Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

Slide background
Mersin Üniversitesi

Meü

  Doktor Öğretim Üyesi Gülen Güler Aksu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Tıp Fakültesi / Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ad .
Telefon
:
+90-- .
Dahili
:
22164 .
Oluşturma
:
2016-01-12 20:10:56 .
Düzenleme
:
2018-02-08 21:14:36 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE YUSUF KALKAVAN ANADOLU LİSESİ 2005
LİSANS MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2011
Tıpta Uzmanlık Tezi

1. Başağrısı olan ergenlerde depresyon ve anksiyete belirti şiddetlerinin değerlendirilmesi Danışman: Dr. Fevziye Toros, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, .

Uluslararası - ULAKBİM Tarafından Taranan 0
2017
2. Güler aksu, G.; Sungur, M.; Kütük, M. Evaluation of Clinical and Sociodemographic Characteristics of the Children Dragged to Crime. THE BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2017, 22, -. 0 + 0
10.17986/blm.2017332628

2016
1. Güler aksu, G.; Yıldırım, V.; Kütük, M.; Toros, F. Forensic Psychiatric Evaluation and Communication with Child. THE BULLETİN OF LEGAL MEDİCİNE, 2016, 21, 98-98. 0 + 0
10.17986/blm.2016220395

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3900
2018
11. Kütük, M.; Tufan, A.; Güler aksu, G.; Altintas, E.; Bag, H.; Uluduz, D.; Toros, F. Migraine and associated comorbidities are three times more frequent in children with ADHD and their mothers. BRAIN DEVELOPMENT, 2018, 40, 857-864. 600 + 0
10.1016/j.braindev.2018.06.001

10. Güler aksu, G.; Kütük, M.; Kara, H. Amenorrhea as a Side Effect of Low Dose Aripiprazole: An Adolescent Case. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2018, 16, 343-345. 0 + 0
10.9758/cpn.2018.16.3.343

9. Güler aksu, G. Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018, 238, 513-521. 1000 + 0
10.1016/j.jad.2018.05.014

8. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Tufan, A.; Celik, T. Oromandibular Dystonia Related to Sertraline Treatment in a Child. JOURNAL OF CHİLD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY, 2018, , -. 0 + 0
10.1089/cap.2018.0118

7. Kütük, M.; Altintas, E.; Tufan, A.; Güler aksu, G.; Aslan, B.; Aytan, N.; Kutuk, O. Developmental delays and psychiatric diagnoses are elevated in offspring staying in prisons with their mothers. SCİENTİFİC REPORTS, 2018, 8, 857-864. 500 + 0
10.1038/s41598-018-20263-x

2017
6. Güler aksu, G.; Kütük, M.; Toros, F.; özge, A.; Taşdelen, B. The high level of psychiatric disorders associated with migraine or tension-type headache in adolescents. JOURNAL OF NEUROLOGİCAL SCİENCES (TURKİSH), 2017, , -. 900 + 0
10.24165/jns.10112.17

5. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Tufan, A.; Toros, F.; Kaytanli, U. Achalasia as a complication of bulimia nervosa: A case report. SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF PSYCHİATRY, 2017, 23, -. 0 + 0
10.4102/sajpsychiatry.v23.996

4. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Tufan, A.; Kutuk, O. Hiccup Due to Aripiprazole Plus Methylphenidate Treatment in an Adolescent with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A Case Report. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENCE, 2017, 15, 410-412. 0 + 0
10.9758/cpn.2017.15.4.410

2016
3. Güler aksu, G.; Kütük, M.; Yıldırım, V.; Celik, G.; Toros, F.; Milcan, A. Tibia stress fracture secondary to obsessive compulsive disorder. THE INTERNATİONAL JOURNAL OF PSYCHİATRY İN MEDİCİNE, 2016, 51, 258-261. 0 + 0
10.1177/0091217416651398

2. Ekinci, .; ısik, U.; Güneş, S.; Yıldırım, C.; Kıllı, Y.; Güler aksu, G. Self-concept in children and adolescents with epilepsy: The role of family functioning, mothers’ emotional symptoms and ADHD. BRAİN AND DEVELOPMENT, 2016, 38, 714-722. 400 + 0
10.1016/j.braindev.2016.02.015

2015
1. Güler, G. Dystonia in an Adolescent on Risperidone Following the Discontinuation of Methylphenidate: A Case Report. CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCİENE, 2015, 13, 115-117. 500 + 0
Uluslararası - Diğer 75
2018
1. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Tufan, A.; Ali, S.; Topal, Z.; Kutuk, O. Evaluating clonidine response in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. AIMS MEDİCAL SCİENCE, 2018, 5, 348-356. 75 + 0
10.3934/medsci.2018.4.348

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2017
4. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Tufan, A.; Sanberk, S. Abused-abuser dilemma in sexual abuse and forensic evaluation: a case report. DUSUNEN ADAM: THE JOURNAL OF PSYCHİATRY AND NEUROLOGİCAL SCİENCES, 2017, , 145-148. 0 + 0
10.5350/DAJPN2017300208

2016
3. Kütük, M.; Durmus, E.; Gökçen, C.; Yıldırım, V.; Toros, F.; Güler aksu, G.; Evegu, E. Determination of beliefs, attitudes of consulting teachers towards mental diseases, and referral reasons of their students to a child and adolescent psychiatrist. DUSUNEN ADAM: THE JOURNAL OF PSYCHİATRY AND NEUROLOGİCAL SCİENCES, 2016, , 227-236. 0 + 0
10.5350/DAJPN2016290304

2. Kütük, M.; Tufan, A.; Güler aksu, G.; Yıldırım, V.; Toros, F. Persistent hiccups due to aripiprazole in an adolescent with obsessive compulsive disorder responding to dose reduction and rechallenge. OXFORD MEDİCAL CASE REPORTS, 2016, 2016, 66-67. 0 + 0
10.1093/omcr/omw017

1. Kütük, M.; Güler aksu, G.; Güvenç, U.; Toros, F.; Kaya, T. Çocukta alprazolama bağlı kutanöz alerjik reaksiyon. CUKUROVA MEDİCAL JOURNAL, 2016, 41, 400-. 0 + 0
10.17826/cutf.211756

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 500
2017
4. Güler, G. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ve Boşanma. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2017, 3, 225-228. 200 + 0
3. Güler, G. Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2017, 3, 220-224. 200 + 0
2013
2. Güler, G. Cinsel İstismarda Uyurgezerlik Olgu Sunumu. ADLİ TIP BÜLTENİ, 2013, 18, 101-104. 100 + 0
2012
1. Ekinci, . Metilfenidatın Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu\'nda Uyku Bozukluğu Eş Tanısına Olumlu Etkileri. MERSİN SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2012, 5, 24-27. 0 + 0
Ulusal - Bilimsel Kitap Yazma (Tez Hariç) 0
1. Toros, F.; Kar, H.; Kar, .; Kütük, M.; Güler aksu, G. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, ISBN: 978-9944-0538-9-1, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyarisi Yayınları, Baskı Sayısı: 2018, Baskı Adet Sayısı: , Sayfa, Türkçe, , Türkiye, 2018. 0
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. MERSİN ÜNVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2018 : 1 ] . 1