASYON DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 138-141. 180 + 0
http://www.anestezidergisi.com/anestezi-dergisi-2017---cilt-25---sayi-3.html

Publications_010.pdf

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Atıcı, .; Temel, G.; çalık, M. ANESTEZİ UZMANLARININ ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLARI. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 224-227. 120 + 0
Publications_012.pdf

4. Aktaş, F.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Temel, G.; Atunkan, A. KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUVARDİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2017, 25, 201-206. 160 + 0
Publications_011.pdf

2016
3. Ozel, F.; Aydin altunkan, A.; Azizoglu, M. Postoperative Respiratory Failure in a Patient with Undiagnosed Myastenia Gravis. TURK J ANAEST REANİM, 2016, 44, 108-110. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/TJAR.2016.03274

Publications_008.pdf

2. Erdogan, O.; ısmi, O.; Vayisoglu, Y.; Azizoglu, M.; Gorur, K.; Ozcan, C. An Unusual Cause of Dysphagia: Live Leech in the Tongue Base. AVES PUBLİSHİNG CO., 2016, 53, 192-194. 110 + 0
http://dx.doi.org/10.5152/tao.2015.1240

Publications_001.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Doruk, N.; Taşdelen, B. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA YAKINLARININ KLİNİK DURUM AÇISINDAN BİLGİLENDİRİLME SIKLIĞININ VE FARKLI DOKTORLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMESİNİN AİLE MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, 2013, 11, 67-72. 200 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 445
2016
4. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Memiş, S. TEDAVİYE DİRENÇLİ HİPERKALSEMİSİ OLAN PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ GEBE HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANLARI DERNEĞİ DERGİSİ, 2016, 24, 54-57. 100 + 0
Publications_007.pdf

2015
3. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sarı, A.; Gerim, E. Prematüre Retinopatisi Nedeniyle Operasyona Alınan Yenidoğanlarda Anestezi Deneyimlerimiz. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, 10, 1-5. 170 + 0
Publications_004.pdf

2014
2. Gerim, E.; Memiş, S.; Azizoğlu, M.; Doruk, N. Joubert Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. KAHRAMANAMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, 9, 101-102. 75 + 0
Publications_005.pdf

2013
1. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; özcan, T. Olgu sunumu: Konvansiyonel tedaviye yanıt alınamayan gebeliğe bağlı kardiyomiyopatide levosimendan tedavisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CASE REPORTS, 2013, 23, 203-206. 100 + 0
doi: 10.5336/caserep.2013-36736

Publications_006.pdf

Ulusal - Diğer 65
1. Atıcı, .; Uslu, S.; Bilgin, T.; Azizoğlu, M. Laringeal Maske Uygulamalarında Kaf Basıncı Operasyon Süresince Ölçülmeli mi?. MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, 3-4, 33-35. 65 + 0
Ulusal - Kitapta Bölüm Yazma 975
1. Yapıcı, D.; Azizoğlu, M. Kalp ve Anestezi, ISBN: 978-605-5004-27-9, İntertıp Yayınevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 13 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2015. 125
http://www.intertipyayinevi.com
2. Azizoğlu, M. Temel İlkyardım, ISBN: 9786052396667, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 8 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 500
Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme 975
1. Azizoğlu, M. Anestezi Kılavuzu, ISBN: 9786059354479, Akademisyen Tıp Kitabevi, Baskı Sayısı: 1, Baskı Adet Sayısı: 1000, 40 Sayfa, Türkçe, Ankara, Türkiye, 2017. 350
Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 150

1. Akelçi, K.; Yapıcı, D.; Atıcı, Ş.; Azizoğlu, M.; Çolak, M., Major ortopedik cerrahilerde genel ve rejyonel anestezinin serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 33rd Annual European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) Congress 2014, 2014-09-03, 2014-09-06, Sevilla, İspanya, 2014. 150

Uluslararası - Özet - Poster 50

1. AZİZOĞLU, M., Reversal of profound neuromuscular blockade with sugammadex in an infant after bronchial foreign body removal. European Society for Pediatric Anesthesia Congress, 2015-09-17, 2015-09-19, İstanbul, Türkiye, 2015. 50
http://www.euroespa.com/congress/2015-istanbul/

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 100

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H., Cilt bulgusu olmadan gelişen bir anafilaksi ve kardiyak arrest. Resüsitasyon Derneği Sempozyumu; Olay yerinden hastaneye, 2016-10-15, 2016-10-15, İzmir, Türkiye, 2016. 100

Ulusal - Özet - Sözlü 265

6. Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., S-2; Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası sağkalım tahmininde skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-29, İstanbul, Türkiye, 2016. 50

5. Özdemir, L.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yapıcı, D., Perioperatif ventilayon uygulamalarının değerlendirilmesi. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 42

4. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özel, F.; Birbiçer, H.; Doruk, N., OED kullanımı ameliyathane personelinin resüsitasyon becerisini etkiler mi?. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 45

3. Azizoğlu, M.; Para, E.; Atıcı, Ş., Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?. TARD 48. Ulusal Kongresi, 2014-10-25, 2014-10-29, Ankara, Türkiye, 2014. 50
http://abstractagent.com/2014tark/bildiriler/sozlu-sunum.html

2. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Yenice, H.; Mart, Ö.; Atıcı, Ş., Pediatrik Kardiyak Anjiografi Uygulamaları Esnasında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 37

1. Doruk, N.; Azizoğlu, M.; Aköz, K.; Kürkü, Ö.; Birbiçer, H., Girişimsel Nöroradyoloji Uygulamalarında Anestezi Deneyimlerimiz. 17. Ulusal Uludağ Anestezi Kış Sempozyumu, 2011-03-24, 2011-03-27, Bursa, Türkiye, 2011. 40

Ulusal - Özet - Poster 288

13. Sagün, A.; Birbiçer, H.; Azizoğlu, M.; Berkeşoğlu, M.; Ölmez, A., Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda EKG’ de Q-T dispersiyonu değerlendirmesi; pilot çalışma. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 17

12. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Hamzaoğlu, V.; Altunkan, A., Derin beyin stimülasyonu olgularında anestezi deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 21

11. Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H., Obesite cerrahisinde oksijen rexerv indeks ile PaO2 değerlendirmesi; Dört olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2017-07-06, 2017-07-06, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

10. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik kısa süreli kas gevşetici gerektiren prosedürlerde roküronyum ve sugammadeksin TOF değerlerinin süksinilkolin ile karşılaştırılması. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

9. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Birbiçer, H.; Memiş, S., Gullian Barre sendromu, Miller Fischer varyantı; olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

8. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Özkan, B.; Doruk, N., Transkateter aortik valv implantasyonu işleminde monitörize anestezi bakımı deneyimlerimiz. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

7. Azizoğlu, M.; Bahadır, B.; Naycı, A.; Birbiçer, H., Pediatrik tek akciğer ventilasyonunda oksijen rezerv indeksi takibi; Üç olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 23

6. Azizoğlu, M., Maksillofasiyal travma cerrahisinde submental entübasyon: olgu sunumu. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 25

5. Doruk, N.; Sagün, A.; Azizoğlu, M.; Birbiçer, H.; Temel, G.; Çalık, M., Anestezi Uzmanlarının Zor havayolu yönetimine yaklaşımları. 50. TARD Ulusal Kongresi, 2016-10-26, 2016-10-30, İstanbul, Türkiye, 2016. 16

4. Azizoğlu, M.; Memiş, S.; Özel, F.; Saydere, İ.; Birbiçer, H., Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında insuflasyon, pozisyon ve PEEP uygulamasının hemodinami ve serebral oksijenasyon üzerine etkisi. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 22

3. Özel, F.; Azizoğlu, M.; Bahadır, G.; Birbiçer, H., Pediatrik iki olguda kaf ile ilişkili endotrakeal tüp üretim hatası: olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21
http://www.tard.org.tr/tark2015/index.html

2. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Memiş, S.; Birbiçer, H.; Doruk, N., Erişkin BLS eğitiminde e-eğitim ve klasik eğitimin karşılaştırılması. 49. TARK Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 21

1. Azizoğlu, M.; Sagün, A.; Saydere, İ.; Yapıcı, D., Tedavisi gecikmiş pnömotoraks sonrası reekspansiyon pulmoner ödem: Olgu sunumu. 49. TARD Ulusal Kongresi, 2015-12-02, 2015-12-06, Antalya, Türkiye, 2015. 23

Ulusal - Yürütücü 100

1. Deneysel ARDS Modelinde Nükleer Faktör Kappa B ile İlişkiliMikroRNA Ekspresyon Yanıtlarının Araştırılması, BAP, Proje No: 2016-2-AP3-1914, 14258 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1258, 127800 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. OPU (Oocyte pick-up) İşlemi Esnasında İnhalasyon Anestezikleri ile TIVA’nın Postoperatif Derlenme ve Ağrı Üzerine Etkilerinin karşılaştırılması, BAP, Proje No: 2015-AP5-1281, 140705 TL, Araştırmacı, 2016,Tamamlandı. 50

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri 400

1. Fatih AKTAŞ, KAFA TRAVMALI HASTALARDA AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU GELİŞİMİNDE VENTİLATÖR STRATEJİSİ, HEMODİNAMİ VE LABORATUVAR PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Diğer, Mersin Üniversitesi, Tamamlandı. 400

Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 24
1. JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA , [ 2016 : 1 ] . 5
2. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2015 : 1 ] [ 2017 : 1 ] [ 0 : 0 ] . 10
3. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , [ 2017 : 1 ] . 5
4. ÇUKURUVA ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
Ulusal 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 2017-11-25, Antalya, Türkiye. 25
1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği , Üye No: 0000, Türkiye, 2016-01-01-Devam ediyor.
2. European Society of Anaesthesiology , Üye No: 213664, Türkiye, 2015-01-01-2017-12-31.
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-3-3
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-4
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar ANR214 Reanimasyon II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 1-3-2
Güz ANR211 Klinik Anestezi II Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-4-3
Güz ANR217 Reanimasyon I Sağlık Hizmetleri Meslek Yü... Anestezi ( İkmep ) 2-6-4